Úloha č. 1

Čo je hloh, z ktorého je názov Hlohovec?

A
B
C
D

A: nástroj

B: krík

C: zviera

D: kameň

Úloha č. 2

Akú prezývku má Hlohovec?

A
B
C
D

A: mesto ľalií

B: mesto orchideí

C: mesto ruží

D: mesto tulipánov

Úloha č. 3

Z akého roku je prvá písomná zmienka o Hlohovci?

A
B
C
D

A: 1013

B: 1223

C: 1233

D: 1113


Úloha č. 4

Aká listina ako prvá hovorí o Hlohovci?

A
B
C
D

A: Zoborská

B: Inovecká

C: Karpatská

D: Sorošská

Úloha č. 5

Kto vlastnil Hlohovec v rokoch 1720-1945?

A
B
C
D

A: Erdödyovci

B: Engelyovci

C: Erzsébetyovci

D: Ezsterházyovci

Úloha č. 6

Aký názov Hlohovca sa v minulosti používal?

A
B
C
D

A: Galic

B: Galgóc

C: Galamer

D: Galagan


Úloha č. 7

Ako sa volá farský kostol v Hlohovci?

A
B
C
D

A: sv. Martina

B: sv. Mateja

C: sv. Matúša

D: sv. Michala

Úloha č. 8

Ako sa volá kaplnka v centre Hlohovca?

A
B
C
D

A: sv. Anny

B: sv. Heleny

C: sv. Eleny

D: sv. Hany

Úloha č. 9

V akom štýle je postavené divadlo v Hlohovci?

A
B
C
D

A: empír

B: secesia

C: gotika

D: barok


Úloha č. 10

Aký hlohovský rodák podpísal Pittsburskú dohodu?

A
B
C
D

A: Šiška

B: Havran

C: Repiský

D: Jesenák

Úloha č. 11

Ako sa volá františkánsky kostol v Hlohovci?

A
B
C
D

A: sv. Františka Xaverského

B: Všetkých svätých

C: sv. Františka Saleského

D: sv. Františka Assiského

Úloha č. 12

Aký bernolákovec pôsobil v Hlohovci?

A
B
C
D

A: Fándly

B: Holý

C: Alagovič

D: Bajza


Úloha č. 13

Kto bol minister financií u poľského revolucionára T. Kosciuszka?

A
B
C
D

A: Kohn

B: Kapustáš

C: Kapusta

D: Kohl

Úloha č. 14

Kto patril k prvým kníhtlačiarom Slovenska?

A
B
C
D

A: Mickievič

B: Manckovič

C: Mackovič

D: Marekovič

Úloha č. 15

Kto bol hlohovský rodák Ivan Kupec?

A
B
C
D

A: spevák

B: maliar

C: básnik

D: herec


Úloha č. 16

Akí študenti boli odsúdení a popravení v Hlohovci?

A
B
C
D

A: Šulek a Vrana

B: Šulek a Holub

C: Šulek a Hrdlička

D: Šulek a Holuby

Úloha č. 17

Ako sa volala Zentiva Hlohovec?

A
B
C
D

A: Kozmetika

B: Odeva

C: Lubonas

D: Slovakofarma

Úloha č. 18

Komu je zasvätený „špitálik“ v Hlohovci?

A
B
C
D

A: sv. Lazarovi

B: Panne Márii

C: sv. Lukášovi

D: sv. Duchu


Úloha č. 19

Aké múzeum je v Hlohovci?

A
B
C
D

A: vlastivedné

B: balneologické

C: technické

D: krajské

Úloha č. 20

Aký spevák je z Hlohovca?

A
B
C
D

A: Ráž

B: Ďurinda

C: Müller

D: Habera