Úloha č. 1

Cyklohexán vytvára

A
B
C
D

A: konformačné izoméry

B: konštitučné izoméry

C: optické izoméry

D: tautoméry

Úloha č. 2

Alkány

A
B
C
D

A: obsahujú C,H a iný prvok

B: sú nenasýtené uhľovodíky

C: sú uhľovodíky nasýtené a môžu byť rozvetvené

D: obsahujú polárne väzby

Úloha č. 3

Látky sú voči sebe

A
B
C
D

A: izoméry násobnej väzby

B: tautomérne izoméry

C: reťazové izoméry

D: izoméry skupinové


Úloha č. 4

Látky sú voči sebe

A
B
C
D

A: izoméry polohy násobnej väzby

B: cis a trans izoméry

C: sú tautomérne izoméry

D: nie sú voči sebe izoméry

Úloha č. 5

Látky sú izoméry :

A
B
C
D

A: nie sú izoméry

B: tautomérne

C: reťazové

D: geometrické

Úloha č. 6

Uvedené látky sú voči sebe

A
B
C
D

A: nie sú izoméry

B: polohové tautomérne izoméry

C: polohové konštitučné izoméry

D: skupinové izoméry


Úloha č. 7

Väzby v alkánoch sú

A
B
C
D

A: nepolárne iónové

B: polárne kovalentné

C: nepolárne kovalentné

D: iónové

Úloha č. 8

Zo skupiny : alkány, alkény, alkíny, arény majú nenasýtenú väzbu

A
B
C
D

A: alkény, alkíny, arény

B: len alkény

C: len alkány

D: len aromatické uhľovodíky

Úloha č. 9

Reaktant a produkt Wohlerovej syntézy sú voči sebe :

A
B
C
D

A: nie sú izoméry

B: geometrické izoméry

C: reťazové izoméry

D: skupinové izoméry


Úloha č. 10

Nasledovné zobrazenie vyjadruje :

A
B
C
D

A: zošikmenú konformáciu etánu

B: zákrytovú konformáciu etánu

C: stoličkovú konformáciu cyklohexánu

D: vaničkovú konformáciu cyklohexánu