Úloha č. 1

Čo nepatrí medzi výstupné zariadenie?

A
B
C
D

A: monitor

B: klávesnica

C: tlačiareň

D: reproduktory

Úloha č. 2

Ako sa inak povie pracovná plocha počítača?

A
B
C
D

A: decktop

B: desktop

C: počítačová skriňa

D: monitor

Úloha č. 3

Je možné dať do priečinku ďalší priečinok?

A
B
C
D

A: Iba na niektorých počítačoch

B: Nie

C: Áno

D: Iba keď slušne poprosíš


Úloha č. 4

Ktoré znaky môžeš použiť v názve súboru?

A
B
C
D

A: otáznik

B: čiarka

C: veľké písmeno a medzeru

D: =

Úloha č. 5

Kombináciou ktorých kláves vieš skopírovať text?

A
B
C
D

A: Ctrl + Del

B: Ctrl + V

C: Shift a Ctrl

D: Ctrl + C

Úloha č. 6

Kláves Delete maže

A
B
C
D

A: celý riadok

B: text za kurzorom

C: celý napísaný text

D: text pred kurzorom


Úloha č. 7

Kláves Shift

A
B
C
D

A: píše hrubé písmená

B: píše veľké písmená, keď ho držíš

C: píše veľké písmená aj keď ho pustíš

D: vymazáva

Úloha č. 8

Ako sa volá nástroj, ktorým viem ozdobiť text?

A
B
C
D

A: Art Word

B: Manipulácia

C: Oblasť

D: Word Art

Úloha č. 9

Kde na počítači sa nachádza USB port?

A
B
C
D

A: Na klávesnici.

B: V reproduktoroch.

C: Na počítačovej skrini vpredu alebo je súčasťou monitora.

D: Na počítačovej myške.


Úloha č. 10

V akých jednotkách sa vyjadruje kapacita USB kľúča?

A
B
C
D

A: v kilogramoch

B: v bajtoch

C: v newtonoch

D: vo wattoch