Úloha č. 1

Počet obyvateľov je:

A
B
C
D

A: výsledkom pôrodnosti

B: výsledkom prirodzeného a mechanického pohybu

C: výsledkom úmrtnosti

D: výsledkom pôrodnosti a úmrtnosti

Úloha č. 2

Najviac veriacich na Slovensku sa hlási k:

A
B
C
D

A: rímskokatolíckej cirkvi

B: pravoslávnej cirkvi

C: gréckokatolíckej

D: evanjelickej cirkvi

Úloha č. 3

Najvyššiu pôrodnosť dosahujú na Slovensku okresy:

A
B
C
D

A: na juhu Slovenska

B: na východe Slovenska

C: na západe Slovenska

D: na severe Slovenska


Úloha č. 4

Sťahovanie obyvateľov z miest na vidiek , kvôli obytnej funkcii sa nazýva:

A
B
C
D

A: suburbanizácia

B: anurbácia

C: konurbácia

D: urbanizácia

Úloha č. 5

Medzi mestá  SR nepatrí:

A
B
C
D

A: Modrý Kameň

B: Smižany

C: Dudince

D: Vrbové

Úloha č. 6

Vidiecke sídla delíme na kompaktné‚ a rozptýlené. Osamote stojace domy nazývané lazy nájdeme:

A
B
C
D

A: v okolí Hriňovej a Detvy

B: na Orave

C: na Liptove

D: na Záhorí


Úloha č. 7

Ak je úmrtnosť väčšia ako pôrodnosť nazýva sa to:

A
B
C
D

A: prirodzený prírastok

B: mortalita

C: natalita

D: prirodzený úbytok

Úloha č. 8

Medzi menšiny v národnostnom zložení obyvateľstva SR nepatria:

A
B
C
D

A: Rusi

B: Ukrajinci

C: Rusíni

D: Česi

Úloha č. 9

V roku 2020 bolo na Slovensku:

A
B
C
D

A: 150 obcí

B: 1867 obcí

C: 2891 obcí

D: 354 miest


Úloha č. 10

Najstarším mestom je Trnava, ktorej boli udelené privilégiá  mesta v roku:

A
B
C
D

A: 1113

B: 859

C: 1415

D: 1238

Úloha č. 11

Ktoré mesto po Bratislave a Košiciach sa počtom obyvateľov zaradilo medzi veľkomestá?

A
B
C
D

A: Žilina

B: Banská Bystrica

C: Nitra

D: Prešov

Úloha č. 12

Do zoznamu kúpeľných miest a obcí nezaraďujeme:

A
B
C
D

A: Bardejov

B: Sliač

C: Nová Dubnica

D: Smrdáky