Úloha č. 1

Čo nepatrí medzi výstupné zariadenie?

A
B
C
D

A: klávesnica

B: reproduktory

C: tlačiareň

D: monitor

Úloha č. 2

Ako sa inak povie pracovná plocha počítača?

A
B
C
D

A: počítačová skriňa

B: decktop

C: monitor

D: desktop

Úloha č. 3

Je možné dať do priečinku ďalší priečinok?

A
B
C
D

A: Iba na niektorých počítačoch

B: Iba keď slušne poprosíš

C: Áno

D: Nie


Úloha č. 4

Ktoré znaky môžeš použiť v názve súboru?

A
B
C
D

A: =

B: veľké písmeno a medzeru

C: otáznik

D: čiarka

Úloha č. 5

Kombináciou ktorých kláves vieš skopírovať text?

A
B
C
D

A: Ctrl + C

B: Ctrl + Del

C: Shift a Ctrl

D: Ctrl + V

Úloha č. 6

Kláves Delete maže

A
B
C
D

A: celý riadok

B: text za kurzorom

C: text pred kurzorom

D: celý napísaný text


Úloha č. 7

Kláves Shift

A
B
C
D

A: píše veľké písmená, keď ho držíš

B: vymazáva

C: píše veľké písmená aj keď ho pustíš

D: píše hrubé písmená

Úloha č. 8

Ako sa volá nástroj, ktorým viem ozdobiť text?

A
B
C
D

A: Oblasť

B: Art Word

C: Manipulácia

D: Word Art

Úloha č. 9

Kde na počítači sa nachádza USB port?

A
B
C
D

A: V reproduktoroch.

B: Na počítačovej skrini vpredu alebo je súčasťou monitora.

C: Na počítačovej myške.

D: Na klávesnici.


Úloha č. 10

V akých jednotkách sa vyjadruje kapacita USB kľúča?

A
B
C
D

A: v kilogramoch

B: vo wattoch

C: v bajtoch

D: v newtonoch