Úloha č. 1

Cyklohexán vytvára

A
B
C
D

A: optické izoméry

B: konštitučné izoméry

C: konformačné izoméry

D: tautoméry

Úloha č. 2

Alkány

A
B
C
D

A: sú nenasýtené uhľovodíky

B: obsahujú polárne väzby

C: obsahujú C,H a iný prvok

D: sú uhľovodíky nasýtené a môžu byť rozvetvené

Úloha č. 3

Látky sú voči sebe

A
B
C
D

A: izoméry skupinové

B: reťazové izoméry

C: tautomérne izoméry

D: izoméry násobnej väzby


Úloha č. 4

Látky sú voči sebe

A
B
C
D

A: nie sú voči sebe izoméry

B: sú tautomérne izoméry

C: izoméry polohy násobnej väzby

D: cis a trans izoméry

Úloha č. 5

Látky sú izoméry :

A
B
C
D

A: geometrické

B: nie sú izoméry

C: tautomérne

D: reťazové

Úloha č. 6

Uvedené látky sú voči sebe

A
B
C
D

A: nie sú izoméry

B: polohové konštitučné izoméry

C: polohové tautomérne izoméry

D: skupinové izoméry


Úloha č. 7

Väzby v alkánoch sú

A
B
C
D

A: nepolárne kovalentné

B: iónové

C: nepolárne iónové

D: polárne kovalentné

Úloha č. 8

Zo skupiny : alkány, alkény, alkíny, arény majú nenasýtenú väzbu

A
B
C
D

A: len aromatické uhľovodíky

B: alkény, alkíny, arény

C: len alkány

D: len alkény

Úloha č. 9

Reaktant a produkt Wohlerovej syntézy sú voči sebe :

A
B
C
D

A: skupinové izoméry

B: reťazové izoméry

C: nie sú izoméry

D: geometrické izoméry


Úloha č. 10

Nasledovné zobrazenie vyjadruje :

A
B
C
D

A: vaničkovú konformáciu cyklohexánu

B: zákrytovú konformáciu etánu

C: stoličkovú konformáciu cyklohexánu

D: zošikmenú konformáciu etánu