Úloha č. 1

Dobu medenú nazývame

A
B
C
D

A: neolit

B: eneolit

C: halštat

D: latén

Úloha č. 2

Aké vlastnosti mala meď ?

A
B
C
D

A: mäkká a vláčna

B: tvrdá a odolná

C: mäkká a ohybná

D: tvrdá a krehká

Úloha č. 3

Telo človeka z doby medenej nazvaného Ötzi sa našlo

A
B
C
D

A: v Alpách

B: v Karpatoch

C: v Himalájach

D: v Tatrách


Úloha č. 4

Bronz bol zliatinou

A
B
C
D

A: medi a cínu

B: medi a chrómu

C: zlata a medi

D: železa a medi

Úloha č. 5

Mohutné kamenné bloky zoradené do kruhov nazývame

A
B
C
D

A: palisády

B: megality

C: hradby

D: akropoly

Úloha č. 6

Prvým národom, ktorý vyrábal železné predmety boli

A
B
C
D

A: Kelti

B: Skýti

C: Briti

D: Chetiti


Úloha č. 7

Doba železná trvala spolu

A
B
C
D

A: 400 rokov

B: 200 rokov

C: 800 rokov

D: 1000 rokov

Úloha č. 8

Pastieri a bojovníci, svojich mŕtvych pochovávali v mohylách

A
B
C
D

A: Chetiti

B: Skýti

C: Tráci

D: Helvéti

Úloha č. 9

Významná archeologická lokalita na území dnešného Rakúska

A
B
C
D

A: La Tene

B: Chorvátsky Grob

C: Stonehenge

D: Hallstatt


Úloha č. 10

Keltské kmene na území Čiech a Slovenska sa volali

A
B
C
D

A: Bójovia a Kotíni

B: Belgovia a Helvéti

C: Bójovia a Helvéti

D: Belgovia a Kotíni

Úloha č. 11

Oppidum je

A
B
C
D

A: druh mince

B: jeden z keltských náčelníkov

C: nádoba na uchovávanie popola

D: centrum keltskej moci

Úloha č. 12

Úlohou bardov v keltských kmeňoch bolo

A
B
C
D

A: vládnuť

B: zabávať

C: ťažiť

D: obetovať


Úloha č. 13

K novým poznatkom z doby kovov nepatrí

A
B
C
D

A: písmo a číslice

B: výroba pálenej keramiky

C: koleso, hrnčiarsky kruh a voz

D: ťažba a spracovanie kovov