Úloha č. 1

Na obrázku je

A
B
C
D

A: potravinová pyramída

B: oporná pyramída

C: dýchacia pyramída

D: vylučovacia pyramída

Úloha č. 2

Čo je potravinová pyramída?

A
B
C
D

A: potraviny zoradené podľa abecedy

B: potraviny zoradené podľa prospešnosti pre ľudí

C: potraviny zoradené podľa ceny

D: ľubovoľne zoradené potraviny

Úloha č. 3

Ktorá skupina potravín človeku najviac prospeje?

A
B
C
D

A: chlieb, rožky, ryža, buchty, cestoviny

B: tučné mäso, salámy, slanina, párky, klobásy

C: chudé mäso, mlieko, ovocie, zelenina, zemiaky

D: čokoláda, cukríky, koláče, torty, keksy


Úloha č. 4

V ktorej časti potravinovej pyramídy sú zaradené najzdravšie potraviny?

A
B
C
D

A: v strednej

B: v spodnej

C: v každej

D: v hornej

Úloha č. 5

Na obrázku je

A
B
C
D

A: dýchacia sústava

B: tráviaca sústava

C: vylučovacia sústava

D: oporná sústava

Úloha č. 6

Čo nepatrí do tráviacej sústavy?

A
B
C
D

A: hrubé črevo

B: hrtan

C: hltan

D: tenké črevo


Úloha č. 7

V ktorej časti tráviacej sústavy sa vstrebávajú živiny do krvi?

A
B
C
D

A: v tenkom čreve

B: v hrubom čreve

C: v pažeráku

D: v žalúdku

Úloha č. 8

V ktorej z možností sa nachádzajú všetky časti tráviacej sústavy?

A
B
C
D

A: ús. dut.,hltan,pažerák,žalúdok,tenké a hrubé črevo, konečník

B: ústna dutina,pažerák,žalúdok,tenké črevo,hrubé črevo,

C: ústna dutina,hrtan,pažerák, žalúdok, tenké črevo, konečník

D: ústna dutina,pažerák,žalúdok,tenké črevo,konečník

Úloha č. 9

Všetky spôsoby vylučovania odpadových látok z tela sú:

A
B
C
D

A: dýchanie, trávenie

B: trávenie, močenie, potenie, dýchanie

C: trávenie, močenie

D: trávenie, potenie a močenie


Úloha č. 10

Na obrázku je

A
B
C
D

A: dýchacia sústava

B: tráviaca sústava

C: vylučovacia sústava

D: oporná sústava

Úloha č. 11

V ktorom orgáne sa čistí krv od odpadovýh látok?

A
B
C
D

A: v obličkách

B: v močovode

C: v močovej rúre

D: v močovom mechúri

Úloha č. 12

Človek nadbytočnú vodu a škodlivé látky vylučuje z tela v podobe:

A
B
C
D

A: moču

B: moču a slín

C: moču a potu

D: slín a potu


Úloha č. 13

Čo je na obrázku?

A
B
C
D

A: žalúdok

B: pečeň

C: pľúca

D: obličky

Úloha č. 14

Čo je na obrázku?

A
B
C
D

A: obličky

B: žalúdok

C: pľúca

D: pečeň

Úloha č. 15

Na obrázku je

A
B
C
D

A: dýchacia sústava

B: oporná sústava

C: vylučovacia sústava

D: tráviacia sústava


Úloha č. 16

Čo tvorí dýchanie?

A
B
C
D

A: nádych

B: nádych a výdych

C: potenie

D: výdych

Úloha č. 17

Čo sa dostáva pri dýchaní zo vzduchu do krvi?

A
B
C
D

A: vodná para

B: kyslík

C: oxid uhličitý

D: dusík

Úloha č. 18

Ako sa volá oporná sústava človeka?

A
B
C
D

A: obličky

B: žalúdok

C: kostra

D: svalstvo


Úloha č. 19

Kostru tvorí:

A
B
C
D

A: lebka a chrbtica

B: lebka, hrudník, kostra končatín

C: kostra končatín a hrudník

D: lebka, hrudník, chrbtica, kostra končatín

Úloha č. 20

Čo zabezpečuje pohyb človeka?

A
B
C
D

A: svalstvo

B: trávenie

C: dýchanie

D: kostra

Úloha č. 21

ktoré svaly máme v našom tele?

A
B
C
D

A: pružné a priečne pruhované

B: priečne pruhované a hladké

C: hladké a pružné

D: priečne pruhované


Úloha č. 22

Ktoré svaly nedokáže človek ovládať vôľou?

A
B
C
D

A: priečne pruhované

B: hladké

C: pružné

D: dlhé

Úloha č. 23

Priečne pruhované svaly umožňujú:

A
B
C
D

A: trávenie, vylučovanie, skákanie

B: posun potravy v črevách

C: skákanie, úsmev, hru na klavíri

D: skákanie, trávenie, úsmev

Úloha č. 24

Mačka, opica, človek sú:

A
B
C
D

A: patria do oboch skupín

B: nepatria ani do jednej skupiny

C: bezstavovce

D: stavovce


Úloha č. 25

Na obrázku je

A
B
C
D

A: kostra

B: chrbrtica

C: lebka

D: hrudný kôš

Úloha č. 26

Lebka

A
B
C
D

A: chráni miechu

B: chráni pľúca

C: chráni mozog

D: chráni srdce

Úloha č. 27

Koľko zubov má dospelý človek?

A
B
C
D

A: 22

B: 32

C: 30

D: 20


Úloha č. 28

Potrava dodáva telu

A
B
C
D

A: silu

B: vodu

C: energiu

D: kyslík

Úloha č. 29

Ktoré z týchto orgánov sú párove?

A
B
C
D

A: žalúdok a mozog

B: tenké a hrubé črevo

C: obličky a pľúca

D: obličky a žalúdok

Úloha č. 30

Čo je dôležité pre zdravie človeka?

A
B
C
D

A: dostatok liekov

B: zdravá výživa a pohyb

C: výživa a voda

D: chlieb a mäso