Úloha č. 1

Dobu medenú nazývame

A
B
C
D

A: latén

B: eneolit

C: halštat

D: neolit

Úloha č. 2

Aké vlastnosti mala meď ?

A
B
C
D

A: tvrdá a krehká

B: mäkká a vláčna

C: mäkká a ohybná

D: tvrdá a odolná

Úloha č. 3

Telo človeka z doby medenej nazvaného Ötzi sa našlo

A
B
C
D

A: v Himalájach

B: v Tatrách

C: v Alpách

D: v Karpatoch


Úloha č. 4

Bronz bol zliatinou

A
B
C
D

A: medi a cínu

B: železa a medi

C: zlata a medi

D: medi a chrómu

Úloha č. 5

Mohutné kamenné bloky zoradené do kruhov nazývame

A
B
C
D

A: hradby

B: akropoly

C: palisády

D: megality

Úloha č. 6

Prvým národom, ktorý vyrábal železné predmety boli

A
B
C
D

A: Kelti

B: Briti

C: Chetiti

D: Skýti


Úloha č. 7

Doba železná trvala spolu

A
B
C
D

A: 800 rokov

B: 200 rokov

C: 1000 rokov

D: 400 rokov

Úloha č. 8

Pastieri a bojovníci, svojich mŕtvych pochovávali v mohylách

A
B
C
D

A: Skýti

B: Tráci

C: Chetiti

D: Helvéti

Úloha č. 9

Významná archeologická lokalita na území dnešného Rakúska

A
B
C
D

A: Stonehenge

B: Hallstatt

C: La Tene

D: Chorvátsky Grob


Úloha č. 10

Keltské kmene na území Čiech a Slovenska sa volali

A
B
C
D

A: Bójovia a Kotíni

B: Bójovia a Helvéti

C: Belgovia a Kotíni

D: Belgovia a Helvéti

Úloha č. 11

Oppidum je

A
B
C
D

A: nádoba na uchovávanie popola

B: druh mince

C: centrum keltskej moci

D: jeden z keltských náčelníkov

Úloha č. 12

Úlohou bardov v keltských kmeňoch bolo

A
B
C
D

A: ťažiť

B: vládnuť

C: obetovať

D: zabávať


Úloha č. 13

K novým poznatkom z doby kovov nepatrí

A
B
C
D

A: koleso, hrnčiarsky kruh a voz

B: výroba pálenej keramiky

C: ťažba a spracovanie kovov

D: písmo a číslice