Úloha č. 1

Dobu medenú nazývame

A
B
C
D

A: eneolit

B: neolit

C: latén

D: halštat

Úloha č. 2

Aké vlastnosti mala meď ?

A
B
C
D

A: mäkká a ohybná

B: mäkká a vláčna

C: tvrdá a krehká

D: tvrdá a odolná

Úloha č. 3

Telo človeka z doby medenej nazvaného Ötzi sa našlo

A
B
C
D

A: v Tatrách

B: v Himalájach

C: v Alpách

D: v Karpatoch


Úloha č. 4

Bronz bol zliatinou

A
B
C
D

A: železa a medi

B: zlata a medi

C: medi a cínu

D: medi a chrómu

Úloha č. 5

Mohutné kamenné bloky zoradené do kruhov nazývame

A
B
C
D

A: palisády

B: akropoly

C: megality

D: hradby

Úloha č. 6

Prvým národom, ktorý vyrábal železné predmety boli

A
B
C
D

A: Chetiti

B: Briti

C: Kelti

D: Skýti


Úloha č. 7

Doba železná trvala spolu

A
B
C
D

A: 800 rokov

B: 1000 rokov

C: 200 rokov

D: 400 rokov

Úloha č. 8

Pastieri a bojovníci, svojich mŕtvych pochovávali v mohylách

A
B
C
D

A: Chetiti

B: Skýti

C: Tráci

D: Helvéti

Úloha č. 9

Významná archeologická lokalita na území dnešného Rakúska

A
B
C
D

A: Hallstatt

B: Chorvátsky Grob

C: Stonehenge

D: La Tene


Úloha č. 10

Keltské kmene na území Čiech a Slovenska sa volali

A
B
C
D

A: Belgovia a Kotíni

B: Bójovia a Kotíni

C: Bójovia a Helvéti

D: Belgovia a Helvéti

Úloha č. 11

Oppidum je

A
B
C
D

A: jeden z keltských náčelníkov

B: centrum keltskej moci

C: druh mince

D: nádoba na uchovávanie popola

Úloha č. 12

Úlohou bardov v keltských kmeňoch bolo

A
B
C
D

A: zabávať

B: ťažiť

C: obetovať

D: vládnuť


Úloha č. 13

K novým poznatkom z doby kovov nepatrí

A
B
C
D

A: ťažba a spracovanie kovov

B: výroba pálenej keramiky

C: písmo a číslice

D: koleso, hrnčiarsky kruh a voz