Úloha č. 1

Čo je hloh, z ktorého je názov Hlohovec?

A
B
C
D

A: kameň

B: zviera

C: krík

D: nástroj

Úloha č. 2

Akú prezývku má Hlohovec?

A
B
C
D

A: mesto tulipánov

B: mesto ruží

C: mesto ľalií

D: mesto orchideí

Úloha č. 3

Z akého roku je prvá písomná zmienka o Hlohovci?

A
B
C
D

A: 1113

B: 1233

C: 1013

D: 1223


Úloha č. 4

Aká listina ako prvá hovorí o Hlohovci?

A
B
C
D

A: Inovecká

B: Sorošská

C: Karpatská

D: Zoborská

Úloha č. 5

Kto vlastnil Hlohovec v rokoch 1720-1945?

A
B
C
D

A: Engelyovci

B: Ezsterházyovci

C: Erzsébetyovci

D: Erdödyovci

Úloha č. 6

Aký názov Hlohovca sa v minulosti používal?

A
B
C
D

A: Galgóc

B: Galamer

C: Galic

D: Galagan


Úloha č. 7

Ako sa volá farský kostol v Hlohovci?

A
B
C
D

A: sv. Martina

B: sv. Michala

C: sv. Mateja

D: sv. Matúša

Úloha č. 8

Ako sa volá kaplnka v centre Hlohovca?

A
B
C
D

A: sv. Eleny

B: sv. Hany

C: sv. Anny

D: sv. Heleny

Úloha č. 9

V akom štýle je postavené divadlo v Hlohovci?

A
B
C
D

A: secesia

B: barok

C: empír

D: gotika


Úloha č. 10

Aký hlohovský rodák podpísal Pittsburskú dohodu?

A
B
C
D

A: Jesenák

B: Havran

C: Repiský

D: Šiška

Úloha č. 11

Ako sa volá františkánsky kostol v Hlohovci?

A
B
C
D

A: sv. Františka Saleského

B: sv. Františka Assiského

C: sv. Františka Xaverského

D: Všetkých svätých

Úloha č. 12

Aký bernolákovec pôsobil v Hlohovci?

A
B
C
D

A: Holý

B: Bajza

C: Fándly

D: Alagovič


Úloha č. 13

Kto bol minister financií u poľského revolucionára T. Kosciuszka?

A
B
C
D

A: Kohn

B: Kapusta

C: Kapustáš

D: Kohl

Úloha č. 14

Kto patril k prvým kníhtlačiarom Slovenska?

A
B
C
D

A: Marekovič

B: Mackovič

C: Manckovič

D: Mickievič

Úloha č. 15

Kto bol hlohovský rodák Ivan Kupec?

A
B
C
D

A: maliar

B: básnik

C: herec

D: spevák


Úloha č. 16

Akí študenti boli odsúdení a popravení v Hlohovci?

A
B
C
D

A: Šulek a Holuby

B: Šulek a Hrdlička

C: Šulek a Vrana

D: Šulek a Holub

Úloha č. 17

Ako sa volala Zentiva Hlohovec?

A
B
C
D

A: Kozmetika

B: Odeva

C: Lubonas

D: Slovakofarma

Úloha č. 18

Komu je zasvätený „špitálik“ v Hlohovci?

A
B
C
D

A: sv. Duchu

B: sv. Lukášovi

C: sv. Lazarovi

D: Panne Márii


Úloha č. 19

Aké múzeum je v Hlohovci?

A
B
C
D

A: technické

B: krajské

C: vlastivedné

D: balneologické

Úloha č. 20

Aký spevák je z Hlohovca?

A
B
C
D

A: Ráž

B: Habera

C: Ďurinda

D: Müller