Úloha č. 1

Čo nepatrí medzi výstupné zariadenie?

A
B
C
D

A: tlačiareň

B: klávesnica

C: reproduktory

D: monitor

Úloha č. 2

Ako sa inak povie pracovná plocha počítača?

A
B
C
D

A: počítačová skriňa

B: monitor

C: desktop

D: decktop

Úloha č. 3

Je možné dať do priečinku ďalší priečinok?

A
B
C
D

A: Iba na niektorých počítačoch

B: Nie

C: Áno

D: Iba keď slušne poprosíš


Úloha č. 4

Ktoré znaky môžeš použiť v názve súboru?

A
B
C
D

A: čiarka

B: veľké písmeno a medzeru

C: otáznik

D: =

Úloha č. 5

Kombináciou ktorých kláves vieš skopírovať text?

A
B
C
D

A: Shift a Ctrl

B: Ctrl + C

C: Ctrl + Del

D: Ctrl + V

Úloha č. 6

Kláves Delete maže

A
B
C
D

A: celý napísaný text

B: text za kurzorom

C: celý riadok

D: text pred kurzorom


Úloha č. 7

Kláves Shift

A
B
C
D

A: píše veľké písmená aj keď ho pustíš

B: píše hrubé písmená

C: vymazáva

D: píše veľké písmená, keď ho držíš

Úloha č. 8

Ako sa volá nástroj, ktorým viem ozdobiť text?

A
B
C
D

A: Oblasť

B: Word Art

C: Art Word

D: Manipulácia

Úloha č. 9

Kde na počítači sa nachádza USB port?

A
B
C
D

A: V reproduktoroch.

B: Na počítačovej myške.

C: Na klávesnici.

D: Na počítačovej skrini vpredu alebo je súčasťou monitora.


Úloha č. 10

V akých jednotkách sa vyjadruje kapacita USB kľúča?

A
B
C
D

A: v bajtoch

B: v newtonoch

C: vo wattoch

D: v kilogramoch