Úloha č. 1

Vzorec pre hydroxid vápenatý je:

A
B
C
D

A: Ca2OH

B: Ca(OH)3

C: CaOH

D: Ca(OH)2

Úloha č. 2

Vzorec pre hydroxid železitý je:

A
B
C
D

A: Fe(OH)2

B: FeOH

C: Fe(OH)3

D: Fe(OH)4

Úloha č. 3

Vzorec pre hydroxid draselný je:

A
B
C
D

A: K(OH)3

B: K(OH)2

C: KOH

D: K(OH)4


Úloha č. 4

Vzorec pre hydroxid hlinitý je:

A
B
C
D

A: Al(OH)3

B: Hg(OH)3

C: AlOH

D: HgOH

Úloha č. 5

Vzorec pre hydroxid ciničitý je:

A
B
C
D

A: Sn(OH)2

B: SnOH

C: Sn(OH)3

D: Sn(OH)4

Úloha č. 6

Fe(OH)2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: hydroxid železnatý

B: hydroxid hlinitý

C: hydroxid železný

D: hydroxid železitý


Úloha č. 7

LiOH je vzorec pre:

A
B
C
D

A: hydroxid kremitý

B: hydroxid lítny

C: hydroxid lítnatý

D: hydroxid kremičitý

Úloha č. 8

Pb(OH)2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: hydroxid železnatý

B: hydroxid železitý

C: hydroxid olovnatý

D: hydroxid železový

Úloha č. 9

Ba(OH)2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: hydroxid bromitý

B: hydroxid báriový

C: hydroxid boritý

D: hydroxid bárnatý


Úloha č. 10

Cu(OH)2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: hydroxid uholnatý

B: hydroxid meďný

C: hydroxid meďnatý

D: hydroxid vápenatý