Úloha č. 1

Čo je hloh, z ktorého je názov Hlohovec?

A
B
C
D

A: kameň

B: zviera

C: krík

D: nástroj

Úloha č. 2

Akú prezývku má Hlohovec?

A
B
C
D

A: mesto ľalií

B: mesto orchideí

C: mesto ruží

D: mesto tulipánov

Úloha č. 3

Z akého roku je prvá písomná zmienka o Hlohovci?

A
B
C
D

A: 1113

B: 1223

C: 1233

D: 1013


Úloha č. 4

Aká listina ako prvá hovorí o Hlohovci?

A
B
C
D

A: Inovecká

B: Sorošská

C: Zoborská

D: Karpatská

Úloha č. 5

Kto vlastnil Hlohovec v rokoch 1720-1945?

A
B
C
D

A: Erdödyovci

B: Ezsterházyovci

C: Engelyovci

D: Erzsébetyovci

Úloha č. 6

Aký názov Hlohovca sa v minulosti používal?

A
B
C
D

A: Galamer

B: Galic

C: Galagan

D: Galgóc


Úloha č. 7

Ako sa volá farský kostol v Hlohovci?

A
B
C
D

A: sv. Mateja

B: sv. Michala

C: sv. Martina

D: sv. Matúša

Úloha č. 8

Ako sa volá kaplnka v centre Hlohovca?

A
B
C
D

A: sv. Heleny

B: sv. Eleny

C: sv. Anny

D: sv. Hany

Úloha č. 9

V akom štýle je postavené divadlo v Hlohovci?

A
B
C
D

A: empír

B: barok

C: secesia

D: gotika


Úloha č. 10

Aký hlohovský rodák podpísal Pittsburskú dohodu?

A
B
C
D

A: Havran

B: Jesenák

C: Repiský

D: Šiška

Úloha č. 11

Ako sa volá františkánsky kostol v Hlohovci?

A
B
C
D

A: sv. Františka Xaverského

B: Všetkých svätých

C: sv. Františka Assiského

D: sv. Františka Saleského

Úloha č. 12

Aký bernolákovec pôsobil v Hlohovci?

A
B
C
D

A: Holý

B: Fándly

C: Bajza

D: Alagovič


Úloha č. 13

Kto bol minister financií u poľského revolucionára T. Kosciuszka?

A
B
C
D

A: Kohn

B: Kohl

C: Kapustáš

D: Kapusta

Úloha č. 14

Kto patril k prvým kníhtlačiarom Slovenska?

A
B
C
D

A: Mickievič

B: Mackovič

C: Marekovič

D: Manckovič

Úloha č. 15

Kto bol hlohovský rodák Ivan Kupec?

A
B
C
D

A: básnik

B: herec

C: spevák

D: maliar


Úloha č. 16

Akí študenti boli odsúdení a popravení v Hlohovci?

A
B
C
D

A: Šulek a Vrana

B: Šulek a Hrdlička

C: Šulek a Holub

D: Šulek a Holuby

Úloha č. 17

Ako sa volala Zentiva Hlohovec?

A
B
C
D

A: Lubonas

B: Odeva

C: Slovakofarma

D: Kozmetika

Úloha č. 18

Komu je zasvätený „špitálik“ v Hlohovci?

A
B
C
D

A: sv. Lukášovi

B: sv. Lazarovi

C: Panne Márii

D: sv. Duchu


Úloha č. 19

Aké múzeum je v Hlohovci?

A
B
C
D

A: technické

B: balneologické

C: vlastivedné

D: krajské

Úloha č. 20

Aký spevák je z Hlohovca?

A
B
C
D

A: Müller

B: Habera

C: Ďurinda

D: Ráž