Úloha č. 1

Cyklohexán vytvára

A
B
C
D

A: konformačné izoméry

B: tautoméry

C: konštitučné izoméry

D: optické izoméry

Úloha č. 2

Alkány

A
B
C
D

A: obsahujú C,H a iný prvok

B: sú uhľovodíky nasýtené a môžu byť rozvetvené

C: sú nenasýtené uhľovodíky

D: obsahujú polárne väzby

Úloha č. 3

Látky sú voči sebe

A
B
C
D

A: izoméry násobnej väzby

B: reťazové izoméry

C: izoméry skupinové

D: tautomérne izoméry


Úloha č. 4

Látky sú voči sebe

A
B
C
D

A: sú tautomérne izoméry

B: nie sú voči sebe izoméry

C: izoméry polohy násobnej väzby

D: cis a trans izoméry

Úloha č. 5

Látky sú izoméry :

A
B
C
D

A: reťazové

B: geometrické

C: nie sú izoméry

D: tautomérne

Úloha č. 6

Uvedené látky sú voči sebe

A
B
C
D

A: skupinové izoméry

B: polohové tautomérne izoméry

C: nie sú izoméry

D: polohové konštitučné izoméry


Úloha č. 7

Väzby v alkánoch sú

A
B
C
D

A: iónové

B: nepolárne kovalentné

C: polárne kovalentné

D: nepolárne iónové

Úloha č. 8

Zo skupiny : alkány, alkény, alkíny, arény majú nenasýtenú väzbu

A
B
C
D

A: alkény, alkíny, arény

B: len aromatické uhľovodíky

C: len alkány

D: len alkény

Úloha č. 9

Reaktant a produkt Wohlerovej syntézy sú voči sebe :

A
B
C
D

A: geometrické izoméry

B: reťazové izoméry

C: nie sú izoméry

D: skupinové izoméry


Úloha č. 10

Nasledovné zobrazenie vyjadruje :

A
B
C
D

A: zákrytovú konformáciu etánu

B: stoličkovú konformáciu cyklohexánu

C: zošikmenú konformáciu etánu

D: vaničkovú konformáciu cyklohexánu