Úloha č. 1

Na obrázku je

A
B
C
D

A: vylučovacia pyramída

B: oporná pyramída

C: potravinová pyramída

D: dýchacia pyramída

Úloha č. 2

Čo je potravinová pyramída?

A
B
C
D

A: ľubovoľne zoradené potraviny

B: potraviny zoradené podľa ceny

C: potraviny zoradené podľa abecedy

D: potraviny zoradené podľa prospešnosti pre ľudí

Úloha č. 3

Ktorá skupina potravín človeku najviac prospeje?

A
B
C
D

A: chlieb, rožky, ryža, buchty, cestoviny

B: čokoláda, cukríky, koláče, torty, keksy

C: chudé mäso, mlieko, ovocie, zelenina, zemiaky

D: tučné mäso, salámy, slanina, párky, klobásy


Úloha č. 4

V ktorej časti potravinovej pyramídy sú zaradené najzdravšie potraviny?

A
B
C
D

A: v hornej

B: v strednej

C: v spodnej

D: v každej

Úloha č. 5

Na obrázku je

A
B
C
D

A: tráviaca sústava

B: vylučovacia sústava

C: dýchacia sústava

D: oporná sústava

Úloha č. 6

Čo nepatrí do tráviacej sústavy?

A
B
C
D

A: hrubé črevo

B: hrtan

C: hltan

D: tenké črevo


Úloha č. 7

V ktorej časti tráviacej sústavy sa vstrebávajú živiny do krvi?

A
B
C
D

A: v tenkom čreve

B: v hrubom čreve

C: v pažeráku

D: v žalúdku

Úloha č. 8

V ktorej z možností sa nachádzajú všetky časti tráviacej sústavy?

A
B
C
D

A: ústna dutina,pažerák,žalúdok,tenké črevo,konečník

B: ústna dutina,pažerák,žalúdok,tenké črevo,hrubé črevo,

C: ústna dutina,hrtan,pažerák, žalúdok, tenké črevo, konečník

D: ús. dut.,hltan,pažerák,žalúdok,tenké a hrubé črevo, konečník

Úloha č. 9

Všetky spôsoby vylučovania odpadových látok z tela sú:

A
B
C
D

A: trávenie, močenie, potenie, dýchanie

B: trávenie, potenie a močenie

C: dýchanie, trávenie

D: trávenie, močenie


Úloha č. 10

Na obrázku je

A
B
C
D

A: tráviaca sústava

B: vylučovacia sústava

C: dýchacia sústava

D: oporná sústava

Úloha č. 11

V ktorom orgáne sa čistí krv od odpadovýh látok?

A
B
C
D

A: v močovom mechúri

B: v obličkách

C: v močovej rúre

D: v močovode

Úloha č. 12

Človek nadbytočnú vodu a škodlivé látky vylučuje z tela v podobe:

A
B
C
D

A: moču

B: moču a slín

C: moču a potu

D: slín a potu


Úloha č. 13

Čo je na obrázku?

A
B
C
D

A: žalúdok

B: pľúca

C: obličky

D: pečeň

Úloha č. 14

Čo je na obrázku?

A
B
C
D

A: obličky

B: pľúca

C: žalúdok

D: pečeň

Úloha č. 15

Na obrázku je

A
B
C
D

A: vylučovacia sústava

B: oporná sústava

C: tráviacia sústava

D: dýchacia sústava


Úloha č. 16

Čo tvorí dýchanie?

A
B
C
D

A: výdych

B: nádych

C: nádych a výdych

D: potenie

Úloha č. 17

Čo sa dostáva pri dýchaní zo vzduchu do krvi?

A
B
C
D

A: dusík

B: oxid uhličitý

C: kyslík

D: vodná para

Úloha č. 18

Ako sa volá oporná sústava človeka?

A
B
C
D

A: svalstvo

B: žalúdok

C: obličky

D: kostra


Úloha č. 19

Kostru tvorí:

A
B
C
D

A: kostra končatín a hrudník

B: lebka a chrbtica

C: lebka, hrudník, kostra končatín

D: lebka, hrudník, chrbtica, kostra končatín

Úloha č. 20

Čo zabezpečuje pohyb človeka?

A
B
C
D

A: trávenie

B: kostra

C: svalstvo

D: dýchanie

Úloha č. 21

ktoré svaly máme v našom tele?

A
B
C
D

A: priečne pruhované

B: pružné a priečne pruhované

C: priečne pruhované a hladké

D: hladké a pružné


Úloha č. 22

Ktoré svaly nedokáže človek ovládať vôľou?

A
B
C
D

A: priečne pruhované

B: dlhé

C: hladké

D: pružné

Úloha č. 23

Priečne pruhované svaly umožňujú:

A
B
C
D

A: posun potravy v črevách

B: skákanie, trávenie, úsmev

C: skákanie, úsmev, hru na klavíri

D: trávenie, vylučovanie, skákanie

Úloha č. 24

Mačka, opica, človek sú:

A
B
C
D

A: nepatria ani do jednej skupiny

B: stavovce

C: patria do oboch skupín

D: bezstavovce


Úloha č. 25

Na obrázku je

A
B
C
D

A: lebka

B: chrbrtica

C: hrudný kôš

D: kostra

Úloha č. 26

Lebka

A
B
C
D

A: chráni mozog

B: chráni pľúca

C: chráni miechu

D: chráni srdce

Úloha č. 27

Koľko zubov má dospelý človek?

A
B
C
D

A: 30

B: 22

C: 20

D: 32


Úloha č. 28

Potrava dodáva telu

A
B
C
D

A: vodu

B: energiu

C: kyslík

D: silu

Úloha č. 29

Ktoré z týchto orgánov sú párove?

A
B
C
D

A: obličky a žalúdok

B: žalúdok a mozog

C: obličky a pľúca

D: tenké a hrubé črevo

Úloha č. 30

Čo je dôležité pre zdravie človeka?

A
B
C
D

A: chlieb a mäso

B: dostatok liekov

C: zdravá výživa a pohyb

D: výživa a voda