Úloha č. 1

Vzorec pre hydroxid vápenatý je:

A
B
C
D

A: CaOH

B: Ca2OH

C: Ca(OH)2

D: Ca(OH)3

Úloha č. 2

Vzorec pre hydroxid železitý je:

A
B
C
D

A: FeOH

B: Fe(OH)4

C: Fe(OH)3

D: Fe(OH)2

Úloha č. 3

Vzorec pre hydroxid draselný je:

A
B
C
D

A: K(OH)3

B: KOH

C: K(OH)4

D: K(OH)2


Úloha č. 4

Vzorec pre hydroxid hlinitý je:

A
B
C
D

A: Hg(OH)3

B: Al(OH)3

C: AlOH

D: HgOH

Úloha č. 5

Vzorec pre hydroxid ciničitý je:

A
B
C
D

A: SnOH

B: Sn(OH)2

C: Sn(OH)4

D: Sn(OH)3

Úloha č. 6

Fe(OH)2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: hydroxid železný

B: hydroxid železitý

C: hydroxid železnatý

D: hydroxid hlinitý


Úloha č. 7

LiOH je vzorec pre:

A
B
C
D

A: hydroxid lítnatý

B: hydroxid lítny

C: hydroxid kremičitý

D: hydroxid kremitý

Úloha č. 8

Pb(OH)2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: hydroxid olovnatý

B: hydroxid železitý

C: hydroxid železnatý

D: hydroxid železový

Úloha č. 9

Ba(OH)2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: hydroxid bárnatý

B: hydroxid báriový

C: hydroxid boritý

D: hydroxid bromitý


Úloha č. 10

Cu(OH)2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: hydroxid vápenatý

B: hydroxid meďný

C: hydroxid meďnatý

D: hydroxid uholnatý