Úloha č. 1

Kto je najmladší ?

A
B
C
D

A: Michael Jackson

B: Ariana Grande

C: Justin Bieber

D: Shawn Mendes

Úloha č. 2

Kto ma najviac ocenení ?

A
B
C
D

A: Ariana Grande

B: Michael Jackson

C: Demi Lovato

D: Justin Bieber a Shawn Mendes

Úloha č. 3

V detských filomch hráli ?

A
B
C
D

A: Shawn Mendes a Justin Bieber

B: Selena Gomez a Shawn Mendes

C: Demi Lovato a Selena Gomez

D: Katty Perry a Justin BIeber


Úloha č. 4

Kto je najstarší ?

A
B
C
D

A: Michael Jackson

B: Shawn Mendes

C: Katty Perry

D: Ariana Grande

Úloha č. 5

Kto sa zapája do rôznych projektov pre pomoc v núdzi ?

A
B
C
D

A: Demi Lovato a Shawn Mendes

B: NIkto

C: Iba Shawn Mendes

D: Selena Gomez a Demi Lovato