Úloha č. 1

Vzorec pre hydroxid vápenatý je:

A
B
C
D

A: Ca(OH)3

B: Ca2OH

C: CaOH

D: Ca(OH)2

Úloha č. 2

Vzorec pre hydroxid železitý je:

A
B
C
D

A: FeOH

B: Fe(OH)2

C: Fe(OH)4

D: Fe(OH)3

Úloha č. 3

Vzorec pre hydroxid draselný je:

A
B
C
D

A: K(OH)4

B: K(OH)2

C: K(OH)3

D: KOH


Úloha č. 4

Vzorec pre hydroxid hlinitý je:

A
B
C
D

A: Al(OH)3

B: HgOH

C: AlOH

D: Hg(OH)3

Úloha č. 5

Vzorec pre hydroxid ciničitý je:

A
B
C
D

A: SnOH

B: Sn(OH)2

C: Sn(OH)3

D: Sn(OH)4

Úloha č. 6

Fe(OH)2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: hydroxid železný

B: hydroxid hlinitý

C: hydroxid železnatý

D: hydroxid železitý


Úloha č. 7

LiOH je vzorec pre:

A
B
C
D

A: hydroxid kremitý

B: hydroxid kremičitý

C: hydroxid lítny

D: hydroxid lítnatý

Úloha č. 8

Pb(OH)2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: hydroxid železový

B: hydroxid olovnatý

C: hydroxid železitý

D: hydroxid železnatý

Úloha č. 9

Ba(OH)2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: hydroxid bromitý

B: hydroxid báriový

C: hydroxid boritý

D: hydroxid bárnatý


Úloha č. 10

Cu(OH)2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: hydroxid meďný

B: hydroxid uholnatý

C: hydroxid vápenatý

D: hydroxid meďnatý