Úloha č. 1

Čo je hloh, z ktorého je názov Hlohovec?

A
B
C
D

A: nástroj

B: kameň

C: zviera

D: krík

Úloha č. 2

Akú prezývku má Hlohovec?

A
B
C
D

A: mesto ruží

B: mesto ľalií

C: mesto tulipánov

D: mesto orchideí

Úloha č. 3

Z akého roku je prvá písomná zmienka o Hlohovci?

A
B
C
D

A: 1233

B: 1113

C: 1013

D: 1223


Úloha č. 4

Aká listina ako prvá hovorí o Hlohovci?

A
B
C
D

A: Karpatská

B: Sorošská

C: Inovecká

D: Zoborská

Úloha č. 5

Kto vlastnil Hlohovec v rokoch 1720-1945?

A
B
C
D

A: Erzsébetyovci

B: Engelyovci

C: Ezsterházyovci

D: Erdödyovci

Úloha č. 6

Aký názov Hlohovca sa v minulosti používal?

A
B
C
D

A: Galamer

B: Galgóc

C: Galic

D: Galagan


Úloha č. 7

Ako sa volá farský kostol v Hlohovci?

A
B
C
D

A: sv. Michala

B: sv. Martina

C: sv. Matúša

D: sv. Mateja

Úloha č. 8

Ako sa volá kaplnka v centre Hlohovca?

A
B
C
D

A: sv. Heleny

B: sv. Eleny

C: sv. Hany

D: sv. Anny

Úloha č. 9

V akom štýle je postavené divadlo v Hlohovci?

A
B
C
D

A: gotika

B: barok

C: empír

D: secesia


Úloha č. 10

Aký hlohovský rodák podpísal Pittsburskú dohodu?

A
B
C
D

A: Havran

B: Šiška

C: Repiský

D: Jesenák

Úloha č. 11

Ako sa volá františkánsky kostol v Hlohovci?

A
B
C
D

A: Všetkých svätých

B: sv. Františka Saleského

C: sv. Františka Xaverského

D: sv. Františka Assiského

Úloha č. 12

Aký bernolákovec pôsobil v Hlohovci?

A
B
C
D

A: Alagovič

B: Fándly

C: Bajza

D: Holý


Úloha č. 13

Kto bol minister financií u poľského revolucionára T. Kosciuszka?

A
B
C
D

A: Kapusta

B: Kapustáš

C: Kohl

D: Kohn

Úloha č. 14

Kto patril k prvým kníhtlačiarom Slovenska?

A
B
C
D

A: Marekovič

B: Mickievič

C: Manckovič

D: Mackovič

Úloha č. 15

Kto bol hlohovský rodák Ivan Kupec?

A
B
C
D

A: maliar

B: básnik

C: spevák

D: herec


Úloha č. 16

Akí študenti boli odsúdení a popravení v Hlohovci?

A
B
C
D

A: Šulek a Vrana

B: Šulek a Holuby

C: Šulek a Hrdlička

D: Šulek a Holub

Úloha č. 17

Ako sa volala Zentiva Hlohovec?

A
B
C
D

A: Lubonas

B: Slovakofarma

C: Kozmetika

D: Odeva

Úloha č. 18

Komu je zasvätený „špitálik“ v Hlohovci?

A
B
C
D

A: sv. Duchu

B: sv. Lazarovi

C: sv. Lukášovi

D: Panne Márii


Úloha č. 19

Aké múzeum je v Hlohovci?

A
B
C
D

A: balneologické

B: technické

C: krajské

D: vlastivedné

Úloha č. 20

Aký spevák je z Hlohovca?

A
B
C
D

A: Ďurinda

B: Habera

C: Ráž

D: Müller