Úloha č. 1

Cyklohexán vytvára

A
B
C
D

A: konformačné izoméry

B: konštitučné izoméry

C: optické izoméry

D: tautoméry

Úloha č. 2

Alkány

A
B
C
D

A: sú nenasýtené uhľovodíky

B: sú uhľovodíky nasýtené a môžu byť rozvetvené

C: obsahujú polárne väzby

D: obsahujú C,H a iný prvok

Úloha č. 3

Látky sú voči sebe

A
B
C
D

A: tautomérne izoméry

B: izoméry násobnej väzby

C: reťazové izoméry

D: izoméry skupinové


Úloha č. 4

Látky sú voči sebe

A
B
C
D

A: izoméry polohy násobnej väzby

B: sú tautomérne izoméry

C: cis a trans izoméry

D: nie sú voči sebe izoméry

Úloha č. 5

Látky sú izoméry :

A
B
C
D

A: geometrické

B: nie sú izoméry

C: tautomérne

D: reťazové

Úloha č. 6

Uvedené látky sú voči sebe

A
B
C
D

A: polohové konštitučné izoméry

B: skupinové izoméry

C: polohové tautomérne izoméry

D: nie sú izoméry


Úloha č. 7

Väzby v alkánoch sú

A
B
C
D

A: iónové

B: nepolárne kovalentné

C: polárne kovalentné

D: nepolárne iónové

Úloha č. 8

Zo skupiny : alkány, alkény, alkíny, arény majú nenasýtenú väzbu

A
B
C
D

A: len aromatické uhľovodíky

B: len alkány

C: len alkény

D: alkény, alkíny, arény

Úloha č. 9

Reaktant a produkt Wohlerovej syntézy sú voči sebe :

A
B
C
D

A: geometrické izoméry

B: reťazové izoméry

C: skupinové izoméry

D: nie sú izoméry


Úloha č. 10

Nasledovné zobrazenie vyjadruje :

A
B
C
D

A: stoličkovú konformáciu cyklohexánu

B: zákrytovú konformáciu etánu

C: vaničkovú konformáciu cyklohexánu

D: zošikmenú konformáciu etánu