Úloha č. 1

Na obrázku je

A
B
C
D

A: oporná pyramída

B: potravinová pyramída

C: dýchacia pyramída

D: vylučovacia pyramída

Úloha č. 2

Čo je potravinová pyramída?

A
B
C
D

A: ľubovoľne zoradené potraviny

B: potraviny zoradené podľa prospešnosti pre ľudí

C: potraviny zoradené podľa ceny

D: potraviny zoradené podľa abecedy

Úloha č. 3

Ktorá skupina potravín človeku najviac prospeje?

A
B
C
D

A: tučné mäso, salámy, slanina, párky, klobásy

B: chlieb, rožky, ryža, buchty, cestoviny

C: chudé mäso, mlieko, ovocie, zelenina, zemiaky

D: čokoláda, cukríky, koláče, torty, keksy


Úloha č. 4

V ktorej časti potravinovej pyramídy sú zaradené najzdravšie potraviny?

A
B
C
D

A: v strednej

B: v každej

C: v spodnej

D: v hornej

Úloha č. 5

Na obrázku je

A
B
C
D

A: dýchacia sústava

B: vylučovacia sústava

C: tráviaca sústava

D: oporná sústava

Úloha č. 6

Čo nepatrí do tráviacej sústavy?

A
B
C
D

A: hltan

B: tenké črevo

C: hrubé črevo

D: hrtan


Úloha č. 7

V ktorej časti tráviacej sústavy sa vstrebávajú živiny do krvi?

A
B
C
D

A: v pažeráku

B: v tenkom čreve

C: v žalúdku

D: v hrubom čreve

Úloha č. 8

V ktorej z možností sa nachádzajú všetky časti tráviacej sústavy?

A
B
C
D

A: ústna dutina,pažerák,žalúdok,tenké črevo,hrubé črevo,

B: ústna dutina,pažerák,žalúdok,tenké črevo,konečník

C: ústna dutina,hrtan,pažerák, žalúdok, tenké črevo, konečník

D: ús. dut.,hltan,pažerák,žalúdok,tenké a hrubé črevo, konečník

Úloha č. 9

Všetky spôsoby vylučovania odpadových látok z tela sú:

A
B
C
D

A: trávenie, močenie

B: trávenie, potenie a močenie

C: dýchanie, trávenie

D: trávenie, močenie, potenie, dýchanie


Úloha č. 10

Na obrázku je

A
B
C
D

A: dýchacia sústava

B: tráviaca sústava

C: oporná sústava

D: vylučovacia sústava

Úloha č. 11

V ktorom orgáne sa čistí krv od odpadovýh látok?

A
B
C
D

A: v močovom mechúri

B: v močovej rúre

C: v močovode

D: v obličkách

Úloha č. 12

Človek nadbytočnú vodu a škodlivé látky vylučuje z tela v podobe:

A
B
C
D

A: moču

B: slín a potu

C: moču a potu

D: moču a slín


Úloha č. 13

Čo je na obrázku?

A
B
C
D

A: pľúca

B: pečeň

C: žalúdok

D: obličky

Úloha č. 14

Čo je na obrázku?

A
B
C
D

A: pečeň

B: žalúdok

C: obličky

D: pľúca

Úloha č. 15

Na obrázku je

A
B
C
D

A: tráviacia sústava

B: oporná sústava

C: vylučovacia sústava

D: dýchacia sústava


Úloha č. 16

Čo tvorí dýchanie?

A
B
C
D

A: výdych

B: nádych

C: potenie

D: nádych a výdych

Úloha č. 17

Čo sa dostáva pri dýchaní zo vzduchu do krvi?

A
B
C
D

A: dusík

B: oxid uhličitý

C: vodná para

D: kyslík

Úloha č. 18

Ako sa volá oporná sústava človeka?

A
B
C
D

A: žalúdok

B: kostra

C: obličky

D: svalstvo


Úloha č. 19

Kostru tvorí:

A
B
C
D

A: lebka a chrbtica

B: lebka, hrudník, kostra končatín

C: kostra končatín a hrudník

D: lebka, hrudník, chrbtica, kostra končatín

Úloha č. 20

Čo zabezpečuje pohyb človeka?

A
B
C
D

A: svalstvo

B: trávenie

C: dýchanie

D: kostra

Úloha č. 21

ktoré svaly máme v našom tele?

A
B
C
D

A: priečne pruhované

B: pružné a priečne pruhované

C: priečne pruhované a hladké

D: hladké a pružné


Úloha č. 22

Ktoré svaly nedokáže človek ovládať vôľou?

A
B
C
D

A: pružné

B: priečne pruhované

C: dlhé

D: hladké

Úloha č. 23

Priečne pruhované svaly umožňujú:

A
B
C
D

A: posun potravy v črevách

B: trávenie, vylučovanie, skákanie

C: skákanie, trávenie, úsmev

D: skákanie, úsmev, hru na klavíri

Úloha č. 24

Mačka, opica, človek sú:

A
B
C
D

A: stavovce

B: bezstavovce

C: nepatria ani do jednej skupiny

D: patria do oboch skupín


Úloha č. 25

Na obrázku je

A
B
C
D

A: hrudný kôš

B: kostra

C: lebka

D: chrbrtica

Úloha č. 26

Lebka

A
B
C
D

A: chráni pľúca

B: chráni srdce

C: chráni miechu

D: chráni mozog

Úloha č. 27

Koľko zubov má dospelý človek?

A
B
C
D

A: 22

B: 20

C: 32

D: 30


Úloha č. 28

Potrava dodáva telu

A
B
C
D

A: kyslík

B: energiu

C: silu

D: vodu

Úloha č. 29

Ktoré z týchto orgánov sú párove?

A
B
C
D

A: žalúdok a mozog

B: obličky a pľúca

C: obličky a žalúdok

D: tenké a hrubé črevo

Úloha č. 30

Čo je dôležité pre zdravie človeka?

A
B
C
D

A: zdravá výživa a pohyb

B: dostatok liekov

C: výživa a voda

D: chlieb a mäso