Úloha č. 1 (variant 1)

Koľko je 12% z 85

A
B
C
D

A: 8,4

B: 10,2

C: 9,3

D: 12,4

Úloha č. 2 (variant 1)

Koľko je základ, ak 18% je 124 ?

A
B
C
D

A: 688,89

B: 248,12

C: 705,31

D: 124,36

Úloha č. 3 (variant 1)

Koľko percent je 45 zo 150?

A
B
C
D

A: 10 %

B: 30 %

C: 40 %

D: 20 %


Úloha č. 4 (variant 1)

Kniha zlacnela o 25%. Po zlacnení bola nová cena 11,99€. Aká bola pôvodná cena?

A
B
C
D

A: 24€

B: 15,99€

C: 20€

D: 18€

Úloha č. 5 (variant 1)

Pôvodná cena výrobku bola 35€, cena po zlacnení bola 23€. Koľko percent z pôvodnej ceny je cena po zlacnení?

A
B
C
D

A: 82,4

B: 63,4

C: 71,3

D: 65,7

Úloha č. 6 (variant 1)

Ako sa zmení číslo 520, ak ho najprv zväčšíme o 20% a potom zmenšíme o 20% ?

A
B
C
D

A: 624

B: 499,2

C: 520

D: 600


Úloha č. 7 (variant 1)

Aká bola celková rozdeľovaná suma, ak pri delení medzi Janka, Petra a Ivanu v pomere 3:2:4, dostali Janko a Peter 55€?

A
B
C
D

A: 44€

B: 99€

C: 55€

D: 30€

Úloha č. 8 (variant 1)

Pri priemernej rýchlosti 10 km/h prídem zo školy na autobusovú zastávku za 33 minút. Akou rýchlosťou potrebujem ísť, ak sa potrebujem dostať na zastávku za 22 minút?

A
B
C
D

A: 12km/h

B: 20km/h

C: 14km/h

D: 15km/h

Úloha č. 9 (variant 1)

Vzdušná vzdialenosť z Nitry do Bratislavy je 75 km. Aká dlhá bude táto vzdialenosť na mape s mierkou 1 : 3 000 000 ?

A
B
C
D

A: 1,5

B: 15

C: 2,5

D: 3,5


Úloha č. 1 (variant 2)

Koľko je 28% z 246 ?

A
B
C
D

A: 26,87

B: 125,87

C: 75,76

D: 68,88

Úloha č. 2 (variant 2)

Koľko percent je 30 zo 650?

A
B
C
D

A: 76%

B: 4,62%

C: 30%

D: 43,98%

Úloha č. 3 (variant 2)

Koľko je základ, ak 80% je 65?

A
B
C
D

A: 129

B: 42,7

C: 81,25

D: 90


Úloha č. 4 (variant 2)

Pani Jane zvýšili plat o 20%. Jej plat po zvýšení je 1190,40€. Aký bol jej plat pred zvýšením?

A
B
C
D

A: 990

B: 1190

C: 992

D: 1200

Úloha č. 5 (variant 2)

Pôvodná cena výrobku bola 765€, cena po zlacnení bola 650€. Koľko percent z novej ceny je pôvodná cena?

A
B
C
D

A: 84,97%

B: 77,7%

C: 56,87%

D: 117,7%

Úloha č. 6 (variant 2)

Ako sa zmení číslo 900, ak ho najprv zväčšíme o 30% a potom znížime o 30%?

A
B
C
D

A: 819

B: 950

C: 1130

D: 900


Úloha č. 7 (variant 2)

Juraj, Matej a Ivan si rozdelili 520 guličiek v pomere 2:5:3. Koľko dostal Ivan?

A
B
C
D

A: 156

B: 150

C: 260

D: 104

Úloha č. 8 (variant 2)

Trojčlennej rodine vystačí liter tekutého mydla na 5 dní. Po koľkých dňoch sa toto množstvo spotrebuje, ak na prázdniny k nám prídu dvaja bratranci.

A
B
C
D

A: 3 dni

B: 5 dní

C: 8 dní

D: 2 dni

Úloha č. 9 (variant 2)

Zistite mierku mapy, ak skutočná vzdialenosť 80 km je na nej zakreslená úsečkou dĺžky 2, 5 cm.

A
B
C
D

A: 320000

B: 200000

C: 3200000

D: 2000000