Úloha č. 1

Podľa akého vzoru sa skloňuje podstatné meno tovar

A
B
C
D

A: dub

B: stroj

C: nemá vzor

D: chlap

Úloha č. 2

Správne utvorený L sg. od slova karneval je v možnosti:

A
B
C
D

A: na karnevale

B: na karneval

C: o karnevali

D: o karnevaly

Úloha č. 3

Správne utvorený N pl. od slova amfiteáter je v možnosti

A
B
C
D

A: amfiteátry

B: amfiteátri

C: amfiteátre

D: amfiteátery


Úloha č. 4

Správne určené vzory slov vo filtri, na motocykli sú v možnosti: /dodrž poradie slov/

A
B
C
D

A: dub, stroj

B: stroj, stroj

C: dub, dub

D: stroj, dub

Úloha č. 5

Sprváne určený vzor podstatného mena - všetko nájdete v manuáli- je v možnosti:

A
B
C
D

A: žena

B: dub

C: mesto

D: stroj

Úloha č. 6

Hrať na cimbal_ treba doplniť:

A
B
C
D

A: e

B: nič

C: i

D: y


Úloha č. 7

Správne určený vzor podst. mena moderátor je v možnosti:

A
B
C
D

A: chlap

B: dub

C: žiadny

D: stroj

Úloha č. 8

Správne utvorený N pl. od slova faul je v možnosti:

A
B
C
D

A: faule

B: fauly

C: fauleáre

D: fauli

Úloha č. 9

Ak samohláska e pri skloňovaní vypadáva tak v pl. sa podstatné mená neživotné skloňujú podľa vzoru:

A
B
C
D

A: stroj

B: chlap

C: dub

D: muž


Úloha č. 10

V ktorej možnosti je všetko správne?

A
B
C
D

A: v Istanbuli, na cimbali

B: symboly, javore

C: v Alžíre, pazúre

D: múry, vo frmlole