Úloha č. 1 (variant 1)

Medzi znaky diktatúry patrí:

A
B
C
D

A: demokratické voľby

B: voľba štátnej moci

C: cenzúra

D: deľba štátnej moci

Úloha č. 2 (variant 1)

Kto predstavoval verejnú autoritu pred vznikom štátu spolu s rodovými a kmeňovými staršinami?

A
B
C
D

A: premiér

B: prezident

C: rada starších

D: monarcha

Úloha č. 3 (variant 1)

Ktoré ministerstvo realizuje bezpečnostnú funkciu?

A
B
C
D

A: ministerstvo vnútra

B: ministerstvo boja

C: ministerstvo kultúry

D: ministerstvo školstva


Úloha č. 4 (variant 1)

Forma vlády, kde sa moc väčšinou dedí, sa nazýva:

A
B
C
D

A: diktatúra

B: monarchia

C: dedičná republika

D: republika

Úloha č. 5 (variant 1)

Medzi štátne symboly patrí:

A
B
C
D

A: štátna vlajka

B: štátne územie

C: štátna moc

D: štátne občianstvo

Úloha č. 6 (variant 1)

Forma vlády na čele s prezidentom sa nazýva:

A
B
C
D

A: republika

B: parlament

C: monarchia

D: diktatúra


Úloha č. 7 (variant 1)

Medzi vnútorné funkcie štátu patrí:

A
B
C
D

A: ekonomická funkcia

B: hospodárska spolupráca

C: dovoz a vývoz

D: zahraničný obchod

Úloha č. 8 (variant 1)

Ktoré ministerstvo realizuje ekonomickú funkciu?

A
B
C
D

A: ministerstvo životného prostredia

B: ministerstvo vnútra

C: ministerstvo spravodlivosti

D: ministerstvo financií

Úloha č. 9 (variant 1)

Štátne občianstvo znamená:

A
B
C
D

A: práva a povinnosti občana a štátu

B: rozdelenie štátnej moci

C: nezávislosť štátnej moci

D: mať dom a záhradu


Úloha č. 10 (variant 1)

Medzi znaky štátu nepatrí:

A
B
C
D

A: slobodné voľby

B: územie

C: štátna moc

D: štátne občianstvo

Úloha č. 11 (variant 1)

Poslanci NR SR sú volení na

A
B
C
D

A: 4 roky

B: 6 rokov

C: 5 rokov

D: 3 roky

Úloha č. 12 (variant 1)

Predkladanie návrhov zákonov sa nazýva

A
B
C
D

A: zákonodarná rozprava

B: hlasovanie o návrhu zákona

C: zákonodarná iniciatíva

D: podpisovanie zákona


Úloha č. 13 (variant 1)

Moc v štáte je rozdelená na

A
B
C
D

A: štyri zložky

B: tri zložky

C: dve zložky

D: päť zložiek

Úloha č. 14 (variant 1)

Schválený zákon je uverejnený v

A
B
C
D

A: Preambule

B: Zbierke zákonov SR

C: Štátnej kronike

D: NR SR

Úloha č. 15 (variant 1)

Kto má v našom štáte výkonnú moc?

A
B
C
D

A: vláda a prezident

B: prezident a premiér

C: súdy

D: parlament


Úloha č. 1 (variant 2)

Medzi znaky diktatúry patrí:

A
B
C
D

A: cenzúra

B: deľba štátnej moci

C: voľba štátnej moci

D: demokratické voľby

Úloha č. 2 (variant 2)

Kto predstavoval verejnú autoritu pred vznikom štátu spolu s rodovými a kmeňovými staršinami?

A
B
C
D

A: monarcha

B: premiér

C: rada starších

D: prezident

Úloha č. 3 (variant 2)

Ktoré ministerstvo realizuje bezpečnostnú funkciu?

A
B
C
D

A: ministerstvo kultúry

B: ministerstvo boja

C: ministerstvo školstva

D: ministerstvo vnútra


Úloha č. 4 (variant 2)

Forma vlády, kde sa moc väčšinou dedí, sa nazýva:

A
B
C
D

A: republika

B: diktatúra

C: monarchia

D: dedičná republika

Úloha č. 5 (variant 2)

Medzi štátne symboly patrí:

A
B
C
D

A: štátne občianstvo

B: štátna vlajka

C: štátna moc

D: štátne územie

Úloha č. 6 (variant 2)

Forma vlády na čele s prezidentom sa nazýva:

A
B
C
D

A: diktatúra

B: republika

C: monarchia

D: parlament


Úloha č. 7 (variant 2)

Medzi vnútorné funkcie štátu patrí:

A
B
C
D

A: ekonomická funkcia

B: dovoz a vývoz

C: hospodárska spolupráca

D: zahraničný obchod

Úloha č. 8 (variant 2)

Ktoré ministerstvo realizuje ekonomickú funkciu?

A
B
C
D

A: ministerstvo životného prostredia

B: ministerstvo vnútra

C: ministerstvo spravodlivosti

D: ministerstvo financií

Úloha č. 9 (variant 2)

Štátne občianstvo znamená:

A
B
C
D

A: rozdelenie štátnej moci

B: mať dom a záhradu

C: práva a povinnosti občana a štátu

D: nezávislosť štátnej moci


Úloha č. 10 (variant 2)

Medzi znaky štátu nepatrí:

A
B
C
D

A: štátne občianstvo

B: štátna moc

C: slobodné voľby

D: územie

Úloha č. 11 (variant 2)

Poslanci NR SR sú volení na

A
B
C
D

A: 6 rokov

B: 5 rokov

C: 3 roky

D: 4 roky

Úloha č. 12 (variant 2)

Predkladanie návrhov zákonov sa nazýva

A
B
C
D

A: zákonodarná rozprava

B: hlasovanie o návrhu zákona

C: podpisovanie zákona

D: zákonodarná iniciatíva


Úloha č. 13 (variant 2)

Moc v štáte je rozdelená na

A
B
C
D

A: štyri zložky

B: dve zložky

C: tri zložky

D: päť zložiek

Úloha č. 14 (variant 2)

Schválený zákon je uverejnený v

A
B
C
D

A: NR SR

B: Zbierke zákonov SR

C: Štátnej kronike

D: Preambule

Úloha č. 15 (variant 2)

Kto má v našom štáte výkonnú moc?

A
B
C
D

A: súdy

B: parlament

C: prezident a premiér

D: vláda a prezident