Úloha č. 1

Aké storočie pomenúva rok 2009?

A
B
C
D

A: 19. storočie

B: 18. storočie

C: 20. storočie

D: 21. storočie

Úloha č. 2

Koľko krajov má Slovenská republika?

A
B
C
D

A: 10

B: 4

C: 7

D: 8

Úloha č. 3

Ktoré obce sa nachádzajú v Bratislavskom kraji?

A
B
C
D

A: Trenčín, Žilina a Bratislava

B: Michalovce, Košice, Bardejov

C: Malacky, Bratislava, Trnava

D: Modra, Stupava, Senec


Úloha č. 4

Čo nenájdeš v Bratislave?

A
B
C
D

A: Slovnaft

B: vrch Koliba

C: prezidentský palác

D: U.S. Steel

Úloha č. 5

Čo určite nájdeš v Košiciach?

A
B
C
D

A: podnik na výrobu olejov a benzínu

B: Dóm sv. Martina

C: rieku Dunaj

D: rieku Hornád

Úloha č. 6

Aká je nevýhoda automobilovej dopravy?

A
B
C
D

A: Potrebné je vystavať stanice a koľaje

B: príliš drahá

C: nevhodná na prevoz řažkých a veľkých predmetov

D: vhodná na stredne dlhé cesty


Úloha č. 7

Čo je huta?

A
B
C
D

A: podnik na spracovanie nerastných surovín

B: vysokohorská chata

C: vysoký kopec, kde sa ťaží

D: baňa

Úloha č. 8

Čo sa na Slovensku neťaží?

A
B
C
D

A: meď

B: čierne uhlie

C: železná ruda

D: hnedé uhlie

Úloha č. 9

V ktorých druhoch priemyslu boli vyrobené tieto výrobky: tehla, skriňa, automobil?

A
B
C
D

A: energetický, nábytkársky a kozmetický priemysel

B: stavebný, drevospracujúci a strojársky priemysel

C: stavebný, potravinársky a drevospracujúci

D: chemický, textilný a odevný priemysel


Úloha č. 10

Čo opisuje táto definícia? Pestuje sa na ekologických farmách s prísnymi ekologickými pravidlami.

A
B
C
D

A: ekopotravina

B: ošípaná

C: kompost

D: biopotravina

Úloha č. 11

Kde sa najviac darí poĺnohospodárstvu?

A
B
C
D

A: na juhu Slovenska, t.j. v nížinách

B: kdekoľvek, kde sa umelo hnojí

C: na severe, t.j. vo vysočinách

D: vo vysokohorských oblastiach, lebo je tam čerstvý vzduch

Úloha č. 12

Ktorá možnosť pomenúva stromy v zmiešaných lesoch?

A
B
C
D

A: breza, dub, buk, javor

B: javor, topoľ, dub, buk

C: breza, dub, smrek, jedľa

D: smrek, jedľa, borovica


Úloha č. 13

Čo je verbunk?

A
B
C
D

A: lúčenie sa so zimou

B: reklama

C: tanec mládenca odchádzajúceho na vojenčinu

D: dievča trhajúce perie

Úloha č. 14

Ktoré obce sú typické letnými festivalmi?

A
B
C
D

A: Myjava, Terchová a Revúca

B: Trnava, Banská Bystrica a Žilina

C: Detva, Bardejov a Nitra

D: Detva, Myjava a Východná

Úloha č. 15

Kto tvoril strednú vrstvu obyvateľstva v stredovekom meste?

A
B
C
D

A: remeselníci

B: králi

C: feudáli

D: chudobní poddaní


Úloha č. 16

Dožinky sú ... a konali sa v ....

A
B
C
D

A: oslavou ukončenia žatvy ... koncom jari

B: privítanie novorodeniatka do cirkvi ... v zime

C: oslavou ukončenia žatvy ... na jeseň

D: pracovné a spoločenské príležitosti .... v lete

Úloha č. 17

Ako sa volá orné náradie?

A
B
C
D

A: čakan

B: kosák

C: kosa

D: pluh

Úloha č. 18

AKo sa volá najväčší skanzen na Slovensku?

A
B
C
D

A: vo Vychylovke

B: živý skanzen vo Vlkolinci

C: v Nitre

D: Múzeum slovenskej dediny v Martine


Úloha č. 19

Od akého mora sa meria nadmorská výška na Slovensku?

A
B
C
D

A: od Kaspického mora

B: od Mŕtveho mora

C: od Čierneho mora

D: od Baltického mora

Úloha č. 20

Od akej nadmorskej výšky sú považované veľhory?

A
B
C
D

A: nad 1000 m. n. m

B: nad 1600 m. n. m

C: do 1600 m. n. m

D: do 1 000 m. n. m

Úloha č. 21

Odkiaĺ kam ide Štefánikova magistrála?

A
B
C
D

A: od Brezovej pod Bradlom po Vihorlat

B: od letiska M. R. Štefánika po Brezovú pod Bradlom

C: od Devína po Dukliansky priesmyk

D: z Gabčíkova pozdĺž maďarskej hranice


Úloha č. 22

Pod akým vrchom pramení Váh?

A
B
C
D

A: pod Kráľovou hoľou

B: pod Lomnickým štítom

C: pod Gerlachom

D: pod Kriváňom

Úloha č. 23

Ako správne určím pravý a ľavý breh rieky?

A
B
C
D

A: Zistím na mokrom prste odkiaľ fúka vietor.

B: Postavím sa proti prúdu rieky.

C: Postavím sa v smere prúdu.

D: Je to jedno. Raz je to pravý, raz ľavý.

Úloha č. 24

Ktoré vodné toky patria medzi povrchovú vodu?

A
B
C
D

A: liečivé vody, pleso a vodopády v jaskyniach

B: termálne a minerálne vody

C: rybník, gejzír, pleso a termálna voda

D: prameň, priehrada, rieka, jazero


Úloha č. 25

Ktorá z týchto riek je mohutná a pomalá, odpradávna slúžil na prepravu tovaru a tečie do Baltského mora?

A
B
C
D

A: Dunaj

B: Malý Dunaj

C: Laborec

D: Dunajec

Úloha č. 26

Aká charakteristika je pravdivá o gejzíre v Herľanoch?

A
B
C
D

A: Je pri Trenčíne.

B: má studenú vodu a strieka približne 30 minút vkuse

C: strieka z hĺbky 700 metrov

D: strieka zhruba každých 7 rokov

Úloha č. 27

Čo je najväčšou zásobárňou podzemnej vody na Slovensku?

A
B
C
D

A: Žitný ostrov

B: Apeninský poloostrov

C: vodné dielo Gabčíkovo

D: Pieniny


Úloha č. 28

Na čo by si určite nemal zabudnúť pri balení sa na jednodňový výlet?

A
B
C
D

A: deka a piknikový kôš

B: pitie, výstroj a lekárnička

C: alkohol a cigarety

D: svetlica, rádio a gps

Úloha č. 29

V akom pohorí sa nachádza vrch Kráľova hoľa?

A
B
C
D

A: V Karpatoch

B: v Malej Fatre

C: vo Vysokých Tatrách

D: v Nizkych Tatrách

Úloha č. 30

Ktoré vodné plochy vytvoril človek?

A
B
C
D

A: rybníky a jazerá

B: priehrady a rybníky

C: vodopády a sútoky riek

D: rieky a pramene