Úloha č. 1

Urč rým:

A
B
C
D

A: prerývaný

B: striedavý

C: obkročný

D: združený

Úloha č. 2

Urč žáner:

A
B
C
D

A: epická báseň

B: lyrická báseň

C: ľudová pieseň

D: populárna pieseň

Úloha č. 3

Urč literárny druh:

A
B
C
D

A: epika

B: próza

C: poézia

D: lyrika


Úloha č. 4

Urč literárnu formu:

A
B
C
D

A: epika

B: lyrika

C: próza

D: poézia

Úloha č. 5

Refrén sa začína slovom

A
B
C
D

A: Keď

B: Sem

C: Raz

D: Na

Úloha č. 6

do čiernej (hory) je:

A
B
C
D

A: prirovnanie

B: epiteton

C: metafora

D: personifikácia


Úloha č. 7

stromy - to tiché bratstvo je:

A
B
C
D

A: metafora

B: epiteton

C: personifikácia

D: prirovnanie

Úloha č. 8

vraví noc je:

A
B
C
D

A: metafora

B: epiteton

C: personifikácia

D: prirovnanie