Úloha č. 1

Dobu medenú nazývame

A
B
C
D

A: halštat

B: latén

C: eneolit

D: neolit

Úloha č. 2

Aké vlastnosti mala meď ?

A
B
C
D

A: mäkká a vláčna

B: tvrdá a krehká

C: mäkká a ohybná

D: tvrdá a odolná

Úloha č. 3

Telo človeka z doby medenej nazvaného Ötzi sa našlo

A
B
C
D

A: v Tatrách

B: v Himalájach

C: v Karpatoch

D: v Alpách


Úloha č. 4

Bronz bol zliatinou

A
B
C
D

A: zlata a medi

B: medi a chrómu

C: medi a cínu

D: železa a medi

Úloha č. 5

Mohutné kamenné bloky zoradené do kruhov nazývame

A
B
C
D

A: akropoly

B: palisády

C: hradby

D: megality

Úloha č. 6

Prvým národom, ktorý vyrábal železné predmety boli

A
B
C
D

A: Kelti

B: Skýti

C: Briti

D: Chetiti


Úloha č. 7

Doba železná trvala spolu

A
B
C
D

A: 200 rokov

B: 1000 rokov

C: 400 rokov

D: 800 rokov

Úloha č. 8

Pastieri a bojovníci, svojich mŕtvych pochovávali v mohylách

A
B
C
D

A: Skýti

B: Chetiti

C: Tráci

D: Helvéti

Úloha č. 9

Významná archeologická lokalita na území dnešného Rakúska

A
B
C
D

A: Chorvátsky Grob

B: Hallstatt

C: La Tene

D: Stonehenge


Úloha č. 10

Keltské kmene na území Čiech a Slovenska sa volali

A
B
C
D

A: Belgovia a Kotíni

B: Bójovia a Helvéti

C: Belgovia a Helvéti

D: Bójovia a Kotíni

Úloha č. 11

Oppidum je

A
B
C
D

A: nádoba na uchovávanie popola

B: druh mince

C: jeden z keltských náčelníkov

D: centrum keltskej moci

Úloha č. 12

Úlohou bardov v keltských kmeňoch bolo

A
B
C
D

A: vládnuť

B: obetovať

C: zabávať

D: ťažiť


Úloha č. 13

K novým poznatkom z doby kovov nepatrí

A
B
C
D

A: koleso, hrnčiarsky kruh a voz

B: výroba pálenej keramiky

C: písmo a číslice

D: ťažba a spracovanie kovov