Úloha č. 1

Dobu medenú nazývame

A
B
C
D

A: neolit

B: latén

C: halštat

D: eneolit

Úloha č. 2

Aké vlastnosti mala meď ?

A
B
C
D

A: tvrdá a krehká

B: mäkká a vláčna

C: tvrdá a odolná

D: mäkká a ohybná

Úloha č. 3

Telo človeka z doby medenej nazvaného Ötzi sa našlo

A
B
C
D

A: v Karpatoch

B: v Tatrách

C: v Himalájach

D: v Alpách


Úloha č. 4

Bronz bol zliatinou

A
B
C
D

A: medi a chrómu

B: zlata a medi

C: medi a cínu

D: železa a medi

Úloha č. 5

Mohutné kamenné bloky zoradené do kruhov nazývame

A
B
C
D

A: megality

B: palisády

C: akropoly

D: hradby

Úloha č. 6

Prvým národom, ktorý vyrábal železné predmety boli

A
B
C
D

A: Chetiti

B: Briti

C: Kelti

D: Skýti


Úloha č. 7

Doba železná trvala spolu

A
B
C
D

A: 1000 rokov

B: 400 rokov

C: 800 rokov

D: 200 rokov

Úloha č. 8

Pastieri a bojovníci, svojich mŕtvych pochovávali v mohylách

A
B
C
D

A: Tráci

B: Skýti

C: Helvéti

D: Chetiti

Úloha č. 9

Významná archeologická lokalita na území dnešného Rakúska

A
B
C
D

A: La Tene

B: Chorvátsky Grob

C: Stonehenge

D: Hallstatt


Úloha č. 10

Keltské kmene na území Čiech a Slovenska sa volali

A
B
C
D

A: Belgovia a Kotíni

B: Bójovia a Kotíni

C: Belgovia a Helvéti

D: Bójovia a Helvéti

Úloha č. 11

Oppidum je

A
B
C
D

A: jeden z keltských náčelníkov

B: druh mince

C: centrum keltskej moci

D: nádoba na uchovávanie popola

Úloha č. 12

Úlohou bardov v keltských kmeňoch bolo

A
B
C
D

A: zabávať

B: obetovať

C: ťažiť

D: vládnuť


Úloha č. 13

K novým poznatkom z doby kovov nepatrí

A
B
C
D

A: výroba pálenej keramiky

B: koleso, hrnčiarsky kruh a voz

C: písmo a číslice

D: ťažba a spracovanie kovov