Úloha č. 1

Na obrázku je

A
B
C
D

A: potravinová pyramída

B: dýchacia pyramída

C: vylučovacia pyramída

D: oporná pyramída

Úloha č. 2

Čo je potravinová pyramída?

A
B
C
D

A: potraviny zoradené podľa abecedy

B: ľubovoľne zoradené potraviny

C: potraviny zoradené podľa ceny

D: potraviny zoradené podľa prospešnosti pre ľudí

Úloha č. 3

Ktorá skupina potravín človeku najviac prospeje?

A
B
C
D

A: chlieb, rožky, ryža, buchty, cestoviny

B: tučné mäso, salámy, slanina, párky, klobásy

C: čokoláda, cukríky, koláče, torty, keksy

D: chudé mäso, mlieko, ovocie, zelenina, zemiaky


Úloha č. 4

V ktorej časti potravinovej pyramídy sú zaradené najzdravšie potraviny?

A
B
C
D

A: v hornej

B: v každej

C: v strednej

D: v spodnej

Úloha č. 5

Na obrázku je

A
B
C
D

A: vylučovacia sústava

B: dýchacia sústava

C: tráviaca sústava

D: oporná sústava

Úloha č. 6

Čo nepatrí do tráviacej sústavy?

A
B
C
D

A: tenké črevo

B: hrtan

C: hrubé črevo

D: hltan


Úloha č. 7

V ktorej časti tráviacej sústavy sa vstrebávajú živiny do krvi?

A
B
C
D

A: v hrubom čreve

B: v tenkom čreve

C: v žalúdku

D: v pažeráku

Úloha č. 8

V ktorej z možností sa nachádzajú všetky časti tráviacej sústavy?

A
B
C
D

A: ústna dutina,pažerák,žalúdok,tenké črevo,konečník

B: ústna dutina,hrtan,pažerák, žalúdok, tenké črevo, konečník

C: ús. dut.,hltan,pažerák,žalúdok,tenké a hrubé črevo, konečník

D: ústna dutina,pažerák,žalúdok,tenké črevo,hrubé črevo,

Úloha č. 9

Všetky spôsoby vylučovania odpadových látok z tela sú:

A
B
C
D

A: trávenie, močenie

B: trávenie, potenie a močenie

C: trávenie, močenie, potenie, dýchanie

D: dýchanie, trávenie


Úloha č. 10

Na obrázku je

A
B
C
D

A: vylučovacia sústava

B: tráviaca sústava

C: dýchacia sústava

D: oporná sústava

Úloha č. 11

V ktorom orgáne sa čistí krv od odpadovýh látok?

A
B
C
D

A: v močovom mechúri

B: v močovej rúre

C: v obličkách

D: v močovode

Úloha č. 12

Človek nadbytočnú vodu a škodlivé látky vylučuje z tela v podobe:

A
B
C
D

A: slín a potu

B: moču

C: moču a potu

D: moču a slín


Úloha č. 13

Čo je na obrázku?

A
B
C
D

A: pečeň

B: žalúdok

C: obličky

D: pľúca

Úloha č. 14

Čo je na obrázku?

A
B
C
D

A: pečeň

B: obličky

C: pľúca

D: žalúdok

Úloha č. 15

Na obrázku je

A
B
C
D

A: vylučovacia sústava

B: dýchacia sústava

C: tráviacia sústava

D: oporná sústava


Úloha č. 16

Čo tvorí dýchanie?

A
B
C
D

A: nádych a výdych

B: potenie

C: nádych

D: výdych

Úloha č. 17

Čo sa dostáva pri dýchaní zo vzduchu do krvi?

A
B
C
D

A: kyslík

B: dusík

C: oxid uhličitý

D: vodná para

Úloha č. 18

Ako sa volá oporná sústava človeka?

A
B
C
D

A: kostra

B: obličky

C: žalúdok

D: svalstvo


Úloha č. 19

Kostru tvorí:

A
B
C
D

A: lebka a chrbtica

B: lebka, hrudník, chrbtica, kostra končatín

C: kostra končatín a hrudník

D: lebka, hrudník, kostra končatín

Úloha č. 20

Čo zabezpečuje pohyb človeka?

A
B
C
D

A: trávenie

B: dýchanie

C: kostra

D: svalstvo

Úloha č. 21

ktoré svaly máme v našom tele?

A
B
C
D

A: priečne pruhované

B: hladké a pružné

C: pružné a priečne pruhované

D: priečne pruhované a hladké


Úloha č. 22

Ktoré svaly nedokáže človek ovládať vôľou?

A
B
C
D

A: hladké

B: priečne pruhované

C: dlhé

D: pružné

Úloha č. 23

Priečne pruhované svaly umožňujú:

A
B
C
D

A: skákanie, trávenie, úsmev

B: trávenie, vylučovanie, skákanie

C: skákanie, úsmev, hru na klavíri

D: posun potravy v črevách

Úloha č. 24

Mačka, opica, človek sú:

A
B
C
D

A: patria do oboch skupín

B: bezstavovce

C: nepatria ani do jednej skupiny

D: stavovce


Úloha č. 25

Na obrázku je

A
B
C
D

A: hrudný kôš

B: lebka

C: kostra

D: chrbrtica

Úloha č. 26

Lebka

A
B
C
D

A: chráni srdce

B: chráni pľúca

C: chráni miechu

D: chráni mozog

Úloha č. 27

Koľko zubov má dospelý človek?

A
B
C
D

A: 22

B: 32

C: 30

D: 20


Úloha č. 28

Potrava dodáva telu

A
B
C
D

A: kyslík

B: silu

C: vodu

D: energiu

Úloha č. 29

Ktoré z týchto orgánov sú párove?

A
B
C
D

A: tenké a hrubé črevo

B: žalúdok a mozog

C: obličky a pľúca

D: obličky a žalúdok

Úloha č. 30

Čo je dôležité pre zdravie človeka?

A
B
C
D

A: chlieb a mäso

B: výživa a voda

C: dostatok liekov

D: zdravá výživa a pohyb