Úloha č. 1

Urč rým:

A
B
C
D

A: združený

B: prerývaný

C: striedavý

D: obkročný

Úloha č. 2

Urč žáner:

A
B
C
D

A: ľudová pieseň

B: lyrická báseň

C: epická báseň

D: populárna pieseň

Úloha č. 3

Urč literárny druh:

A
B
C
D

A: próza

B: poézia

C: epika

D: lyrika


Úloha č. 4

Urč literárnu formu:

A
B
C
D

A: epika

B: poézia

C: próza

D: lyrika

Úloha č. 5

Refrén sa začína slovom

A
B
C
D

A: Na

B: Sem

C: Keď

D: Raz

Úloha č. 6

do čiernej (hory) je:

A
B
C
D

A: prirovnanie

B: personifikácia

C: epiteton

D: metafora


Úloha č. 7

stromy - to tiché bratstvo je:

A
B
C
D

A: prirovnanie

B: epiteton

C: metafora

D: personifikácia

Úloha č. 8

vraví noc je:

A
B
C
D

A: prirovnanie

B: epiteton

C: personifikácia

D: metafora