Úloha č. 1

Obvod trojuholníka A´B´C´ podobného s trojuholníkom ABC so stranami a = 2,5 cm, b = 4,5 cm, c = 3,5 cm s koeficientom k = 2,5 sa rovná:

A
B
C
D

A: o = 26,25 cm

B: o = 4,2 cm

C: o = 9 cm

D: o = 13 cm

Úloha č. 2

Obsah trojuholníka A´B´C´ podobného s trojuholníkom ABC, ak koeficient podobnosti k = 0,5 a obsah trojuholníka ABC je 15 cm2 sa rovná:

A
B
C
D

A: S = 3,75 cm2

B: S = 112,5 cm2

C: S = 30 cm2

D: S = 7,5 cm2

Úloha č. 3

Mierka mapy je 1 : 250 000. Vzdialenosť medzi mestami A a B je na nej znázornená úsečkou dĺžky 7,5 cm. Skutočná vzdialenosť medzi mestami A a B je:

A
B
C
D

A: 9,5 km

B: 3 km

C: 7,5 km

D: 18,75 km


Úloha č. 4

Mierka mapy je 1 : 50 000. Skutočná vzdialenosť medzi mestami A a B je 35 km. Na mape je vzdialenosť miest A a B:

A
B
C
D

A: 5 cm

B: 7 cm

C: 50 cm

D: 70 cm

Úloha č. 5

Výška stĺpa pouličného osvetlenia je 4,5 m. Tyč dlhá 1 meter postavená kolmo k zemi vrhá počas dňa tieň 0,4 m dlhý. Dĺžka tieňa pouličného osvetlenia je v tom istom čase:

A
B
C
D

A: 0,5 m

B: 1,125 m

C: 0,45 m

D: 1,8 m

Úloha č. 6

Janko si na modelárskom krúžku zložil model auta. Bol zhotovený v mierke 1 : 45. Model mal dĺžku 11,6 cm, šíku 3,8 cm a výšku 3,5 cm. Skutočné rozmery auta boli v cm:

A
B
C
D

A: 257 x 84 x 77

B: 533,6 x 174,8 x 161

C: 387 x 118 x 128

D: 522 x 171 x 157, ´5