Úloha č. 1

Aké storočie pomenúva rok 2009?

A
B
C
D

A: 20. storočie

B: 18. storočie

C: 21. storočie

D: 19. storočie

Úloha č. 2

Koľko krajov má Slovenská republika?

A
B
C
D

A: 8

B: 7

C: 10

D: 4

Úloha č. 3

Ktoré obce sa nachádzajú v Bratislavskom kraji?

A
B
C
D

A: Trenčín, Žilina a Bratislava

B: Michalovce, Košice, Bardejov

C: Malacky, Bratislava, Trnava

D: Modra, Stupava, Senec


Úloha č. 4

Čo nenájdeš v Bratislave?

A
B
C
D

A: U.S. Steel

B: prezidentský palác

C: vrch Koliba

D: Slovnaft

Úloha č. 5

Čo určite nájdeš v Košiciach?

A
B
C
D

A: rieku Hornád

B: rieku Dunaj

C: Dóm sv. Martina

D: podnik na výrobu olejov a benzínu

Úloha č. 6

Aká je nevýhoda automobilovej dopravy?

A
B
C
D

A: nevhodná na prevoz řažkých a veľkých predmetov

B: vhodná na stredne dlhé cesty

C: Potrebné je vystavať stanice a koľaje

D: príliš drahá


Úloha č. 7

Čo je huta?

A
B
C
D

A: baňa

B: vysoký kopec, kde sa ťaží

C: vysokohorská chata

D: podnik na spracovanie nerastných surovín

Úloha č. 8

Čo sa na Slovensku neťaží?

A
B
C
D

A: meď

B: hnedé uhlie

C: čierne uhlie

D: železná ruda

Úloha č. 9

V ktorých druhoch priemyslu boli vyrobené tieto výrobky: tehla, skriňa, automobil?

A
B
C
D

A: energetický, nábytkársky a kozmetický priemysel

B: stavebný, potravinársky a drevospracujúci

C: stavebný, drevospracujúci a strojársky priemysel

D: chemický, textilný a odevný priemysel


Úloha č. 10

Čo opisuje táto definícia? Pestuje sa na ekologických farmách s prísnymi ekologickými pravidlami.

A
B
C
D

A: kompost

B: biopotravina

C: ošípaná

D: ekopotravina

Úloha č. 11

Kde sa najviac darí poĺnohospodárstvu?

A
B
C
D

A: kdekoľvek, kde sa umelo hnojí

B: na juhu Slovenska, t.j. v nížinách

C: na severe, t.j. vo vysočinách

D: vo vysokohorských oblastiach, lebo je tam čerstvý vzduch

Úloha č. 12

Ktorá možnosť pomenúva stromy v zmiešaných lesoch?

A
B
C
D

A: smrek, jedľa, borovica

B: breza, dub, buk, javor

C: breza, dub, smrek, jedľa

D: javor, topoľ, dub, buk


Úloha č. 13

Čo je verbunk?

A
B
C
D

A: dievča trhajúce perie

B: reklama

C: tanec mládenca odchádzajúceho na vojenčinu

D: lúčenie sa so zimou

Úloha č. 14

Ktoré obce sú typické letnými festivalmi?

A
B
C
D

A: Myjava, Terchová a Revúca

B: Detva, Bardejov a Nitra

C: Trnava, Banská Bystrica a Žilina

D: Detva, Myjava a Východná

Úloha č. 15

Kto tvoril strednú vrstvu obyvateľstva v stredovekom meste?

A
B
C
D

A: remeselníci

B: feudáli

C: králi

D: chudobní poddaní


Úloha č. 16

Dožinky sú ... a konali sa v ....

A
B
C
D

A: pracovné a spoločenské príležitosti .... v lete

B: privítanie novorodeniatka do cirkvi ... v zime

C: oslavou ukončenia žatvy ... koncom jari

D: oslavou ukončenia žatvy ... na jeseň

Úloha č. 17

Ako sa volá orné náradie?

A
B
C
D

A: pluh

B: kosa

C: čakan

D: kosák

Úloha č. 18

AKo sa volá najväčší skanzen na Slovensku?

A
B
C
D

A: v Nitre

B: Múzeum slovenskej dediny v Martine

C: živý skanzen vo Vlkolinci

D: vo Vychylovke


Úloha č. 19

Od akého mora sa meria nadmorská výška na Slovensku?

A
B
C
D

A: od Kaspického mora

B: od Mŕtveho mora

C: od Baltického mora

D: od Čierneho mora

Úloha č. 20

Od akej nadmorskej výšky sú považované veľhory?

A
B
C
D

A: nad 1000 m. n. m

B: do 1 000 m. n. m

C: nad 1600 m. n. m

D: do 1600 m. n. m

Úloha č. 21

Odkiaĺ kam ide Štefánikova magistrála?

A
B
C
D

A: od Devína po Dukliansky priesmyk

B: z Gabčíkova pozdĺž maďarskej hranice

C: od Brezovej pod Bradlom po Vihorlat

D: od letiska M. R. Štefánika po Brezovú pod Bradlom


Úloha č. 22

Pod akým vrchom pramení Váh?

A
B
C
D

A: pod Gerlachom

B: pod Kráľovou hoľou

C: pod Lomnickým štítom

D: pod Kriváňom

Úloha č. 23

Ako správne určím pravý a ľavý breh rieky?

A
B
C
D

A: Postavím sa v smere prúdu.

B: Postavím sa proti prúdu rieky.

C: Zistím na mokrom prste odkiaľ fúka vietor.

D: Je to jedno. Raz je to pravý, raz ľavý.

Úloha č. 24

Ktoré vodné toky patria medzi povrchovú vodu?

A
B
C
D

A: rybník, gejzír, pleso a termálna voda

B: liečivé vody, pleso a vodopády v jaskyniach

C: termálne a minerálne vody

D: prameň, priehrada, rieka, jazero


Úloha č. 25

Ktorá z týchto riek je mohutná a pomalá, odpradávna slúžil na prepravu tovaru a tečie do Baltského mora?

A
B
C
D

A: Dunaj

B: Dunajec

C: Laborec

D: Malý Dunaj

Úloha č. 26

Aká charakteristika je pravdivá o gejzíre v Herľanoch?

A
B
C
D

A: má studenú vodu a strieka približne 30 minút vkuse

B: Je pri Trenčíne.

C: strieka zhruba každých 7 rokov

D: strieka z hĺbky 700 metrov

Úloha č. 27

Čo je najväčšou zásobárňou podzemnej vody na Slovensku?

A
B
C
D

A: Apeninský poloostrov

B: Žitný ostrov

C: vodné dielo Gabčíkovo

D: Pieniny


Úloha č. 28

Na čo by si určite nemal zabudnúť pri balení sa na jednodňový výlet?

A
B
C
D

A: svetlica, rádio a gps

B: pitie, výstroj a lekárnička

C: deka a piknikový kôš

D: alkohol a cigarety

Úloha č. 29

V akom pohorí sa nachádza vrch Kráľova hoľa?

A
B
C
D

A: vo Vysokých Tatrách

B: V Karpatoch

C: v Malej Fatre

D: v Nizkych Tatrách

Úloha č. 30

Ktoré vodné plochy vytvoril človek?

A
B
C
D

A: rybníky a jazerá

B: vodopády a sútoky riek

C: rieky a pramene

D: priehrady a rybníky