Úloha č. 1 (variant 1)

Medzi znaky diktatúry patrí:

A
B
C
D

A: cenzúra

B: voľba štátnej moci

C: demokratické voľby

D: deľba štátnej moci

Úloha č. 2 (variant 1)

Kto predstavoval verejnú autoritu pred vznikom štátu spolu s rodovými a kmeňovými staršinami?

A
B
C
D

A: prezident

B: premiér

C: rada starších

D: monarcha

Úloha č. 3 (variant 1)

Ktoré ministerstvo realizuje bezpečnostnú funkciu?

A
B
C
D

A: ministerstvo boja

B: ministerstvo vnútra

C: ministerstvo kultúry

D: ministerstvo školstva


Úloha č. 4 (variant 1)

Forma vlády, kde sa moc väčšinou dedí, sa nazýva:

A
B
C
D

A: diktatúra

B: dedičná republika

C: monarchia

D: republika

Úloha č. 5 (variant 1)

Medzi štátne symboly patrí:

A
B
C
D

A: štátna vlajka

B: štátne občianstvo

C: štátne územie

D: štátna moc

Úloha č. 6 (variant 1)

Forma vlády na čele s prezidentom sa nazýva:

A
B
C
D

A: parlament

B: republika

C: monarchia

D: diktatúra


Úloha č. 7 (variant 1)

Medzi vnútorné funkcie štátu patrí:

A
B
C
D

A: dovoz a vývoz

B: ekonomická funkcia

C: hospodárska spolupráca

D: zahraničný obchod

Úloha č. 8 (variant 1)

Ktoré ministerstvo realizuje ekonomickú funkciu?

A
B
C
D

A: ministerstvo financií

B: ministerstvo vnútra

C: ministerstvo životného prostredia

D: ministerstvo spravodlivosti

Úloha č. 9 (variant 1)

Štátne občianstvo znamená:

A
B
C
D

A: práva a povinnosti občana a štátu

B: nezávislosť štátnej moci

C: mať dom a záhradu

D: rozdelenie štátnej moci


Úloha č. 10 (variant 1)

Medzi znaky štátu nepatrí:

A
B
C
D

A: štátne občianstvo

B: slobodné voľby

C: štátna moc

D: územie

Úloha č. 11 (variant 1)

Poslanci NR SR sú volení na

A
B
C
D

A: 5 rokov

B: 3 roky

C: 4 roky

D: 6 rokov

Úloha č. 12 (variant 1)

Predkladanie návrhov zákonov sa nazýva

A
B
C
D

A: zákonodarná iniciatíva

B: hlasovanie o návrhu zákona

C: podpisovanie zákona

D: zákonodarná rozprava


Úloha č. 13 (variant 1)

Moc v štáte je rozdelená na

A
B
C
D

A: päť zložiek

B: štyri zložky

C: dve zložky

D: tri zložky

Úloha č. 14 (variant 1)

Schválený zákon je uverejnený v

A
B
C
D

A: NR SR

B: Preambule

C: Štátnej kronike

D: Zbierke zákonov SR

Úloha č. 15 (variant 1)

Kto má v našom štáte výkonnú moc?

A
B
C
D

A: vláda a prezident

B: prezident a premiér

C: parlament

D: súdy


Úloha č. 1 (variant 2)

Medzi znaky diktatúry patrí:

A
B
C
D

A: voľba štátnej moci

B: demokratické voľby

C: cenzúra

D: deľba štátnej moci

Úloha č. 2 (variant 2)

Kto predstavoval verejnú autoritu pred vznikom štátu spolu s rodovými a kmeňovými staršinami?

A
B
C
D

A: rada starších

B: premiér

C: monarcha

D: prezident

Úloha č. 3 (variant 2)

Ktoré ministerstvo realizuje bezpečnostnú funkciu?

A
B
C
D

A: ministerstvo kultúry

B: ministerstvo vnútra

C: ministerstvo boja

D: ministerstvo školstva


Úloha č. 4 (variant 2)

Forma vlády, kde sa moc väčšinou dedí, sa nazýva:

A
B
C
D

A: dedičná republika

B: republika

C: diktatúra

D: monarchia

Úloha č. 5 (variant 2)

Medzi štátne symboly patrí:

A
B
C
D

A: štátne občianstvo

B: štátne územie

C: štátna moc

D: štátna vlajka

Úloha č. 6 (variant 2)

Forma vlády na čele s prezidentom sa nazýva:

A
B
C
D

A: parlament

B: monarchia

C: republika

D: diktatúra


Úloha č. 7 (variant 2)

Medzi vnútorné funkcie štátu patrí:

A
B
C
D

A: zahraničný obchod

B: dovoz a vývoz

C: hospodárska spolupráca

D: ekonomická funkcia

Úloha č. 8 (variant 2)

Ktoré ministerstvo realizuje ekonomickú funkciu?

A
B
C
D

A: ministerstvo spravodlivosti

B: ministerstvo financií

C: ministerstvo životného prostredia

D: ministerstvo vnútra

Úloha č. 9 (variant 2)

Štátne občianstvo znamená:

A
B
C
D

A: práva a povinnosti občana a štátu

B: rozdelenie štátnej moci

C: nezávislosť štátnej moci

D: mať dom a záhradu


Úloha č. 10 (variant 2)

Medzi znaky štátu nepatrí:

A
B
C
D

A: štátna moc

B: štátne občianstvo

C: územie

D: slobodné voľby

Úloha č. 11 (variant 2)

Poslanci NR SR sú volení na

A
B
C
D

A: 3 roky

B: 6 rokov

C: 5 rokov

D: 4 roky

Úloha č. 12 (variant 2)

Predkladanie návrhov zákonov sa nazýva

A
B
C
D

A: zákonodarná rozprava

B: zákonodarná iniciatíva

C: podpisovanie zákona

D: hlasovanie o návrhu zákona


Úloha č. 13 (variant 2)

Moc v štáte je rozdelená na

A
B
C
D

A: päť zložiek

B: štyri zložky

C: dve zložky

D: tri zložky

Úloha č. 14 (variant 2)

Schválený zákon je uverejnený v

A
B
C
D

A: Preambule

B: NR SR

C: Štátnej kronike

D: Zbierke zákonov SR

Úloha č. 15 (variant 2)

Kto má v našom štáte výkonnú moc?

A
B
C
D

A: prezident a premiér

B: vláda a prezident

C: parlament

D: súdy