Úloha č. 1

Dobu medenú nazývame

A
B
C
D

A: neolit

B: eneolit

C: latén

D: halštat

Úloha č. 2

Aké vlastnosti mala meď ?

A
B
C
D

A: tvrdá a odolná

B: tvrdá a krehká

C: mäkká a vláčna

D: mäkká a ohybná

Úloha č. 3

Telo človeka z doby medenej nazvaného Ötzi sa našlo

A
B
C
D

A: v Alpách

B: v Tatrách

C: v Karpatoch

D: v Himalájach


Úloha č. 4

Bronz bol zliatinou

A
B
C
D

A: medi a cínu

B: medi a chrómu

C: železa a medi

D: zlata a medi

Úloha č. 5

Mohutné kamenné bloky zoradené do kruhov nazývame

A
B
C
D

A: hradby

B: akropoly

C: megality

D: palisády

Úloha č. 6

Prvým národom, ktorý vyrábal železné predmety boli

A
B
C
D

A: Kelti

B: Skýti

C: Chetiti

D: Briti


Úloha č. 7

Doba železná trvala spolu

A
B
C
D

A: 200 rokov

B: 400 rokov

C: 1000 rokov

D: 800 rokov

Úloha č. 8

Pastieri a bojovníci, svojich mŕtvych pochovávali v mohylách

A
B
C
D

A: Chetiti

B: Helvéti

C: Skýti

D: Tráci

Úloha č. 9

Významná archeologická lokalita na území dnešného Rakúska

A
B
C
D

A: Stonehenge

B: Chorvátsky Grob

C: La Tene

D: Hallstatt


Úloha č. 10

Keltské kmene na území Čiech a Slovenska sa volali

A
B
C
D

A: Bójovia a Kotíni

B: Bójovia a Helvéti

C: Belgovia a Helvéti

D: Belgovia a Kotíni

Úloha č. 11

Oppidum je

A
B
C
D

A: nádoba na uchovávanie popola

B: druh mince

C: centrum keltskej moci

D: jeden z keltských náčelníkov

Úloha č. 12

Úlohou bardov v keltských kmeňoch bolo

A
B
C
D

A: obetovať

B: vládnuť

C: zabávať

D: ťažiť


Úloha č. 13

K novým poznatkom z doby kovov nepatrí

A
B
C
D

A: výroba pálenej keramiky

B: koleso, hrnčiarsky kruh a voz

C: ťažba a spracovanie kovov

D: písmo a číslice