Úloha č. 1

Na obrázku je

A
B
C
D

A: oporná pyramída

B: vylučovacia pyramída

C: potravinová pyramída

D: dýchacia pyramída

Úloha č. 2

Čo je potravinová pyramída?

A
B
C
D

A: potraviny zoradené podľa prospešnosti pre ľudí

B: potraviny zoradené podľa ceny

C: potraviny zoradené podľa abecedy

D: ľubovoľne zoradené potraviny

Úloha č. 3

Ktorá skupina potravín človeku najviac prospeje?

A
B
C
D

A: chlieb, rožky, ryža, buchty, cestoviny

B: čokoláda, cukríky, koláče, torty, keksy

C: tučné mäso, salámy, slanina, párky, klobásy

D: chudé mäso, mlieko, ovocie, zelenina, zemiaky


Úloha č. 4

V ktorej časti potravinovej pyramídy sú zaradené najzdravšie potraviny?

A
B
C
D

A: v každej

B: v hornej

C: v spodnej

D: v strednej

Úloha č. 5

Na obrázku je

A
B
C
D

A: tráviaca sústava

B: vylučovacia sústava

C: oporná sústava

D: dýchacia sústava

Úloha č. 6

Čo nepatrí do tráviacej sústavy?

A
B
C
D

A: hrtan

B: tenké črevo

C: hrubé črevo

D: hltan


Úloha č. 7

V ktorej časti tráviacej sústavy sa vstrebávajú živiny do krvi?

A
B
C
D

A: v hrubom čreve

B: v žalúdku

C: v tenkom čreve

D: v pažeráku

Úloha č. 8

V ktorej z možností sa nachádzajú všetky časti tráviacej sústavy?

A
B
C
D

A: ústna dutina,pažerák,žalúdok,tenké črevo,konečník

B: ús. dut.,hltan,pažerák,žalúdok,tenké a hrubé črevo, konečník

C: ústna dutina,pažerák,žalúdok,tenké črevo,hrubé črevo,

D: ústna dutina,hrtan,pažerák, žalúdok, tenké črevo, konečník

Úloha č. 9

Všetky spôsoby vylučovania odpadových látok z tela sú:

A
B
C
D

A: trávenie, potenie a močenie

B: trávenie, močenie

C: trávenie, močenie, potenie, dýchanie

D: dýchanie, trávenie


Úloha č. 10

Na obrázku je

A
B
C
D

A: dýchacia sústava

B: tráviaca sústava

C: vylučovacia sústava

D: oporná sústava

Úloha č. 11

V ktorom orgáne sa čistí krv od odpadovýh látok?

A
B
C
D

A: v obličkách

B: v močovom mechúri

C: v močovej rúre

D: v močovode

Úloha č. 12

Človek nadbytočnú vodu a škodlivé látky vylučuje z tela v podobe:

A
B
C
D

A: moču

B: slín a potu

C: moču a slín

D: moču a potu


Úloha č. 13

Čo je na obrázku?

A
B
C
D

A: pečeň

B: žalúdok

C: pľúca

D: obličky

Úloha č. 14

Čo je na obrázku?

A
B
C
D

A: žalúdok

B: pečeň

C: obličky

D: pľúca

Úloha č. 15

Na obrázku je

A
B
C
D

A: dýchacia sústava

B: tráviacia sústava

C: oporná sústava

D: vylučovacia sústava


Úloha č. 16

Čo tvorí dýchanie?

A
B
C
D

A: nádych

B: nádych a výdych

C: výdych

D: potenie

Úloha č. 17

Čo sa dostáva pri dýchaní zo vzduchu do krvi?

A
B
C
D

A: vodná para

B: kyslík

C: dusík

D: oxid uhličitý

Úloha č. 18

Ako sa volá oporná sústava človeka?

A
B
C
D

A: obličky

B: svalstvo

C: žalúdok

D: kostra


Úloha č. 19

Kostru tvorí:

A
B
C
D

A: lebka, hrudník, kostra končatín

B: kostra končatín a hrudník

C: lebka a chrbtica

D: lebka, hrudník, chrbtica, kostra končatín

Úloha č. 20

Čo zabezpečuje pohyb človeka?

A
B
C
D

A: trávenie

B: kostra

C: dýchanie

D: svalstvo

Úloha č. 21

ktoré svaly máme v našom tele?

A
B
C
D

A: priečne pruhované a hladké

B: priečne pruhované

C: pružné a priečne pruhované

D: hladké a pružné


Úloha č. 22

Ktoré svaly nedokáže človek ovládať vôľou?

A
B
C
D

A: pružné

B: hladké

C: priečne pruhované

D: dlhé

Úloha č. 23

Priečne pruhované svaly umožňujú:

A
B
C
D

A: skákanie, úsmev, hru na klavíri

B: posun potravy v črevách

C: skákanie, trávenie, úsmev

D: trávenie, vylučovanie, skákanie

Úloha č. 24

Mačka, opica, človek sú:

A
B
C
D

A: nepatria ani do jednej skupiny

B: bezstavovce

C: patria do oboch skupín

D: stavovce


Úloha č. 25

Na obrázku je

A
B
C
D

A: kostra

B: chrbrtica

C: hrudný kôš

D: lebka

Úloha č. 26

Lebka

A
B
C
D

A: chráni miechu

B: chráni srdce

C: chráni pľúca

D: chráni mozog

Úloha č. 27

Koľko zubov má dospelý človek?

A
B
C
D

A: 30

B: 32

C: 20

D: 22


Úloha č. 28

Potrava dodáva telu

A
B
C
D

A: energiu

B: silu

C: kyslík

D: vodu

Úloha č. 29

Ktoré z týchto orgánov sú párove?

A
B
C
D

A: obličky a žalúdok

B: obličky a pľúca

C: žalúdok a mozog

D: tenké a hrubé črevo

Úloha č. 30

Čo je dôležité pre zdravie človeka?

A
B
C
D

A: dostatok liekov

B: výživa a voda

C: zdravá výživa a pohyb

D: chlieb a mäso