Úloha č. 1

Počet obyvateľov je:

A
B
C
D

A: výsledkom úmrtnosti

B: výsledkom prirodzeného a mechanického pohybu

C: výsledkom pôrodnosti a úmrtnosti

D: výsledkom pôrodnosti

Úloha č. 2

Najviac veriacich na Slovensku sa hlási k:

A
B
C
D

A: evanjelickej cirkvi

B: rímskokatolíckej cirkvi

C: gréckokatolíckej

D: pravoslávnej cirkvi

Úloha č. 3

Najvyššiu pôrodnosť dosahujú na Slovensku okresy:

A
B
C
D

A: na severe Slovenska

B: na juhu Slovenska

C: na východe Slovenska

D: na západe Slovenska


Úloha č. 4

Sťahovanie obyvateľov z miest na vidiek , kvôli obytnej funkcii sa nazýva:

A
B
C
D

A: anurbácia

B: konurbácia

C: suburbanizácia

D: urbanizácia

Úloha č. 5

Medzi mestá  SR nepatrí:

A
B
C
D

A: Smižany

B: Dudince

C: Vrbové

D: Modrý Kameň

Úloha č. 6

Vidiecke sídla delíme na kompaktné‚ a rozptýlené. Osamote stojace domy nazývané lazy nájdeme:

A
B
C
D

A: na Orave

B: na Liptove

C: na Záhorí

D: v okolí Hriňovej a Detvy


Úloha č. 7

Ak je úmrtnosť väčšia ako pôrodnosť nazýva sa to:

A
B
C
D

A: prirodzený prírastok

B: natalita

C: mortalita

D: prirodzený úbytok

Úloha č. 8

Medzi menšiny v národnostnom zložení obyvateľstva SR nepatria:

A
B
C
D

A: Česi

B: Ukrajinci

C: Rusíni

D: Rusi

Úloha č. 9

V roku 2020 bolo na Slovensku:

A
B
C
D

A: 1867 obcí

B: 354 miest

C: 150 obcí

D: 2891 obcí


Úloha č. 10

Najstarším mestom je Trnava, ktorej boli udelené privilégiá  mesta v roku:

A
B
C
D

A: 1113

B: 1238

C: 859

D: 1415

Úloha č. 11

Ktoré mesto po Bratislave a Košiciach sa počtom obyvateľov zaradilo medzi veľkomestá?

A
B
C
D

A: Prešov

B: Nitra

C: Žilina

D: Banská Bystrica

Úloha č. 12

Do zoznamu kúpeľných miest a obcí nezaraďujeme:

A
B
C
D

A: Nová Dubnica

B: Sliač

C: Smrdáky

D: Bardejov