Úloha č. 1 (variant 1)

Prečítaj email a označ správne tvrdenie. Hi Lili. I am Keira. I am in klass 5B. I am 12 years old. I like sport a lot. I like swimming. I can do butterfly but I can ´t dive very well. I can ´t speak Spanish.

A
B
C
D

A: Keira can´t butterfly.

B: Keira can dive very well.

C: Keira can´t dive very well.

D: Keira can´t dive.

Úloha č. 2 (variant 1)

Ktorá otázka je napísaná správne?

A
B
C
D

A: Can you basketball play?

B: Can you basketball?

C: Can you play basketball?

D: You can play basketball?

Úloha č. 3 (variant 1)

Označ správny preklad: synovec, neter, manžel, manželka

A
B
C
D

A: niece, wife, husband, nephew

B: nephew, niece, husband, wife

C: nephew, niece, wife, husband

D: niece, nephew, husband, wife


Úloha č. 4 (variant 1)

Aké slovo treba doplniť vo vete? John likes Susan. → John likes ........

A
B
C
D

A: her

B: him

C: us

D: them

Úloha č. 5 (variant 1)

Aké slovo treba doplniť vo vete? Matilda live with Rex and Zara.

A
B
C
D

A: Matilda live with her.

B: Matilda live with she.

C: Matilda live with them.

D: Matilda live with him.

Úloha č. 6 (variant 1)

Vyber správne napísanú vetu.

A
B
C
D

A: He likes play the guitar.

B: He likes plaing the guitar.

C: He like playing the guitar.

D: He likes playing the guitar.


Úloha č. 7 (variant 1)

Označ správny preklad: tichý, hlučný, múdry, hanblivý, drzý

A
B
C
D

A: noisy, quiet, clever, shy, naughty

B: quiet, noisy, friendly, shy, naughty

C: quiet, noisy, clever, naughty, shy

D: quiet, noisy, clever, shy, naughty

Úloha č. 8 (variant 1)

Označ správnu opoveď. What does she look like?

A
B
C
D

A: She´s friendly.

B: It ´s funny.

C: She is 11 years old.

D: She´s tall, she´s got blue eyes.

Úloha č. 1 (variant 2)

Prečítaj email a označ správne tvrdenie. Hi Lili. I am Keira. I am in klass 5B. I am 12 years old. I like sport a lot. I like swimming. I can do butterfly but I can ´t dive very well. I can ´t speak Spanish.

A
B
C
D

A: Keira can´t dive.

B: Keira can´t dive very well.

C: Keira can´t butterfly.

D: Keira can dive very well.

Úloha č. 2 (variant 2)

Ktorá otázka je napísaná správne?

A
B
C
D

A: Can you basketball play?

B: Can you play basketball?

C: Can you basketball?

D: You can play basketball?

Úloha č. 3 (variant 2)

Označ správny preklad: synovec, neter, manžel, manželka

A
B
C
D

A: nephew, niece, wife, husband

B: niece, wife, husband, nephew

C: nephew, niece, husband, wife

D: niece, nephew, husband, wife


Úloha č. 4 (variant 2)

Aké slovo treba doplniť vo vete? John likes Susan. → John likes ........

A
B
C
D

A: them

B: her

C: him

D: us

Úloha č. 5 (variant 2)

Aké slovo treba doplniť vo vete? Matilda live with Rex and Zara.

A
B
C
D

A: Matilda live with her.

B: Matilda live with she.

C: Matilda live with them.

D: Matilda live with him.

Úloha č. 6 (variant 2)

Vyber správne napísanú vetu.

A
B
C
D

A: He likes plaing the guitar.

B: He like playing the guitar.

C: He likes play the guitar.

D: He likes playing the guitar.


Úloha č. 7 (variant 2)

Označ správny preklad: tichý, hlučný, múdry, hanblivý, drzý

A
B
C
D

A: quiet, noisy, clever, naughty, shy

B: quiet, noisy, clever, shy, naughty

C: quiet, noisy, friendly, shy, naughty

D: noisy, quiet, clever, shy, naughty

Úloha č. 8 (variant 2)

Označ správnu opoveď. What does she look like?

A
B
C
D

A: She´s friendly.

B: She is 11 years old.

C: She´s tall, she´s got blue eyes.

D: It ´s funny.