Úloha č. 1

Na obrázku je

A
B
C
D

A: dýchacia pyramída

B: vylučovacia pyramída

C: potravinová pyramída

D: oporná pyramída

Úloha č. 2

Čo je potravinová pyramída?

A
B
C
D

A: potraviny zoradené podľa prospešnosti pre ľudí

B: potraviny zoradené podľa ceny

C: potraviny zoradené podľa abecedy

D: ľubovoľne zoradené potraviny

Úloha č. 3

Ktorá skupina potravín človeku najviac prospeje?

A
B
C
D

A: chlieb, rožky, ryža, buchty, cestoviny

B: chudé mäso, mlieko, ovocie, zelenina, zemiaky

C: čokoláda, cukríky, koláče, torty, keksy

D: tučné mäso, salámy, slanina, párky, klobásy


Úloha č. 4

V ktorej časti potravinovej pyramídy sú zaradené najzdravšie potraviny?

A
B
C
D

A: v spodnej

B: v strednej

C: v každej

D: v hornej

Úloha č. 5

Na obrázku je

A
B
C
D

A: oporná sústava

B: tráviaca sústava

C: dýchacia sústava

D: vylučovacia sústava

Úloha č. 6

Čo nepatrí do tráviacej sústavy?

A
B
C
D

A: hrtan

B: tenké črevo

C: hrubé črevo

D: hltan


Úloha č. 7

V ktorej časti tráviacej sústavy sa vstrebávajú živiny do krvi?

A
B
C
D

A: v hrubom čreve

B: v žalúdku

C: v pažeráku

D: v tenkom čreve

Úloha č. 8

V ktorej z možností sa nachádzajú všetky časti tráviacej sústavy?

A
B
C
D

A: ústna dutina,pažerák,žalúdok,tenké črevo,hrubé črevo,

B: ús. dut.,hltan,pažerák,žalúdok,tenké a hrubé črevo, konečník

C: ústna dutina,hrtan,pažerák, žalúdok, tenké črevo, konečník

D: ústna dutina,pažerák,žalúdok,tenké črevo,konečník

Úloha č. 9

Všetky spôsoby vylučovania odpadových látok z tela sú:

A
B
C
D

A: trávenie, močenie, potenie, dýchanie

B: trávenie, potenie a močenie

C: trávenie, močenie

D: dýchanie, trávenie


Úloha č. 10

Na obrázku je

A
B
C
D

A: oporná sústava

B: vylučovacia sústava

C: dýchacia sústava

D: tráviaca sústava

Úloha č. 11

V ktorom orgáne sa čistí krv od odpadovýh látok?

A
B
C
D

A: v obličkách

B: v močovom mechúri

C: v močovode

D: v močovej rúre

Úloha č. 12

Človek nadbytočnú vodu a škodlivé látky vylučuje z tela v podobe:

A
B
C
D

A: moču a potu

B: moču

C: moču a slín

D: slín a potu


Úloha č. 13

Čo je na obrázku?

A
B
C
D

A: žalúdok

B: obličky

C: pľúca

D: pečeň

Úloha č. 14

Čo je na obrázku?

A
B
C
D

A: pľúca

B: žalúdok

C: pečeň

D: obličky

Úloha č. 15

Na obrázku je

A
B
C
D

A: dýchacia sústava

B: vylučovacia sústava

C: oporná sústava

D: tráviacia sústava


Úloha č. 16

Čo tvorí dýchanie?

A
B
C
D

A: nádych

B: výdych

C: potenie

D: nádych a výdych

Úloha č. 17

Čo sa dostáva pri dýchaní zo vzduchu do krvi?

A
B
C
D

A: kyslík

B: oxid uhličitý

C: vodná para

D: dusík

Úloha č. 18

Ako sa volá oporná sústava človeka?

A
B
C
D

A: kostra

B: žalúdok

C: svalstvo

D: obličky


Úloha č. 19

Kostru tvorí:

A
B
C
D

A: lebka, hrudník, kostra končatín

B: lebka a chrbtica

C: kostra končatín a hrudník

D: lebka, hrudník, chrbtica, kostra končatín

Úloha č. 20

Čo zabezpečuje pohyb človeka?

A
B
C
D

A: trávenie

B: svalstvo

C: dýchanie

D: kostra

Úloha č. 21

ktoré svaly máme v našom tele?

A
B
C
D

A: priečne pruhované

B: pružné a priečne pruhované

C: priečne pruhované a hladké

D: hladké a pružné


Úloha č. 22

Ktoré svaly nedokáže človek ovládať vôľou?

A
B
C
D

A: hladké

B: dlhé

C: pružné

D: priečne pruhované

Úloha č. 23

Priečne pruhované svaly umožňujú:

A
B
C
D

A: posun potravy v črevách

B: trávenie, vylučovanie, skákanie

C: skákanie, trávenie, úsmev

D: skákanie, úsmev, hru na klavíri

Úloha č. 24

Mačka, opica, človek sú:

A
B
C
D

A: bezstavovce

B: patria do oboch skupín

C: stavovce

D: nepatria ani do jednej skupiny


Úloha č. 25

Na obrázku je

A
B
C
D

A: lebka

B: chrbrtica

C: hrudný kôš

D: kostra

Úloha č. 26

Lebka

A
B
C
D

A: chráni srdce

B: chráni mozog

C: chráni pľúca

D: chráni miechu

Úloha č. 27

Koľko zubov má dospelý človek?

A
B
C
D

A: 32

B: 20

C: 22

D: 30


Úloha č. 28

Potrava dodáva telu

A
B
C
D

A: energiu

B: vodu

C: kyslík

D: silu

Úloha č. 29

Ktoré z týchto orgánov sú párove?

A
B
C
D

A: tenké a hrubé črevo

B: obličky a pľúca

C: žalúdok a mozog

D: obličky a žalúdok

Úloha č. 30

Čo je dôležité pre zdravie človeka?

A
B
C
D

A: dostatok liekov

B: chlieb a mäso

C: výživa a voda

D: zdravá výživa a pohyb