Úloha č. 1

Výťah stál na 2. poschodí. O chvíľu sa presunul nahor o 8 poschodí, potom dolu o 6 poschodí a znovu nadol o 7 poschodí. Na ktorom poschodí stojí teraz?

A
B
C
D

A: 1

B: -1

C: -3

D: 3

Úloha č. 2

Teplota večer bola 7,8 °C. Do rána klesla o 12,5°C. Aká teplota bola ráno?

A
B
C
D

A: 4,7 °C

B: - 4,7 °C

C: - 20,3 °C

D: 20,3 °C

Úloha č. 3

Súčet absolútnych hodnôt čísel -14 a -25 je

A
B
C
D

A: -39

B: 39

C: 11

D: -11


Úloha č. 4

Rozdiel absolútnych hodnôt čísel -15 a -23 je

A
B
C
D

A: -8

B: 8

C: -38

D: 38

Úloha č. 5

Vyber správne porovnanú dvojicu čísel

A
B
C
D

A: -28 < -29

B: -34 > -42

C: -18 < -20

D: -45 > -42

Úloha č. 6

Výsledok (hodnota číselného výrazu) 6 - 9 - 8 + 4 =

A
B
C
D

A: -11

B: -15

C: -7

D: -8


Úloha č. 7

Chýbajúce čísla v číselnom rade 11, 7, 3, , -5,  sú

A
B
C
D

A: -1 -9

B: 1 -8

C: 0 -10

D: -2 -7

Úloha č. 8

Výsledok (hodnota číselného výrazu) -3 - 9 - 11 + 7 =

A
B
C
D

A: -15

B: -16

C: -14

D: -17

Úloha č. 9

Vyber nesprávny výrok

A
B
C
D

A: Súčet opačných čísel je vždy nula.

B: Väčšie číslo na číselnej osi leží vpravo.

C: Absolútna hodnota čísla je vždy kladné číslo.

D: Menšie číslo na číselnej osi leží vpravo.


Úloha č. 10

Ktoré číslo je o 12 menšie ako (-39)?

A
B
C
D

A: -41

B: -27

C: -17

D: -51