Úloha č. 1 (variant 1)

Medzi znaky diktatúry patrí:

A
B
C
D

A: deľba štátnej moci

B: cenzúra

C: demokratické voľby

D: voľba štátnej moci

Úloha č. 2 (variant 1)

Kto predstavoval verejnú autoritu pred vznikom štátu spolu s rodovými a kmeňovými staršinami?

A
B
C
D

A: rada starších

B: premiér

C: prezident

D: monarcha

Úloha č. 3 (variant 1)

Ktoré ministerstvo realizuje bezpečnostnú funkciu?

A
B
C
D

A: ministerstvo kultúry

B: ministerstvo školstva

C: ministerstvo vnútra

D: ministerstvo boja


Úloha č. 4 (variant 1)

Forma vlády, kde sa moc väčšinou dedí, sa nazýva:

A
B
C
D

A: dedičná republika

B: diktatúra

C: monarchia

D: republika

Úloha č. 5 (variant 1)

Medzi štátne symboly patrí:

A
B
C
D

A: štátne občianstvo

B: štátna moc

C: štátna vlajka

D: štátne územie

Úloha č. 6 (variant 1)

Forma vlády na čele s prezidentom sa nazýva:

A
B
C
D

A: parlament

B: monarchia

C: diktatúra

D: republika


Úloha č. 7 (variant 1)

Medzi vnútorné funkcie štátu patrí:

A
B
C
D

A: zahraničný obchod

B: dovoz a vývoz

C: ekonomická funkcia

D: hospodárska spolupráca

Úloha č. 8 (variant 1)

Ktoré ministerstvo realizuje ekonomickú funkciu?

A
B
C
D

A: ministerstvo spravodlivosti

B: ministerstvo financií

C: ministerstvo životného prostredia

D: ministerstvo vnútra

Úloha č. 9 (variant 1)

Štátne občianstvo znamená:

A
B
C
D

A: rozdelenie štátnej moci

B: práva a povinnosti občana a štátu

C: nezávislosť štátnej moci

D: mať dom a záhradu


Úloha č. 10 (variant 1)

Medzi znaky štátu nepatrí:

A
B
C
D

A: slobodné voľby

B: štátna moc

C: štátne občianstvo

D: územie

Úloha č. 11 (variant 1)

Poslanci NR SR sú volení na

A
B
C
D

A: 3 roky

B: 5 rokov

C: 4 roky

D: 6 rokov

Úloha č. 12 (variant 1)

Predkladanie návrhov zákonov sa nazýva

A
B
C
D

A: hlasovanie o návrhu zákona

B: zákonodarná iniciatíva

C: zákonodarná rozprava

D: podpisovanie zákona


Úloha č. 13 (variant 1)

Moc v štáte je rozdelená na

A
B
C
D

A: tri zložky

B: dve zložky

C: štyri zložky

D: päť zložiek

Úloha č. 14 (variant 1)

Schválený zákon je uverejnený v

A
B
C
D

A: Preambule

B: Zbierke zákonov SR

C: NR SR

D: Štátnej kronike

Úloha č. 15 (variant 1)

Kto má v našom štáte výkonnú moc?

A
B
C
D

A: súdy

B: vláda a prezident

C: prezident a premiér

D: parlament


Úloha č. 1 (variant 2)

Medzi znaky diktatúry patrí:

A
B
C
D

A: cenzúra

B: deľba štátnej moci

C: voľba štátnej moci

D: demokratické voľby

Úloha č. 2 (variant 2)

Kto predstavoval verejnú autoritu pred vznikom štátu spolu s rodovými a kmeňovými staršinami?

A
B
C
D

A: rada starších

B: premiér

C: monarcha

D: prezident

Úloha č. 3 (variant 2)

Ktoré ministerstvo realizuje bezpečnostnú funkciu?

A
B
C
D

A: ministerstvo školstva

B: ministerstvo vnútra

C: ministerstvo boja

D: ministerstvo kultúry


Úloha č. 4 (variant 2)

Forma vlády, kde sa moc väčšinou dedí, sa nazýva:

A
B
C
D

A: diktatúra

B: dedičná republika

C: republika

D: monarchia

Úloha č. 5 (variant 2)

Medzi štátne symboly patrí:

A
B
C
D

A: štátne územie

B: štátna vlajka

C: štátne občianstvo

D: štátna moc

Úloha č. 6 (variant 2)

Forma vlády na čele s prezidentom sa nazýva:

A
B
C
D

A: republika

B: diktatúra

C: parlament

D: monarchia


Úloha č. 7 (variant 2)

Medzi vnútorné funkcie štátu patrí:

A
B
C
D

A: dovoz a vývoz

B: zahraničný obchod

C: hospodárska spolupráca

D: ekonomická funkcia

Úloha č. 8 (variant 2)

Ktoré ministerstvo realizuje ekonomickú funkciu?

A
B
C
D

A: ministerstvo spravodlivosti

B: ministerstvo vnútra

C: ministerstvo financií

D: ministerstvo životného prostredia

Úloha č. 9 (variant 2)

Štátne občianstvo znamená:

A
B
C
D

A: nezávislosť štátnej moci

B: mať dom a záhradu

C: práva a povinnosti občana a štátu

D: rozdelenie štátnej moci


Úloha č. 10 (variant 2)

Medzi znaky štátu nepatrí:

A
B
C
D

A: štátna moc

B: územie

C: štátne občianstvo

D: slobodné voľby

Úloha č. 11 (variant 2)

Poslanci NR SR sú volení na

A
B
C
D

A: 6 rokov

B: 4 roky

C: 3 roky

D: 5 rokov

Úloha č. 12 (variant 2)

Predkladanie návrhov zákonov sa nazýva

A
B
C
D

A: zákonodarná rozprava

B: hlasovanie o návrhu zákona

C: podpisovanie zákona

D: zákonodarná iniciatíva


Úloha č. 13 (variant 2)

Moc v štáte je rozdelená na

A
B
C
D

A: tri zložky

B: päť zložiek

C: štyri zložky

D: dve zložky

Úloha č. 14 (variant 2)

Schválený zákon je uverejnený v

A
B
C
D

A: Zbierke zákonov SR

B: Štátnej kronike

C: NR SR

D: Preambule

Úloha č. 15 (variant 2)

Kto má v našom štáte výkonnú moc?

A
B
C
D

A: prezident a premiér

B: súdy

C: vláda a prezident

D: parlament