Úloha č. 1

Počet obyvateľov je:

A
B
C
D

A: výsledkom pôrodnosti a úmrtnosti

B: výsledkom úmrtnosti

C: výsledkom pôrodnosti

D: výsledkom prirodzeného a mechanického pohybu

Úloha č. 2

Najviac veriacich na Slovensku sa hlási k:

A
B
C
D

A: rímskokatolíckej cirkvi

B: evanjelickej cirkvi

C: pravoslávnej cirkvi

D: gréckokatolíckej

Úloha č. 3

Najvyššiu pôrodnosť dosahujú na Slovensku okresy:

A
B
C
D

A: na severe Slovenska

B: na východe Slovenska

C: na západe Slovenska

D: na juhu Slovenska


Úloha č. 4

Sťahovanie obyvateľov z miest na vidiek , kvôli obytnej funkcii sa nazýva:

A
B
C
D

A: urbanizácia

B: suburbanizácia

C: konurbácia

D: anurbácia

Úloha č. 5

Medzi mestá  SR nepatrí:

A
B
C
D

A: Dudince

B: Smižany

C: Modrý Kameň

D: Vrbové

Úloha č. 6

Vidiecke sídla delíme na kompaktné‚ a rozptýlené. Osamote stojace domy nazývané lazy nájdeme:

A
B
C
D

A: na Liptove

B: na Záhorí

C: v okolí Hriňovej a Detvy

D: na Orave


Úloha č. 7

Ak je úmrtnosť väčšia ako pôrodnosť nazýva sa to:

A
B
C
D

A: prirodzený úbytok

B: prirodzený prírastok

C: natalita

D: mortalita

Úloha č. 8

Medzi menšiny v národnostnom zložení obyvateľstva SR nepatria:

A
B
C
D

A: Rusíni

B: Ukrajinci

C: Rusi

D: Česi

Úloha č. 9

V roku 2020 bolo na Slovensku:

A
B
C
D

A: 150 obcí

B: 1867 obcí

C: 354 miest

D: 2891 obcí


Úloha č. 10

Najstarším mestom je Trnava, ktorej boli udelené privilégiá  mesta v roku:

A
B
C
D

A: 1238

B: 1113

C: 859

D: 1415

Úloha č. 11

Ktoré mesto po Bratislave a Košiciach sa počtom obyvateľov zaradilo medzi veľkomestá?

A
B
C
D

A: Banská Bystrica

B: Žilina

C: Nitra

D: Prešov

Úloha č. 12

Do zoznamu kúpeľných miest a obcí nezaraďujeme:

A
B
C
D

A: Sliač

B: Nová Dubnica

C: Smrdáky

D: Bardejov