Úloha č. 1

Cyklohexán vytvára

A
B
C
D

A: konštitučné izoméry

B: optické izoméry

C: konformačné izoméry

D: tautoméry

Úloha č. 2

Alkány

A
B
C
D

A: sú uhľovodíky nasýtené a môžu byť rozvetvené

B: obsahujú C,H a iný prvok

C: sú nenasýtené uhľovodíky

D: obsahujú polárne väzby

Úloha č. 3

Látky sú voči sebe

A
B
C
D

A: izoméry násobnej väzby

B: reťazové izoméry

C: tautomérne izoméry

D: izoméry skupinové


Úloha č. 4

Látky sú voči sebe

A
B
C
D

A: nie sú voči sebe izoméry

B: izoméry polohy násobnej väzby

C: cis a trans izoméry

D: sú tautomérne izoméry

Úloha č. 5

Látky sú izoméry :

A
B
C
D

A: reťazové

B: geometrické

C: nie sú izoméry

D: tautomérne

Úloha č. 6

Uvedené látky sú voči sebe

A
B
C
D

A: polohové tautomérne izoméry

B: skupinové izoméry

C: nie sú izoméry

D: polohové konštitučné izoméry


Úloha č. 7

Väzby v alkánoch sú

A
B
C
D

A: iónové

B: polárne kovalentné

C: nepolárne kovalentné

D: nepolárne iónové

Úloha č. 8

Zo skupiny : alkány, alkény, alkíny, arény majú nenasýtenú väzbu

A
B
C
D

A: len alkény

B: len aromatické uhľovodíky

C: len alkány

D: alkény, alkíny, arény

Úloha č. 9

Reaktant a produkt Wohlerovej syntézy sú voči sebe :

A
B
C
D

A: nie sú izoméry

B: skupinové izoméry

C: geometrické izoméry

D: reťazové izoméry


Úloha č. 10

Nasledovné zobrazenie vyjadruje :

A
B
C
D

A: zákrytovú konformáciu etánu

B: stoličkovú konformáciu cyklohexánu

C: zošikmenú konformáciu etánu

D: vaničkovú konformáciu cyklohexánu