Úloha č. 1

Základnou jednotkou hmotnosti je

A
B
C
D

A: tona

B: miligram

C: gram

D: kilogram

Úloha č. 2

Na zistenie dĺžky telesa použiješ

A
B
C
D

A: špagát

B: odmerný valec

C: váhy

D: meter

Úloha č. 3

Dĺžka je fyzikálna veličina, ktorá má značku

A
B
C
D

A: m

B: d,l,s,h,....

C: meter

D: V


Úloha č. 4

Hmotnosť je fyzikálna veličina, ktorá má značku

A
B
C
D

A: h

B: m

C: kilogram

D: V

Úloha č. 5

Objem je fyzikálna veličina, ktorá má značku

A
B
C
D

A: O

B: m

C: liter

D: V

Úloha č. 6

Na zistenie koľko vody sa ešte presne nachádza vo fľaši použiješ

A
B
C
D

A: odmerný valec

B: meter

C: váhy

D: vodováhu


Úloha č. 7

Základnou jednotkou objemu je

A
B
C
D

A: meter

B: liter

C: meter kubický

D: meter štvorcový

Úloha č. 8

Ako sa volá meter na obrázku

A
B
C
D

A: krajčírsky

B: stolársky

C: pásmo

D: zvinovací

Úloha č. 9

Aký názov majú váhy znázornené na obrázku

A
B
C
D

A: digitálne

B: kuchynské

C: osobné

D: rovnoramenné


Úloha č. 10

Premeň 1500 ml na dl

A
B
C
D

A: 150 000

B: 15 000

C: 150

D: 15

Úloha č. 11

Premeň 65 dm na cm

A
B
C
D

A: 650

B: 6 500

C: 0,65

D: 6,5

Úloha č. 12

Premeň 9 400 q na kg

A
B
C
D

A: 94

B: 940

C: 940 000

D: 94 000


Úloha č. 13

Premeň 92 km na metre

A
B
C
D

A: 92 000

B: 9 200

C: 0,92

D: 920

Úloha č. 14

Premeň 8 m kubických na cm kubické

A
B
C
D

A: 8 000 000

B: 800

C: 8 000

D: 80 000

Úloha č. 15

Premeň 7l na dl

A
B
C
D

A: 0,7

B: 7000

C: 70

D: 700


Úloha č. 16

Premeň 3 kg na gramy

A
B
C
D

A: 3 000

B: 30

C: 300

D: 0,3

Úloha č. 17

Premeň 86 000 mm na m

A
B
C
D

A: 8 600 000

B: 86

C: 860 000

D: 860

Úloha č. 18

Premeň 2 500 g na dag

A
B
C
D

A: 250

B: 25

C: 250 000

D: 25 000


Úloha č. 19

Premeň 12 hl na litre

A
B
C
D

A: 0,12

B: 12 000

C: 120

D: 1 200

Úloha č. 20

Premeň 35 000 mg na gramy

A
B
C
D

A: 35

B: 3,5

C: 3 500

D: 350