Úloha č. 1

Ktorý zápis vyjadruje správnu IP adresu počítača?

A
B
C
D

A: 192.154.1.21

B: 100:101:102:10

C: www.682.10

D: 10.301.1.31

Úloha č. 2

LAN znamená

A
B
C
D

A: Personal Area Network

B: Local Antena Net

C: Native Area Net

D: Local Area Network

Úloha č. 3

Medzi služby Internetu nepatrí

A
B
C
D

A: e-mail

B: ISP

C: Skype

D: www