Úloha č. 1

Dobu medenú nazývame

A
B
C
D

A: neolit

B: latén

C: eneolit

D: halštat

Úloha č. 2

Aké vlastnosti mala meď ?

A
B
C
D

A: tvrdá a krehká

B: mäkká a ohybná

C: tvrdá a odolná

D: mäkká a vláčna

Úloha č. 3

Telo človeka z doby medenej nazvaného Ötzi sa našlo

A
B
C
D

A: v Alpách

B: v Karpatoch

C: v Tatrách

D: v Himalájach


Úloha č. 4

Bronz bol zliatinou

A
B
C
D

A: medi a chrómu

B: zlata a medi

C: medi a cínu

D: železa a medi

Úloha č. 5

Mohutné kamenné bloky zoradené do kruhov nazývame

A
B
C
D

A: palisády

B: hradby

C: akropoly

D: megality

Úloha č. 6

Prvým národom, ktorý vyrábal železné predmety boli

A
B
C
D

A: Briti

B: Chetiti

C: Kelti

D: Skýti


Úloha č. 7

Doba železná trvala spolu

A
B
C
D

A: 400 rokov

B: 200 rokov

C: 800 rokov

D: 1000 rokov

Úloha č. 8

Pastieri a bojovníci, svojich mŕtvych pochovávali v mohylách

A
B
C
D

A: Skýti

B: Tráci

C: Chetiti

D: Helvéti

Úloha č. 9

Významná archeologická lokalita na území dnešného Rakúska

A
B
C
D

A: Chorvátsky Grob

B: La Tene

C: Hallstatt

D: Stonehenge


Úloha č. 10

Keltské kmene na území Čiech a Slovenska sa volali

A
B
C
D

A: Belgovia a Helvéti

B: Belgovia a Kotíni

C: Bójovia a Helvéti

D: Bójovia a Kotíni

Úloha č. 11

Oppidum je

A
B
C
D

A: jeden z keltských náčelníkov

B: centrum keltskej moci

C: nádoba na uchovávanie popola

D: druh mince

Úloha č. 12

Úlohou bardov v keltských kmeňoch bolo

A
B
C
D

A: vládnuť

B: ťažiť

C: zabávať

D: obetovať


Úloha č. 13

K novým poznatkom z doby kovov nepatrí

A
B
C
D

A: výroba pálenej keramiky

B: koleso, hrnčiarsky kruh a voz

C: písmo a číslice

D: ťažba a spracovanie kovov