Úloha č. 1 (variant 1)

Medzi znaky diktatúry patrí:

A
B
C
D

A: deľba štátnej moci

B: voľba štátnej moci

C: cenzúra

D: demokratické voľby

Úloha č. 2 (variant 1)

Kto predstavoval verejnú autoritu pred vznikom štátu spolu s rodovými a kmeňovými staršinami?

A
B
C
D

A: premiér

B: prezident

C: monarcha

D: rada starších

Úloha č. 3 (variant 1)

Ktoré ministerstvo realizuje bezpečnostnú funkciu?

A
B
C
D

A: ministerstvo vnútra

B: ministerstvo boja

C: ministerstvo kultúry

D: ministerstvo školstva


Úloha č. 4 (variant 1)

Forma vlády, kde sa moc väčšinou dedí, sa nazýva:

A
B
C
D

A: dedičná republika

B: republika

C: diktatúra

D: monarchia

Úloha č. 5 (variant 1)

Medzi štátne symboly patrí:

A
B
C
D

A: štátna vlajka

B: štátna moc

C: štátne občianstvo

D: štátne územie

Úloha č. 6 (variant 1)

Forma vlády na čele s prezidentom sa nazýva:

A
B
C
D

A: parlament

B: monarchia

C: diktatúra

D: republika


Úloha č. 7 (variant 1)

Medzi vnútorné funkcie štátu patrí:

A
B
C
D

A: hospodárska spolupráca

B: dovoz a vývoz

C: ekonomická funkcia

D: zahraničný obchod

Úloha č. 8 (variant 1)

Ktoré ministerstvo realizuje ekonomickú funkciu?

A
B
C
D

A: ministerstvo financií

B: ministerstvo spravodlivosti

C: ministerstvo vnútra

D: ministerstvo životného prostredia

Úloha č. 9 (variant 1)

Štátne občianstvo znamená:

A
B
C
D

A: mať dom a záhradu

B: práva a povinnosti občana a štátu

C: nezávislosť štátnej moci

D: rozdelenie štátnej moci


Úloha č. 10 (variant 1)

Medzi znaky štátu nepatrí:

A
B
C
D

A: štátne občianstvo

B: štátna moc

C: územie

D: slobodné voľby

Úloha č. 11 (variant 1)

Poslanci NR SR sú volení na

A
B
C
D

A: 3 roky

B: 5 rokov

C: 4 roky

D: 6 rokov

Úloha č. 12 (variant 1)

Predkladanie návrhov zákonov sa nazýva

A
B
C
D

A: podpisovanie zákona

B: zákonodarná rozprava

C: hlasovanie o návrhu zákona

D: zákonodarná iniciatíva


Úloha č. 13 (variant 1)

Moc v štáte je rozdelená na

A
B
C
D

A: tri zložky

B: päť zložiek

C: štyri zložky

D: dve zložky

Úloha č. 14 (variant 1)

Schválený zákon je uverejnený v

A
B
C
D

A: Preambule

B: Zbierke zákonov SR

C: Štátnej kronike

D: NR SR

Úloha č. 15 (variant 1)

Kto má v našom štáte výkonnú moc?

A
B
C
D

A: vláda a prezident

B: prezident a premiér

C: parlament

D: súdy


Úloha č. 1 (variant 2)

Medzi znaky diktatúry patrí:

A
B
C
D

A: cenzúra

B: demokratické voľby

C: voľba štátnej moci

D: deľba štátnej moci

Úloha č. 2 (variant 2)

Kto predstavoval verejnú autoritu pred vznikom štátu spolu s rodovými a kmeňovými staršinami?

A
B
C
D

A: rada starších

B: monarcha

C: prezident

D: premiér

Úloha č. 3 (variant 2)

Ktoré ministerstvo realizuje bezpečnostnú funkciu?

A
B
C
D

A: ministerstvo kultúry

B: ministerstvo vnútra

C: ministerstvo boja

D: ministerstvo školstva


Úloha č. 4 (variant 2)

Forma vlády, kde sa moc väčšinou dedí, sa nazýva:

A
B
C
D

A: diktatúra

B: monarchia

C: republika

D: dedičná republika

Úloha č. 5 (variant 2)

Medzi štátne symboly patrí:

A
B
C
D

A: štátne občianstvo

B: štátne územie

C: štátna moc

D: štátna vlajka

Úloha č. 6 (variant 2)

Forma vlády na čele s prezidentom sa nazýva:

A
B
C
D

A: republika

B: diktatúra

C: parlament

D: monarchia


Úloha č. 7 (variant 2)

Medzi vnútorné funkcie štátu patrí:

A
B
C
D

A: dovoz a vývoz

B: zahraničný obchod

C: hospodárska spolupráca

D: ekonomická funkcia

Úloha č. 8 (variant 2)

Ktoré ministerstvo realizuje ekonomickú funkciu?

A
B
C
D

A: ministerstvo financií

B: ministerstvo spravodlivosti

C: ministerstvo vnútra

D: ministerstvo životného prostredia

Úloha č. 9 (variant 2)

Štátne občianstvo znamená:

A
B
C
D

A: nezávislosť štátnej moci

B: mať dom a záhradu

C: práva a povinnosti občana a štátu

D: rozdelenie štátnej moci


Úloha č. 10 (variant 2)

Medzi znaky štátu nepatrí:

A
B
C
D

A: územie

B: štátne občianstvo

C: slobodné voľby

D: štátna moc

Úloha č. 11 (variant 2)

Poslanci NR SR sú volení na

A
B
C
D

A: 3 roky

B: 4 roky

C: 6 rokov

D: 5 rokov

Úloha č. 12 (variant 2)

Predkladanie návrhov zákonov sa nazýva

A
B
C
D

A: zákonodarná iniciatíva

B: zákonodarná rozprava

C: podpisovanie zákona

D: hlasovanie o návrhu zákona


Úloha č. 13 (variant 2)

Moc v štáte je rozdelená na

A
B
C
D

A: dve zložky

B: tri zložky

C: päť zložiek

D: štyri zložky

Úloha č. 14 (variant 2)

Schválený zákon je uverejnený v

A
B
C
D

A: Štátnej kronike

B: Zbierke zákonov SR

C: Preambule

D: NR SR

Úloha č. 15 (variant 2)

Kto má v našom štáte výkonnú moc?

A
B
C
D

A: vláda a prezident

B: parlament

C: prezident a premiér

D: súdy