Úloha č. 1

Na obrázku je

A
B
C
D

A: oporná pyramída

B: potravinová pyramída

C: vylučovacia pyramída

D: dýchacia pyramída

Úloha č. 2

Čo je potravinová pyramída?

A
B
C
D

A: potraviny zoradené podľa ceny

B: ľubovoľne zoradené potraviny

C: potraviny zoradené podľa abecedy

D: potraviny zoradené podľa prospešnosti pre ľudí

Úloha č. 3

Ktorá skupina potravín človeku najviac prospeje?

A
B
C
D

A: tučné mäso, salámy, slanina, párky, klobásy

B: čokoláda, cukríky, koláče, torty, keksy

C: chlieb, rožky, ryža, buchty, cestoviny

D: chudé mäso, mlieko, ovocie, zelenina, zemiaky


Úloha č. 4

V ktorej časti potravinovej pyramídy sú zaradené najzdravšie potraviny?

A
B
C
D

A: v spodnej

B: v hornej

C: v každej

D: v strednej

Úloha č. 5

Na obrázku je

A
B
C
D

A: tráviaca sústava

B: oporná sústava

C: dýchacia sústava

D: vylučovacia sústava

Úloha č. 6

Čo nepatrí do tráviacej sústavy?

A
B
C
D

A: hrubé črevo

B: hrtan

C: tenké črevo

D: hltan


Úloha č. 7

V ktorej časti tráviacej sústavy sa vstrebávajú živiny do krvi?

A
B
C
D

A: v hrubom čreve

B: v žalúdku

C: v pažeráku

D: v tenkom čreve

Úloha č. 8

V ktorej z možností sa nachádzajú všetky časti tráviacej sústavy?

A
B
C
D

A: ús. dut.,hltan,pažerák,žalúdok,tenké a hrubé črevo, konečník

B: ústna dutina,hrtan,pažerák, žalúdok, tenké črevo, konečník

C: ústna dutina,pažerák,žalúdok,tenké črevo,hrubé črevo,

D: ústna dutina,pažerák,žalúdok,tenké črevo,konečník

Úloha č. 9

Všetky spôsoby vylučovania odpadových látok z tela sú:

A
B
C
D

A: dýchanie, trávenie

B: trávenie, močenie, potenie, dýchanie

C: trávenie, močenie

D: trávenie, potenie a močenie


Úloha č. 10

Na obrázku je

A
B
C
D

A: oporná sústava

B: dýchacia sústava

C: tráviaca sústava

D: vylučovacia sústava

Úloha č. 11

V ktorom orgáne sa čistí krv od odpadovýh látok?

A
B
C
D

A: v močovode

B: v močovej rúre

C: v močovom mechúri

D: v obličkách

Úloha č. 12

Človek nadbytočnú vodu a škodlivé látky vylučuje z tela v podobe:

A
B
C
D

A: moču a potu

B: moču

C: moču a slín

D: slín a potu


Úloha č. 13

Čo je na obrázku?

A
B
C
D

A: žalúdok

B: pečeň

C: pľúca

D: obličky

Úloha č. 14

Čo je na obrázku?

A
B
C
D

A: obličky

B: pečeň

C: žalúdok

D: pľúca

Úloha č. 15

Na obrázku je

A
B
C
D

A: tráviacia sústava

B: dýchacia sústava

C: vylučovacia sústava

D: oporná sústava


Úloha č. 16

Čo tvorí dýchanie?

A
B
C
D

A: výdych

B: nádych a výdych

C: nádych

D: potenie

Úloha č. 17

Čo sa dostáva pri dýchaní zo vzduchu do krvi?

A
B
C
D

A: oxid uhličitý

B: kyslík

C: vodná para

D: dusík

Úloha č. 18

Ako sa volá oporná sústava človeka?

A
B
C
D

A: žalúdok

B: svalstvo

C: kostra

D: obličky


Úloha č. 19

Kostru tvorí:

A
B
C
D

A: lebka a chrbtica

B: lebka, hrudník, kostra končatín

C: kostra končatín a hrudník

D: lebka, hrudník, chrbtica, kostra končatín

Úloha č. 20

Čo zabezpečuje pohyb človeka?

A
B
C
D

A: trávenie

B: dýchanie

C: svalstvo

D: kostra

Úloha č. 21

ktoré svaly máme v našom tele?

A
B
C
D

A: hladké a pružné

B: pružné a priečne pruhované

C: priečne pruhované

D: priečne pruhované a hladké


Úloha č. 22

Ktoré svaly nedokáže človek ovládať vôľou?

A
B
C
D

A: hladké

B: priečne pruhované

C: pružné

D: dlhé

Úloha č. 23

Priečne pruhované svaly umožňujú:

A
B
C
D

A: skákanie, úsmev, hru na klavíri

B: trávenie, vylučovanie, skákanie

C: skákanie, trávenie, úsmev

D: posun potravy v črevách

Úloha č. 24

Mačka, opica, človek sú:

A
B
C
D

A: stavovce

B: nepatria ani do jednej skupiny

C: patria do oboch skupín

D: bezstavovce


Úloha č. 25

Na obrázku je

A
B
C
D

A: hrudný kôš

B: kostra

C: lebka

D: chrbrtica

Úloha č. 26

Lebka

A
B
C
D

A: chráni mozog

B: chráni srdce

C: chráni miechu

D: chráni pľúca

Úloha č. 27

Koľko zubov má dospelý človek?

A
B
C
D

A: 30

B: 22

C: 32

D: 20


Úloha č. 28

Potrava dodáva telu

A
B
C
D

A: vodu

B: silu

C: energiu

D: kyslík

Úloha č. 29

Ktoré z týchto orgánov sú párove?

A
B
C
D

A: žalúdok a mozog

B: tenké a hrubé črevo

C: obličky a žalúdok

D: obličky a pľúca

Úloha č. 30

Čo je dôležité pre zdravie človeka?

A
B
C
D

A: dostatok liekov

B: zdravá výživa a pohyb

C: chlieb a mäso

D: výživa a voda