Úloha č. 1

Koľko štvoruholníkov je na obrázku?

A
B
C
D

A: 5

B: 9

C: 10

D: 8

Úloha č. 2

Na železnici ráno vždy stojí 5 vlakov. Vlaky vždy odchádzajú s časovým odstupom 1 hodinu a 10 minút. Prvý vlak odišiel pred 5 minútami. Teraz je 6:30.Kedy odíde zo stanice posledný vlak?

A
B
C
D

A: 11.05

B: 10.05

C: 12.30

D: 11.25

Úloha č. 3

Všimni si digitálne hodiny. Môžeš si vypočítať ciferný súčet. Napr. keď je 10:22, ciferný súčet čísel bude 5. Aký čas musí byť na hodinách, aby bol ciferný súčet najväčší?

A
B
C
D

A: 09:49

B: 13:19

C: 24:59

D: 19:59


Úloha č. 4

Vypočítaj príklad(nezabudni čo má prednosť):21:3+14-9.1+8-10:5

A
B
C
D

A: 14

B: 19

C: 22

D: 18

Úloha č. 5

Pomôž vypočítať Igorovi príklad, ak vieš že: prvý sčítanec je párne číslo, keď ho vydelíš dvomi, výsledok bude 6. Druhý sčítanec je 10-krát väčší ako prvý sčítanec. Aký bude výsledok príkladu po zaokrúhlení na tisícky?

A
B
C
D

A: 1200

B: 20

C: 0

D: 1000

Úloha č. 6

Katka s Miškou majú 5 guľôčok. Očíslovali ich číslami 1 až 5 a dali ich do nepriehľadného vrecúška. Potom si Katka vytiahla dve z guľôčok a Miška jednu zo zvyšných guľôčok. Keď si Katka pozrela čísla na guľôčkach, ktoré vytiahla, zahlásila: „Určite si si vytiahla guľôčku s nepárnym číslom.“ Aký je súčet čísel na guľôčkach, ktoré si vytiahla Katka?

A
B
C
D

A: 8

B: 5

C: 6

D: 7


Úloha č. 7

Štyria chlapci hrajú hru. Jeden ide za dvere a zvyšní traja sa dohodnú, kto bude špión. Špión klame a zvyšní hovoria pravdu. Potom sa ten za dverami vráti a môže sa ich pýtať, kto je špión. Chlapci mu takto odpovedali: Adam: „Braňo je špión.“ Braňo: „Cyril je isto špión.“ Cyril: „Adam určite nie je špión.“ Kto je špión?

A
B
C
D

A: Cyril

B: nedá sa zistiť

C: Adam

D: Braňo

Úloha č. 8

Izabela skladá kocky. Chce skladať stavby podľa plánu na obrázku. Koľko kociek bude potrebovať, ak chce postavať 5 stavieb?(Vystačí jej 51 kociek ktoré má doma?)

A
B
C
D

A: 50(áno)

B: 44(nie)

C: 49(nie)

D: 66(áno)