Úloha č. 1

Dobu medenú nazývame

A
B
C
D

A: neolit

B: latén

C: halštat

D: eneolit

Úloha č. 2

Aké vlastnosti mala meď ?

A
B
C
D

A: tvrdá a krehká

B: tvrdá a odolná

C: mäkká a ohybná

D: mäkká a vláčna

Úloha č. 3

Telo človeka z doby medenej nazvaného Ötzi sa našlo

A
B
C
D

A: v Alpách

B: v Himalájach

C: v Karpatoch

D: v Tatrách


Úloha č. 4

Bronz bol zliatinou

A
B
C
D

A: zlata a medi

B: železa a medi

C: medi a chrómu

D: medi a cínu

Úloha č. 5

Mohutné kamenné bloky zoradené do kruhov nazývame

A
B
C
D

A: megality

B: akropoly

C: hradby

D: palisády

Úloha č. 6

Prvým národom, ktorý vyrábal železné predmety boli

A
B
C
D

A: Chetiti

B: Briti

C: Skýti

D: Kelti


Úloha č. 7

Doba železná trvala spolu

A
B
C
D

A: 200 rokov

B: 1000 rokov

C: 800 rokov

D: 400 rokov

Úloha č. 8

Pastieri a bojovníci, svojich mŕtvych pochovávali v mohylách

A
B
C
D

A: Chetiti

B: Helvéti

C: Skýti

D: Tráci

Úloha č. 9

Významná archeologická lokalita na území dnešného Rakúska

A
B
C
D

A: Stonehenge

B: La Tene

C: Chorvátsky Grob

D: Hallstatt


Úloha č. 10

Keltské kmene na území Čiech a Slovenska sa volali

A
B
C
D

A: Belgovia a Helvéti

B: Bójovia a Helvéti

C: Bójovia a Kotíni

D: Belgovia a Kotíni

Úloha č. 11

Oppidum je

A
B
C
D

A: centrum keltskej moci

B: nádoba na uchovávanie popola

C: druh mince

D: jeden z keltských náčelníkov

Úloha č. 12

Úlohou bardov v keltských kmeňoch bolo

A
B
C
D

A: vládnuť

B: obetovať

C: ťažiť

D: zabávať


Úloha č. 13

K novým poznatkom z doby kovov nepatrí

A
B
C
D

A: koleso, hrnčiarsky kruh a voz

B: výroba pálenej keramiky

C: ťažba a spracovanie kovov

D: písmo a číslice