Úloha č. 1

Dobu medenú nazývame

A
B
C
D

A: halštat

B: eneolit

C: neolit

D: latén

Úloha č. 2

Aké vlastnosti mala meď ?

A
B
C
D

A: mäkká a ohybná

B: tvrdá a krehká

C: tvrdá a odolná

D: mäkká a vláčna

Úloha č. 3

Telo človeka z doby medenej nazvaného Ötzi sa našlo

A
B
C
D

A: v Himalájach

B: v Alpách

C: v Karpatoch

D: v Tatrách


Úloha č. 4

Bronz bol zliatinou

A
B
C
D

A: železa a medi

B: medi a chrómu

C: zlata a medi

D: medi a cínu

Úloha č. 5

Mohutné kamenné bloky zoradené do kruhov nazývame

A
B
C
D

A: hradby

B: palisády

C: megality

D: akropoly

Úloha č. 6

Prvým národom, ktorý vyrábal železné predmety boli

A
B
C
D

A: Briti

B: Skýti

C: Chetiti

D: Kelti


Úloha č. 7

Doba železná trvala spolu

A
B
C
D

A: 400 rokov

B: 800 rokov

C: 1000 rokov

D: 200 rokov

Úloha č. 8

Pastieri a bojovníci, svojich mŕtvych pochovávali v mohylách

A
B
C
D

A: Tráci

B: Chetiti

C: Skýti

D: Helvéti

Úloha č. 9

Významná archeologická lokalita na území dnešného Rakúska

A
B
C
D

A: Hallstatt

B: La Tene

C: Chorvátsky Grob

D: Stonehenge


Úloha č. 10

Keltské kmene na území Čiech a Slovenska sa volali

A
B
C
D

A: Belgovia a Kotíni

B: Bójovia a Helvéti

C: Belgovia a Helvéti

D: Bójovia a Kotíni

Úloha č. 11

Oppidum je

A
B
C
D

A: nádoba na uchovávanie popola

B: centrum keltskej moci

C: druh mince

D: jeden z keltských náčelníkov

Úloha č. 12

Úlohou bardov v keltských kmeňoch bolo

A
B
C
D

A: vládnuť

B: ťažiť

C: obetovať

D: zabávať


Úloha č. 13

K novým poznatkom z doby kovov nepatrí

A
B
C
D

A: výroba pálenej keramiky

B: písmo a číslice

C: koleso, hrnčiarsky kruh a voz

D: ťažba a spracovanie kovov