Úloha č. 1

Na slovesá sa pýtame:

A
B
C
D

A: Čo robí?

B: Aký? Aká? Aké?

C: Ja? Ty?

D: Kto? Čo?

Úloha č. 2

Základný tvar slovies (neurčitok) je vždy zakončený na:

A
B
C
D

A: -j

B: -l

C: -ť

D: -m

Úloha č. 3

Pri slovesách rozlišujeme:

A
B
C
D

A: 3 osoby

B: 1 osobu

C: 6 osôb

D: 9 osôb


Úloha č. 4

Ak slovesá ohýbame, hovoríme, že ich:

A
B
C
D

A: napodobňujeme

B: tvarujeme

C: skloňujeme

D: časujeme

Úloha č. 5

Príponu -š má v prítomnom čase:

A
B
C
D

A: 3. osoba, jednotného čísla

B: 2. osoba, jednotného čísla

C: neviem :(

D: 1. osoba, jednotného čísla

Úloha č. 6

Sloveso zaspievali je v čase:

A
B
C
D

A: budúcom

B: minulom

C: prítomnom

D: budúminulom


Úloha č. 7

V prítomnom čase je sloveso:

A
B
C
D

A: uvijú

B: budú viť

C: vijú

D: jujú

Úloha č. 8

V 3. osobe množného čísla minulého času je prípona:

A
B
C
D

A: v

B: -li

C: -l

D: -ly

Úloha č. 9

som, si, je, sme, ste, sú sú tvary slovesa:

A
B
C
D

A: ísť

B: biť

C: byť

D: piť


Úloha č. 10

Aké slovesné spôsoby poznáme?

A
B
C
D

A: podmieňovací, rozkazovací, oznamovací

B: podmieňovací, rozkazovací, opytovací

C: podmieňovací, rozkazovací, oznamavavocí

D: podmieňovací, rozmaznávací, oznamovací

Úloha č. 11

V ktorej možnosti sú všetky slovesá s jednotnom čísle?

A
B
C
D

A: sedel, rozmýšľala, oznámiš

B: zopakujte si, bývali, nepoznajú

C: konči, stratíme

D: išiel, prídem, nájdite konči

Úloha č. 12

Označ neurčitok slovesa hudie :

A
B
C
D

A: hudieť

B: húsť

C: hubať

D: hudnúť


Úloha č. 13

Vo vete: Bol by som v kine.....Urč gram. kategórie slovesa.

A
B
C
D

A: 1. os., sg., min. čas, podmieňovací spôsob

B: 1. os., sg., min. čas, rozkazovací spôsob

C: 2. os., sg., min. čas, podmieňovací spôsob

D: 3. os., sg., prít. čas, podmieňovací spôsob