Úloha č. 1

Čo je hloh, z ktorého je názov Hlohovec?

A
B
C
D

A: nástroj

B: krík

C: zviera

D: kameň

Úloha č. 2

Akú prezývku má Hlohovec?

A
B
C
D

A: mesto ľalií

B: mesto ruží

C: mesto orchideí

D: mesto tulipánov

Úloha č. 3

Z akého roku je prvá písomná zmienka o Hlohovci?

A
B
C
D

A: 1223

B: 1013

C: 1233

D: 1113


Úloha č. 4

Aká listina ako prvá hovorí o Hlohovci?

A
B
C
D

A: Sorošská

B: Karpatská

C: Zoborská

D: Inovecká

Úloha č. 5

Kto vlastnil Hlohovec v rokoch 1720-1945?

A
B
C
D

A: Erzsébetyovci

B: Engelyovci

C: Erdödyovci

D: Ezsterházyovci

Úloha č. 6

Aký názov Hlohovca sa v minulosti používal?

A
B
C
D

A: Galamer

B: Galagan

C: Galgóc

D: Galic


Úloha č. 7

Ako sa volá farský kostol v Hlohovci?

A
B
C
D

A: sv. Martina

B: sv. Michala

C: sv. Mateja

D: sv. Matúša

Úloha č. 8

Ako sa volá kaplnka v centre Hlohovca?

A
B
C
D

A: sv. Hany

B: sv. Eleny

C: sv. Heleny

D: sv. Anny

Úloha č. 9

V akom štýle je postavené divadlo v Hlohovci?

A
B
C
D

A: secesia

B: barok

C: gotika

D: empír


Úloha č. 10

Aký hlohovský rodák podpísal Pittsburskú dohodu?

A
B
C
D

A: Havran

B: Jesenák

C: Šiška

D: Repiský

Úloha č. 11

Ako sa volá františkánsky kostol v Hlohovci?

A
B
C
D

A: sv. Františka Assiského

B: sv. Františka Saleského

C: sv. Františka Xaverského

D: Všetkých svätých

Úloha č. 12

Aký bernolákovec pôsobil v Hlohovci?

A
B
C
D

A: Alagovič

B: Bajza

C: Fándly

D: Holý


Úloha č. 13

Kto bol minister financií u poľského revolucionára T. Kosciuszka?

A
B
C
D

A: Kapustáš

B: Kohn

C: Kapusta

D: Kohl

Úloha č. 14

Kto patril k prvým kníhtlačiarom Slovenska?

A
B
C
D

A: Mackovič

B: Mickievič

C: Manckovič

D: Marekovič

Úloha č. 15

Kto bol hlohovský rodák Ivan Kupec?

A
B
C
D

A: maliar

B: spevák

C: básnik

D: herec


Úloha č. 16

Akí študenti boli odsúdení a popravení v Hlohovci?

A
B
C
D

A: Šulek a Hrdlička

B: Šulek a Holuby

C: Šulek a Vrana

D: Šulek a Holub

Úloha č. 17

Ako sa volala Zentiva Hlohovec?

A
B
C
D

A: Odeva

B: Lubonas

C: Slovakofarma

D: Kozmetika

Úloha č. 18

Komu je zasvätený „špitálik“ v Hlohovci?

A
B
C
D

A: Panne Márii

B: sv. Lukášovi

C: sv. Lazarovi

D: sv. Duchu


Úloha č. 19

Aké múzeum je v Hlohovci?

A
B
C
D

A: vlastivedné

B: technické

C: balneologické

D: krajské

Úloha č. 20

Aký spevák je z Hlohovca?

A
B
C
D

A: Ráž

B: Müller

C: Habera

D: Ďurinda