Úloha č. 1

Na slovesá sa pýtame:

A
B
C
D

A: Aký? Aká? Aké?

B: Ja? Ty?

C: Kto? Čo?

D: Čo robí?

Úloha č. 2

Základný tvar slovies (neurčitok) je vždy zakončený na:

A
B
C
D

A: -m

B: -l

C: -j

D: -ť

Úloha č. 3

Pri slovesách rozlišujeme:

A
B
C
D

A: 3 osoby

B: 9 osôb

C: 1 osobu

D: 6 osôb


Úloha č. 4

Ak slovesá ohýbame, hovoríme, že ich:

A
B
C
D

A: napodobňujeme

B: skloňujeme

C: časujeme

D: tvarujeme

Úloha č. 5

Príponu -š má v prítomnom čase:

A
B
C
D

A: 3. osoba, jednotného čísla

B: neviem :(

C: 1. osoba, jednotného čísla

D: 2. osoba, jednotného čísla

Úloha č. 6

Sloveso zaspievali je v čase:

A
B
C
D

A: budúcom

B: prítomnom

C: minulom

D: budúminulom


Úloha č. 7

V prítomnom čase je sloveso:

A
B
C
D

A: uvijú

B: jujú

C: vijú

D: budú viť

Úloha č. 8

V 3. osobe množného čísla minulého času je prípona:

A
B
C
D

A: -li

B: -ly

C: v

D: -l

Úloha č. 9

som, si, je, sme, ste, sú sú tvary slovesa:

A
B
C
D

A: piť

B: byť

C: ísť

D: biť


Úloha č. 10

Aké slovesné spôsoby poznáme?

A
B
C
D

A: podmieňovací, rozmaznávací, oznamovací

B: podmieňovací, rozkazovací, opytovací

C: podmieňovací, rozkazovací, oznamovací

D: podmieňovací, rozkazovací, oznamavavocí

Úloha č. 11

V ktorej možnosti sú všetky slovesá s jednotnom čísle?

A
B
C
D

A: sedel, rozmýšľala, oznámiš

B: konči, stratíme

C: zopakujte si, bývali, nepoznajú

D: išiel, prídem, nájdite konči

Úloha č. 12

Označ neurčitok slovesa hudie :

A
B
C
D

A: hubať

B: hudieť

C: hudnúť

D: húsť


Úloha č. 13

Vo vete: Bol by som v kine.....Urč gram. kategórie slovesa.

A
B
C
D

A: 2. os., sg., min. čas, podmieňovací spôsob

B: 1. os., sg., min. čas, podmieňovací spôsob

C: 3. os., sg., prít. čas, podmieňovací spôsob

D: 1. os., sg., min. čas, rozkazovací spôsob