Úloha č. 1

Urč rým:

A
B
C
D

A: striedavý

B: združený

C: prerývaný

D: obkročný

Úloha č. 2

Urč žáner:

A
B
C
D

A: populárna pieseň

B: lyrická báseň

C: epická báseň

D: ľudová pieseň

Úloha č. 3

Urč literárny druh:

A
B
C
D

A: lyrika

B: epika

C: poézia

D: próza


Úloha č. 4

Urč literárnu formu:

A
B
C
D

A: epika

B: poézia

C: próza

D: lyrika

Úloha č. 5

Refrén sa začína slovom

A
B
C
D

A: Sem

B: Na

C: Keď

D: Raz

Úloha č. 6

do čiernej (hory) je:

A
B
C
D

A: personifikácia

B: epiteton

C: prirovnanie

D: metafora


Úloha č. 7

stromy - to tiché bratstvo je:

A
B
C
D

A: epiteton

B: prirovnanie

C: metafora

D: personifikácia

Úloha č. 8

vraví noc je:

A
B
C
D

A: epiteton

B: personifikácia

C: metafora

D: prirovnanie