Úloha č. 1

Čo nepatrí medzi výstupné zariadenie?

A
B
C
D

A: tlačiareň

B: klávesnica

C: reproduktory

D: monitor

Úloha č. 2

Ako sa inak povie pracovná plocha počítača?

A
B
C
D

A: monitor

B: počítačová skriňa

C: desktop

D: decktop

Úloha č. 3

Je možné dať do priečinku ďalší priečinok?

A
B
C
D

A: Iba na niektorých počítačoch

B: Iba keď slušne poprosíš

C: Nie

D: Áno


Úloha č. 4

Ktoré znaky môžeš použiť v názve súboru?

A
B
C
D

A: =

B: otáznik

C: čiarka

D: veľké písmeno a medzeru

Úloha č. 5

Kombináciou ktorých kláves vieš skopírovať text?

A
B
C
D

A: Ctrl + V

B: Ctrl + Del

C: Shift a Ctrl

D: Ctrl + C

Úloha č. 6

Kláves Delete maže

A
B
C
D

A: text pred kurzorom

B: celý riadok

C: celý napísaný text

D: text za kurzorom


Úloha č. 7

Kláves Shift

A
B
C
D

A: píše veľké písmená aj keď ho pustíš

B: píše hrubé písmená

C: píše veľké písmená, keď ho držíš

D: vymazáva

Úloha č. 8

Ako sa volá nástroj, ktorým viem ozdobiť text?

A
B
C
D

A: Art Word

B: Manipulácia

C: Oblasť

D: Word Art

Úloha č. 9

Kde na počítači sa nachádza USB port?

A
B
C
D

A: V reproduktoroch.

B: Na klávesnici.

C: Na počítačovej myške.

D: Na počítačovej skrini vpredu alebo je súčasťou monitora.


Úloha č. 10

V akých jednotkách sa vyjadruje kapacita USB kľúča?

A
B
C
D

A: vo wattoch

B: v bajtoch

C: v kilogramoch

D: v newtonoch