Úloha č. 1

Počet obyvateľov je:

A
B
C
D

A: výsledkom prirodzeného a mechanického pohybu

B: výsledkom pôrodnosti

C: výsledkom úmrtnosti

D: výsledkom pôrodnosti a úmrtnosti

Úloha č. 2

Najviac veriacich na Slovensku sa hlási k:

A
B
C
D

A: pravoslávnej cirkvi

B: gréckokatolíckej

C: evanjelickej cirkvi

D: rímskokatolíckej cirkvi

Úloha č. 3

Najvyššiu pôrodnosť dosahujú na Slovensku okresy:

A
B
C
D

A: na severe Slovenska

B: na západe Slovenska

C: na východe Slovenska

D: na juhu Slovenska


Úloha č. 4

Sťahovanie obyvateľov z miest na vidiek , kvôli obytnej funkcii sa nazýva:

A
B
C
D

A: suburbanizácia

B: anurbácia

C: konurbácia

D: urbanizácia

Úloha č. 5

Medzi mestá  SR nepatrí:

A
B
C
D

A: Smižany

B: Modrý Kameň

C: Vrbové

D: Dudince

Úloha č. 6

Vidiecke sídla delíme na kompaktné‚ a rozptýlené. Osamote stojace domy nazývané lazy nájdeme:

A
B
C
D

A: v okolí Hriňovej a Detvy

B: na Liptove

C: na Záhorí

D: na Orave


Úloha č. 7

Ak je úmrtnosť väčšia ako pôrodnosť nazýva sa to:

A
B
C
D

A: prirodzený prírastok

B: natalita

C: prirodzený úbytok

D: mortalita

Úloha č. 8

Medzi menšiny v národnostnom zložení obyvateľstva SR nepatria:

A
B
C
D

A: Rusi

B: Rusíni

C: Česi

D: Ukrajinci

Úloha č. 9

V roku 2020 bolo na Slovensku:

A
B
C
D

A: 150 obcí

B: 2891 obcí

C: 1867 obcí

D: 354 miest


Úloha č. 10

Najstarším mestom je Trnava, ktorej boli udelené privilégiá  mesta v roku:

A
B
C
D

A: 1415

B: 1238

C: 859

D: 1113

Úloha č. 11

Ktoré mesto po Bratislave a Košiciach sa počtom obyvateľov zaradilo medzi veľkomestá?

A
B
C
D

A: Banská Bystrica

B: Žilina

C: Prešov

D: Nitra

Úloha č. 12

Do zoznamu kúpeľných miest a obcí nezaraďujeme:

A
B
C
D

A: Smrdáky

B: Sliač

C: Bardejov

D: Nová Dubnica