Úloha č. 1

Podľa akého vzoru sa skloňuje podstatné meno tovar

A
B
C
D

A: nemá vzor

B: stroj

C: dub

D: chlap

Úloha č. 2

Správne utvorený L sg. od slova karneval je v možnosti:

A
B
C
D

A: o karnevali

B: o karnevaly

C: na karneval

D: na karnevale

Úloha č. 3

Správne utvorený N pl. od slova amfiteáter je v možnosti

A
B
C
D

A: amfiteátre

B: amfiteátri

C: amfiteátry

D: amfiteátery


Úloha č. 4

Správne určené vzory slov vo filtri, na motocykli sú v možnosti: /dodrž poradie slov/

A
B
C
D

A: dub, stroj

B: dub, dub

C: stroj, dub

D: stroj, stroj

Úloha č. 5

Sprváne určený vzor podstatného mena - všetko nájdete v manuáli- je v možnosti:

A
B
C
D

A: stroj

B: mesto

C: dub

D: žena

Úloha č. 6

Hrať na cimbal_ treba doplniť:

A
B
C
D

A: e

B: y

C: i

D: nič


Úloha č. 7

Správne určený vzor podst. mena moderátor je v možnosti:

A
B
C
D

A: žiadny

B: stroj

C: chlap

D: dub

Úloha č. 8

Správne utvorený N pl. od slova faul je v možnosti:

A
B
C
D

A: fauleáre

B: fauli

C: fauly

D: faule

Úloha č. 9

Ak samohláska e pri skloňovaní vypadáva tak v pl. sa podstatné mená neživotné skloňujú podľa vzoru:

A
B
C
D

A: chlap

B: stroj

C: dub

D: muž


Úloha č. 10

V ktorej možnosti je všetko správne?

A
B
C
D

A: v Alžíre, pazúre

B: múry, vo frmlole

C: symboly, javore

D: v Istanbuli, na cimbali