Úloha č. 1

Urč rým:

A
B
C
D

A: združený

B: prerývaný

C: obkročný

D: striedavý

Úloha č. 2

Urč žáner:

A
B
C
D

A: lyrická báseň

B: populárna pieseň

C: epická báseň

D: ľudová pieseň

Úloha č. 3

Urč literárny druh:

A
B
C
D

A: epika

B: próza

C: poézia

D: lyrika


Úloha č. 4

Urč literárnu formu:

A
B
C
D

A: epika

B: próza

C: poézia

D: lyrika

Úloha č. 5

Refrén sa začína slovom

A
B
C
D

A: Na

B: Keď

C: Sem

D: Raz

Úloha č. 6

do čiernej (hory) je:

A
B
C
D

A: personifikácia

B: metafora

C: epiteton

D: prirovnanie


Úloha č. 7

stromy - to tiché bratstvo je:

A
B
C
D

A: personifikácia

B: epiteton

C: prirovnanie

D: metafora

Úloha č. 8

vraví noc je:

A
B
C
D

A: personifikácia

B: metafora

C: prirovnanie

D: epiteton