Úloha č. 1

Dobu medenú nazývame

A
B
C
D

A: eneolit

B: neolit

C: halštat

D: latén

Úloha č. 2

Aké vlastnosti mala meď ?

A
B
C
D

A: mäkká a vláčna

B: tvrdá a krehká

C: mäkká a ohybná

D: tvrdá a odolná

Úloha č. 3

Telo človeka z doby medenej nazvaného Ötzi sa našlo

A
B
C
D

A: v Himalájach

B: v Karpatoch

C: v Tatrách

D: v Alpách


Úloha č. 4

Bronz bol zliatinou

A
B
C
D

A: medi a chrómu

B: zlata a medi

C: medi a cínu

D: železa a medi

Úloha č. 5

Mohutné kamenné bloky zoradené do kruhov nazývame

A
B
C
D

A: akropoly

B: megality

C: palisády

D: hradby

Úloha č. 6

Prvým národom, ktorý vyrábal železné predmety boli

A
B
C
D

A: Chetiti

B: Kelti

C: Skýti

D: Briti


Úloha č. 7

Doba železná trvala spolu

A
B
C
D

A: 400 rokov

B: 200 rokov

C: 800 rokov

D: 1000 rokov

Úloha č. 8

Pastieri a bojovníci, svojich mŕtvych pochovávali v mohylách

A
B
C
D

A: Skýti

B: Chetiti

C: Tráci

D: Helvéti

Úloha č. 9

Významná archeologická lokalita na území dnešného Rakúska

A
B
C
D

A: Chorvátsky Grob

B: Stonehenge

C: La Tene

D: Hallstatt


Úloha č. 10

Keltské kmene na území Čiech a Slovenska sa volali

A
B
C
D

A: Belgovia a Kotíni

B: Bójovia a Helvéti

C: Belgovia a Helvéti

D: Bójovia a Kotíni

Úloha č. 11

Oppidum je

A
B
C
D

A: nádoba na uchovávanie popola

B: druh mince

C: jeden z keltských náčelníkov

D: centrum keltskej moci

Úloha č. 12

Úlohou bardov v keltských kmeňoch bolo

A
B
C
D

A: ťažiť

B: zabávať

C: obetovať

D: vládnuť


Úloha č. 13

K novým poznatkom z doby kovov nepatrí

A
B
C
D

A: výroba pálenej keramiky

B: koleso, hrnčiarsky kruh a voz

C: ťažba a spracovanie kovov

D: písmo a číslice