Úloha č. 1 (variant 1)

Koľko je 12% z 85

A
B
C
D

A: 10,2

B: 8,4

C: 9,3

D: 12,4

Úloha č. 2 (variant 1)

Koľko je základ, ak 18% je 124 ?

A
B
C
D

A: 124,36

B: 248,12

C: 688,89

D: 705,31

Úloha č. 3 (variant 1)

Koľko percent je 45 zo 150?

A
B
C
D

A: 20 %

B: 10 %

C: 30 %

D: 40 %


Úloha č. 4 (variant 1)

Kniha zlacnela o 25%. Po zlacnení bola nová cena 11,99€. Aká bola pôvodná cena?

A
B
C
D

A: 18€

B: 15,99€

C: 24€

D: 20€

Úloha č. 5 (variant 1)

Pôvodná cena výrobku bola 35€, cena po zlacnení bola 23€. Koľko percent z pôvodnej ceny je cena po zlacnení?

A
B
C
D

A: 65,7

B: 63,4

C: 82,4

D: 71,3

Úloha č. 6 (variant 1)

Ako sa zmení číslo 520, ak ho najprv zväčšíme o 20% a potom zmenšíme o 20% ?

A
B
C
D

A: 520

B: 499,2

C: 600

D: 624


Úloha č. 7 (variant 1)

Aká bola celková rozdeľovaná suma, ak pri delení medzi Janka, Petra a Ivanu v pomere 3:2:4, dostali Janko a Peter 55€?

A
B
C
D

A: 55€

B: 99€

C: 44€

D: 30€

Úloha č. 8 (variant 1)

Pri priemernej rýchlosti 10 km/h prídem zo školy na autobusovú zastávku za 33 minút. Akou rýchlosťou potrebujem ísť, ak sa potrebujem dostať na zastávku za 22 minút?

A
B
C
D

A: 20km/h

B: 12km/h

C: 14km/h

D: 15km/h

Úloha č. 9 (variant 1)

Vzdušná vzdialenosť z Nitry do Bratislavy je 75 km. Aká dlhá bude táto vzdialenosť na mape s mierkou 1 : 3 000 000 ?

A
B
C
D

A: 15

B: 2,5

C: 3,5

D: 1,5


Úloha č. 1 (variant 2)

Koľko je 28% z 246 ?

A
B
C
D

A: 75,76

B: 26,87

C: 125,87

D: 68,88

Úloha č. 2 (variant 2)

Koľko percent je 30 zo 650?

A
B
C
D

A: 43,98%

B: 4,62%

C: 76%

D: 30%

Úloha č. 3 (variant 2)

Koľko je základ, ak 80% je 65?

A
B
C
D

A: 42,7

B: 90

C: 129

D: 81,25


Úloha č. 4 (variant 2)

Pani Jane zvýšili plat o 20%. Jej plat po zvýšení je 1190,40€. Aký bol jej plat pred zvýšením?

A
B
C
D

A: 990

B: 1200

C: 1190

D: 992

Úloha č. 5 (variant 2)

Pôvodná cena výrobku bola 765€, cena po zlacnení bola 650€. Koľko percent z novej ceny je pôvodná cena?

A
B
C
D

A: 117,7%

B: 84,97%

C: 77,7%

D: 56,87%

Úloha č. 6 (variant 2)

Ako sa zmení číslo 900, ak ho najprv zväčšíme o 30% a potom znížime o 30%?

A
B
C
D

A: 950

B: 819

C: 900

D: 1130


Úloha č. 7 (variant 2)

Juraj, Matej a Ivan si rozdelili 520 guličiek v pomere 2:5:3. Koľko dostal Ivan?

A
B
C
D

A: 156

B: 150

C: 104

D: 260

Úloha č. 8 (variant 2)

Trojčlennej rodine vystačí liter tekutého mydla na 5 dní. Po koľkých dňoch sa toto množstvo spotrebuje, ak na prázdniny k nám prídu dvaja bratranci.

A
B
C
D

A: 5 dní

B: 8 dní

C: 2 dni

D: 3 dni

Úloha č. 9 (variant 2)

Zistite mierku mapy, ak skutočná vzdialenosť 80 km je na nej zakreslená úsečkou dĺžky 2, 5 cm.

A
B
C
D

A: 3200000

B: 200000

C: 320000

D: 2000000