Úloha č. 1

Základnou jednotkou hmotnosti je

A
B
C
D

A: tona

B: kilogram

C: miligram

D: gram

Úloha č. 2

Na zistenie dĺžky telesa použiješ

A
B
C
D

A: špagát

B: meter

C: váhy

D: odmerný valec

Úloha č. 3

Dĺžka je fyzikálna veličina, ktorá má značku

A
B
C
D

A: d,l,s,h,....

B: V

C: m

D: meter


Úloha č. 4

Hmotnosť je fyzikálna veličina, ktorá má značku

A
B
C
D

A: h

B: V

C: m

D: kilogram

Úloha č. 5

Objem je fyzikálna veličina, ktorá má značku

A
B
C
D

A: O

B: liter

C: m

D: V

Úloha č. 6

Na zistenie koľko vody sa ešte presne nachádza vo fľaši použiješ

A
B
C
D

A: váhy

B: vodováhu

C: odmerný valec

D: meter


Úloha č. 7

Základnou jednotkou objemu je

A
B
C
D

A: meter

B: meter kubický

C: liter

D: meter štvorcový

Úloha č. 8

Ako sa volá meter na obrázku

A
B
C
D

A: krajčírsky

B: stolársky

C: zvinovací

D: pásmo

Úloha č. 9

Aký názov majú váhy znázornené na obrázku

A
B
C
D

A: rovnoramenné

B: osobné

C: digitálne

D: kuchynské


Úloha č. 10

Premeň 1500 ml na dl

A
B
C
D

A: 15

B: 15 000

C: 150 000

D: 150

Úloha č. 11

Premeň 65 dm na cm

A
B
C
D

A: 650

B: 0,65

C: 6,5

D: 6 500

Úloha č. 12

Premeň 9 400 q na kg

A
B
C
D

A: 940 000

B: 94 000

C: 94

D: 940


Úloha č. 13

Premeň 92 km na metre

A
B
C
D

A: 9 200

B: 92 000

C: 0,92

D: 920

Úloha č. 14

Premeň 8 m kubických na cm kubické

A
B
C
D

A: 8 000

B: 8 000 000

C: 800

D: 80 000

Úloha č. 15

Premeň 7l na dl

A
B
C
D

A: 700

B: 7000

C: 70

D: 0,7


Úloha č. 16

Premeň 3 kg na gramy

A
B
C
D

A: 3 000

B: 300

C: 30

D: 0,3

Úloha č. 17

Premeň 86 000 mm na m

A
B
C
D

A: 860 000

B: 8 600 000

C: 860

D: 86

Úloha č. 18

Premeň 2 500 g na dag

A
B
C
D

A: 250

B: 25 000

C: 25

D: 250 000


Úloha č. 19

Premeň 12 hl na litre

A
B
C
D

A: 1 200

B: 120

C: 12 000

D: 0,12

Úloha č. 20

Premeň 35 000 mg na gramy

A
B
C
D

A: 3,5

B: 3 500

C: 35

D: 350