Úloha č. 1

Cyklohexán vytvára

A
B
C
D

A: optické izoméry

B: konformačné izoméry

C: konštitučné izoméry

D: tautoméry

Úloha č. 2

Alkány

A
B
C
D

A: sú uhľovodíky nasýtené a môžu byť rozvetvené

B: obsahujú polárne väzby

C: obsahujú C,H a iný prvok

D: sú nenasýtené uhľovodíky

Úloha č. 3

Látky sú voči sebe

A
B
C
D

A: reťazové izoméry

B: tautomérne izoméry

C: izoméry skupinové

D: izoméry násobnej väzby


Úloha č. 4

Látky sú voči sebe

A
B
C
D

A: cis a trans izoméry

B: sú tautomérne izoméry

C: izoméry polohy násobnej väzby

D: nie sú voči sebe izoméry

Úloha č. 5

Látky sú izoméry :

A
B
C
D

A: reťazové

B: geometrické

C: tautomérne

D: nie sú izoméry

Úloha č. 6

Uvedené látky sú voči sebe

A
B
C
D

A: polohové tautomérne izoméry

B: nie sú izoméry

C: polohové konštitučné izoméry

D: skupinové izoméry


Úloha č. 7

Väzby v alkánoch sú

A
B
C
D

A: polárne kovalentné

B: nepolárne iónové

C: nepolárne kovalentné

D: iónové

Úloha č. 8

Zo skupiny : alkány, alkény, alkíny, arény majú nenasýtenú väzbu

A
B
C
D

A: alkény, alkíny, arény

B: len alkény

C: len aromatické uhľovodíky

D: len alkány

Úloha č. 9

Reaktant a produkt Wohlerovej syntézy sú voči sebe :

A
B
C
D

A: reťazové izoméry

B: skupinové izoméry

C: geometrické izoméry

D: nie sú izoméry


Úloha č. 10

Nasledovné zobrazenie vyjadruje :

A
B
C
D

A: vaničkovú konformáciu cyklohexánu

B: zákrytovú konformáciu etánu

C: zošikmenú konformáciu etánu

D: stoličkovú konformáciu cyklohexánu