Úloha č. 1

Vzorec pre hydroxid vápenatý je:

A
B
C
D

A: Ca(OH)2

B: CaOH

C: Ca2OH

D: Ca(OH)3

Úloha č. 2

Vzorec pre hydroxid železitý je:

A
B
C
D

A: Fe(OH)3

B: FeOH

C: Fe(OH)2

D: Fe(OH)4

Úloha č. 3

Vzorec pre hydroxid draselný je:

A
B
C
D

A: K(OH)4

B: K(OH)3

C: KOH

D: K(OH)2


Úloha č. 4

Vzorec pre hydroxid hlinitý je:

A
B
C
D

A: AlOH

B: Al(OH)3

C: HgOH

D: Hg(OH)3

Úloha č. 5

Vzorec pre hydroxid ciničitý je:

A
B
C
D

A: Sn(OH)2

B: SnOH

C: Sn(OH)4

D: Sn(OH)3

Úloha č. 6

Fe(OH)2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: hydroxid železnatý

B: hydroxid železný

C: hydroxid hlinitý

D: hydroxid železitý


Úloha č. 7

LiOH je vzorec pre:

A
B
C
D

A: hydroxid lítnatý

B: hydroxid lítny

C: hydroxid kremitý

D: hydroxid kremičitý

Úloha č. 8

Pb(OH)2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: hydroxid olovnatý

B: hydroxid železitý

C: hydroxid železový

D: hydroxid železnatý

Úloha č. 9

Ba(OH)2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: hydroxid bárnatý

B: hydroxid báriový

C: hydroxid bromitý

D: hydroxid boritý


Úloha č. 10

Cu(OH)2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: hydroxid vápenatý

B: hydroxid meďnatý

C: hydroxid meďný

D: hydroxid uholnatý