Úloha č. 1

Urč rým:

A
B
C
D

A: združený

B: obkročný

C: prerývaný

D: striedavý

Úloha č. 2

Urč žáner:

A
B
C
D

A: epická báseň

B: lyrická báseň

C: populárna pieseň

D: ľudová pieseň

Úloha č. 3

Urč literárny druh:

A
B
C
D

A: próza

B: lyrika

C: epika

D: poézia


Úloha č. 4

Urč literárnu formu:

A
B
C
D

A: poézia

B: epika

C: próza

D: lyrika

Úloha č. 5

Refrén sa začína slovom

A
B
C
D

A: Raz

B: Keď

C: Sem

D: Na

Úloha č. 6

do čiernej (hory) je:

A
B
C
D

A: prirovnanie

B: personifikácia

C: epiteton

D: metafora


Úloha č. 7

stromy - to tiché bratstvo je:

A
B
C
D

A: prirovnanie

B: metafora

C: personifikácia

D: epiteton

Úloha č. 8

vraví noc je:

A
B
C
D

A: epiteton

B: prirovnanie

C: metafora

D: personifikácia