Úloha č. 1

Cyklohexán vytvára

A
B
C
D

A: optické izoméry

B: tautoméry

C: konformačné izoméry

D: konštitučné izoméry

Úloha č. 2

Alkány

A
B
C
D

A: sú uhľovodíky nasýtené a môžu byť rozvetvené

B: sú nenasýtené uhľovodíky

C: obsahujú polárne väzby

D: obsahujú C,H a iný prvok

Úloha č. 3

Látky sú voči sebe

A
B
C
D

A: reťazové izoméry

B: izoméry skupinové

C: tautomérne izoméry

D: izoméry násobnej väzby


Úloha č. 4

Látky sú voči sebe

A
B
C
D

A: cis a trans izoméry

B: izoméry polohy násobnej väzby

C: sú tautomérne izoméry

D: nie sú voči sebe izoméry

Úloha č. 5

Látky sú izoméry :

A
B
C
D

A: geometrické

B: tautomérne

C: nie sú izoméry

D: reťazové

Úloha č. 6

Uvedené látky sú voči sebe

A
B
C
D

A: nie sú izoméry

B: polohové konštitučné izoméry

C: skupinové izoméry

D: polohové tautomérne izoméry


Úloha č. 7

Väzby v alkánoch sú

A
B
C
D

A: nepolárne kovalentné

B: nepolárne iónové

C: polárne kovalentné

D: iónové

Úloha č. 8

Zo skupiny : alkány, alkény, alkíny, arény majú nenasýtenú väzbu

A
B
C
D

A: alkény, alkíny, arény

B: len alkány

C: len aromatické uhľovodíky

D: len alkény

Úloha č. 9

Reaktant a produkt Wohlerovej syntézy sú voči sebe :

A
B
C
D

A: reťazové izoméry

B: geometrické izoméry

C: skupinové izoméry

D: nie sú izoméry


Úloha č. 10

Nasledovné zobrazenie vyjadruje :

A
B
C
D

A: stoličkovú konformáciu cyklohexánu

B: vaničkovú konformáciu cyklohexánu

C: zákrytovú konformáciu etánu

D: zošikmenú konformáciu etánu