Úloha č. 1

Ako sa volal premier Veľkej Británie počas 2. svetovej vojny

A
B
C
D

A: Hirohito

B: Winston Churchill

C: Josif Vissarionovič Stalin

D: Franklin Delano Roosevelt

Úloha č. 2

Kedy sa začala 2. Svetová vojna

A
B
C
D

A: 1939

B: 1947

C: 1936

D: 1940

Úloha č. 3

Kedy sa začalo Slovenské národné povstanie

A
B
C
D

A: 8. augusta 1944

B: 8. máj 1945

C: 6. jún 1944

D: 29. augusta 1944


Úloha č. 4

Kedy sa skončila 2. svetová vojna v Európe

A
B
C
D

A: 8. máj 1945

B: 8. mája 1944

C: 2. septembra 1945

D: 17. máj 1945

Úloha č. 5

Ako sa volala prvá použitá atomova bomba

A
B
C
D

A: Bomb of Death

B: Big Boy

C: Little Boy

D: Fat man