Úloha č. 1

Vzorec pre hydroxid vápenatý je:

A
B
C
D

A: Ca(OH)3

B: Ca(OH)2

C: CaOH

D: Ca2OH

Úloha č. 2

Vzorec pre hydroxid železitý je:

A
B
C
D

A: Fe(OH)3

B: FeOH

C: Fe(OH)2

D: Fe(OH)4

Úloha č. 3

Vzorec pre hydroxid draselný je:

A
B
C
D

A: K(OH)3

B: KOH

C: K(OH)4

D: K(OH)2


Úloha č. 4

Vzorec pre hydroxid hlinitý je:

A
B
C
D

A: Al(OH)3

B: AlOH

C: Hg(OH)3

D: HgOH

Úloha č. 5

Vzorec pre hydroxid ciničitý je:

A
B
C
D

A: Sn(OH)4

B: SnOH

C: Sn(OH)2

D: Sn(OH)3

Úloha č. 6

Fe(OH)2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: hydroxid železný

B: hydroxid železitý

C: hydroxid železnatý

D: hydroxid hlinitý


Úloha č. 7

LiOH je vzorec pre:

A
B
C
D

A: hydroxid lítnatý

B: hydroxid kremičitý

C: hydroxid lítny

D: hydroxid kremitý

Úloha č. 8

Pb(OH)2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: hydroxid železnatý

B: hydroxid olovnatý

C: hydroxid železový

D: hydroxid železitý

Úloha č. 9

Ba(OH)2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: hydroxid boritý

B: hydroxid bromitý

C: hydroxid báriový

D: hydroxid bárnatý


Úloha č. 10

Cu(OH)2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: hydroxid uholnatý

B: hydroxid vápenatý

C: hydroxid meďný

D: hydroxid meďnatý