Úloha č. 1

Ako sa píše dvojbodka ?

A
B
C
D

A: alt+:

B: ctrl+:

C: enter+:

D: shift+:

Úloha č. 2

Dá sa na počítači jedným kliknutím napísať 10 ?

A
B
C
D

A:

B:

C: Dá sa to

D: Nedá sa to

Úloha č. 3

Na počítači slúži na písanie

A
B
C
D

A: Powerpoint

B: Excel

C: OneNote

D: Word