Úloha č. 1

Základnou jednotkou hmotnosti je

A
B
C
D

A: tona

B: miligram

C: kilogram

D: gram

Úloha č. 2

Na zistenie dĺžky telesa použiješ

A
B
C
D

A: špagát

B: meter

C: odmerný valec

D: váhy

Úloha č. 3

Dĺžka je fyzikálna veličina, ktorá má značku

A
B
C
D

A: m

B: d,l,s,h,....

C: meter

D: V


Úloha č. 4

Hmotnosť je fyzikálna veličina, ktorá má značku

A
B
C
D

A: V

B: m

C: kilogram

D: h

Úloha č. 5

Objem je fyzikálna veličina, ktorá má značku

A
B
C
D

A: V

B: m

C: liter

D: O

Úloha č. 6

Na zistenie koľko vody sa ešte presne nachádza vo fľaši použiješ

A
B
C
D

A: váhy

B: vodováhu

C: meter

D: odmerný valec


Úloha č. 7

Základnou jednotkou objemu je

A
B
C
D

A: meter kubický

B: meter

C: meter štvorcový

D: liter

Úloha č. 8

Ako sa volá meter na obrázku

A
B
C
D

A: krajčírsky

B: pásmo

C: zvinovací

D: stolársky

Úloha č. 9

Aký názov majú váhy znázornené na obrázku

A
B
C
D

A: rovnoramenné

B: kuchynské

C: digitálne

D: osobné


Úloha č. 10

Premeň 1500 ml na dl

A
B
C
D

A: 150

B: 150 000

C: 15 000

D: 15

Úloha č. 11

Premeň 65 dm na cm

A
B
C
D

A: 0,65

B: 6,5

C: 6 500

D: 650

Úloha č. 12

Premeň 9 400 q na kg

A
B
C
D

A: 940 000

B: 940

C: 94

D: 94 000


Úloha č. 13

Premeň 92 km na metre

A
B
C
D

A: 92 000

B: 9 200

C: 0,92

D: 920

Úloha č. 14

Premeň 8 m kubických na cm kubické

A
B
C
D

A: 800

B: 8 000

C: 80 000

D: 8 000 000

Úloha č. 15

Premeň 7l na dl

A
B
C
D

A: 70

B: 700

C: 7000

D: 0,7


Úloha č. 16

Premeň 3 kg na gramy

A
B
C
D

A: 0,3

B: 3 000

C: 30

D: 300

Úloha č. 17

Premeň 86 000 mm na m

A
B
C
D

A: 860

B: 860 000

C: 86

D: 8 600 000

Úloha č. 18

Premeň 2 500 g na dag

A
B
C
D

A: 250

B: 250 000

C: 25

D: 25 000


Úloha č. 19

Premeň 12 hl na litre

A
B
C
D

A: 1 200

B: 12 000

C: 0,12

D: 120

Úloha č. 20

Premeň 35 000 mg na gramy

A
B
C
D

A: 3 500

B: 3,5

C: 350

D: 35