Úloha č. 1

Aké storočie pomenúva rok 2009?

A
B
C
D

A: 21. storočie

B: 19. storočie

C: 20. storočie

D: 18. storočie

Úloha č. 2

Koľko krajov má Slovenská republika?

A
B
C
D

A: 8

B: 7

C: 10

D: 4

Úloha č. 3

Ktoré obce sa nachádzajú v Bratislavskom kraji?

A
B
C
D

A: Michalovce, Košice, Bardejov

B: Trenčín, Žilina a Bratislava

C: Malacky, Bratislava, Trnava

D: Modra, Stupava, Senec


Úloha č. 4

Čo nenájdeš v Bratislave?

A
B
C
D

A: U.S. Steel

B: prezidentský palác

C: vrch Koliba

D: Slovnaft

Úloha č. 5

Čo určite nájdeš v Košiciach?

A
B
C
D

A: rieku Dunaj

B: podnik na výrobu olejov a benzínu

C: Dóm sv. Martina

D: rieku Hornád

Úloha č. 6

Aká je nevýhoda automobilovej dopravy?

A
B
C
D

A: príliš drahá

B: Potrebné je vystavať stanice a koľaje

C: vhodná na stredne dlhé cesty

D: nevhodná na prevoz řažkých a veľkých predmetov


Úloha č. 7

Čo je huta?

A
B
C
D

A: vysokohorská chata

B: vysoký kopec, kde sa ťaží

C: baňa

D: podnik na spracovanie nerastných surovín

Úloha č. 8

Čo sa na Slovensku neťaží?

A
B
C
D

A: čierne uhlie

B: meď

C: železná ruda

D: hnedé uhlie

Úloha č. 9

V ktorých druhoch priemyslu boli vyrobené tieto výrobky: tehla, skriňa, automobil?

A
B
C
D

A: stavebný, drevospracujúci a strojársky priemysel

B: chemický, textilný a odevný priemysel

C: energetický, nábytkársky a kozmetický priemysel

D: stavebný, potravinársky a drevospracujúci


Úloha č. 10

Čo opisuje táto definícia? Pestuje sa na ekologických farmách s prísnymi ekologickými pravidlami.

A
B
C
D

A: biopotravina

B: ekopotravina

C: kompost

D: ošípaná

Úloha č. 11

Kde sa najviac darí poĺnohospodárstvu?

A
B
C
D

A: vo vysokohorských oblastiach, lebo je tam čerstvý vzduch

B: na juhu Slovenska, t.j. v nížinách

C: na severe, t.j. vo vysočinách

D: kdekoľvek, kde sa umelo hnojí

Úloha č. 12

Ktorá možnosť pomenúva stromy v zmiešaných lesoch?

A
B
C
D

A: javor, topoľ, dub, buk

B: breza, dub, smrek, jedľa

C: smrek, jedľa, borovica

D: breza, dub, buk, javor


Úloha č. 13

Čo je verbunk?

A
B
C
D

A: reklama

B: dievča trhajúce perie

C: tanec mládenca odchádzajúceho na vojenčinu

D: lúčenie sa so zimou

Úloha č. 14

Ktoré obce sú typické letnými festivalmi?

A
B
C
D

A: Myjava, Terchová a Revúca

B: Detva, Bardejov a Nitra

C: Trnava, Banská Bystrica a Žilina

D: Detva, Myjava a Východná

Úloha č. 15

Kto tvoril strednú vrstvu obyvateľstva v stredovekom meste?

A
B
C
D

A: králi

B: feudáli

C: remeselníci

D: chudobní poddaní


Úloha č. 16

Dožinky sú ... a konali sa v ....

A
B
C
D

A: pracovné a spoločenské príležitosti .... v lete

B: privítanie novorodeniatka do cirkvi ... v zime

C: oslavou ukončenia žatvy ... na jeseň

D: oslavou ukončenia žatvy ... koncom jari

Úloha č. 17

Ako sa volá orné náradie?

A
B
C
D

A: kosa

B: kosák

C: čakan

D: pluh

Úloha č. 18

AKo sa volá najväčší skanzen na Slovensku?

A
B
C
D

A: Múzeum slovenskej dediny v Martine

B: v Nitre

C: vo Vychylovke

D: živý skanzen vo Vlkolinci


Úloha č. 19

Od akého mora sa meria nadmorská výška na Slovensku?

A
B
C
D

A: od Mŕtveho mora

B: od Čierneho mora

C: od Kaspického mora

D: od Baltického mora

Úloha č. 20

Od akej nadmorskej výšky sú považované veľhory?

A
B
C
D

A: do 1 000 m. n. m

B: nad 1000 m. n. m

C: nad 1600 m. n. m

D: do 1600 m. n. m

Úloha č. 21

Odkiaĺ kam ide Štefánikova magistrála?

A
B
C
D

A: od Devína po Dukliansky priesmyk

B: od Brezovej pod Bradlom po Vihorlat

C: od letiska M. R. Štefánika po Brezovú pod Bradlom

D: z Gabčíkova pozdĺž maďarskej hranice


Úloha č. 22

Pod akým vrchom pramení Váh?

A
B
C
D

A: pod Lomnickým štítom

B: pod Kriváňom

C: pod Gerlachom

D: pod Kráľovou hoľou

Úloha č. 23

Ako správne určím pravý a ľavý breh rieky?

A
B
C
D

A: Zistím na mokrom prste odkiaľ fúka vietor.

B: Postavím sa proti prúdu rieky.

C: Postavím sa v smere prúdu.

D: Je to jedno. Raz je to pravý, raz ľavý.

Úloha č. 24

Ktoré vodné toky patria medzi povrchovú vodu?

A
B
C
D

A: liečivé vody, pleso a vodopády v jaskyniach

B: rybník, gejzír, pleso a termálna voda

C: termálne a minerálne vody

D: prameň, priehrada, rieka, jazero


Úloha č. 25

Ktorá z týchto riek je mohutná a pomalá, odpradávna slúžil na prepravu tovaru a tečie do Baltského mora?

A
B
C
D

A: Malý Dunaj

B: Laborec

C: Dunaj

D: Dunajec

Úloha č. 26

Aká charakteristika je pravdivá o gejzíre v Herľanoch?

A
B
C
D

A: strieka z hĺbky 700 metrov

B: strieka zhruba každých 7 rokov

C: Je pri Trenčíne.

D: má studenú vodu a strieka približne 30 minút vkuse

Úloha č. 27

Čo je najväčšou zásobárňou podzemnej vody na Slovensku?

A
B
C
D

A: Žitný ostrov

B: vodné dielo Gabčíkovo

C: Apeninský poloostrov

D: Pieniny


Úloha č. 28

Na čo by si určite nemal zabudnúť pri balení sa na jednodňový výlet?

A
B
C
D

A: deka a piknikový kôš

B: pitie, výstroj a lekárnička

C: svetlica, rádio a gps

D: alkohol a cigarety

Úloha č. 29

V akom pohorí sa nachádza vrch Kráľova hoľa?

A
B
C
D

A: vo Vysokých Tatrách

B: v Malej Fatre

C: v Nizkych Tatrách

D: V Karpatoch

Úloha č. 30

Ktoré vodné plochy vytvoril človek?

A
B
C
D

A: priehrady a rybníky

B: rybníky a jazerá

C: rieky a pramene

D: vodopády a sútoky riek