Úloha č. 1

Podľa akého vzoru sa skloňuje podstatné meno tovar

A
B
C
D

A: dub

B: nemá vzor

C: chlap

D: stroj

Úloha č. 2

Správne utvorený L sg. od slova karneval je v možnosti:

A
B
C
D

A: o karnevali

B: o karnevaly

C: na karneval

D: na karnevale

Úloha č. 3

Správne utvorený N pl. od slova amfiteáter je v možnosti

A
B
C
D

A: amfiteátri

B: amfiteátre

C: amfiteátery

D: amfiteátry


Úloha č. 4

Správne určené vzory slov vo filtri, na motocykli sú v možnosti: /dodrž poradie slov/

A
B
C
D

A: dub, dub

B: stroj, dub

C: stroj, stroj

D: dub, stroj

Úloha č. 5

Sprváne určený vzor podstatného mena - všetko nájdete v manuáli- je v možnosti:

A
B
C
D

A: dub

B: žena

C: stroj

D: mesto

Úloha č. 6

Hrať na cimbal_ treba doplniť:

A
B
C
D

A: e

B: i

C: nič

D: y


Úloha č. 7

Správne určený vzor podst. mena moderátor je v možnosti:

A
B
C
D

A: chlap

B: žiadny

C: stroj

D: dub

Úloha č. 8

Správne utvorený N pl. od slova faul je v možnosti:

A
B
C
D

A: fauly

B: fauleáre

C: faule

D: fauli

Úloha č. 9

Ak samohláska e pri skloňovaní vypadáva tak v pl. sa podstatné mená neživotné skloňujú podľa vzoru:

A
B
C
D

A: dub

B: stroj

C: chlap

D: muž


Úloha č. 10

V ktorej možnosti je všetko správne?

A
B
C
D

A: v Alžíre, pazúre

B: múry, vo frmlole

C: symboly, javore

D: v Istanbuli, na cimbali