Úloha č. 1

Na obrázku je

A
B
C
D

A: dýchacia pyramída

B: vylučovacia pyramída

C: potravinová pyramída

D: oporná pyramída

Úloha č. 2

Čo je potravinová pyramída?

A
B
C
D

A: ľubovoľne zoradené potraviny

B: potraviny zoradené podľa abecedy

C: potraviny zoradené podľa ceny

D: potraviny zoradené podľa prospešnosti pre ľudí

Úloha č. 3

Ktorá skupina potravín človeku najviac prospeje?

A
B
C
D

A: chlieb, rožky, ryža, buchty, cestoviny

B: čokoláda, cukríky, koláče, torty, keksy

C: chudé mäso, mlieko, ovocie, zelenina, zemiaky

D: tučné mäso, salámy, slanina, párky, klobásy


Úloha č. 4

V ktorej časti potravinovej pyramídy sú zaradené najzdravšie potraviny?

A
B
C
D

A: v strednej

B: v každej

C: v hornej

D: v spodnej

Úloha č. 5

Na obrázku je

A
B
C
D

A: vylučovacia sústava

B: tráviaca sústava

C: oporná sústava

D: dýchacia sústava

Úloha č. 6

Čo nepatrí do tráviacej sústavy?

A
B
C
D

A: hrubé črevo

B: tenké črevo

C: hrtan

D: hltan


Úloha č. 7

V ktorej časti tráviacej sústavy sa vstrebávajú živiny do krvi?

A
B
C
D

A: v tenkom čreve

B: v žalúdku

C: v hrubom čreve

D: v pažeráku

Úloha č. 8

V ktorej z možností sa nachádzajú všetky časti tráviacej sústavy?

A
B
C
D

A: ús. dut.,hltan,pažerák,žalúdok,tenké a hrubé črevo, konečník

B: ústna dutina,pažerák,žalúdok,tenké črevo,hrubé črevo,

C: ústna dutina,hrtan,pažerák, žalúdok, tenké črevo, konečník

D: ústna dutina,pažerák,žalúdok,tenké črevo,konečník

Úloha č. 9

Všetky spôsoby vylučovania odpadových látok z tela sú:

A
B
C
D

A: trávenie, močenie

B: dýchanie, trávenie

C: trávenie, močenie, potenie, dýchanie

D: trávenie, potenie a močenie


Úloha č. 10

Na obrázku je

A
B
C
D

A: vylučovacia sústava

B: oporná sústava

C: tráviaca sústava

D: dýchacia sústava

Úloha č. 11

V ktorom orgáne sa čistí krv od odpadovýh látok?

A
B
C
D

A: v močovom mechúri

B: v močovej rúre

C: v močovode

D: v obličkách

Úloha č. 12

Človek nadbytočnú vodu a škodlivé látky vylučuje z tela v podobe:

A
B
C
D

A: moču a slín

B: slín a potu

C: moču a potu

D: moču


Úloha č. 13

Čo je na obrázku?

A
B
C
D

A: žalúdok

B: obličky

C: pľúca

D: pečeň

Úloha č. 14

Čo je na obrázku?

A
B
C
D

A: pľúca

B: pečeň

C: obličky

D: žalúdok

Úloha č. 15

Na obrázku je

A
B
C
D

A: dýchacia sústava

B: tráviacia sústava

C: vylučovacia sústava

D: oporná sústava


Úloha č. 16

Čo tvorí dýchanie?

A
B
C
D

A: nádych

B: nádych a výdych

C: potenie

D: výdych

Úloha č. 17

Čo sa dostáva pri dýchaní zo vzduchu do krvi?

A
B
C
D

A: oxid uhličitý

B: kyslík

C: vodná para

D: dusík

Úloha č. 18

Ako sa volá oporná sústava človeka?

A
B
C
D

A: žalúdok

B: kostra

C: obličky

D: svalstvo


Úloha č. 19

Kostru tvorí:

A
B
C
D

A: lebka, hrudník, kostra končatín

B: lebka, hrudník, chrbtica, kostra končatín

C: kostra končatín a hrudník

D: lebka a chrbtica

Úloha č. 20

Čo zabezpečuje pohyb človeka?

A
B
C
D

A: dýchanie

B: svalstvo

C: kostra

D: trávenie

Úloha č. 21

ktoré svaly máme v našom tele?

A
B
C
D

A: hladké a pružné

B: pružné a priečne pruhované

C: priečne pruhované a hladké

D: priečne pruhované


Úloha č. 22

Ktoré svaly nedokáže človek ovládať vôľou?

A
B
C
D

A: hladké

B: priečne pruhované

C: dlhé

D: pružné

Úloha č. 23

Priečne pruhované svaly umožňujú:

A
B
C
D

A: posun potravy v črevách

B: skákanie, úsmev, hru na klavíri

C: skákanie, trávenie, úsmev

D: trávenie, vylučovanie, skákanie

Úloha č. 24

Mačka, opica, človek sú:

A
B
C
D

A: nepatria ani do jednej skupiny

B: patria do oboch skupín

C: bezstavovce

D: stavovce


Úloha č. 25

Na obrázku je

A
B
C
D

A: chrbrtica

B: kostra

C: lebka

D: hrudný kôš

Úloha č. 26

Lebka

A
B
C
D

A: chráni mozog

B: chráni srdce

C: chráni pľúca

D: chráni miechu

Úloha č. 27

Koľko zubov má dospelý človek?

A
B
C
D

A: 22

B: 20

C: 32

D: 30


Úloha č. 28

Potrava dodáva telu

A
B
C
D

A: kyslík

B: energiu

C: vodu

D: silu

Úloha č. 29

Ktoré z týchto orgánov sú párove?

A
B
C
D

A: obličky a žalúdok

B: žalúdok a mozog

C: tenké a hrubé črevo

D: obličky a pľúca

Úloha č. 30

Čo je dôležité pre zdravie človeka?

A
B
C
D

A: zdravá výživa a pohyb

B: chlieb a mäso

C: dostatok liekov

D: výživa a voda