Úloha č. 1

Čo je hloh, z ktorého je názov Hlohovec?

A
B
C
D

A: nástroj

B: kameň

C: krík

D: zviera

Úloha č. 2

Akú prezývku má Hlohovec?

A
B
C
D

A: mesto ruží

B: mesto ľalií

C: mesto orchideí

D: mesto tulipánov

Úloha č. 3

Z akého roku je prvá písomná zmienka o Hlohovci?

A
B
C
D

A: 1113

B: 1223

C: 1233

D: 1013


Úloha č. 4

Aká listina ako prvá hovorí o Hlohovci?

A
B
C
D

A: Karpatská

B: Zoborská

C: Inovecká

D: Sorošská

Úloha č. 5

Kto vlastnil Hlohovec v rokoch 1720-1945?

A
B
C
D

A: Erdödyovci

B: Engelyovci

C: Erzsébetyovci

D: Ezsterházyovci

Úloha č. 6

Aký názov Hlohovca sa v minulosti používal?

A
B
C
D

A: Galgóc

B: Galagan

C: Galamer

D: Galic


Úloha č. 7

Ako sa volá farský kostol v Hlohovci?

A
B
C
D

A: sv. Martina

B: sv. Mateja

C: sv. Matúša

D: sv. Michala

Úloha č. 8

Ako sa volá kaplnka v centre Hlohovca?

A
B
C
D

A: sv. Hany

B: sv. Anny

C: sv. Eleny

D: sv. Heleny

Úloha č. 9

V akom štýle je postavené divadlo v Hlohovci?

A
B
C
D

A: empír

B: barok

C: gotika

D: secesia


Úloha č. 10

Aký hlohovský rodák podpísal Pittsburskú dohodu?

A
B
C
D

A: Šiška

B: Havran

C: Jesenák

D: Repiský

Úloha č. 11

Ako sa volá františkánsky kostol v Hlohovci?

A
B
C
D

A: sv. Františka Xaverského

B: sv. Františka Assiského

C: sv. Františka Saleského

D: Všetkých svätých

Úloha č. 12

Aký bernolákovec pôsobil v Hlohovci?

A
B
C
D

A: Alagovič

B: Bajza

C: Holý

D: Fándly


Úloha č. 13

Kto bol minister financií u poľského revolucionára T. Kosciuszka?

A
B
C
D

A: Kapustáš

B: Kohn

C: Kapusta

D: Kohl

Úloha č. 14

Kto patril k prvým kníhtlačiarom Slovenska?

A
B
C
D

A: Manckovič

B: Marekovič

C: Mackovič

D: Mickievič

Úloha č. 15

Kto bol hlohovský rodák Ivan Kupec?

A
B
C
D

A: básnik

B: herec

C: spevák

D: maliar


Úloha č. 16

Akí študenti boli odsúdení a popravení v Hlohovci?

A
B
C
D

A: Šulek a Hrdlička

B: Šulek a Vrana

C: Šulek a Holuby

D: Šulek a Holub

Úloha č. 17

Ako sa volala Zentiva Hlohovec?

A
B
C
D

A: Lubonas

B: Slovakofarma

C: Kozmetika

D: Odeva

Úloha č. 18

Komu je zasvätený „špitálik“ v Hlohovci?

A
B
C
D

A: sv. Lazarovi

B: sv. Lukášovi

C: sv. Duchu

D: Panne Márii


Úloha č. 19

Aké múzeum je v Hlohovci?

A
B
C
D

A: vlastivedné

B: balneologické

C: technické

D: krajské

Úloha č. 20

Aký spevák je z Hlohovca?

A
B
C
D

A: Habera

B: Ráž

C: Ďurinda

D: Müller