Úloha č. 1

Základnou jednotkou hmotnosti je

A
B
C
D

A: gram

B: tona

C: miligram

D: kilogram

Úloha č. 2

Na zistenie dĺžky telesa použiješ

A
B
C
D

A: odmerný valec

B: meter

C: váhy

D: špagát

Úloha č. 3

Dĺžka je fyzikálna veličina, ktorá má značku

A
B
C
D

A: meter

B: V

C: d,l,s,h,....

D: m


Úloha č. 4

Hmotnosť je fyzikálna veličina, ktorá má značku

A
B
C
D

A: V

B: kilogram

C: m

D: h

Úloha č. 5

Objem je fyzikálna veličina, ktorá má značku

A
B
C
D

A: liter

B: m

C: O

D: V

Úloha č. 6

Na zistenie koľko vody sa ešte presne nachádza vo fľaši použiješ

A
B
C
D

A: meter

B: vodováhu

C: váhy

D: odmerný valec


Úloha č. 7

Základnou jednotkou objemu je

A
B
C
D

A: meter kubický

B: meter štvorcový

C: meter

D: liter

Úloha č. 8

Ako sa volá meter na obrázku

A
B
C
D

A: krajčírsky

B: stolársky

C: pásmo

D: zvinovací

Úloha č. 9

Aký názov majú váhy znázornené na obrázku

A
B
C
D

A: osobné

B: digitálne

C: kuchynské

D: rovnoramenné


Úloha č. 10

Premeň 1500 ml na dl

A
B
C
D

A: 15

B: 15 000

C: 150

D: 150 000

Úloha č. 11

Premeň 65 dm na cm

A
B
C
D

A: 0,65

B: 650

C: 6 500

D: 6,5

Úloha č. 12

Premeň 9 400 q na kg

A
B
C
D

A: 94

B: 940 000

C: 94 000

D: 940


Úloha č. 13

Premeň 92 km na metre

A
B
C
D

A: 0,92

B: 92 000

C: 9 200

D: 920

Úloha č. 14

Premeň 8 m kubických na cm kubické

A
B
C
D

A: 800

B: 80 000

C: 8 000

D: 8 000 000

Úloha č. 15

Premeň 7l na dl

A
B
C
D

A: 0,7

B: 70

C: 7000

D: 700


Úloha č. 16

Premeň 3 kg na gramy

A
B
C
D

A: 300

B: 3 000

C: 0,3

D: 30

Úloha č. 17

Premeň 86 000 mm na m

A
B
C
D

A: 860 000

B: 860

C: 86

D: 8 600 000

Úloha č. 18

Premeň 2 500 g na dag

A
B
C
D

A: 250

B: 25 000

C: 25

D: 250 000


Úloha č. 19

Premeň 12 hl na litre

A
B
C
D

A: 1 200

B: 0,12

C: 12 000

D: 120

Úloha č. 20

Premeň 35 000 mg na gramy

A
B
C
D

A: 35

B: 3 500

C: 3,5

D: 350