Úloha č. 1

Cyklohexán vytvára

A
B
C
D

A: konformačné izoméry

B: optické izoméry

C: konštitučné izoméry

D: tautoméry

Úloha č. 2

Alkány

A
B
C
D

A: sú nenasýtené uhľovodíky

B: obsahujú C,H a iný prvok

C: obsahujú polárne väzby

D: sú uhľovodíky nasýtené a môžu byť rozvetvené

Úloha č. 3

Látky sú voči sebe

A
B
C
D

A: izoméry násobnej väzby

B: izoméry skupinové

C: tautomérne izoméry

D: reťazové izoméry


Úloha č. 4

Látky sú voči sebe

A
B
C
D

A: izoméry polohy násobnej väzby

B: sú tautomérne izoméry

C: cis a trans izoméry

D: nie sú voči sebe izoméry

Úloha č. 5

Látky sú izoméry :

A
B
C
D

A: reťazové

B: nie sú izoméry

C: tautomérne

D: geometrické

Úloha č. 6

Uvedené látky sú voči sebe

A
B
C
D

A: polohové tautomérne izoméry

B: polohové konštitučné izoméry

C: skupinové izoméry

D: nie sú izoméry


Úloha č. 7

Väzby v alkánoch sú

A
B
C
D

A: nepolárne kovalentné

B: polárne kovalentné

C: iónové

D: nepolárne iónové

Úloha č. 8

Zo skupiny : alkány, alkény, alkíny, arény majú nenasýtenú väzbu

A
B
C
D

A: alkény, alkíny, arény

B: len alkány

C: len alkény

D: len aromatické uhľovodíky

Úloha č. 9

Reaktant a produkt Wohlerovej syntézy sú voči sebe :

A
B
C
D

A: nie sú izoméry

B: skupinové izoméry

C: geometrické izoméry

D: reťazové izoméry


Úloha č. 10

Nasledovné zobrazenie vyjadruje :

A
B
C
D

A: zákrytovú konformáciu etánu

B: vaničkovú konformáciu cyklohexánu

C: stoličkovú konformáciu cyklohexánu

D: zošikmenú konformáciu etánu