Úloha č. 1

Výraz 4 . x : 2 + 5 . y je

A
B
C
D

A: trojčlen

B: dvojčlen

C: štvorčlen

D: päťčlen

Úloha č. 2

Hodnota výrazu 3w + 2 pre w= -4 je

A
B
C
D

A: - 3

B: 14

C: 1

D: - 10

Úloha č. 3

Ktorý výraz nie je dvojčlen?

A
B
C
D

A: 6.x - 4 . y

B: 5.x + 4xy

C: 5.x - 4 - y

D: 6.xy - 4y


Úloha č. 4

Dosaď 2 za w a vypočítaj hodnotu výrazu 6 - 4 . w

A
B
C
D

A: 6 - 4 . 2 = 4

B: 6 - 4 . 2 = - 2

C: 6 - 4 . 2 = - 4

D: 6 - 4 . 2 = 2

Úloha č. 5

Vyber trojčlen

A
B
C
D

A: x . 3 + 6:y -5

B: 3x - 6y : 5

C: x . 3 + 7 : y

D: x . 3 + 7

Úloha č. 6

Vypočítaj hodnotu výrazu 2x - 7 pre x = -3

A
B
C
D

A: - 8

B: 1

C: - 1

D: - 13


Úloha č. 7

Hodnota výrazu 9 - 6 . x pre x= - 4 je

A
B
C
D

A: - 15

B: 33

C: - 12

D: 15

Úloha č. 8

Hodnoty výrazu 3x - 4 pre x = 1; 0; -1 sú

A
B
C
D

A: -1; 4; 1

B: - 1; - 4; -7

C: - 1; 1; -2

D: -1; -4; -2

Úloha č. 9

Hodnoty výrazu 6 - x pre x= -1; 0; 7 sú

A
B
C
D

A: 7; 6; -1

B: 7; 6; 1

C: 5; 6; -1

D: 5; 0; -1


Úloha č. 10

Hodnota výrazu 6a - 5b pre a=2, b=1 je

A
B
C
D

A: 7

B: 0

C: 1

D: 2