Úloha č. 1

Aké storočie pomenúva rok 2009?

A
B
C
D

A: 19. storočie

B: 21. storočie

C: 18. storočie

D: 20. storočie

Úloha č. 2

Koľko krajov má Slovenská republika?

A
B
C
D

A: 7

B: 8

C: 4

D: 10

Úloha č. 3

Ktoré obce sa nachádzajú v Bratislavskom kraji?

A
B
C
D

A: Michalovce, Košice, Bardejov

B: Modra, Stupava, Senec

C: Trenčín, Žilina a Bratislava

D: Malacky, Bratislava, Trnava


Úloha č. 4

Čo nenájdeš v Bratislave?

A
B
C
D

A: Slovnaft

B: U.S. Steel

C: vrch Koliba

D: prezidentský palác

Úloha č. 5

Čo určite nájdeš v Košiciach?

A
B
C
D

A: podnik na výrobu olejov a benzínu

B: rieku Hornád

C: rieku Dunaj

D: Dóm sv. Martina

Úloha č. 6

Aká je nevýhoda automobilovej dopravy?

A
B
C
D

A: vhodná na stredne dlhé cesty

B: nevhodná na prevoz řažkých a veľkých predmetov

C: príliš drahá

D: Potrebné je vystavať stanice a koľaje


Úloha č. 7

Čo je huta?

A
B
C
D

A: vysoký kopec, kde sa ťaží

B: podnik na spracovanie nerastných surovín

C: baňa

D: vysokohorská chata

Úloha č. 8

Čo sa na Slovensku neťaží?

A
B
C
D

A: železná ruda

B: meď

C: hnedé uhlie

D: čierne uhlie

Úloha č. 9

V ktorých druhoch priemyslu boli vyrobené tieto výrobky: tehla, skriňa, automobil?

A
B
C
D

A: stavebný, drevospracujúci a strojársky priemysel

B: energetický, nábytkársky a kozmetický priemysel

C: chemický, textilný a odevný priemysel

D: stavebný, potravinársky a drevospracujúci


Úloha č. 10

Čo opisuje táto definícia? Pestuje sa na ekologických farmách s prísnymi ekologickými pravidlami.

A
B
C
D

A: ekopotravina

B: ošípaná

C: biopotravina

D: kompost

Úloha č. 11

Kde sa najviac darí poĺnohospodárstvu?

A
B
C
D

A: vo vysokohorských oblastiach, lebo je tam čerstvý vzduch

B: kdekoľvek, kde sa umelo hnojí

C: na severe, t.j. vo vysočinách

D: na juhu Slovenska, t.j. v nížinách

Úloha č. 12

Ktorá možnosť pomenúva stromy v zmiešaných lesoch?

A
B
C
D

A: smrek, jedľa, borovica

B: javor, topoľ, dub, buk

C: breza, dub, buk, javor

D: breza, dub, smrek, jedľa


Úloha č. 13

Čo je verbunk?

A
B
C
D

A: dievča trhajúce perie

B: tanec mládenca odchádzajúceho na vojenčinu

C: reklama

D: lúčenie sa so zimou

Úloha č. 14

Ktoré obce sú typické letnými festivalmi?

A
B
C
D

A: Trnava, Banská Bystrica a Žilina

B: Detva, Bardejov a Nitra

C: Detva, Myjava a Východná

D: Myjava, Terchová a Revúca

Úloha č. 15

Kto tvoril strednú vrstvu obyvateľstva v stredovekom meste?

A
B
C
D

A: chudobní poddaní

B: remeselníci

C: feudáli

D: králi


Úloha č. 16

Dožinky sú ... a konali sa v ....

A
B
C
D

A: privítanie novorodeniatka do cirkvi ... v zime

B: pracovné a spoločenské príležitosti .... v lete

C: oslavou ukončenia žatvy ... na jeseň

D: oslavou ukončenia žatvy ... koncom jari

Úloha č. 17

Ako sa volá orné náradie?

A
B
C
D

A: kosa

B: kosák

C: čakan

D: pluh

Úloha č. 18

AKo sa volá najväčší skanzen na Slovensku?

A
B
C
D

A: Múzeum slovenskej dediny v Martine

B: v Nitre

C: vo Vychylovke

D: živý skanzen vo Vlkolinci


Úloha č. 19

Od akého mora sa meria nadmorská výška na Slovensku?

A
B
C
D

A: od Kaspického mora

B: od Baltického mora

C: od Mŕtveho mora

D: od Čierneho mora

Úloha č. 20

Od akej nadmorskej výšky sú považované veľhory?

A
B
C
D

A: do 1600 m. n. m

B: nad 1000 m. n. m

C: do 1 000 m. n. m

D: nad 1600 m. n. m

Úloha č. 21

Odkiaĺ kam ide Štefánikova magistrála?

A
B
C
D

A: z Gabčíkova pozdĺž maďarskej hranice

B: od letiska M. R. Štefánika po Brezovú pod Bradlom

C: od Devína po Dukliansky priesmyk

D: od Brezovej pod Bradlom po Vihorlat


Úloha č. 22

Pod akým vrchom pramení Váh?

A
B
C
D

A: pod Kriváňom

B: pod Lomnickým štítom

C: pod Kráľovou hoľou

D: pod Gerlachom

Úloha č. 23

Ako správne určím pravý a ľavý breh rieky?

A
B
C
D

A: Postavím sa proti prúdu rieky.

B: Je to jedno. Raz je to pravý, raz ľavý.

C: Zistím na mokrom prste odkiaľ fúka vietor.

D: Postavím sa v smere prúdu.

Úloha č. 24

Ktoré vodné toky patria medzi povrchovú vodu?

A
B
C
D

A: prameň, priehrada, rieka, jazero

B: rybník, gejzír, pleso a termálna voda

C: liečivé vody, pleso a vodopády v jaskyniach

D: termálne a minerálne vody


Úloha č. 25

Ktorá z týchto riek je mohutná a pomalá, odpradávna slúžil na prepravu tovaru a tečie do Baltského mora?

A
B
C
D

A: Malý Dunaj

B: Laborec

C: Dunaj

D: Dunajec

Úloha č. 26

Aká charakteristika je pravdivá o gejzíre v Herľanoch?

A
B
C
D

A: má studenú vodu a strieka približne 30 minút vkuse

B: Je pri Trenčíne.

C: strieka z hĺbky 700 metrov

D: strieka zhruba každých 7 rokov

Úloha č. 27

Čo je najväčšou zásobárňou podzemnej vody na Slovensku?

A
B
C
D

A: Pieniny

B: Žitný ostrov

C: vodné dielo Gabčíkovo

D: Apeninský poloostrov


Úloha č. 28

Na čo by si určite nemal zabudnúť pri balení sa na jednodňový výlet?

A
B
C
D

A: deka a piknikový kôš

B: svetlica, rádio a gps

C: alkohol a cigarety

D: pitie, výstroj a lekárnička

Úloha č. 29

V akom pohorí sa nachádza vrch Kráľova hoľa?

A
B
C
D

A: vo Vysokých Tatrách

B: v Malej Fatre

C: v Nizkych Tatrách

D: V Karpatoch

Úloha č. 30

Ktoré vodné plochy vytvoril človek?

A
B
C
D

A: rieky a pramene

B: priehrady a rybníky

C: vodopády a sútoky riek

D: rybníky a jazerá