Úloha č. 1

Podľa akého vzoru sa skloňuje podstatné meno tovar

A
B
C
D

A: chlap

B: nemá vzor

C: dub

D: stroj

Úloha č. 2

Správne utvorený L sg. od slova karneval je v možnosti:

A
B
C
D

A: o karnevaly

B: na karneval

C: o karnevali

D: na karnevale

Úloha č. 3

Správne utvorený N pl. od slova amfiteáter je v možnosti

A
B
C
D

A: amfiteátery

B: amfiteátre

C: amfiteátry

D: amfiteátri


Úloha č. 4

Správne určené vzory slov vo filtri, na motocykli sú v možnosti: /dodrž poradie slov/

A
B
C
D

A: dub, stroj

B: dub, dub

C: stroj, dub

D: stroj, stroj

Úloha č. 5

Sprváne určený vzor podstatného mena - všetko nájdete v manuáli- je v možnosti:

A
B
C
D

A: stroj

B: dub

C: mesto

D: žena

Úloha č. 6

Hrať na cimbal_ treba doplniť:

A
B
C
D

A: i

B: e

C: y

D: nič


Úloha č. 7

Správne určený vzor podst. mena moderátor je v možnosti:

A
B
C
D

A: dub

B: chlap

C: stroj

D: žiadny

Úloha č. 8

Správne utvorený N pl. od slova faul je v možnosti:

A
B
C
D

A: fauli

B: fauly

C: faule

D: fauleáre

Úloha č. 9

Ak samohláska e pri skloňovaní vypadáva tak v pl. sa podstatné mená neživotné skloňujú podľa vzoru:

A
B
C
D

A: dub

B: muž

C: chlap

D: stroj


Úloha č. 10

V ktorej možnosti je všetko správne?

A
B
C
D

A: v Istanbuli, na cimbali

B: múry, vo frmlole

C: symboly, javore

D: v Alžíre, pazúre