Úloha č. 1

Urč rým:

A
B
C
D

A: striedavý

B: združený

C: prerývaný

D: obkročný

Úloha č. 2

Urč žáner:

A
B
C
D

A: epická báseň

B: lyrická báseň

C: populárna pieseň

D: ľudová pieseň

Úloha č. 3

Urč literárny druh:

A
B
C
D

A: poézia

B: próza

C: epika

D: lyrika


Úloha č. 4

Urč literárnu formu:

A
B
C
D

A: lyrika

B: poézia

C: epika

D: próza

Úloha č. 5

Refrén sa začína slovom

A
B
C
D

A: Keď

B: Sem

C: Na

D: Raz

Úloha č. 6

do čiernej (hory) je:

A
B
C
D

A: epiteton

B: personifikácia

C: prirovnanie

D: metafora


Úloha č. 7

stromy - to tiché bratstvo je:

A
B
C
D

A: metafora

B: prirovnanie

C: personifikácia

D: epiteton

Úloha č. 8

vraví noc je:

A
B
C
D

A: prirovnanie

B: epiteton

C: metafora

D: personifikácia