Úloha č. 1

Ktoré európske štáty patrili do Dohody?

A
B
C
D

A: Rakúsko-Uhorsko, Rusko, Francúzsko

B: Anglicko, Francúzsko, Rakúsko-Uhorsko

C: Anglicko, Rusko, Francúzsko

D: Nemecko, Taliansko, Rakúsko-Uhorsko

Úloha č. 2

2. Ktorá udalosť sa stala zámienkou pre vznik 1. svetovej vojny?

A
B
C
D

A: Národnostné nepokoje v Rakúsko-Uhorsku

B: Potopenie Lusitanie

C: Atentát na Františka Ferdinanda

D: Anexia Bosny a Hercegoviny

Úloha č. 3

3. Kde sa odohrali najťažšie boje na západnom fronte?

A
B
C
D

A: Marna, Somma, Verdun

B: Srbský front

C: Brest-Litovsk, Amiens, Piava

D: Taliansko, Srbsko, Bosna


Úloha č. 4

4. Uveď príčinu vstupu USA do vojny:

A
B
C
D

A: Zvolenie nového prezidenta USA W. wilsona

B: Potopenie Lusitanie

C: Ponorková vojna

D: Atentát na Františka Ferdinanda

Úloha č. 5

7. Pri ktorom meste sa rozpadol západný front?

A
B
C
D

A: Brest-Litovsk

B: Verdun

C: Amiens

D: Sarajevo

Úloha č. 6

8. Kto zastupoval na mierovej konferencii v Paríži USA a Francúzsko?

A
B
C
D

A: Masaryk, Clemenceau

B: W. Wilson, George

C: W. Wilson, Clemenceau

D: František Jozef I., Orlando


Úloha č. 7

9. Čo obsahovala Clevelandská dohoda?

A
B
C
D

A: Mikuláš II. sa vzdáva trónu

B: Ukončenie 1. svet. vojny

C: Vstup USA do vojny

D: Slováci a Česi vytvoria spoločný štát

Úloha č. 8

10. Kedy a kde vznikla Československá národná rada?

A
B
C
D

A: 1915, Viedeň

B: 1915, Praha

C: 1916, Pittsburgh

D: 1916, Paríž

Úloha č. 9

12. V ktorých politických stranách pôsobili: Andrej Hlinka, Milan Hodža, Matúš Dula ?

A
B
C
D

A: SNS, SĽS, Soc.-dem. strana

B: SĽS, Slov. roľ. strana, SNS

C: Soc.-dem. strana, Agrárna strana, SĽS

D: Agrárna strana, SĽS, SNS


Úloha č. 10

13. Aký význam mala pre Slovákov Martinská deklarácia?

A
B
C
D

A: Slováci vstupujú do vojny na strane Dohody

B: Slováci vstupujú do čs. štátu

C: Vytvorenie Československej republiky v r. 1919

D: Vzniká Československa národná rada

Úloha č. 11

14. Kedy vznikla ČSR?

A
B
C
D

A: 28. 11. 1918

B: 28. 10. 1918

C: 11. 11. 1918

D: 28. 10. 1919

Úloha č. 12

pojem "anexia" znamená:

A
B
C
D

A: Uzavretie samostatného mieru

B: Dobrovoľné pripojenie štátu

C: Násilné pripojenie štátu

D: Vstup do vojny


Úloha č. 13

Čím je známy V. Lenin?

A
B
C
D

A: Atentátnik Františka Ferdinanda

B: Ruský cár, ktorý sa vzdal trónu

C: Vodca boľševikov

D: Prezident v Rusku