Úloha č. 1

Základnou jednotkou hmotnosti je

A
B
C
D

A: miligram

B: gram

C: kilogram

D: tona

Úloha č. 2

Na zistenie dĺžky telesa použiješ

A
B
C
D

A: váhy

B: meter

C: špagát

D: odmerný valec

Úloha č. 3

Dĺžka je fyzikálna veličina, ktorá má značku

A
B
C
D

A: m

B: d,l,s,h,....

C: V

D: meter


Úloha č. 4

Hmotnosť je fyzikálna veličina, ktorá má značku

A
B
C
D

A: kilogram

B: V

C: m

D: h

Úloha č. 5

Objem je fyzikálna veličina, ktorá má značku

A
B
C
D

A: O

B: V

C: m

D: liter

Úloha č. 6

Na zistenie koľko vody sa ešte presne nachádza vo fľaši použiješ

A
B
C
D

A: meter

B: vodováhu

C: odmerný valec

D: váhy


Úloha č. 7

Základnou jednotkou objemu je

A
B
C
D

A: liter

B: meter štvorcový

C: meter

D: meter kubický

Úloha č. 8

Ako sa volá meter na obrázku

A
B
C
D

A: stolársky

B: pásmo

C: zvinovací

D: krajčírsky

Úloha č. 9

Aký názov majú váhy znázornené na obrázku

A
B
C
D

A: osobné

B: digitálne

C: rovnoramenné

D: kuchynské


Úloha č. 10

Premeň 1500 ml na dl

A
B
C
D

A: 150 000

B: 150

C: 15 000

D: 15

Úloha č. 11

Premeň 65 dm na cm

A
B
C
D

A: 650

B: 6 500

C: 0,65

D: 6,5

Úloha č. 12

Premeň 9 400 q na kg

A
B
C
D

A: 940

B: 94

C: 940 000

D: 94 000


Úloha č. 13

Premeň 92 km na metre

A
B
C
D

A: 0,92

B: 9 200

C: 920

D: 92 000

Úloha č. 14

Premeň 8 m kubických na cm kubické

A
B
C
D

A: 8 000

B: 80 000

C: 8 000 000

D: 800

Úloha č. 15

Premeň 7l na dl

A
B
C
D

A: 70

B: 0,7

C: 700

D: 7000


Úloha č. 16

Premeň 3 kg na gramy

A
B
C
D

A: 30

B: 300

C: 3 000

D: 0,3

Úloha č. 17

Premeň 86 000 mm na m

A
B
C
D

A: 860

B: 8 600 000

C: 86

D: 860 000

Úloha č. 18

Premeň 2 500 g na dag

A
B
C
D

A: 25

B: 250 000

C: 25 000

D: 250


Úloha č. 19

Premeň 12 hl na litre

A
B
C
D

A: 1 200

B: 0,12

C: 12 000

D: 120

Úloha č. 20

Premeň 35 000 mg na gramy

A
B
C
D

A: 3 500

B: 350

C: 35

D: 3,5