Úloha č. 1

Ako sa volá hlavné mesto Nemecka?

A
B
C
D

A: Budapešť

B: Berlín

C: Praha

D: Bratislava

Úloha č. 2

Ktoré hlavné mesto vidíme na obrázku?

A
B
C
D

A: Madrid

B: Bern

C: Atény

D: Rím

Úloha č. 3

Ako sa volá hlavné mesto Francúzska?

A
B
C
D

A: Paríž

B: Oslo

C: Lisabon

D: Bukurešť


Úloha č. 4

V akom meste sa nachádza pamiatka, ktorú vidíme na obrázku?

A
B
C
D

A: Rím

B: Brusel

C: Varšava

D: Viedeň

Úloha č. 5

Koľko štátov sa nachádza v Európe? (uznaných vo všetkých krajinách sveta)

A
B
C
D

A: 35

B: 98

C: 25

D: 50