Úloha č. 1

Cyklohexán vytvára

A
B
C
D

A: konformačné izoméry

B: konštitučné izoméry

C: tautoméry

D: optické izoméry

Úloha č. 2

Alkány

A
B
C
D

A: obsahujú C,H a iný prvok

B: obsahujú polárne väzby

C: sú uhľovodíky nasýtené a môžu byť rozvetvené

D: sú nenasýtené uhľovodíky

Úloha č. 3

Látky sú voči sebe

A
B
C
D

A: izoméry násobnej väzby

B: reťazové izoméry

C: izoméry skupinové

D: tautomérne izoméry


Úloha č. 4

Látky sú voči sebe

A
B
C
D

A: nie sú voči sebe izoméry

B: sú tautomérne izoméry

C: cis a trans izoméry

D: izoméry polohy násobnej väzby

Úloha č. 5

Látky sú izoméry :

A
B
C
D

A: geometrické

B: tautomérne

C: reťazové

D: nie sú izoméry

Úloha č. 6

Uvedené látky sú voči sebe

A
B
C
D

A: polohové konštitučné izoméry

B: nie sú izoméry

C: polohové tautomérne izoméry

D: skupinové izoméry


Úloha č. 7

Väzby v alkánoch sú

A
B
C
D

A: polárne kovalentné

B: iónové

C: nepolárne kovalentné

D: nepolárne iónové

Úloha č. 8

Zo skupiny : alkány, alkény, alkíny, arény majú nenasýtenú väzbu

A
B
C
D

A: len alkány

B: alkény, alkíny, arény

C: len aromatické uhľovodíky

D: len alkény

Úloha č. 9

Reaktant a produkt Wohlerovej syntézy sú voči sebe :

A
B
C
D

A: geometrické izoméry

B: reťazové izoméry

C: nie sú izoméry

D: skupinové izoméry


Úloha č. 10

Nasledovné zobrazenie vyjadruje :

A
B
C
D

A: zošikmenú konformáciu etánu

B: stoličkovú konformáciu cyklohexánu

C: zákrytovú konformáciu etánu

D: vaničkovú konformáciu cyklohexánu