Úloha č. 1

Počet obyvateľov je:

A
B
C
D

A: výsledkom úmrtnosti

B: výsledkom pôrodnosti

C: výsledkom prirodzeného a mechanického pohybu

D: výsledkom pôrodnosti a úmrtnosti

Úloha č. 2

Najviac veriacich na Slovensku sa hlási k:

A
B
C
D

A: gréckokatolíckej

B: rímskokatolíckej cirkvi

C: pravoslávnej cirkvi

D: evanjelickej cirkvi

Úloha č. 3

Najvyššiu pôrodnosť dosahujú na Slovensku okresy:

A
B
C
D

A: na východe Slovenska

B: na severe Slovenska

C: na západe Slovenska

D: na juhu Slovenska


Úloha č. 4

Sťahovanie obyvateľov z miest na vidiek , kvôli obytnej funkcii sa nazýva:

A
B
C
D

A: urbanizácia

B: suburbanizácia

C: anurbácia

D: konurbácia

Úloha č. 5

Medzi mestá  SR nepatrí:

A
B
C
D

A: Dudince

B: Modrý Kameň

C: Smižany

D: Vrbové

Úloha č. 6

Vidiecke sídla delíme na kompaktné‚ a rozptýlené. Osamote stojace domy nazývané lazy nájdeme:

A
B
C
D

A: v okolí Hriňovej a Detvy

B: na Orave

C: na Liptove

D: na Záhorí


Úloha č. 7

Ak je úmrtnosť väčšia ako pôrodnosť nazýva sa to:

A
B
C
D

A: mortalita

B: natalita

C: prirodzený prírastok

D: prirodzený úbytok

Úloha č. 8

Medzi menšiny v národnostnom zložení obyvateľstva SR nepatria:

A
B
C
D

A: Rusi

B: Rusíni

C: Česi

D: Ukrajinci

Úloha č. 9

V roku 2020 bolo na Slovensku:

A
B
C
D

A: 1867 obcí

B: 150 obcí

C: 2891 obcí

D: 354 miest


Úloha č. 10

Najstarším mestom je Trnava, ktorej boli udelené privilégiá  mesta v roku:

A
B
C
D

A: 859

B: 1113

C: 1415

D: 1238

Úloha č. 11

Ktoré mesto po Bratislave a Košiciach sa počtom obyvateľov zaradilo medzi veľkomestá?

A
B
C
D

A: Žilina

B: Nitra

C: Banská Bystrica

D: Prešov

Úloha č. 12

Do zoznamu kúpeľných miest a obcí nezaraďujeme:

A
B
C
D

A: Smrdáky

B: Sliač

C: Bardejov

D: Nová Dubnica