Úloha č. 1

Aké storočie pomenúva rok 2009?

A
B
C
D

A: 18. storočie

B: 20. storočie

C: 21. storočie

D: 19. storočie

Úloha č. 2

Koľko krajov má Slovenská republika?

A
B
C
D

A: 10

B: 4

C: 7

D: 8

Úloha č. 3

Ktoré obce sa nachádzajú v Bratislavskom kraji?

A
B
C
D

A: Malacky, Bratislava, Trnava

B: Trenčín, Žilina a Bratislava

C: Modra, Stupava, Senec

D: Michalovce, Košice, Bardejov


Úloha č. 4

Čo nenájdeš v Bratislave?

A
B
C
D

A: prezidentský palác

B: U.S. Steel

C: vrch Koliba

D: Slovnaft

Úloha č. 5

Čo určite nájdeš v Košiciach?

A
B
C
D

A: Dóm sv. Martina

B: rieku Dunaj

C: rieku Hornád

D: podnik na výrobu olejov a benzínu

Úloha č. 6

Aká je nevýhoda automobilovej dopravy?

A
B
C
D

A: vhodná na stredne dlhé cesty

B: Potrebné je vystavať stanice a koľaje

C: príliš drahá

D: nevhodná na prevoz řažkých a veľkých predmetov


Úloha č. 7

Čo je huta?

A
B
C
D

A: vysokohorská chata

B: baňa

C: vysoký kopec, kde sa ťaží

D: podnik na spracovanie nerastných surovín

Úloha č. 8

Čo sa na Slovensku neťaží?

A
B
C
D

A: hnedé uhlie

B: meď

C: čierne uhlie

D: železná ruda

Úloha č. 9

V ktorých druhoch priemyslu boli vyrobené tieto výrobky: tehla, skriňa, automobil?

A
B
C
D

A: stavebný, potravinársky a drevospracujúci

B: stavebný, drevospracujúci a strojársky priemysel

C: energetický, nábytkársky a kozmetický priemysel

D: chemický, textilný a odevný priemysel


Úloha č. 10

Čo opisuje táto definícia? Pestuje sa na ekologických farmách s prísnymi ekologickými pravidlami.

A
B
C
D

A: ekopotravina

B: kompost

C: biopotravina

D: ošípaná

Úloha č. 11

Kde sa najviac darí poĺnohospodárstvu?

A
B
C
D

A: na juhu Slovenska, t.j. v nížinách

B: na severe, t.j. vo vysočinách

C: kdekoľvek, kde sa umelo hnojí

D: vo vysokohorských oblastiach, lebo je tam čerstvý vzduch

Úloha č. 12

Ktorá možnosť pomenúva stromy v zmiešaných lesoch?

A
B
C
D

A: javor, topoľ, dub, buk

B: breza, dub, buk, javor

C: breza, dub, smrek, jedľa

D: smrek, jedľa, borovica


Úloha č. 13

Čo je verbunk?

A
B
C
D

A: tanec mládenca odchádzajúceho na vojenčinu

B: dievča trhajúce perie

C: lúčenie sa so zimou

D: reklama

Úloha č. 14

Ktoré obce sú typické letnými festivalmi?

A
B
C
D

A: Myjava, Terchová a Revúca

B: Detva, Bardejov a Nitra

C: Trnava, Banská Bystrica a Žilina

D: Detva, Myjava a Východná

Úloha č. 15

Kto tvoril strednú vrstvu obyvateľstva v stredovekom meste?

A
B
C
D

A: remeselníci

B: chudobní poddaní

C: králi

D: feudáli


Úloha č. 16

Dožinky sú ... a konali sa v ....

A
B
C
D

A: privítanie novorodeniatka do cirkvi ... v zime

B: oslavou ukončenia žatvy ... na jeseň

C: pracovné a spoločenské príležitosti .... v lete

D: oslavou ukončenia žatvy ... koncom jari

Úloha č. 17

Ako sa volá orné náradie?

A
B
C
D

A: čakan

B: kosák

C: kosa

D: pluh

Úloha č. 18

AKo sa volá najväčší skanzen na Slovensku?

A
B
C
D

A: vo Vychylovke

B: Múzeum slovenskej dediny v Martine

C: v Nitre

D: živý skanzen vo Vlkolinci


Úloha č. 19

Od akého mora sa meria nadmorská výška na Slovensku?

A
B
C
D

A: od Čierneho mora

B: od Kaspického mora

C: od Mŕtveho mora

D: od Baltického mora

Úloha č. 20

Od akej nadmorskej výšky sú považované veľhory?

A
B
C
D

A: do 1 000 m. n. m

B: do 1600 m. n. m

C: nad 1000 m. n. m

D: nad 1600 m. n. m

Úloha č. 21

Odkiaĺ kam ide Štefánikova magistrála?

A
B
C
D

A: z Gabčíkova pozdĺž maďarskej hranice

B: od Brezovej pod Bradlom po Vihorlat

C: od Devína po Dukliansky priesmyk

D: od letiska M. R. Štefánika po Brezovú pod Bradlom


Úloha č. 22

Pod akým vrchom pramení Váh?

A
B
C
D

A: pod Lomnickým štítom

B: pod Kriváňom

C: pod Gerlachom

D: pod Kráľovou hoľou

Úloha č. 23

Ako správne určím pravý a ľavý breh rieky?

A
B
C
D

A: Postavím sa v smere prúdu.

B: Zistím na mokrom prste odkiaľ fúka vietor.

C: Je to jedno. Raz je to pravý, raz ľavý.

D: Postavím sa proti prúdu rieky.

Úloha č. 24

Ktoré vodné toky patria medzi povrchovú vodu?

A
B
C
D

A: termálne a minerálne vody

B: liečivé vody, pleso a vodopády v jaskyniach

C: prameň, priehrada, rieka, jazero

D: rybník, gejzír, pleso a termálna voda


Úloha č. 25

Ktorá z týchto riek je mohutná a pomalá, odpradávna slúžil na prepravu tovaru a tečie do Baltského mora?

A
B
C
D

A: Dunajec

B: Laborec

C: Dunaj

D: Malý Dunaj

Úloha č. 26

Aká charakteristika je pravdivá o gejzíre v Herľanoch?

A
B
C
D

A: Je pri Trenčíne.

B: strieka z hĺbky 700 metrov

C: má studenú vodu a strieka približne 30 minút vkuse

D: strieka zhruba každých 7 rokov

Úloha č. 27

Čo je najväčšou zásobárňou podzemnej vody na Slovensku?

A
B
C
D

A: Apeninský poloostrov

B: Pieniny

C: Žitný ostrov

D: vodné dielo Gabčíkovo


Úloha č. 28

Na čo by si určite nemal zabudnúť pri balení sa na jednodňový výlet?

A
B
C
D

A: pitie, výstroj a lekárnička

B: deka a piknikový kôš

C: alkohol a cigarety

D: svetlica, rádio a gps

Úloha č. 29

V akom pohorí sa nachádza vrch Kráľova hoľa?

A
B
C
D

A: v Malej Fatre

B: V Karpatoch

C: v Nizkych Tatrách

D: vo Vysokých Tatrách

Úloha č. 30

Ktoré vodné plochy vytvoril človek?

A
B
C
D

A: priehrady a rybníky

B: rybníky a jazerá

C: rieky a pramene

D: vodopády a sútoky riek