Úloha č. 1

Na obrázku je

A
B
C
D

A: potravinová pyramída

B: dýchacia pyramída

C: oporná pyramída

D: vylučovacia pyramída

Úloha č. 2

Čo je potravinová pyramída?

A
B
C
D

A: potraviny zoradené podľa abecedy

B: potraviny zoradené podľa prospešnosti pre ľudí

C: ľubovoľne zoradené potraviny

D: potraviny zoradené podľa ceny

Úloha č. 3

Ktorá skupina potravín človeku najviac prospeje?

A
B
C
D

A: chudé mäso, mlieko, ovocie, zelenina, zemiaky

B: tučné mäso, salámy, slanina, párky, klobásy

C: čokoláda, cukríky, koláče, torty, keksy

D: chlieb, rožky, ryža, buchty, cestoviny


Úloha č. 4

V ktorej časti potravinovej pyramídy sú zaradené najzdravšie potraviny?

A
B
C
D

A: v hornej

B: v strednej

C: v spodnej

D: v každej

Úloha č. 5

Na obrázku je

A
B
C
D

A: oporná sústava

B: dýchacia sústava

C: vylučovacia sústava

D: tráviaca sústava

Úloha č. 6

Čo nepatrí do tráviacej sústavy?

A
B
C
D

A: hrtan

B: hltan

C: hrubé črevo

D: tenké črevo


Úloha č. 7

V ktorej časti tráviacej sústavy sa vstrebávajú živiny do krvi?

A
B
C
D

A: v hrubom čreve

B: v žalúdku

C: v tenkom čreve

D: v pažeráku

Úloha č. 8

V ktorej z možností sa nachádzajú všetky časti tráviacej sústavy?

A
B
C
D

A: ústna dutina,hrtan,pažerák, žalúdok, tenké črevo, konečník

B: ús. dut.,hltan,pažerák,žalúdok,tenké a hrubé črevo, konečník

C: ústna dutina,pažerák,žalúdok,tenké črevo,konečník

D: ústna dutina,pažerák,žalúdok,tenké črevo,hrubé črevo,

Úloha č. 9

Všetky spôsoby vylučovania odpadových látok z tela sú:

A
B
C
D

A: trávenie, potenie a močenie

B: dýchanie, trávenie

C: trávenie, močenie, potenie, dýchanie

D: trávenie, močenie


Úloha č. 10

Na obrázku je

A
B
C
D

A: vylučovacia sústava

B: oporná sústava

C: dýchacia sústava

D: tráviaca sústava

Úloha č. 11

V ktorom orgáne sa čistí krv od odpadovýh látok?

A
B
C
D

A: v močovej rúre

B: v obličkách

C: v močovode

D: v močovom mechúri

Úloha č. 12

Človek nadbytočnú vodu a škodlivé látky vylučuje z tela v podobe:

A
B
C
D

A: moču a slín

B: moču a potu

C: slín a potu

D: moču


Úloha č. 13

Čo je na obrázku?

A
B
C
D

A: obličky

B: pečeň

C: žalúdok

D: pľúca

Úloha č. 14

Čo je na obrázku?

A
B
C
D

A: žalúdok

B: pečeň

C: pľúca

D: obličky

Úloha č. 15

Na obrázku je

A
B
C
D

A: dýchacia sústava

B: oporná sústava

C: tráviacia sústava

D: vylučovacia sústava


Úloha č. 16

Čo tvorí dýchanie?

A
B
C
D

A: výdych

B: nádych

C: potenie

D: nádych a výdych

Úloha č. 17

Čo sa dostáva pri dýchaní zo vzduchu do krvi?

A
B
C
D

A: oxid uhličitý

B: vodná para

C: kyslík

D: dusík

Úloha č. 18

Ako sa volá oporná sústava človeka?

A
B
C
D

A: žalúdok

B: obličky

C: kostra

D: svalstvo


Úloha č. 19

Kostru tvorí:

A
B
C
D

A: lebka, hrudník, kostra končatín

B: lebka a chrbtica

C: lebka, hrudník, chrbtica, kostra končatín

D: kostra končatín a hrudník

Úloha č. 20

Čo zabezpečuje pohyb človeka?

A
B
C
D

A: dýchanie

B: svalstvo

C: trávenie

D: kostra

Úloha č. 21

ktoré svaly máme v našom tele?

A
B
C
D

A: hladké a pružné

B: priečne pruhované

C: pružné a priečne pruhované

D: priečne pruhované a hladké


Úloha č. 22

Ktoré svaly nedokáže človek ovládať vôľou?

A
B
C
D

A: pružné

B: priečne pruhované

C: dlhé

D: hladké

Úloha č. 23

Priečne pruhované svaly umožňujú:

A
B
C
D

A: posun potravy v črevách

B: skákanie, trávenie, úsmev

C: skákanie, úsmev, hru na klavíri

D: trávenie, vylučovanie, skákanie

Úloha č. 24

Mačka, opica, človek sú:

A
B
C
D

A: stavovce

B: patria do oboch skupín

C: nepatria ani do jednej skupiny

D: bezstavovce


Úloha č. 25

Na obrázku je

A
B
C
D

A: lebka

B: kostra

C: hrudný kôš

D: chrbrtica

Úloha č. 26

Lebka

A
B
C
D

A: chráni srdce

B: chráni mozog

C: chráni pľúca

D: chráni miechu

Úloha č. 27

Koľko zubov má dospelý človek?

A
B
C
D

A: 32

B: 20

C: 22

D: 30


Úloha č. 28

Potrava dodáva telu

A
B
C
D

A: vodu

B: energiu

C: silu

D: kyslík

Úloha č. 29

Ktoré z týchto orgánov sú párove?

A
B
C
D

A: tenké a hrubé črevo

B: žalúdok a mozog

C: obličky a pľúca

D: obličky a žalúdok

Úloha č. 30

Čo je dôležité pre zdravie človeka?

A
B
C
D

A: zdravá výživa a pohyb

B: chlieb a mäso

C: dostatok liekov

D: výživa a voda