Úloha č. 1

Kto je najmladší ?

A
B
C
D

A: Michael Jackson

B: Justin Bieber

C: Shawn Mendes

D: Ariana Grande

Úloha č. 2

Kto ma najviac ocenení ?

A
B
C
D

A: Demi Lovato

B: Justin Bieber a Shawn Mendes

C: Ariana Grande

D: Michael Jackson

Úloha č. 3

V detských filomch hráli ?

A
B
C
D

A: Shawn Mendes a Justin Bieber

B: Demi Lovato a Selena Gomez

C: Katty Perry a Justin BIeber

D: Selena Gomez a Shawn Mendes


Úloha č. 4

Kto je najstarší ?

A
B
C
D

A: Shawn Mendes

B: Michael Jackson

C: Katty Perry

D: Ariana Grande

Úloha č. 5

Kto sa zapája do rôznych projektov pre pomoc v núdzi ?

A
B
C
D

A: Iba Shawn Mendes

B: Demi Lovato a Shawn Mendes

C: NIkto

D: Selena Gomez a Demi Lovato