Úloha č. 1

Počet obyvateľov je:

A
B
C
D

A: výsledkom úmrtnosti

B: výsledkom prirodzeného a mechanického pohybu

C: výsledkom pôrodnosti a úmrtnosti

D: výsledkom pôrodnosti

Úloha č. 2

Najviac veriacich na Slovensku sa hlási k:

A
B
C
D

A: gréckokatolíckej

B: evanjelickej cirkvi

C: pravoslávnej cirkvi

D: rímskokatolíckej cirkvi

Úloha č. 3

Najvyššiu pôrodnosť dosahujú na Slovensku okresy:

A
B
C
D

A: na východe Slovenska

B: na západe Slovenska

C: na severe Slovenska

D: na juhu Slovenska


Úloha č. 4

Sťahovanie obyvateľov z miest na vidiek , kvôli obytnej funkcii sa nazýva:

A
B
C
D

A: suburbanizácia

B: konurbácia

C: urbanizácia

D: anurbácia

Úloha č. 5

Medzi mestá  SR nepatrí:

A
B
C
D

A: Modrý Kameň

B: Smižany

C: Dudince

D: Vrbové

Úloha č. 6

Vidiecke sídla delíme na kompaktné‚ a rozptýlené. Osamote stojace domy nazývané lazy nájdeme:

A
B
C
D

A: na Liptove

B: v okolí Hriňovej a Detvy

C: na Záhorí

D: na Orave


Úloha č. 7

Ak je úmrtnosť väčšia ako pôrodnosť nazýva sa to:

A
B
C
D

A: mortalita

B: prirodzený úbytok

C: natalita

D: prirodzený prírastok

Úloha č. 8

Medzi menšiny v národnostnom zložení obyvateľstva SR nepatria:

A
B
C
D

A: Rusíni

B: Česi

C: Ukrajinci

D: Rusi

Úloha č. 9

V roku 2020 bolo na Slovensku:

A
B
C
D

A: 1867 obcí

B: 150 obcí

C: 2891 obcí

D: 354 miest


Úloha č. 10

Najstarším mestom je Trnava, ktorej boli udelené privilégiá  mesta v roku:

A
B
C
D

A: 1113

B: 1415

C: 1238

D: 859

Úloha č. 11

Ktoré mesto po Bratislave a Košiciach sa počtom obyvateľov zaradilo medzi veľkomestá?

A
B
C
D

A: Prešov

B: Banská Bystrica

C: Žilina

D: Nitra

Úloha č. 12

Do zoznamu kúpeľných miest a obcí nezaraďujeme:

A
B
C
D

A: Bardejov

B: Sliač

C: Nová Dubnica

D: Smrdáky