Úloha č. 1

Urč rým:

A
B
C
D

A: prerývaný

B: obkročný

C: združený

D: striedavý

Úloha č. 2

Urč žáner:

A
B
C
D

A: ľudová pieseň

B: populárna pieseň

C: epická báseň

D: lyrická báseň

Úloha č. 3

Urč literárny druh:

A
B
C
D

A: epika

B: lyrika

C: poézia

D: próza


Úloha č. 4

Urč literárnu formu:

A
B
C
D

A: lyrika

B: próza

C: epika

D: poézia

Úloha č. 5

Refrén sa začína slovom

A
B
C
D

A: Sem

B: Na

C: Raz

D: Keď

Úloha č. 6

do čiernej (hory) je:

A
B
C
D

A: prirovnanie

B: epiteton

C: metafora

D: personifikácia


Úloha č. 7

stromy - to tiché bratstvo je:

A
B
C
D

A: metafora

B: personifikácia

C: epiteton

D: prirovnanie

Úloha č. 8

vraví noc je:

A
B
C
D

A: prirovnanie

B: metafora

C: personifikácia

D: epiteton