Úloha č. 1

Na aké druhy delíme sviatky

A
B
C
D

A: osobné, náboženské, štátne

B: súkromné, náboženské, štátne

C: náboženské, štátne

D: štátne, osobné

Úloha č. 2

K štátnym sviatkom nezaraďujeme?

A
B
C
D

A: Koniec druhej svetovej vojny

B: Ústava Slovenskej republiky

C: Vianoce

D: Slovenské národné povstanie

Úloha č. 3

Rok - 830 je ktoré storočie?

A
B
C
D

A: 10. storočie

B: 9. storočie

C: 7. storočie

D: 8. storočie


Úloha č. 4

Ako sa volá otec dejepisu?

A
B
C
D

A: Perikles

B: Herodotos

C: Aristoteles

D: Sofokles

Úloha č. 5

Človek, ktorý opisuje a skúma históriu sa volá?

A
B
C
D

A: dejepisár

B: historik

C: paleontológ

D: vedec

Úloha č. 6

Označ možnosť, v ktorej sú uvedené charakteristiky pre prírodný čas.

A
B
C
D

A: striedanie dňa a noci, fázy mesiaca, kolobeh prírody

B: kolobeh prírody, sekundy, prirodzený čas

C: kolobeh prírody, umelý čas, hodiny

D: deň, mesiac, rok, pohyb Slnka


Úloha č. 7

Ktorým rokom sa začína a ktorým končí 7. storočie?

A
B
C
D

A: 601-701

B: 600-700

C: 601-700

D: 600-701

Úloha č. 8

Ako sa nazýva letopočet, ktorý používame v súčasnosti?

A
B
C
D

A: gregoriánsky letopočet

B: kresťanský letopočet

C: egyptský letopočet

D: juliánsky letopočet