Úloha č. 1

Na obrázku je

A
B
C
D

A: oporná pyramída

B: dýchacia pyramída

C: vylučovacia pyramída

D: potravinová pyramída

Úloha č. 2

Čo je potravinová pyramída?

A
B
C
D

A: potraviny zoradené podľa abecedy

B: potraviny zoradené podľa ceny

C: potraviny zoradené podľa prospešnosti pre ľudí

D: ľubovoľne zoradené potraviny

Úloha č. 3

Ktorá skupina potravín človeku najviac prospeje?

A
B
C
D

A: chlieb, rožky, ryža, buchty, cestoviny

B: tučné mäso, salámy, slanina, párky, klobásy

C: čokoláda, cukríky, koláče, torty, keksy

D: chudé mäso, mlieko, ovocie, zelenina, zemiaky


Úloha č. 4

V ktorej časti potravinovej pyramídy sú zaradené najzdravšie potraviny?

A
B
C
D

A: v hornej

B: v spodnej

C: v strednej

D: v každej

Úloha č. 5

Na obrázku je

A
B
C
D

A: vylučovacia sústava

B: oporná sústava

C: dýchacia sústava

D: tráviaca sústava

Úloha č. 6

Čo nepatrí do tráviacej sústavy?

A
B
C
D

A: hrtan

B: hltan

C: tenké črevo

D: hrubé črevo


Úloha č. 7

V ktorej časti tráviacej sústavy sa vstrebávajú živiny do krvi?

A
B
C
D

A: v pažeráku

B: v žalúdku

C: v tenkom čreve

D: v hrubom čreve

Úloha č. 8

V ktorej z možností sa nachádzajú všetky časti tráviacej sústavy?

A
B
C
D

A: ústna dutina,hrtan,pažerák, žalúdok, tenké črevo, konečník

B: ústna dutina,pažerák,žalúdok,tenké črevo,konečník

C: ús. dut.,hltan,pažerák,žalúdok,tenké a hrubé črevo, konečník

D: ústna dutina,pažerák,žalúdok,tenké črevo,hrubé črevo,

Úloha č. 9

Všetky spôsoby vylučovania odpadových látok z tela sú:

A
B
C
D

A: trávenie, močenie

B: trávenie, močenie, potenie, dýchanie

C: dýchanie, trávenie

D: trávenie, potenie a močenie


Úloha č. 10

Na obrázku je

A
B
C
D

A: vylučovacia sústava

B: dýchacia sústava

C: oporná sústava

D: tráviaca sústava

Úloha č. 11

V ktorom orgáne sa čistí krv od odpadovýh látok?

A
B
C
D

A: v močovej rúre

B: v močovom mechúri

C: v močovode

D: v obličkách

Úloha č. 12

Človek nadbytočnú vodu a škodlivé látky vylučuje z tela v podobe:

A
B
C
D

A: moču a slín

B: slín a potu

C: moču

D: moču a potu


Úloha č. 13

Čo je na obrázku?

A
B
C
D

A: pľúca

B: pečeň

C: žalúdok

D: obličky

Úloha č. 14

Čo je na obrázku?

A
B
C
D

A: žalúdok

B: pľúca

C: pečeň

D: obličky

Úloha č. 15

Na obrázku je

A
B
C
D

A: oporná sústava

B: dýchacia sústava

C: vylučovacia sústava

D: tráviacia sústava


Úloha č. 16

Čo tvorí dýchanie?

A
B
C
D

A: výdych

B: potenie

C: nádych a výdych

D: nádych

Úloha č. 17

Čo sa dostáva pri dýchaní zo vzduchu do krvi?

A
B
C
D

A: kyslík

B: oxid uhličitý

C: vodná para

D: dusík

Úloha č. 18

Ako sa volá oporná sústava človeka?

A
B
C
D

A: kostra

B: žalúdok

C: obličky

D: svalstvo


Úloha č. 19

Kostru tvorí:

A
B
C
D

A: lebka a chrbtica

B: kostra končatín a hrudník

C: lebka, hrudník, kostra končatín

D: lebka, hrudník, chrbtica, kostra končatín

Úloha č. 20

Čo zabezpečuje pohyb človeka?

A
B
C
D

A: svalstvo

B: dýchanie

C: trávenie

D: kostra

Úloha č. 21

ktoré svaly máme v našom tele?

A
B
C
D

A: pružné a priečne pruhované

B: hladké a pružné

C: priečne pruhované a hladké

D: priečne pruhované


Úloha č. 22

Ktoré svaly nedokáže človek ovládať vôľou?

A
B
C
D

A: hladké

B: pružné

C: priečne pruhované

D: dlhé

Úloha č. 23

Priečne pruhované svaly umožňujú:

A
B
C
D

A: skákanie, trávenie, úsmev

B: trávenie, vylučovanie, skákanie

C: skákanie, úsmev, hru na klavíri

D: posun potravy v črevách

Úloha č. 24

Mačka, opica, človek sú:

A
B
C
D

A: nepatria ani do jednej skupiny

B: bezstavovce

C: patria do oboch skupín

D: stavovce


Úloha č. 25

Na obrázku je

A
B
C
D

A: hrudný kôš

B: lebka

C: chrbrtica

D: kostra

Úloha č. 26

Lebka

A
B
C
D

A: chráni miechu

B: chráni srdce

C: chráni pľúca

D: chráni mozog

Úloha č. 27

Koľko zubov má dospelý človek?

A
B
C
D

A: 30

B: 20

C: 32

D: 22


Úloha č. 28

Potrava dodáva telu

A
B
C
D

A: vodu

B: kyslík

C: silu

D: energiu

Úloha č. 29

Ktoré z týchto orgánov sú párove?

A
B
C
D

A: obličky a žalúdok

B: obličky a pľúca

C: tenké a hrubé črevo

D: žalúdok a mozog

Úloha č. 30

Čo je dôležité pre zdravie človeka?

A
B
C
D

A: zdravá výživa a pohyb

B: chlieb a mäso

C: výživa a voda

D: dostatok liekov