Úloha č. 1

Vzorec pre hydroxid vápenatý je:

A
B
C
D

A: CaOH

B: Ca(OH)2

C: Ca(OH)3

D: Ca2OH

Úloha č. 2

Vzorec pre hydroxid železitý je:

A
B
C
D

A: Fe(OH)2

B: FeOH

C: Fe(OH)4

D: Fe(OH)3

Úloha č. 3

Vzorec pre hydroxid draselný je:

A
B
C
D

A: K(OH)3

B: K(OH)4

C: KOH

D: K(OH)2

Úloha č. 4

Vzorec pre hydroxid hlinitý je:

A
B
C
D

A: Hg(OH)3

B: Al(OH)3

C: HgOH

D: AlOH

Úloha č. 5

Vzorec pre hydroxid ciničitý je:

A
B
C
D

A: Sn(OH)4

B: SnOH

C: Sn(OH)3

D: Sn(OH)2

Úloha č. 6

Fe(OH)2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: hydroxid železnatý

B: hydroxid železný

C: hydroxid železitý

D: hydroxid hlinitý

Úloha č. 7

LiOH je vzorec pre:

A
B
C
D

A: hydroxid kremitý

B: hydroxid kremičitý

C: hydroxid lítnatý

D: hydroxid lítny

Úloha č. 8

Pb(OH)2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: hydroxid železnatý

B: hydroxid železový

C: hydroxid železitý

D: hydroxid olovnatý

Úloha č. 9

Ba(OH)2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: hydroxid bárnatý

B: hydroxid bromitý

C: hydroxid báriový

D: hydroxid boritý

Úloha č. 10

Cu(OH)2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: hydroxid meďný

B: hydroxid meďnatý

C: hydroxid uholnatý

D: hydroxid vápenatý