Úloha č. 1

Podľa akého vzoru sa skloňuje podstatné meno tovar

A
B
C
D

A: nemá vzor

B: stroj

C: dub

D: chlap

Úloha č. 2

Správne utvorený L sg. od slova karneval je v možnosti:

A
B
C
D

A: o karnevaly

B: na karnevale

C: na karneval

D: o karnevali

Úloha č. 3

Správne utvorený N pl. od slova amfiteáter je v možnosti

A
B
C
D

A: amfiteátery

B: amfiteátri

C: amfiteátry

D: amfiteátre


Úloha č. 4

Správne určené vzory slov vo filtri, na motocykli sú v možnosti: /dodrž poradie slov/

A
B
C
D

A: dub, stroj

B: dub, dub

C: stroj, stroj

D: stroj, dub

Úloha č. 5

Sprváne určený vzor podstatného mena - všetko nájdete v manuáli- je v možnosti:

A
B
C
D

A: dub

B: stroj

C: žena

D: mesto

Úloha č. 6

Hrať na cimbal_ treba doplniť:

A
B
C
D

A: nič

B: i

C: e

D: y


Úloha č. 7

Správne určený vzor podst. mena moderátor je v možnosti:

A
B
C
D

A: dub

B: stroj

C: žiadny

D: chlap

Úloha č. 8

Správne utvorený N pl. od slova faul je v možnosti:

A
B
C
D

A: fauly

B: fauleáre

C: faule

D: fauli

Úloha č. 9

Ak samohláska e pri skloňovaní vypadáva tak v pl. sa podstatné mená neživotné skloňujú podľa vzoru:

A
B
C
D

A: chlap

B: muž

C: dub

D: stroj


Úloha č. 10

V ktorej možnosti je všetko správne?

A
B
C
D

A: múry, vo frmlole

B: symboly, javore

C: v Istanbuli, na cimbali

D: v Alžíre, pazúre