Úloha č. 1

Čo nepatrí medzi výstupné zariadenie?

A
B
C
D

A: reproduktory

B: tlačiareň

C: klávesnica

D: monitor

Úloha č. 2

Ako sa inak povie pracovná plocha počítača?

A
B
C
D

A: desktop

B: počítačová skriňa

C: decktop

D: monitor

Úloha č. 3

Je možné dať do priečinku ďalší priečinok?

A
B
C
D

A: Nie

B: Iba na niektorých počítačoch

C: Iba keď slušne poprosíš

D: Áno


Úloha č. 4

Ktoré znaky môžeš použiť v názve súboru?

A
B
C
D

A: otáznik

B: čiarka

C: =

D: veľké písmeno a medzeru

Úloha č. 5

Kombináciou ktorých kláves vieš skopírovať text?

A
B
C
D

A: Shift a Ctrl

B: Ctrl + C

C: Ctrl + Del

D: Ctrl + V

Úloha č. 6

Kláves Delete maže

A
B
C
D

A: text pred kurzorom

B: text za kurzorom

C: celý riadok

D: celý napísaný text


Úloha č. 7

Kláves Shift

A
B
C
D

A: píše hrubé písmená

B: píše veľké písmená aj keď ho pustíš

C: vymazáva

D: píše veľké písmená, keď ho držíš

Úloha č. 8

Ako sa volá nástroj, ktorým viem ozdobiť text?

A
B
C
D

A: Oblasť

B: Art Word

C: Manipulácia

D: Word Art

Úloha č. 9

Kde na počítači sa nachádza USB port?

A
B
C
D

A: Na počítačovej myške.

B: Na počítačovej skrini vpredu alebo je súčasťou monitora.

C: Na klávesnici.

D: V reproduktoroch.


Úloha č. 10

V akých jednotkách sa vyjadruje kapacita USB kľúča?

A
B
C
D

A: v kilogramoch

B: v newtonoch

C: vo wattoch

D: v bajtoch