Úloha č. 1

Na obrázku je

A
B
C
D

A: vylučovacia pyramída

B: oporná pyramída

C: dýchacia pyramída

D: potravinová pyramída

Úloha č. 2

Čo je potravinová pyramída?

A
B
C
D

A: potraviny zoradené podľa abecedy

B: ľubovoľne zoradené potraviny

C: potraviny zoradené podľa ceny

D: potraviny zoradené podľa prospešnosti pre ľudí

Úloha č. 3

Ktorá skupina potravín človeku najviac prospeje?

A
B
C
D

A: čokoláda, cukríky, koláče, torty, keksy

B: tučné mäso, salámy, slanina, párky, klobásy

C: chlieb, rožky, ryža, buchty, cestoviny

D: chudé mäso, mlieko, ovocie, zelenina, zemiaky


Úloha č. 4

V ktorej časti potravinovej pyramídy sú zaradené najzdravšie potraviny?

A
B
C
D

A: v každej

B: v hornej

C: v strednej

D: v spodnej

Úloha č. 5

Na obrázku je

A
B
C
D

A: vylučovacia sústava

B: dýchacia sústava

C: oporná sústava

D: tráviaca sústava

Úloha č. 6

Čo nepatrí do tráviacej sústavy?

A
B
C
D

A: hltan

B: hrtan

C: tenké črevo

D: hrubé črevo


Úloha č. 7

V ktorej časti tráviacej sústavy sa vstrebávajú živiny do krvi?

A
B
C
D

A: v hrubom čreve

B: v pažeráku

C: v žalúdku

D: v tenkom čreve

Úloha č. 8

V ktorej z možností sa nachádzajú všetky časti tráviacej sústavy?

A
B
C
D

A: ústna dutina,pažerák,žalúdok,tenké črevo,konečník

B: ús. dut.,hltan,pažerák,žalúdok,tenké a hrubé črevo, konečník

C: ústna dutina,pažerák,žalúdok,tenké črevo,hrubé črevo,

D: ústna dutina,hrtan,pažerák, žalúdok, tenké črevo, konečník

Úloha č. 9

Všetky spôsoby vylučovania odpadových látok z tela sú:

A
B
C
D

A: trávenie, potenie a močenie

B: trávenie, močenie

C: trávenie, močenie, potenie, dýchanie

D: dýchanie, trávenie


Úloha č. 10

Na obrázku je

A
B
C
D

A: vylučovacia sústava

B: oporná sústava

C: dýchacia sústava

D: tráviaca sústava

Úloha č. 11

V ktorom orgáne sa čistí krv od odpadovýh látok?

A
B
C
D

A: v obličkách

B: v močovej rúre

C: v močovom mechúri

D: v močovode

Úloha č. 12

Človek nadbytočnú vodu a škodlivé látky vylučuje z tela v podobe:

A
B
C
D

A: moču a slín

B: slín a potu

C: moču a potu

D: moču


Úloha č. 13

Čo je na obrázku?

A
B
C
D

A: pečeň

B: pľúca

C: žalúdok

D: obličky

Úloha č. 14

Čo je na obrázku?

A
B
C
D

A: pľúca

B: pečeň

C: žalúdok

D: obličky

Úloha č. 15

Na obrázku je

A
B
C
D

A: dýchacia sústava

B: oporná sústava

C: tráviacia sústava

D: vylučovacia sústava


Úloha č. 16

Čo tvorí dýchanie?

A
B
C
D

A: nádych a výdych

B: nádych

C: výdych

D: potenie

Úloha č. 17

Čo sa dostáva pri dýchaní zo vzduchu do krvi?

A
B
C
D

A: dusík

B: oxid uhličitý

C: vodná para

D: kyslík

Úloha č. 18

Ako sa volá oporná sústava človeka?

A
B
C
D

A: svalstvo

B: obličky

C: kostra

D: žalúdok


Úloha č. 19

Kostru tvorí:

A
B
C
D

A: lebka a chrbtica

B: lebka, hrudník, kostra končatín

C: kostra končatín a hrudník

D: lebka, hrudník, chrbtica, kostra končatín

Úloha č. 20

Čo zabezpečuje pohyb človeka?

A
B
C
D

A: dýchanie

B: kostra

C: svalstvo

D: trávenie

Úloha č. 21

ktoré svaly máme v našom tele?

A
B
C
D

A: priečne pruhované

B: hladké a pružné

C: pružné a priečne pruhované

D: priečne pruhované a hladké


Úloha č. 22

Ktoré svaly nedokáže človek ovládať vôľou?

A
B
C
D

A: hladké

B: priečne pruhované

C: dlhé

D: pružné

Úloha č. 23

Priečne pruhované svaly umožňujú:

A
B
C
D

A: skákanie, trávenie, úsmev

B: trávenie, vylučovanie, skákanie

C: skákanie, úsmev, hru na klavíri

D: posun potravy v črevách

Úloha č. 24

Mačka, opica, človek sú:

A
B
C
D

A: patria do oboch skupín

B: bezstavovce

C: stavovce

D: nepatria ani do jednej skupiny


Úloha č. 25

Na obrázku je

A
B
C
D

A: kostra

B: chrbrtica

C: hrudný kôš

D: lebka

Úloha č. 26

Lebka

A
B
C
D

A: chráni miechu

B: chráni pľúca

C: chráni mozog

D: chráni srdce

Úloha č. 27

Koľko zubov má dospelý človek?

A
B
C
D

A: 22

B: 30

C: 32

D: 20


Úloha č. 28

Potrava dodáva telu

A
B
C
D

A: kyslík

B: energiu

C: vodu

D: silu

Úloha č. 29

Ktoré z týchto orgánov sú párove?

A
B
C
D

A: obličky a žalúdok

B: obličky a pľúca

C: tenké a hrubé črevo

D: žalúdok a mozog

Úloha č. 30

Čo je dôležité pre zdravie človeka?

A
B
C
D

A: zdravá výživa a pohyb

B: chlieb a mäso

C: výživa a voda

D: dostatok liekov