Úloha č. 1

Čo je hloh, z ktorého je názov Hlohovec?

A
B
C
D

A: krík

B: nástroj

C: zviera

D: kameň

Úloha č. 2

Akú prezývku má Hlohovec?

A
B
C
D

A: mesto tulipánov

B: mesto orchideí

C: mesto ruží

D: mesto ľalií

Úloha č. 3

Z akého roku je prvá písomná zmienka o Hlohovci?

A
B
C
D

A: 1113

B: 1233

C: 1223

D: 1013


Úloha č. 4

Aká listina ako prvá hovorí o Hlohovci?

A
B
C
D

A: Sorošská

B: Zoborská

C: Karpatská

D: Inovecká

Úloha č. 5

Kto vlastnil Hlohovec v rokoch 1720-1945?

A
B
C
D

A: Ezsterházyovci

B: Engelyovci

C: Erdödyovci

D: Erzsébetyovci

Úloha č. 6

Aký názov Hlohovca sa v minulosti používal?

A
B
C
D

A: Galgóc

B: Galagan

C: Galic

D: Galamer


Úloha č. 7

Ako sa volá farský kostol v Hlohovci?

A
B
C
D

A: sv. Matúša

B: sv. Mateja

C: sv. Michala

D: sv. Martina

Úloha č. 8

Ako sa volá kaplnka v centre Hlohovca?

A
B
C
D

A: sv. Eleny

B: sv. Hany

C: sv. Heleny

D: sv. Anny

Úloha č. 9

V akom štýle je postavené divadlo v Hlohovci?

A
B
C
D

A: barok

B: gotika

C: empír

D: secesia


Úloha č. 10

Aký hlohovský rodák podpísal Pittsburskú dohodu?

A
B
C
D

A: Šiška

B: Jesenák

C: Havran

D: Repiský

Úloha č. 11

Ako sa volá františkánsky kostol v Hlohovci?

A
B
C
D

A: Všetkých svätých

B: sv. Františka Assiského

C: sv. Františka Xaverského

D: sv. Františka Saleského

Úloha č. 12

Aký bernolákovec pôsobil v Hlohovci?

A
B
C
D

A: Bajza

B: Alagovič

C: Fándly

D: Holý


Úloha č. 13

Kto bol minister financií u poľského revolucionára T. Kosciuszka?

A
B
C
D

A: Kapusta

B: Kapustáš

C: Kohl

D: Kohn

Úloha č. 14

Kto patril k prvým kníhtlačiarom Slovenska?

A
B
C
D

A: Manckovič

B: Mackovič

C: Marekovič

D: Mickievič

Úloha č. 15

Kto bol hlohovský rodák Ivan Kupec?

A
B
C
D

A: herec

B: spevák

C: maliar

D: básnik


Úloha č. 16

Akí študenti boli odsúdení a popravení v Hlohovci?

A
B
C
D

A: Šulek a Holuby

B: Šulek a Holub

C: Šulek a Vrana

D: Šulek a Hrdlička

Úloha č. 17

Ako sa volala Zentiva Hlohovec?

A
B
C
D

A: Kozmetika

B: Odeva

C: Slovakofarma

D: Lubonas

Úloha č. 18

Komu je zasvätený „špitálik“ v Hlohovci?

A
B
C
D

A: Panne Márii

B: sv. Lukášovi

C: sv. Lazarovi

D: sv. Duchu


Úloha č. 19

Aké múzeum je v Hlohovci?

A
B
C
D

A: balneologické

B: krajské

C: technické

D: vlastivedné

Úloha č. 20

Aký spevák je z Hlohovca?

A
B
C
D

A: Ďurinda

B: Habera

C: Müller

D: Ráž