Úloha č. 1

Cyklohexán vytvára

A
B
C
D

A: tautoméry

B: konštitučné izoméry

C: konformačné izoméry

D: optické izoméry

Úloha č. 2

Alkány

A
B
C
D

A: sú nenasýtené uhľovodíky

B: sú uhľovodíky nasýtené a môžu byť rozvetvené

C: obsahujú C,H a iný prvok

D: obsahujú polárne väzby

Úloha č. 3

Látky sú voči sebe

A
B
C
D

A: izoméry násobnej väzby

B: reťazové izoméry

C: izoméry skupinové

D: tautomérne izoméry


Úloha č. 4

Látky sú voči sebe

A
B
C
D

A: cis a trans izoméry

B: nie sú voči sebe izoméry

C: sú tautomérne izoméry

D: izoméry polohy násobnej väzby

Úloha č. 5

Látky sú izoméry :

A
B
C
D

A: nie sú izoméry

B: reťazové

C: geometrické

D: tautomérne

Úloha č. 6

Uvedené látky sú voči sebe

A
B
C
D

A: skupinové izoméry

B: polohové tautomérne izoméry

C: polohové konštitučné izoméry

D: nie sú izoméry


Úloha č. 7

Väzby v alkánoch sú

A
B
C
D

A: iónové

B: polárne kovalentné

C: nepolárne kovalentné

D: nepolárne iónové

Úloha č. 8

Zo skupiny : alkány, alkény, alkíny, arény majú nenasýtenú väzbu

A
B
C
D

A: len aromatické uhľovodíky

B: alkény, alkíny, arény

C: len alkány

D: len alkény

Úloha č. 9

Reaktant a produkt Wohlerovej syntézy sú voči sebe :

A
B
C
D

A: geometrické izoméry

B: skupinové izoméry

C: nie sú izoméry

D: reťazové izoméry


Úloha č. 10

Nasledovné zobrazenie vyjadruje :

A
B
C
D

A: zošikmenú konformáciu etánu

B: zákrytovú konformáciu etánu

C: stoličkovú konformáciu cyklohexánu

D: vaničkovú konformáciu cyklohexánu