Úloha č. 1

Urč rým:

A
B
C
D

A: združený

B: obkročný

C: prerývaný

D: striedavý

Úloha č. 2

Urč žáner:

A
B
C
D

A: lyrická báseň

B: populárna pieseň

C: ľudová pieseň

D: epická báseň

Úloha č. 3

Urč literárny druh:

A
B
C
D

A: lyrika

B: poézia

C: epika

D: próza


Úloha č. 4

Urč literárnu formu:

A
B
C
D

A: lyrika

B: próza

C: epika

D: poézia

Úloha č. 5

Refrén sa začína slovom

A
B
C
D

A: Raz

B: Keď

C: Sem

D: Na

Úloha č. 6

do čiernej (hory) je:

A
B
C
D

A: metafora

B: prirovnanie

C: epiteton

D: personifikácia


Úloha č. 7

stromy - to tiché bratstvo je:

A
B
C
D

A: prirovnanie

B: metafora

C: epiteton

D: personifikácia

Úloha č. 8

vraví noc je:

A
B
C
D

A: metafora

B: epiteton

C: prirovnanie

D: personifikácia