Úloha č. 1

Ako sa píše dvojbodka ?

A
B
C
D

A: shift+:

B: ctrl+:

C: alt+:

D: enter+:

Úloha č. 2

Dá sa na počítači jedným kliknutím napísať 10 ?

A
B
C
D

A:

B: Dá sa to

C:

D: Nedá sa to

Úloha č. 3

Na počítači slúži na písanie

A
B
C
D

A: Word

B: Powerpoint

C: OneNote

D: Excel