Úloha č. 1

Na obrázku je

A
B
C
D

A: potravinová pyramída

B: oporná pyramída

C: dýchacia pyramída

D: vylučovacia pyramída

Úloha č. 2

Čo je potravinová pyramída?

A
B
C
D

A: potraviny zoradené podľa ceny

B: ľubovoľne zoradené potraviny

C: potraviny zoradené podľa prospešnosti pre ľudí

D: potraviny zoradené podľa abecedy

Úloha č. 3

Ktorá skupina potravín človeku najviac prospeje?

A
B
C
D

A: chudé mäso, mlieko, ovocie, zelenina, zemiaky

B: chlieb, rožky, ryža, buchty, cestoviny

C: čokoláda, cukríky, koláče, torty, keksy

D: tučné mäso, salámy, slanina, párky, klobásy


Úloha č. 4

V ktorej časti potravinovej pyramídy sú zaradené najzdravšie potraviny?

A
B
C
D

A: v každej

B: v strednej

C: v hornej

D: v spodnej

Úloha č. 5

Na obrázku je

A
B
C
D

A: dýchacia sústava

B: tráviaca sústava

C: oporná sústava

D: vylučovacia sústava

Úloha č. 6

Čo nepatrí do tráviacej sústavy?

A
B
C
D

A: tenké črevo

B: hrtan

C: hrubé črevo

D: hltan


Úloha č. 7

V ktorej časti tráviacej sústavy sa vstrebávajú živiny do krvi?

A
B
C
D

A: v pažeráku

B: v hrubom čreve

C: v tenkom čreve

D: v žalúdku

Úloha č. 8

V ktorej z možností sa nachádzajú všetky časti tráviacej sústavy?

A
B
C
D

A: ústna dutina,pažerák,žalúdok,tenké črevo,hrubé črevo,

B: ústna dutina,hrtan,pažerák, žalúdok, tenké črevo, konečník

C: ús. dut.,hltan,pažerák,žalúdok,tenké a hrubé črevo, konečník

D: ústna dutina,pažerák,žalúdok,tenké črevo,konečník

Úloha č. 9

Všetky spôsoby vylučovania odpadových látok z tela sú:

A
B
C
D

A: trávenie, potenie a močenie

B: trávenie, močenie

C: dýchanie, trávenie

D: trávenie, močenie, potenie, dýchanie


Úloha č. 10

Na obrázku je

A
B
C
D

A: tráviaca sústava

B: oporná sústava

C: vylučovacia sústava

D: dýchacia sústava

Úloha č. 11

V ktorom orgáne sa čistí krv od odpadovýh látok?

A
B
C
D

A: v obličkách

B: v močovej rúre

C: v močovode

D: v močovom mechúri

Úloha č. 12

Človek nadbytočnú vodu a škodlivé látky vylučuje z tela v podobe:

A
B
C
D

A: moču

B: moču a slín

C: slín a potu

D: moču a potu


Úloha č. 13

Čo je na obrázku?

A
B
C
D

A: pečeň

B: žalúdok

C: obličky

D: pľúca

Úloha č. 14

Čo je na obrázku?

A
B
C
D

A: obličky

B: pečeň

C: žalúdok

D: pľúca

Úloha č. 15

Na obrázku je

A
B
C
D

A: dýchacia sústava

B: vylučovacia sústava

C: tráviacia sústava

D: oporná sústava


Úloha č. 16

Čo tvorí dýchanie?

A
B
C
D

A: nádych

B: nádych a výdych

C: výdych

D: potenie

Úloha č. 17

Čo sa dostáva pri dýchaní zo vzduchu do krvi?

A
B
C
D

A: dusík

B: oxid uhličitý

C: kyslík

D: vodná para

Úloha č. 18

Ako sa volá oporná sústava človeka?

A
B
C
D

A: svalstvo

B: kostra

C: žalúdok

D: obličky


Úloha č. 19

Kostru tvorí:

A
B
C
D

A: kostra končatín a hrudník

B: lebka, hrudník, kostra končatín

C: lebka a chrbtica

D: lebka, hrudník, chrbtica, kostra končatín

Úloha č. 20

Čo zabezpečuje pohyb človeka?

A
B
C
D

A: dýchanie

B: svalstvo

C: trávenie

D: kostra

Úloha č. 21

ktoré svaly máme v našom tele?

A
B
C
D

A: priečne pruhované

B: pružné a priečne pruhované

C: hladké a pružné

D: priečne pruhované a hladké


Úloha č. 22

Ktoré svaly nedokáže človek ovládať vôľou?

A
B
C
D

A: pružné

B: hladké

C: priečne pruhované

D: dlhé

Úloha č. 23

Priečne pruhované svaly umožňujú:

A
B
C
D

A: trávenie, vylučovanie, skákanie

B: skákanie, trávenie, úsmev

C: posun potravy v črevách

D: skákanie, úsmev, hru na klavíri

Úloha č. 24

Mačka, opica, človek sú:

A
B
C
D

A: nepatria ani do jednej skupiny

B: stavovce

C: patria do oboch skupín

D: bezstavovce


Úloha č. 25

Na obrázku je

A
B
C
D

A: hrudný kôš

B: kostra

C: lebka

D: chrbrtica

Úloha č. 26

Lebka

A
B
C
D

A: chráni pľúca

B: chráni srdce

C: chráni mozog

D: chráni miechu

Úloha č. 27

Koľko zubov má dospelý človek?

A
B
C
D

A: 22

B: 20

C: 32

D: 30


Úloha č. 28

Potrava dodáva telu

A
B
C
D

A: kyslík

B: silu

C: energiu

D: vodu

Úloha č. 29

Ktoré z týchto orgánov sú párove?

A
B
C
D

A: tenké a hrubé črevo

B: žalúdok a mozog

C: obličky a žalúdok

D: obličky a pľúca

Úloha č. 30

Čo je dôležité pre zdravie človeka?

A
B
C
D

A: dostatok liekov

B: výživa a voda

C: chlieb a mäso

D: zdravá výživa a pohyb