Úloha č. 1

Čo je hloh, z ktorého je názov Hlohovec?

A
B
C
D

A: nástroj

B: zviera

C: kameň

D: krík

Úloha č. 2

Akú prezývku má Hlohovec?

A
B
C
D

A: mesto ľalií

B: mesto tulipánov

C: mesto orchideí

D: mesto ruží

Úloha č. 3

Z akého roku je prvá písomná zmienka o Hlohovci?

A
B
C
D

A: 1233

B: 1113

C: 1013

D: 1223


Úloha č. 4

Aká listina ako prvá hovorí o Hlohovci?

A
B
C
D

A: Karpatská

B: Zoborská

C: Sorošská

D: Inovecká

Úloha č. 5

Kto vlastnil Hlohovec v rokoch 1720-1945?

A
B
C
D

A: Erdödyovci

B: Engelyovci

C: Erzsébetyovci

D: Ezsterházyovci

Úloha č. 6

Aký názov Hlohovca sa v minulosti používal?

A
B
C
D

A: Galgóc

B: Galamer

C: Galagan

D: Galic


Úloha č. 7

Ako sa volá farský kostol v Hlohovci?

A
B
C
D

A: sv. Matúša

B: sv. Martina

C: sv. Michala

D: sv. Mateja

Úloha č. 8

Ako sa volá kaplnka v centre Hlohovca?

A
B
C
D

A: sv. Eleny

B: sv. Hany

C: sv. Heleny

D: sv. Anny

Úloha č. 9

V akom štýle je postavené divadlo v Hlohovci?

A
B
C
D

A: gotika

B: secesia

C: barok

D: empír


Úloha č. 10

Aký hlohovský rodák podpísal Pittsburskú dohodu?

A
B
C
D

A: Jesenák

B: Repiský

C: Havran

D: Šiška

Úloha č. 11

Ako sa volá františkánsky kostol v Hlohovci?

A
B
C
D

A: sv. Františka Assiského

B: sv. Františka Xaverského

C: Všetkých svätých

D: sv. Františka Saleského

Úloha č. 12

Aký bernolákovec pôsobil v Hlohovci?

A
B
C
D

A: Fándly

B: Holý

C: Bajza

D: Alagovič


Úloha č. 13

Kto bol minister financií u poľského revolucionára T. Kosciuszka?

A
B
C
D

A: Kohl

B: Kohn

C: Kapusta

D: Kapustáš

Úloha č. 14

Kto patril k prvým kníhtlačiarom Slovenska?

A
B
C
D

A: Marekovič

B: Mackovič

C: Manckovič

D: Mickievič

Úloha č. 15

Kto bol hlohovský rodák Ivan Kupec?

A
B
C
D

A: básnik

B: maliar

C: herec

D: spevák


Úloha č. 16

Akí študenti boli odsúdení a popravení v Hlohovci?

A
B
C
D

A: Šulek a Hrdlička

B: Šulek a Vrana

C: Šulek a Holuby

D: Šulek a Holub

Úloha č. 17

Ako sa volala Zentiva Hlohovec?

A
B
C
D

A: Kozmetika

B: Lubonas

C: Slovakofarma

D: Odeva

Úloha č. 18

Komu je zasvätený „špitálik“ v Hlohovci?

A
B
C
D

A: Panne Márii

B: sv. Lukášovi

C: sv. Lazarovi

D: sv. Duchu


Úloha č. 19

Aké múzeum je v Hlohovci?

A
B
C
D

A: krajské

B: technické

C: balneologické

D: vlastivedné

Úloha č. 20

Aký spevák je z Hlohovca?

A
B
C
D

A: Habera

B: Ráž

C: Ďurinda

D: Müller