Úloha č. 1

Ako sa píše dvojbodka ?

A
B
C
D

A: ctrl+:

B: alt+:

C: shift+:

D: enter+:

Úloha č. 2

Dá sa na počítači jedným kliknutím napísať 10 ?

A
B
C
D

A: Dá sa to

B:

C: Nedá sa to

D:

Úloha č. 3

Na počítači slúži na písanie

A
B
C
D

A: Powerpoint

B: Word

C: Excel

D: OneNote