Úloha č. 1

Čo nepatrí medzi výstupné zariadenie?

A
B
C
D

A: klávesnica

B: tlačiareň

C: monitor

D: reproduktory

Úloha č. 2

Ako sa inak povie pracovná plocha počítača?

A
B
C
D

A: desktop

B: decktop

C: monitor

D: počítačová skriňa

Úloha č. 3

Je možné dať do priečinku ďalší priečinok?

A
B
C
D

A: Iba na niektorých počítačoch

B: Nie

C: Áno

D: Iba keď slušne poprosíš

Úloha č. 4

Ktoré znaky môžeš použiť v názve súboru?

A
B
C
D

A: otáznik

B: veľké písmeno a medzeru

C: =

D: čiarka

Úloha č. 5

Kombináciou ktorých kláves vieš skopírovať text?

A
B
C
D

A: Ctrl + Del

B: Ctrl + V

C: Ctrl + C

D: Shift a Ctrl

Úloha č. 6

Kláves Delete maže

A
B
C
D

A: text pred kurzorom

B: celý riadok

C: text za kurzorom

D: celý napísaný text

Úloha č. 7

Kláves Shift

A
B
C
D

A: píše hrubé písmená

B: vymazáva

C: píše veľké písmená aj keď ho pustíš

D: píše veľké písmená, keď ho držíš

Úloha č. 8

Ako sa volá nástroj, ktorým viem ozdobiť text?

A
B
C
D

A: Art Word

B: Oblasť

C: Manipulácia

D: Word Art

Úloha č. 9

Kde na počítači sa nachádza USB port?

A
B
C
D

A: Na klávesnici.

B: Na počítačovej skrini vpredu alebo je súčasťou monitora.

C: Na počítačovej myške.

D: V reproduktoroch.

Úloha č. 10

V akých jednotkách sa vyjadruje kapacita USB kľúča?

A
B
C
D

A: v kilogramoch

B: v newtonoch

C: vo wattoch

D: v bajtoch