Úloha č. 1

Aké storočie pomenúva rok 2009?

A
B
C
D

A: 21. storočie

B: 18. storočie

C: 20. storočie

D: 19. storočie

Úloha č. 2

Koľko krajov má Slovenská republika?

A
B
C
D

A: 8

B: 7

C: 10

D: 4

Úloha č. 3

Ktoré obce sa nachádzajú v Bratislavskom kraji?

A
B
C
D

A: Trenčín, Žilina a Bratislava

B: Malacky, Bratislava, Trnava

C: Modra, Stupava, Senec

D: Michalovce, Košice, Bardejov


Úloha č. 4

Čo nenájdeš v Bratislave?

A
B
C
D

A: U.S. Steel

B: Slovnaft

C: prezidentský palác

D: vrch Koliba

Úloha č. 5

Čo určite nájdeš v Košiciach?

A
B
C
D

A: rieku Dunaj

B: Dóm sv. Martina

C: podnik na výrobu olejov a benzínu

D: rieku Hornád

Úloha č. 6

Aká je nevýhoda automobilovej dopravy?

A
B
C
D

A: príliš drahá

B: Potrebné je vystavať stanice a koľaje

C: nevhodná na prevoz řažkých a veľkých predmetov

D: vhodná na stredne dlhé cesty


Úloha č. 7

Čo je huta?

A
B
C
D

A: vysoký kopec, kde sa ťaží

B: baňa

C: podnik na spracovanie nerastných surovín

D: vysokohorská chata

Úloha č. 8

Čo sa na Slovensku neťaží?

A
B
C
D

A: meď

B: železná ruda

C: čierne uhlie

D: hnedé uhlie

Úloha č. 9

V ktorých druhoch priemyslu boli vyrobené tieto výrobky: tehla, skriňa, automobil?

A
B
C
D

A: chemický, textilný a odevný priemysel

B: stavebný, drevospracujúci a strojársky priemysel

C: energetický, nábytkársky a kozmetický priemysel

D: stavebný, potravinársky a drevospracujúci


Úloha č. 10

Čo opisuje táto definícia? Pestuje sa na ekologických farmách s prísnymi ekologickými pravidlami.

A
B
C
D

A: ekopotravina

B: ošípaná

C: biopotravina

D: kompost

Úloha č. 11

Kde sa najviac darí poĺnohospodárstvu?

A
B
C
D

A: vo vysokohorských oblastiach, lebo je tam čerstvý vzduch

B: na severe, t.j. vo vysočinách

C: kdekoľvek, kde sa umelo hnojí

D: na juhu Slovenska, t.j. v nížinách

Úloha č. 12

Ktorá možnosť pomenúva stromy v zmiešaných lesoch?

A
B
C
D

A: smrek, jedľa, borovica

B: breza, dub, smrek, jedľa

C: breza, dub, buk, javor

D: javor, topoľ, dub, buk


Úloha č. 13

Čo je verbunk?

A
B
C
D

A: lúčenie sa so zimou

B: reklama

C: dievča trhajúce perie

D: tanec mládenca odchádzajúceho na vojenčinu

Úloha č. 14

Ktoré obce sú typické letnými festivalmi?

A
B
C
D

A: Detva, Bardejov a Nitra

B: Detva, Myjava a Východná

C: Trnava, Banská Bystrica a Žilina

D: Myjava, Terchová a Revúca

Úloha č. 15

Kto tvoril strednú vrstvu obyvateľstva v stredovekom meste?

A
B
C
D

A: chudobní poddaní

B: feudáli

C: králi

D: remeselníci


Úloha č. 16

Dožinky sú ... a konali sa v ....

A
B
C
D

A: privítanie novorodeniatka do cirkvi ... v zime

B: oslavou ukončenia žatvy ... koncom jari

C: oslavou ukončenia žatvy ... na jeseň

D: pracovné a spoločenské príležitosti .... v lete

Úloha č. 17

Ako sa volá orné náradie?

A
B
C
D

A: čakan

B: pluh

C: kosák

D: kosa

Úloha č. 18

AKo sa volá najväčší skanzen na Slovensku?

A
B
C
D

A: Múzeum slovenskej dediny v Martine

B: vo Vychylovke

C: živý skanzen vo Vlkolinci

D: v Nitre


Úloha č. 19

Od akého mora sa meria nadmorská výška na Slovensku?

A
B
C
D

A: od Baltického mora

B: od Čierneho mora

C: od Mŕtveho mora

D: od Kaspického mora

Úloha č. 20

Od akej nadmorskej výšky sú považované veľhory?

A
B
C
D

A: nad 1600 m. n. m

B: do 1 000 m. n. m

C: do 1600 m. n. m

D: nad 1000 m. n. m

Úloha č. 21

Odkiaĺ kam ide Štefánikova magistrála?

A
B
C
D

A: od Brezovej pod Bradlom po Vihorlat

B: z Gabčíkova pozdĺž maďarskej hranice

C: od Devína po Dukliansky priesmyk

D: od letiska M. R. Štefánika po Brezovú pod Bradlom


Úloha č. 22

Pod akým vrchom pramení Váh?

A
B
C
D

A: pod Kráľovou hoľou

B: pod Gerlachom

C: pod Kriváňom

D: pod Lomnickým štítom

Úloha č. 23

Ako správne určím pravý a ľavý breh rieky?

A
B
C
D

A: Zistím na mokrom prste odkiaľ fúka vietor.

B: Postavím sa proti prúdu rieky.

C: Postavím sa v smere prúdu.

D: Je to jedno. Raz je to pravý, raz ľavý.

Úloha č. 24

Ktoré vodné toky patria medzi povrchovú vodu?

A
B
C
D

A: rybník, gejzír, pleso a termálna voda

B: prameň, priehrada, rieka, jazero

C: termálne a minerálne vody

D: liečivé vody, pleso a vodopády v jaskyniach


Úloha č. 25

Ktorá z týchto riek je mohutná a pomalá, odpradávna slúžil na prepravu tovaru a tečie do Baltského mora?

A
B
C
D

A: Dunaj

B: Dunajec

C: Laborec

D: Malý Dunaj

Úloha č. 26

Aká charakteristika je pravdivá o gejzíre v Herľanoch?

A
B
C
D

A: strieka z hĺbky 700 metrov

B: má studenú vodu a strieka približne 30 minút vkuse

C: Je pri Trenčíne.

D: strieka zhruba každých 7 rokov

Úloha č. 27

Čo je najväčšou zásobárňou podzemnej vody na Slovensku?

A
B
C
D

A: vodné dielo Gabčíkovo

B: Apeninský poloostrov

C: Žitný ostrov

D: Pieniny


Úloha č. 28

Na čo by si určite nemal zabudnúť pri balení sa na jednodňový výlet?

A
B
C
D

A: alkohol a cigarety

B: svetlica, rádio a gps

C: deka a piknikový kôš

D: pitie, výstroj a lekárnička

Úloha č. 29

V akom pohorí sa nachádza vrch Kráľova hoľa?

A
B
C
D

A: V Karpatoch

B: v Malej Fatre

C: v Nizkych Tatrách

D: vo Vysokých Tatrách

Úloha č. 30

Ktoré vodné plochy vytvoril človek?

A
B
C
D

A: rybníky a jazerá

B: rieky a pramene

C: priehrady a rybníky

D: vodopády a sútoky riek