Úloha č. 1

Čo nepatrí medzi výstupné zariadenie?

A
B
C
D

A: klávesnica

B: tlačiareň

C: monitor

D: reproduktory

Úloha č. 2

Ako sa inak povie pracovná plocha počítača?

A
B
C
D

A: počítačová skriňa

B: desktop

C: monitor

D: decktop

Úloha č. 3

Je možné dať do priečinku ďalší priečinok?

A
B
C
D

A: Áno

B: Iba na niektorých počítačoch

C: Nie

D: Iba keď slušne poprosíš


Úloha č. 4

Ktoré znaky môžeš použiť v názve súboru?

A
B
C
D

A: čiarka

B: =

C: otáznik

D: veľké písmeno a medzeru

Úloha č. 5

Kombináciou ktorých kláves vieš skopírovať text?

A
B
C
D

A: Ctrl + V

B: Shift a Ctrl

C: Ctrl + Del

D: Ctrl + C

Úloha č. 6

Kláves Delete maže

A
B
C
D

A: celý napísaný text

B: text za kurzorom

C: text pred kurzorom

D: celý riadok


Úloha č. 7

Kláves Shift

A
B
C
D

A: vymazáva

B: píše veľké písmená aj keď ho pustíš

C: píše hrubé písmená

D: píše veľké písmená, keď ho držíš

Úloha č. 8

Ako sa volá nástroj, ktorým viem ozdobiť text?

A
B
C
D

A: Art Word

B: Oblasť

C: Manipulácia

D: Word Art

Úloha č. 9

Kde na počítači sa nachádza USB port?

A
B
C
D

A: Na počítačovej myške.

B: V reproduktoroch.

C: Na počítačovej skrini vpredu alebo je súčasťou monitora.

D: Na klávesnici.


Úloha č. 10

V akých jednotkách sa vyjadruje kapacita USB kľúča?

A
B
C
D

A: v newtonoch

B: v kilogramoch

C: v bajtoch

D: vo wattoch