Úloha č. 1

Dobu medenú nazývame

A
B
C
D

A: eneolit

B: latén

C: halštat

D: neolit

Úloha č. 2

Aké vlastnosti mala meď ?

A
B
C
D

A: tvrdá a odolná

B: mäkká a vláčna

C: mäkká a ohybná

D: tvrdá a krehká

Úloha č. 3

Telo človeka z doby medenej nazvaného Ötzi sa našlo

A
B
C
D

A: v Alpách

B: v Himalájach

C: v Tatrách

D: v Karpatoch


Úloha č. 4

Bronz bol zliatinou

A
B
C
D

A: medi a cínu

B: železa a medi

C: zlata a medi

D: medi a chrómu

Úloha č. 5

Mohutné kamenné bloky zoradené do kruhov nazývame

A
B
C
D

A: palisády

B: megality

C: akropoly

D: hradby

Úloha č. 6

Prvým národom, ktorý vyrábal železné predmety boli

A
B
C
D

A: Briti

B: Kelti

C: Chetiti

D: Skýti


Úloha č. 7

Doba železná trvala spolu

A
B
C
D

A: 1000 rokov

B: 200 rokov

C: 800 rokov

D: 400 rokov

Úloha č. 8

Pastieri a bojovníci, svojich mŕtvych pochovávali v mohylách

A
B
C
D

A: Helvéti

B: Tráci

C: Skýti

D: Chetiti

Úloha č. 9

Významná archeologická lokalita na území dnešného Rakúska

A
B
C
D

A: Stonehenge

B: Hallstatt

C: Chorvátsky Grob

D: La Tene


Úloha č. 10

Keltské kmene na území Čiech a Slovenska sa volali

A
B
C
D

A: Belgovia a Kotíni

B: Bójovia a Kotíni

C: Belgovia a Helvéti

D: Bójovia a Helvéti

Úloha č. 11

Oppidum je

A
B
C
D

A: nádoba na uchovávanie popola

B: centrum keltskej moci

C: druh mince

D: jeden z keltských náčelníkov

Úloha č. 12

Úlohou bardov v keltských kmeňoch bolo

A
B
C
D

A: ťažiť

B: vládnuť

C: obetovať

D: zabávať


Úloha č. 13

K novým poznatkom z doby kovov nepatrí

A
B
C
D

A: písmo a číslice

B: koleso, hrnčiarsky kruh a voz

C: výroba pálenej keramiky

D: ťažba a spracovanie kovov