Úloha č. 1

Základnou jednotkou hmotnosti je

A
B
C
D

A: gram

B: miligram

C: kilogram

D: tona

Úloha č. 2

Na zistenie dĺžky telesa použiješ

A
B
C
D

A: váhy

B: špagát

C: odmerný valec

D: meter

Úloha č. 3

Dĺžka je fyzikálna veličina, ktorá má značku

A
B
C
D

A: V

B: m

C: d,l,s,h,....

D: meter


Úloha č. 4

Hmotnosť je fyzikálna veličina, ktorá má značku

A
B
C
D

A: V

B: kilogram

C: h

D: m

Úloha č. 5

Objem je fyzikálna veličina, ktorá má značku

A
B
C
D

A: liter

B: O

C: m

D: V

Úloha č. 6

Na zistenie koľko vody sa ešte presne nachádza vo fľaši použiješ

A
B
C
D

A: váhy

B: meter

C: odmerný valec

D: vodováhu


Úloha č. 7

Základnou jednotkou objemu je

A
B
C
D

A: meter kubický

B: liter

C: meter

D: meter štvorcový

Úloha č. 8

Ako sa volá meter na obrázku

A
B
C
D

A: krajčírsky

B: zvinovací

C: pásmo

D: stolársky

Úloha č. 9

Aký názov majú váhy znázornené na obrázku

A
B
C
D

A: rovnoramenné

B: osobné

C: digitálne

D: kuchynské


Úloha č. 10

Premeň 1500 ml na dl

A
B
C
D

A: 150 000

B: 150

C: 15 000

D: 15

Úloha č. 11

Premeň 65 dm na cm

A
B
C
D

A: 650

B: 6,5

C: 6 500

D: 0,65

Úloha č. 12

Premeň 9 400 q na kg

A
B
C
D

A: 940 000

B: 940

C: 94 000

D: 94


Úloha č. 13

Premeň 92 km na metre

A
B
C
D

A: 920

B: 0,92

C: 92 000

D: 9 200

Úloha č. 14

Premeň 8 m kubických na cm kubické

A
B
C
D

A: 8 000 000

B: 8 000

C: 800

D: 80 000

Úloha č. 15

Premeň 7l na dl

A
B
C
D

A: 700

B: 0,7

C: 70

D: 7000


Úloha č. 16

Premeň 3 kg na gramy

A
B
C
D

A: 300

B: 30

C: 3 000

D: 0,3

Úloha č. 17

Premeň 86 000 mm na m

A
B
C
D

A: 86

B: 8 600 000

C: 860 000

D: 860

Úloha č. 18

Premeň 2 500 g na dag

A
B
C
D

A: 250

B: 25

C: 250 000

D: 25 000


Úloha č. 19

Premeň 12 hl na litre

A
B
C
D

A: 1 200

B: 120

C: 12 000

D: 0,12

Úloha č. 20

Premeň 35 000 mg na gramy

A
B
C
D

A: 35

B: 3 500

C: 350

D: 3,5