Úloha č. 1

Aké storočie pomenúva rok 2009?

A
B
C
D

A: 21. storočie

B: 18. storočie

C: 19. storočie

D: 20. storočie

Úloha č. 2

Koľko krajov má Slovenská republika?

A
B
C
D

A: 7

B: 8

C: 10

D: 4

Úloha č. 3

Ktoré obce sa nachádzajú v Bratislavskom kraji?

A
B
C
D

A: Michalovce, Košice, Bardejov

B: Trenčín, Žilina a Bratislava

C: Malacky, Bratislava, Trnava

D: Modra, Stupava, Senec


Úloha č. 4

Čo nenájdeš v Bratislave?

A
B
C
D

A: U.S. Steel

B: prezidentský palác

C: vrch Koliba

D: Slovnaft

Úloha č. 5

Čo určite nájdeš v Košiciach?

A
B
C
D

A: rieku Dunaj

B: Dóm sv. Martina

C: podnik na výrobu olejov a benzínu

D: rieku Hornád

Úloha č. 6

Aká je nevýhoda automobilovej dopravy?

A
B
C
D

A: vhodná na stredne dlhé cesty

B: nevhodná na prevoz řažkých a veľkých predmetov

C: Potrebné je vystavať stanice a koľaje

D: príliš drahá


Úloha č. 7

Čo je huta?

A
B
C
D

A: podnik na spracovanie nerastných surovín

B: vysoký kopec, kde sa ťaží

C: baňa

D: vysokohorská chata

Úloha č. 8

Čo sa na Slovensku neťaží?

A
B
C
D

A: čierne uhlie

B: železná ruda

C: hnedé uhlie

D: meď

Úloha č. 9

V ktorých druhoch priemyslu boli vyrobené tieto výrobky: tehla, skriňa, automobil?

A
B
C
D

A: chemický, textilný a odevný priemysel

B: stavebný, drevospracujúci a strojársky priemysel

C: energetický, nábytkársky a kozmetický priemysel

D: stavebný, potravinársky a drevospracujúci


Úloha č. 10

Čo opisuje táto definícia? Pestuje sa na ekologických farmách s prísnymi ekologickými pravidlami.

A
B
C
D

A: biopotravina

B: ekopotravina

C: kompost

D: ošípaná

Úloha č. 11

Kde sa najviac darí poĺnohospodárstvu?

A
B
C
D

A: vo vysokohorských oblastiach, lebo je tam čerstvý vzduch

B: na severe, t.j. vo vysočinách

C: na juhu Slovenska, t.j. v nížinách

D: kdekoľvek, kde sa umelo hnojí

Úloha č. 12

Ktorá možnosť pomenúva stromy v zmiešaných lesoch?

A
B
C
D

A: breza, dub, smrek, jedľa

B: smrek, jedľa, borovica

C: javor, topoľ, dub, buk

D: breza, dub, buk, javor


Úloha č. 13

Čo je verbunk?

A
B
C
D

A: dievča trhajúce perie

B: tanec mládenca odchádzajúceho na vojenčinu

C: reklama

D: lúčenie sa so zimou

Úloha č. 14

Ktoré obce sú typické letnými festivalmi?

A
B
C
D

A: Detva, Myjava a Východná

B: Myjava, Terchová a Revúca

C: Trnava, Banská Bystrica a Žilina

D: Detva, Bardejov a Nitra

Úloha č. 15

Kto tvoril strednú vrstvu obyvateľstva v stredovekom meste?

A
B
C
D

A: remeselníci

B: králi

C: feudáli

D: chudobní poddaní


Úloha č. 16

Dožinky sú ... a konali sa v ....

A
B
C
D

A: pracovné a spoločenské príležitosti .... v lete

B: oslavou ukončenia žatvy ... na jeseň

C: oslavou ukončenia žatvy ... koncom jari

D: privítanie novorodeniatka do cirkvi ... v zime

Úloha č. 17

Ako sa volá orné náradie?

A
B
C
D

A: kosák

B: čakan

C: pluh

D: kosa

Úloha č. 18

AKo sa volá najväčší skanzen na Slovensku?

A
B
C
D

A: živý skanzen vo Vlkolinci

B: Múzeum slovenskej dediny v Martine

C: v Nitre

D: vo Vychylovke


Úloha č. 19

Od akého mora sa meria nadmorská výška na Slovensku?

A
B
C
D

A: od Mŕtveho mora

B: od Baltického mora

C: od Kaspického mora

D: od Čierneho mora

Úloha č. 20

Od akej nadmorskej výšky sú považované veľhory?

A
B
C
D

A: nad 1600 m. n. m

B: do 1600 m. n. m

C: nad 1000 m. n. m

D: do 1 000 m. n. m

Úloha č. 21

Odkiaĺ kam ide Štefánikova magistrála?

A
B
C
D

A: z Gabčíkova pozdĺž maďarskej hranice

B: od letiska M. R. Štefánika po Brezovú pod Bradlom

C: od Devína po Dukliansky priesmyk

D: od Brezovej pod Bradlom po Vihorlat


Úloha č. 22

Pod akým vrchom pramení Váh?

A
B
C
D

A: pod Kráľovou hoľou

B: pod Gerlachom

C: pod Kriváňom

D: pod Lomnickým štítom

Úloha č. 23

Ako správne určím pravý a ľavý breh rieky?

A
B
C
D

A: Postavím sa proti prúdu rieky.

B: Je to jedno. Raz je to pravý, raz ľavý.

C: Postavím sa v smere prúdu.

D: Zistím na mokrom prste odkiaľ fúka vietor.

Úloha č. 24

Ktoré vodné toky patria medzi povrchovú vodu?

A
B
C
D

A: liečivé vody, pleso a vodopády v jaskyniach

B: rybník, gejzír, pleso a termálna voda

C: prameň, priehrada, rieka, jazero

D: termálne a minerálne vody


Úloha č. 25

Ktorá z týchto riek je mohutná a pomalá, odpradávna slúžil na prepravu tovaru a tečie do Baltského mora?

A
B
C
D

A: Dunajec

B: Malý Dunaj

C: Dunaj

D: Laborec

Úloha č. 26

Aká charakteristika je pravdivá o gejzíre v Herľanoch?

A
B
C
D

A: má studenú vodu a strieka približne 30 minút vkuse

B: Je pri Trenčíne.

C: strieka z hĺbky 700 metrov

D: strieka zhruba každých 7 rokov

Úloha č. 27

Čo je najväčšou zásobárňou podzemnej vody na Slovensku?

A
B
C
D

A: Žitný ostrov

B: Pieniny

C: vodné dielo Gabčíkovo

D: Apeninský poloostrov


Úloha č. 28

Na čo by si určite nemal zabudnúť pri balení sa na jednodňový výlet?

A
B
C
D

A: alkohol a cigarety

B: deka a piknikový kôš

C: pitie, výstroj a lekárnička

D: svetlica, rádio a gps

Úloha č. 29

V akom pohorí sa nachádza vrch Kráľova hoľa?

A
B
C
D

A: vo Vysokých Tatrách

B: V Karpatoch

C: v Nizkych Tatrách

D: v Malej Fatre

Úloha č. 30

Ktoré vodné plochy vytvoril človek?

A
B
C
D

A: rieky a pramene

B: rybníky a jazerá

C: vodopády a sútoky riek

D: priehrady a rybníky