Úloha č. 1

Cyklohexán vytvára

A
B
C
D

A: konformačné izoméry

B: tautoméry

C: konštitučné izoméry

D: optické izoméry

Úloha č. 2

Alkány

A
B
C
D

A: obsahujú polárne väzby

B: obsahujú C,H a iný prvok

C: sú uhľovodíky nasýtené a môžu byť rozvetvené

D: sú nenasýtené uhľovodíky

Úloha č. 3

Látky sú voči sebe

A
B
C
D

A: izoméry skupinové

B: reťazové izoméry

C: izoméry násobnej väzby

D: tautomérne izoméry


Úloha č. 4

Látky sú voči sebe

A
B
C
D

A: nie sú voči sebe izoméry

B: cis a trans izoméry

C: izoméry polohy násobnej väzby

D: sú tautomérne izoméry

Úloha č. 5

Látky sú izoméry :

A
B
C
D

A: nie sú izoméry

B: geometrické

C: reťazové

D: tautomérne

Úloha č. 6

Uvedené látky sú voči sebe

A
B
C
D

A: polohové konštitučné izoméry

B: polohové tautomérne izoméry

C: nie sú izoméry

D: skupinové izoméry


Úloha č. 7

Väzby v alkánoch sú

A
B
C
D

A: nepolárne iónové

B: nepolárne kovalentné

C: polárne kovalentné

D: iónové

Úloha č. 8

Zo skupiny : alkány, alkény, alkíny, arény majú nenasýtenú väzbu

A
B
C
D

A: len aromatické uhľovodíky

B: len alkány

C: len alkény

D: alkény, alkíny, arény

Úloha č. 9

Reaktant a produkt Wohlerovej syntézy sú voči sebe :

A
B
C
D

A: reťazové izoméry

B: skupinové izoméry

C: nie sú izoméry

D: geometrické izoméry


Úloha č. 10

Nasledovné zobrazenie vyjadruje :

A
B
C
D

A: vaničkovú konformáciu cyklohexánu

B: zákrytovú konformáciu etánu

C: zošikmenú konformáciu etánu

D: stoličkovú konformáciu cyklohexánu