Úloha č. 1

Ktoré európske štáty patrili do Dohody?

A
B
C
D

A: Rakúsko-Uhorsko, Rusko, Francúzsko

B: Anglicko, Francúzsko, Rakúsko-Uhorsko

C: Nemecko, Taliansko, Rakúsko-Uhorsko

D: Anglicko, Rusko, Francúzsko

Úloha č. 2

2. Ktorá udalosť sa stala zámienkou pre vznik 1. svetovej vojny?

A
B
C
D

A: Atentát na Františka Ferdinanda

B: Národnostné nepokoje v Rakúsko-Uhorsku

C: Anexia Bosny a Hercegoviny

D: Potopenie Lusitanie

Úloha č. 3

3. Kde sa odohrali najťažšie boje na západnom fronte?

A
B
C
D

A: Brest-Litovsk, Amiens, Piava

B: Taliansko, Srbsko, Bosna

C: Marna, Somma, Verdun

D: Srbský front


Úloha č. 4

4. Uveď príčinu vstupu USA do vojny:

A
B
C
D

A: Potopenie Lusitanie

B: Ponorková vojna

C: Atentát na Františka Ferdinanda

D: Zvolenie nového prezidenta USA W. wilsona

Úloha č. 5

7. Pri ktorom meste sa rozpadol západný front?

A
B
C
D

A: Verdun

B: Sarajevo

C: Brest-Litovsk

D: Amiens

Úloha č. 6

8. Kto zastupoval na mierovej konferencii v Paríži USA a Francúzsko?

A
B
C
D

A: Masaryk, Clemenceau

B: František Jozef I., Orlando

C: W. Wilson, Clemenceau

D: W. Wilson, George


Úloha č. 7

9. Čo obsahovala Clevelandská dohoda?

A
B
C
D

A: Ukončenie 1. svet. vojny

B: Mikuláš II. sa vzdáva trónu

C: Slováci a Česi vytvoria spoločný štát

D: Vstup USA do vojny

Úloha č. 8

10. Kedy a kde vznikla Československá národná rada?

A
B
C
D

A: 1916, Paríž

B: 1915, Praha

C: 1915, Viedeň

D: 1916, Pittsburgh

Úloha č. 9

12. V ktorých politických stranách pôsobili: Andrej Hlinka, Milan Hodža, Matúš Dula ?

A
B
C
D

A: SĽS, Slov. roľ. strana, SNS

B: SNS, SĽS, Soc.-dem. strana

C: Soc.-dem. strana, Agrárna strana, SĽS

D: Agrárna strana, SĽS, SNS


Úloha č. 10

13. Aký význam mala pre Slovákov Martinská deklarácia?

A
B
C
D

A: Vzniká Československa národná rada

B: Vytvorenie Československej republiky v r. 1919

C: Slováci vstupujú do čs. štátu

D: Slováci vstupujú do vojny na strane Dohody

Úloha č. 11

14. Kedy vznikla ČSR?

A
B
C
D

A: 28. 10. 1918

B: 28. 11. 1918

C: 11. 11. 1918

D: 28. 10. 1919

Úloha č. 12

pojem "anexia" znamená:

A
B
C
D

A: Dobrovoľné pripojenie štátu

B: Vstup do vojny

C: Násilné pripojenie štátu

D: Uzavretie samostatného mieru


Úloha č. 13

Čím je známy V. Lenin?

A
B
C
D

A: Atentátnik Františka Ferdinanda

B: Ruský cár, ktorý sa vzdal trónu

C: Prezident v Rusku

D: Vodca boľševikov