Úloha č. 1

Cyklohexán vytvára

A
B
C
D

A: tautoméry

B: konformačné izoméry

C: optické izoméry

D: konštitučné izoméry

Úloha č. 2

Alkány

A
B
C
D

A: sú uhľovodíky nasýtené a môžu byť rozvetvené

B: sú nenasýtené uhľovodíky

C: obsahujú C,H a iný prvok

D: obsahujú polárne väzby

Úloha č. 3

Látky sú voči sebe

A
B
C
D

A: izoméry skupinové

B: reťazové izoméry

C: izoméry násobnej väzby

D: tautomérne izoméry


Úloha č. 4

Látky sú voči sebe

A
B
C
D

A: izoméry polohy násobnej väzby

B: nie sú voči sebe izoméry

C: sú tautomérne izoméry

D: cis a trans izoméry

Úloha č. 5

Látky sú izoméry :

A
B
C
D

A: nie sú izoméry

B: reťazové

C: tautomérne

D: geometrické

Úloha č. 6

Uvedené látky sú voči sebe

A
B
C
D

A: polohové tautomérne izoméry

B: polohové konštitučné izoméry

C: skupinové izoméry

D: nie sú izoméry


Úloha č. 7

Väzby v alkánoch sú

A
B
C
D

A: nepolárne kovalentné

B: iónové

C: polárne kovalentné

D: nepolárne iónové

Úloha č. 8

Zo skupiny : alkány, alkény, alkíny, arény majú nenasýtenú väzbu

A
B
C
D

A: len alkény

B: len alkány

C: len aromatické uhľovodíky

D: alkény, alkíny, arény

Úloha č. 9

Reaktant a produkt Wohlerovej syntézy sú voči sebe :

A
B
C
D

A: geometrické izoméry

B: nie sú izoméry

C: reťazové izoméry

D: skupinové izoméry


Úloha č. 10

Nasledovné zobrazenie vyjadruje :

A
B
C
D

A: zákrytovú konformáciu etánu

B: stoličkovú konformáciu cyklohexánu

C: vaničkovú konformáciu cyklohexánu

D: zošikmenú konformáciu etánu