Úloha č. 1

Na obrázku je

A
B
C
D

A: oporná pyramída

B: vylučovacia pyramída

C: dýchacia pyramída

D: potravinová pyramída

Úloha č. 2

Čo je potravinová pyramída?

A
B
C
D

A: potraviny zoradené podľa abecedy

B: potraviny zoradené podľa ceny

C: potraviny zoradené podľa prospešnosti pre ľudí

D: ľubovoľne zoradené potraviny

Úloha č. 3

Ktorá skupina potravín človeku najviac prospeje?

A
B
C
D

A: chudé mäso, mlieko, ovocie, zelenina, zemiaky

B: tučné mäso, salámy, slanina, párky, klobásy

C: čokoláda, cukríky, koláče, torty, keksy

D: chlieb, rožky, ryža, buchty, cestoviny

Úloha č. 4

V ktorej časti potravinovej pyramídy sú zaradené najzdravšie potraviny?

A
B
C
D

A: v strednej

B: v každej

C: v spodnej

D: v hornej

Úloha č. 5

Na obrázku je

A
B
C
D

A: tráviaca sústava

B: dýchacia sústava

C: oporná sústava

D: vylučovacia sústava

Úloha č. 6

Čo nepatrí do tráviacej sústavy?

A
B
C
D

A: hltan

B: tenké črevo

C: hrtan

D: hrubé črevo

Úloha č. 7

V ktorej časti tráviacej sústavy sa vstrebávajú živiny do krvi?

A
B
C
D

A: v žalúdku

B: v tenkom čreve

C: v hrubom čreve

D: v pažeráku

Úloha č. 8

V ktorej z možností sa nachádzajú všetky časti tráviacej sústavy?

A
B
C
D

A: ús. dut.,hltan,pažerák,žalúdok,tenké a hrubé črevo, konečník

B: ústna dutina,hrtan,pažerák, žalúdok, tenké črevo, konečník

C: ústna dutina,pažerák,žalúdok,tenké črevo,konečník

D: ústna dutina,pažerák,žalúdok,tenké črevo,hrubé črevo,

Úloha č. 9

Všetky spôsoby vylučovania odpadových látok z tela sú:

A
B
C
D

A: trávenie, močenie, potenie, dýchanie

B: trávenie, potenie a močenie

C: dýchanie, trávenie

D: trávenie, močenie

Úloha č. 10

Na obrázku je

A
B
C
D

A: oporná sústava

B: vylučovacia sústava

C: tráviaca sústava

D: dýchacia sústava

Úloha č. 11

V ktorom orgáne sa čistí krv od odpadovýh látok?

A
B
C
D

A: v močovode

B: v močovej rúre

C: v obličkách

D: v močovom mechúri

Úloha č. 12

Človek nadbytočnú vodu a škodlivé látky vylučuje z tela v podobe:

A
B
C
D

A: moču a potu

B: slín a potu

C: moču

D: moču a slín

Úloha č. 13

Čo je na obrázku?

A
B
C
D

A: pľúca

B: pečeň

C: žalúdok

D: obličky

Úloha č. 14

Čo je na obrázku?

A
B
C
D

A: pečeň

B: obličky

C: pľúca

D: žalúdok

Úloha č. 15

Na obrázku je

A
B
C
D

A: vylučovacia sústava

B: tráviacia sústava

C: dýchacia sústava

D: oporná sústava

Úloha č. 16

Čo tvorí dýchanie?

A
B
C
D

A: výdych

B: potenie

C: nádych

D: nádych a výdych

Úloha č. 17

Čo sa dostáva pri dýchaní zo vzduchu do krvi?

A
B
C
D

A: oxid uhličitý

B: vodná para

C: kyslík

D: dusík

Úloha č. 18

Ako sa volá oporná sústava človeka?

A
B
C
D

A: svalstvo

B: kostra

C: obličky

D: žalúdok

Úloha č. 19

Kostru tvorí:

A
B
C
D

A: kostra končatín a hrudník

B: lebka a chrbtica

C: lebka, hrudník, kostra končatín

D: lebka, hrudník, chrbtica, kostra končatín

Úloha č. 20

Čo zabezpečuje pohyb človeka?

A
B
C
D

A: svalstvo

B: kostra

C: trávenie

D: dýchanie

Úloha č. 21

ktoré svaly máme v našom tele?

A
B
C
D

A: hladké a pružné

B: pružné a priečne pruhované

C: priečne pruhované a hladké

D: priečne pruhované

Úloha č. 22

Ktoré svaly nedokáže človek ovládať vôľou?

A
B
C
D

A: priečne pruhované

B: hladké

C: pružné

D: dlhé

Úloha č. 23

Priečne pruhované svaly umožňujú:

A
B
C
D

A: trávenie, vylučovanie, skákanie

B: posun potravy v črevách

C: skákanie, úsmev, hru na klavíri

D: skákanie, trávenie, úsmev

Úloha č. 24

Mačka, opica, človek sú:

A
B
C
D

A: stavovce

B: bezstavovce

C: patria do oboch skupín

D: nepatria ani do jednej skupiny

Úloha č. 25

Na obrázku je

A
B
C
D

A: chrbrtica

B: hrudný kôš

C: lebka

D: kostra

Úloha č. 26

Lebka

A
B
C
D

A: chráni mozog

B: chráni pľúca

C: chráni srdce

D: chráni miechu

Úloha č. 27

Koľko zubov má dospelý človek?

A
B
C
D

A: 22

B: 32

C: 30

D: 20

Úloha č. 28

Potrava dodáva telu

A
B
C
D

A: kyslík

B: silu

C: vodu

D: energiu

Úloha č. 29

Ktoré z týchto orgánov sú párove?

A
B
C
D

A: obličky a žalúdok

B: tenké a hrubé črevo

C: žalúdok a mozog

D: obličky a pľúca

Úloha č. 30

Čo je dôležité pre zdravie človeka?

A
B
C
D

A: výživa a voda

B: dostatok liekov

C: chlieb a mäso

D: zdravá výživa a pohyb