Úloha č. 1

Podľa akého vzoru sa skloňuje podstatné meno tovar

A
B
C
D

A: nemá vzor

B: stroj

C: dub

D: chlap

Úloha č. 2

Správne utvorený L sg. od slova karneval je v možnosti:

A
B
C
D

A: na karneval

B: o karnevali

C: o karnevaly

D: na karnevale

Úloha č. 3

Správne utvorený N pl. od slova amfiteáter je v možnosti

A
B
C
D

A: amfiteátri

B: amfiteátery

C: amfiteátry

D: amfiteátre


Úloha č. 4

Správne určené vzory slov vo filtri, na motocykli sú v možnosti: /dodrž poradie slov/

A
B
C
D

A: stroj, dub

B: dub, stroj

C: dub, dub

D: stroj, stroj

Úloha č. 5

Sprváne určený vzor podstatného mena - všetko nájdete v manuáli- je v možnosti:

A
B
C
D

A: žena

B: mesto

C: dub

D: stroj

Úloha č. 6

Hrať na cimbal_ treba doplniť:

A
B
C
D

A: nič

B: e

C: i

D: y


Úloha č. 7

Správne určený vzor podst. mena moderátor je v možnosti:

A
B
C
D

A: žiadny

B: dub

C: chlap

D: stroj

Úloha č. 8

Správne utvorený N pl. od slova faul je v možnosti:

A
B
C
D

A: fauly

B: fauleáre

C: fauli

D: faule

Úloha č. 9

Ak samohláska e pri skloňovaní vypadáva tak v pl. sa podstatné mená neživotné skloňujú podľa vzoru:

A
B
C
D

A: dub

B: muž

C: stroj

D: chlap


Úloha č. 10

V ktorej možnosti je všetko správne?

A
B
C
D

A: v Alžíre, pazúre

B: v Istanbuli, na cimbali

C: múry, vo frmlole

D: symboly, javore