Úloha č. 1

Cyklohexán vytvára

A
B
C
D

A: konštitučné izoméry

B: konformačné izoméry

C: optické izoméry

D: tautoméry

Úloha č. 2

Alkány

A
B
C
D

A: sú nenasýtené uhľovodíky

B: sú uhľovodíky nasýtené a môžu byť rozvetvené

C: obsahujú C,H a iný prvok

D: obsahujú polárne väzby

Úloha č. 3

Látky sú voči sebe

A
B
C
D

A: tautomérne izoméry

B: reťazové izoméry

C: izoméry skupinové

D: izoméry násobnej väzby


Úloha č. 4

Látky sú voči sebe

A
B
C
D

A: izoméry polohy násobnej väzby

B: sú tautomérne izoméry

C: cis a trans izoméry

D: nie sú voči sebe izoméry

Úloha č. 5

Látky sú izoméry :

A
B
C
D

A: tautomérne

B: nie sú izoméry

C: reťazové

D: geometrické

Úloha č. 6

Uvedené látky sú voči sebe

A
B
C
D

A: nie sú izoméry

B: skupinové izoméry

C: polohové konštitučné izoméry

D: polohové tautomérne izoméry


Úloha č. 7

Väzby v alkánoch sú

A
B
C
D

A: nepolárne iónové

B: polárne kovalentné

C: iónové

D: nepolárne kovalentné

Úloha č. 8

Zo skupiny : alkány, alkény, alkíny, arény majú nenasýtenú väzbu

A
B
C
D

A: alkény, alkíny, arény

B: len aromatické uhľovodíky

C: len alkény

D: len alkány

Úloha č. 9

Reaktant a produkt Wohlerovej syntézy sú voči sebe :

A
B
C
D

A: skupinové izoméry

B: nie sú izoméry

C: reťazové izoméry

D: geometrické izoméry


Úloha č. 10

Nasledovné zobrazenie vyjadruje :

A
B
C
D

A: zošikmenú konformáciu etánu

B: zákrytovú konformáciu etánu

C: stoličkovú konformáciu cyklohexánu

D: vaničkovú konformáciu cyklohexánu