Úloha č. 1

Čo je hloh, z ktorého je názov Hlohovec?

A
B
C
D

A: krík

B: kameň

C: zviera

D: nástroj

Úloha č. 2

Akú prezývku má Hlohovec?

A
B
C
D

A: mesto tulipánov

B: mesto ruží

C: mesto orchideí

D: mesto ľalií

Úloha č. 3

Z akého roku je prvá písomná zmienka o Hlohovci?

A
B
C
D

A: 1013

B: 1233

C: 1113

D: 1223

Úloha č. 4

Aká listina ako prvá hovorí o Hlohovci?

A
B
C
D

A: Sorošská

B: Inovecká

C: Karpatská

D: Zoborská

Úloha č. 5

Kto vlastnil Hlohovec v rokoch 1720-1945?

A
B
C
D

A: Erzsébetyovci

B: Ezsterházyovci

C: Engelyovci

D: Erdödyovci

Úloha č. 6

Aký názov Hlohovca sa v minulosti používal?

A
B
C
D

A: Galgóc

B: Galagan

C: Galamer

D: Galic

Úloha č. 7

Ako sa volá farský kostol v Hlohovci?

A
B
C
D

A: sv. Matúša

B: sv. Michala

C: sv. Mateja

D: sv. Martina

Úloha č. 8

Ako sa volá kaplnka v centre Hlohovca?

A
B
C
D

A: sv. Hany

B: sv. Anny

C: sv. Eleny

D: sv. Heleny

Úloha č. 9

V akom štýle je postavené divadlo v Hlohovci?

A
B
C
D

A: secesia

B: empír

C: gotika

D: barok

Úloha č. 10

Aký hlohovský rodák podpísal Pittsburskú dohodu?

A
B
C
D

A: Repiský

B: Šiška

C: Jesenák

D: Havran

Úloha č. 11

Ako sa volá františkánsky kostol v Hlohovci?

A
B
C
D

A: Všetkých svätých

B: sv. Františka Assiského

C: sv. Františka Saleského

D: sv. Františka Xaverského

Úloha č. 12

Aký bernolákovec pôsobil v Hlohovci?

A
B
C
D

A: Holý

B: Fándly

C: Alagovič

D: Bajza

Úloha č. 13

Kto bol minister financií u poľského revolucionára T. Kosciuszka?

A
B
C
D

A: Kohn

B: Kapustáš

C: Kohl

D: Kapusta

Úloha č. 14

Kto patril k prvým kníhtlačiarom Slovenska?

A
B
C
D

A: Mackovič

B: Marekovič

C: Mickievič

D: Manckovič

Úloha č. 15

Kto bol hlohovský rodák Ivan Kupec?

A
B
C
D

A: spevák

B: básnik

C: maliar

D: herec

Úloha č. 16

Akí študenti boli odsúdení a popravení v Hlohovci?

A
B
C
D

A: Šulek a Hrdlička

B: Šulek a Holub

C: Šulek a Holuby

D: Šulek a Vrana

Úloha č. 17

Ako sa volala Zentiva Hlohovec?

A
B
C
D

A: Lubonas

B: Odeva

C: Slovakofarma

D: Kozmetika

Úloha č. 18

Komu je zasvätený „špitálik“ v Hlohovci?

A
B
C
D

A: sv. Lukášovi

B: Panne Márii

C: sv. Lazarovi

D: sv. Duchu

Úloha č. 19

Aké múzeum je v Hlohovci?

A
B
C
D

A: krajské

B: balneologické

C: vlastivedné

D: technické

Úloha č. 20

Aký spevák je z Hlohovca?

A
B
C
D

A: Ďurinda

B: Habera

C: Müller

D: Ráž