Úloha č. 1

Čo nepatrí medzi výstupné zariadenie?

A
B
C
D

A: klávesnica

B: tlačiareň

C: reproduktory

D: monitor

Úloha č. 2

Ako sa inak povie pracovná plocha počítača?

A
B
C
D

A: decktop

B: počítačová skriňa

C: desktop

D: monitor

Úloha č. 3

Je možné dať do priečinku ďalší priečinok?

A
B
C
D

A: Iba keď slušne poprosíš

B: Nie

C: Iba na niektorých počítačoch

D: Áno

Úloha č. 4

Ktoré znaky môžeš použiť v názve súboru?

A
B
C
D

A: veľké písmeno a medzeru

B: =

C: čiarka

D: otáznik

Úloha č. 5

Kombináciou ktorých kláves vieš skopírovať text?

A
B
C
D

A: Ctrl + Del

B: Ctrl + V

C: Shift a Ctrl

D: Ctrl + C

Úloha č. 6

Kláves Delete maže

A
B
C
D

A: text za kurzorom

B: celý riadok

C: text pred kurzorom

D: celý napísaný text

Úloha č. 7

Kláves Shift

A
B
C
D

A: píše veľké písmená, keď ho držíš

B: píše hrubé písmená

C: píše veľké písmená aj keď ho pustíš

D: vymazáva

Úloha č. 8

Ako sa volá nástroj, ktorým viem ozdobiť text?

A
B
C
D

A: Oblasť

B: Word Art

C: Art Word

D: Manipulácia

Úloha č. 9

Kde na počítači sa nachádza USB port?

A
B
C
D

A: Na počítačovej myške.

B: Na klávesnici.

C: Na počítačovej skrini vpredu alebo je súčasťou monitora.

D: V reproduktoroch.

Úloha č. 10

V akých jednotkách sa vyjadruje kapacita USB kľúča?

A
B
C
D

A: v kilogramoch

B: vo wattoch

C: v bajtoch

D: v newtonoch