Úloha č. 1

Čo je hloh, z ktorého je názov Hlohovec?

A
B
C
D

A: kameň

B: nástroj

C: zviera

D: krík

Úloha č. 2

Akú prezývku má Hlohovec?

A
B
C
D

A: mesto tulipánov

B: mesto ľalií

C: mesto orchideí

D: mesto ruží

Úloha č. 3

Z akého roku je prvá písomná zmienka o Hlohovci?

A
B
C
D

A: 1233

B: 1013

C: 1223

D: 1113

Úloha č. 4

Aká listina ako prvá hovorí o Hlohovci?

A
B
C
D

A: Sorošská

B: Zoborská

C: Karpatská

D: Inovecká

Úloha č. 5

Kto vlastnil Hlohovec v rokoch 1720-1945?

A
B
C
D

A: Ezsterházyovci

B: Engelyovci

C: Erdödyovci

D: Erzsébetyovci

Úloha č. 6

Aký názov Hlohovca sa v minulosti používal?

A
B
C
D

A: Galagan

B: Galgóc

C: Galic

D: Galamer

Úloha č. 7

Ako sa volá farský kostol v Hlohovci?

A
B
C
D

A: sv. Michala

B: sv. Mateja

C: sv. Martina

D: sv. Matúša

Úloha č. 8

Ako sa volá kaplnka v centre Hlohovca?

A
B
C
D

A: sv. Eleny

B: sv. Hany

C: sv. Heleny

D: sv. Anny

Úloha č. 9

V akom štýle je postavené divadlo v Hlohovci?

A
B
C
D

A: secesia

B: barok

C: empír

D: gotika

Úloha č. 10

Aký hlohovský rodák podpísal Pittsburskú dohodu?

A
B
C
D

A: Jesenák

B: Repiský

C: Šiška

D: Havran

Úloha č. 11

Ako sa volá františkánsky kostol v Hlohovci?

A
B
C
D

A: sv. Františka Saleského

B: Všetkých svätých

C: sv. Františka Xaverského

D: sv. Františka Assiského

Úloha č. 12

Aký bernolákovec pôsobil v Hlohovci?

A
B
C
D

A: Bajza

B: Holý

C: Alagovič

D: Fándly

Úloha č. 13

Kto bol minister financií u poľského revolucionára T. Kosciuszka?

A
B
C
D

A: Kapustáš

B: Kohl

C: Kohn

D: Kapusta

Úloha č. 14

Kto patril k prvým kníhtlačiarom Slovenska?

A
B
C
D

A: Mackovič

B: Marekovič

C: Manckovič

D: Mickievič

Úloha č. 15

Kto bol hlohovský rodák Ivan Kupec?

A
B
C
D

A: básnik

B: spevák

C: maliar

D: herec

Úloha č. 16

Akí študenti boli odsúdení a popravení v Hlohovci?

A
B
C
D

A: Šulek a Hrdlička

B: Šulek a Holub

C: Šulek a Holuby

D: Šulek a Vrana

Úloha č. 17

Ako sa volala Zentiva Hlohovec?

A
B
C
D

A: Kozmetika

B: Odeva

C: Lubonas

D: Slovakofarma

Úloha č. 18

Komu je zasvätený „špitálik“ v Hlohovci?

A
B
C
D

A: sv. Lazarovi

B: sv. Lukášovi

C: Panne Márii

D: sv. Duchu

Úloha č. 19

Aké múzeum je v Hlohovci?

A
B
C
D

A: vlastivedné

B: krajské

C: balneologické

D: technické

Úloha č. 20

Aký spevák je z Hlohovca?

A
B
C
D

A: Ráž

B: Habera

C: Müller

D: Ďurinda