Úloha č. 1

Základnou jednotkou hmotnosti je

A
B
C
D

A: kilogram

B: tona

C: miligram

D: gram

Úloha č. 2

Na zistenie dĺžky telesa použiješ

A
B
C
D

A: špagát

B: odmerný valec

C: váhy

D: meter

Úloha č. 3

Dĺžka je fyzikálna veličina, ktorá má značku

A
B
C
D

A: m

B: meter

C: V

D: d,l,s,h,....


Úloha č. 4

Hmotnosť je fyzikálna veličina, ktorá má značku

A
B
C
D

A: V

B: kilogram

C: h

D: m

Úloha č. 5

Objem je fyzikálna veličina, ktorá má značku

A
B
C
D

A: V

B: m

C: liter

D: O

Úloha č. 6

Na zistenie koľko vody sa ešte presne nachádza vo fľaši použiješ

A
B
C
D

A: meter

B: váhy

C: vodováhu

D: odmerný valec


Úloha č. 7

Základnou jednotkou objemu je

A
B
C
D

A: meter kubický

B: meter

C: liter

D: meter štvorcový

Úloha č. 8

Ako sa volá meter na obrázku

A
B
C
D

A: pásmo

B: krajčírsky

C: stolársky

D: zvinovací

Úloha č. 9

Aký názov majú váhy znázornené na obrázku

A
B
C
D

A: rovnoramenné

B: digitálne

C: kuchynské

D: osobné


Úloha č. 10

Premeň 1500 ml na dl

A
B
C
D

A: 15

B: 15 000

C: 150

D: 150 000

Úloha č. 11

Premeň 65 dm na cm

A
B
C
D

A: 6 500

B: 650

C: 6,5

D: 0,65

Úloha č. 12

Premeň 9 400 q na kg

A
B
C
D

A: 940

B: 94

C: 94 000

D: 940 000


Úloha č. 13

Premeň 92 km na metre

A
B
C
D

A: 920

B: 9 200

C: 92 000

D: 0,92

Úloha č. 14

Premeň 8 m kubických na cm kubické

A
B
C
D

A: 8 000 000

B: 8 000

C: 800

D: 80 000

Úloha č. 15

Premeň 7l na dl

A
B
C
D

A: 700

B: 7000

C: 70

D: 0,7


Úloha č. 16

Premeň 3 kg na gramy

A
B
C
D

A: 0,3

B: 3 000

C: 30

D: 300

Úloha č. 17

Premeň 86 000 mm na m

A
B
C
D

A: 86

B: 860

C: 860 000

D: 8 600 000

Úloha č. 18

Premeň 2 500 g na dag

A
B
C
D

A: 25

B: 250

C: 25 000

D: 250 000


Úloha č. 19

Premeň 12 hl na litre

A
B
C
D

A: 0,12

B: 12 000

C: 120

D: 1 200

Úloha č. 20

Premeň 35 000 mg na gramy

A
B
C
D

A: 35

B: 3,5

C: 3 500

D: 350