Úloha č. 1

Podľa akého vzoru sa skloňuje podstatné meno tovar

A
B
C
D

A: dub

B: nemá vzor

C: stroj

D: chlap

Úloha č. 2

Správne utvorený L sg. od slova karneval je v možnosti:

A
B
C
D

A: na karnevale

B: o karnevaly

C: o karnevali

D: na karneval

Úloha č. 3

Správne utvorený N pl. od slova amfiteáter je v možnosti

A
B
C
D

A: amfiteátri

B: amfiteátre

C: amfiteátry

D: amfiteátery


Úloha č. 4

Správne určené vzory slov vo filtri, na motocykli sú v možnosti: /dodrž poradie slov/

A
B
C
D

A: stroj, stroj

B: dub, dub

C: dub, stroj

D: stroj, dub

Úloha č. 5

Sprváne určený vzor podstatného mena - všetko nájdete v manuáli- je v možnosti:

A
B
C
D

A: dub

B: stroj

C: žena

D: mesto

Úloha č. 6

Hrať na cimbal_ treba doplniť:

A
B
C
D

A: i

B: nič

C: e

D: y


Úloha č. 7

Správne určený vzor podst. mena moderátor je v možnosti:

A
B
C
D

A: žiadny

B: dub

C: stroj

D: chlap

Úloha č. 8

Správne utvorený N pl. od slova faul je v možnosti:

A
B
C
D

A: faule

B: fauli

C: fauly

D: fauleáre

Úloha č. 9

Ak samohláska e pri skloňovaní vypadáva tak v pl. sa podstatné mená neživotné skloňujú podľa vzoru:

A
B
C
D

A: chlap

B: dub

C: stroj

D: muž


Úloha č. 10

V ktorej možnosti je všetko správne?

A
B
C
D

A: v Istanbuli, na cimbali

B: symboly, javore

C: v Alžíre, pazúre

D: múry, vo frmlole