Úloha č. 1

Základnou jednotkou hmotnosti je

A
B
C
D

A: gram

B: kilogram

C: tona

D: miligram

Úloha č. 2

Na zistenie dĺžky telesa použiješ

A
B
C
D

A: meter

B: odmerný valec

C: špagát

D: váhy

Úloha č. 3

Dĺžka je fyzikálna veličina, ktorá má značku

A
B
C
D

A: m

B: d,l,s,h,....

C: meter

D: V


Úloha č. 4

Hmotnosť je fyzikálna veličina, ktorá má značku

A
B
C
D

A: kilogram

B: V

C: h

D: m

Úloha č. 5

Objem je fyzikálna veličina, ktorá má značku

A
B
C
D

A: m

B: O

C: V

D: liter

Úloha č. 6

Na zistenie koľko vody sa ešte presne nachádza vo fľaši použiješ

A
B
C
D

A: vodováhu

B: odmerný valec

C: meter

D: váhy


Úloha č. 7

Základnou jednotkou objemu je

A
B
C
D

A: meter kubický

B: meter štvorcový

C: meter

D: liter

Úloha č. 8

Ako sa volá meter na obrázku

A
B
C
D

A: stolársky

B: krajčírsky

C: zvinovací

D: pásmo

Úloha č. 9

Aký názov majú váhy znázornené na obrázku

A
B
C
D

A: rovnoramenné

B: osobné

C: digitálne

D: kuchynské


Úloha č. 10

Premeň 1500 ml na dl

A
B
C
D

A: 150

B: 15

C: 150 000

D: 15 000

Úloha č. 11

Premeň 65 dm na cm

A
B
C
D

A: 6,5

B: 650

C: 6 500

D: 0,65

Úloha č. 12

Premeň 9 400 q na kg

A
B
C
D

A: 94 000

B: 940

C: 94

D: 940 000


Úloha č. 13

Premeň 92 km na metre

A
B
C
D

A: 0,92

B: 9 200

C: 920

D: 92 000

Úloha č. 14

Premeň 8 m kubických na cm kubické

A
B
C
D

A: 800

B: 8 000

C: 8 000 000

D: 80 000

Úloha č. 15

Premeň 7l na dl

A
B
C
D

A: 7000

B: 700

C: 70

D: 0,7


Úloha č. 16

Premeň 3 kg na gramy

A
B
C
D

A: 0,3

B: 300

C: 3 000

D: 30

Úloha č. 17

Premeň 86 000 mm na m

A
B
C
D

A: 860 000

B: 8 600 000

C: 860

D: 86

Úloha č. 18

Premeň 2 500 g na dag

A
B
C
D

A: 25

B: 250 000

C: 25 000

D: 250


Úloha č. 19

Premeň 12 hl na litre

A
B
C
D

A: 120

B: 0,12

C: 12 000

D: 1 200

Úloha č. 20

Premeň 35 000 mg na gramy

A
B
C
D

A: 350

B: 3,5

C: 35

D: 3 500