Úloha č. 1

Aké storočie pomenúva rok 2009?

A
B
C
D

A: 20. storočie

B: 19. storočie

C: 21. storočie

D: 18. storočie

Úloha č. 2

Koľko krajov má Slovenská republika?

A
B
C
D

A: 8

B: 10

C: 7

D: 4

Úloha č. 3

Ktoré obce sa nachádzajú v Bratislavskom kraji?

A
B
C
D

A: Modra, Stupava, Senec

B: Trenčín, Žilina a Bratislava

C: Malacky, Bratislava, Trnava

D: Michalovce, Košice, Bardejov


Úloha č. 4

Čo nenájdeš v Bratislave?

A
B
C
D

A: Slovnaft

B: vrch Koliba

C: prezidentský palác

D: U.S. Steel

Úloha č. 5

Čo určite nájdeš v Košiciach?

A
B
C
D

A: rieku Dunaj

B: podnik na výrobu olejov a benzínu

C: rieku Hornád

D: Dóm sv. Martina

Úloha č. 6

Aká je nevýhoda automobilovej dopravy?

A
B
C
D

A: príliš drahá

B: nevhodná na prevoz řažkých a veľkých predmetov

C: Potrebné je vystavať stanice a koľaje

D: vhodná na stredne dlhé cesty


Úloha č. 7

Čo je huta?

A
B
C
D

A: baňa

B: vysoký kopec, kde sa ťaží

C: podnik na spracovanie nerastných surovín

D: vysokohorská chata

Úloha č. 8

Čo sa na Slovensku neťaží?

A
B
C
D

A: železná ruda

B: meď

C: hnedé uhlie

D: čierne uhlie

Úloha č. 9

V ktorých druhoch priemyslu boli vyrobené tieto výrobky: tehla, skriňa, automobil?

A
B
C
D

A: chemický, textilný a odevný priemysel

B: energetický, nábytkársky a kozmetický priemysel

C: stavebný, potravinársky a drevospracujúci

D: stavebný, drevospracujúci a strojársky priemysel


Úloha č. 10

Čo opisuje táto definícia? Pestuje sa na ekologických farmách s prísnymi ekologickými pravidlami.

A
B
C
D

A: biopotravina

B: ošípaná

C: kompost

D: ekopotravina

Úloha č. 11

Kde sa najviac darí poĺnohospodárstvu?

A
B
C
D

A: kdekoľvek, kde sa umelo hnojí

B: na juhu Slovenska, t.j. v nížinách

C: na severe, t.j. vo vysočinách

D: vo vysokohorských oblastiach, lebo je tam čerstvý vzduch

Úloha č. 12

Ktorá možnosť pomenúva stromy v zmiešaných lesoch?

A
B
C
D

A: javor, topoľ, dub, buk

B: breza, dub, buk, javor

C: smrek, jedľa, borovica

D: breza, dub, smrek, jedľa


Úloha č. 13

Čo je verbunk?

A
B
C
D

A: lúčenie sa so zimou

B: tanec mládenca odchádzajúceho na vojenčinu

C: dievča trhajúce perie

D: reklama

Úloha č. 14

Ktoré obce sú typické letnými festivalmi?

A
B
C
D

A: Detva, Myjava a Východná

B: Trnava, Banská Bystrica a Žilina

C: Myjava, Terchová a Revúca

D: Detva, Bardejov a Nitra

Úloha č. 15

Kto tvoril strednú vrstvu obyvateľstva v stredovekom meste?

A
B
C
D

A: feudáli

B: králi

C: remeselníci

D: chudobní poddaní


Úloha č. 16

Dožinky sú ... a konali sa v ....

A
B
C
D

A: oslavou ukončenia žatvy ... koncom jari

B: pracovné a spoločenské príležitosti .... v lete

C: privítanie novorodeniatka do cirkvi ... v zime

D: oslavou ukončenia žatvy ... na jeseň

Úloha č. 17

Ako sa volá orné náradie?

A
B
C
D

A: pluh

B: kosa

C: čakan

D: kosák

Úloha č. 18

AKo sa volá najväčší skanzen na Slovensku?

A
B
C
D

A: živý skanzen vo Vlkolinci

B: vo Vychylovke

C: Múzeum slovenskej dediny v Martine

D: v Nitre


Úloha č. 19

Od akého mora sa meria nadmorská výška na Slovensku?

A
B
C
D

A: od Kaspického mora

B: od Čierneho mora

C: od Mŕtveho mora

D: od Baltického mora

Úloha č. 20

Od akej nadmorskej výšky sú považované veľhory?

A
B
C
D

A: do 1 000 m. n. m

B: nad 1600 m. n. m

C: do 1600 m. n. m

D: nad 1000 m. n. m

Úloha č. 21

Odkiaĺ kam ide Štefánikova magistrála?

A
B
C
D

A: od Brezovej pod Bradlom po Vihorlat

B: od Devína po Dukliansky priesmyk

C: z Gabčíkova pozdĺž maďarskej hranice

D: od letiska M. R. Štefánika po Brezovú pod Bradlom


Úloha č. 22

Pod akým vrchom pramení Váh?

A
B
C
D

A: pod Gerlachom

B: pod Lomnickým štítom

C: pod Kráľovou hoľou

D: pod Kriváňom

Úloha č. 23

Ako správne určím pravý a ľavý breh rieky?

A
B
C
D

A: Je to jedno. Raz je to pravý, raz ľavý.

B: Postavím sa proti prúdu rieky.

C: Zistím na mokrom prste odkiaľ fúka vietor.

D: Postavím sa v smere prúdu.

Úloha č. 24

Ktoré vodné toky patria medzi povrchovú vodu?

A
B
C
D

A: prameň, priehrada, rieka, jazero

B: rybník, gejzír, pleso a termálna voda

C: termálne a minerálne vody

D: liečivé vody, pleso a vodopády v jaskyniach


Úloha č. 25

Ktorá z týchto riek je mohutná a pomalá, odpradávna slúžil na prepravu tovaru a tečie do Baltského mora?

A
B
C
D

A: Dunaj

B: Malý Dunaj

C: Dunajec

D: Laborec

Úloha č. 26

Aká charakteristika je pravdivá o gejzíre v Herľanoch?

A
B
C
D

A: strieka zhruba každých 7 rokov

B: strieka z hĺbky 700 metrov

C: má studenú vodu a strieka približne 30 minút vkuse

D: Je pri Trenčíne.

Úloha č. 27

Čo je najväčšou zásobárňou podzemnej vody na Slovensku?

A
B
C
D

A: vodné dielo Gabčíkovo

B: Žitný ostrov

C: Pieniny

D: Apeninský poloostrov


Úloha č. 28

Na čo by si určite nemal zabudnúť pri balení sa na jednodňový výlet?

A
B
C
D

A: deka a piknikový kôš

B: alkohol a cigarety

C: svetlica, rádio a gps

D: pitie, výstroj a lekárnička

Úloha č. 29

V akom pohorí sa nachádza vrch Kráľova hoľa?

A
B
C
D

A: v Malej Fatre

B: v Nizkych Tatrách

C: vo Vysokých Tatrách

D: V Karpatoch

Úloha č. 30

Ktoré vodné plochy vytvoril človek?

A
B
C
D

A: vodopády a sútoky riek

B: rieky a pramene

C: priehrady a rybníky

D: rybníky a jazerá