Úloha č. 1

Vyber správnu možnosť pravopisu čísloviek: Je to mrakodrap s 57 výťahmi a 8 eskalátormi.

A
B
C
D

A: päťdesiatimi siedmymi/ ôsmimi

B: päťdesiatimi siedmimi/ôsmimi

C: päťdesiatimi siedmimi/ ôsmymi

D: päťdesiatimisiedmimi/ ôsmimi

Úloha č. 2

Vyber správnu možnosť pravopisu číslovky: Zúčastnili sa na ňom 27 žiaci.

A
B
C
D

A: dvadsiati siedmy

B: dvadsiatisiedmi

C: dvadsiatisiedmy

D: dvadsiati siedmi

Úloha č. 3

Vyber správnu možnosť pravopisu číslovky: Priniesol tašku s 81 knihami.

A
B
C
D

A: osemdesiat jeden

B: osemdesiat jedna

C: osemdesiatjeden

D: osemdesiatjedna


Úloha č. 4

Vyber správnu možnosť pravopisu číslovky: Mrakodrap má 3 000 podzemných parkovacích miest.

A
B
C
D

A:

B: tritisíc

C:

D: tri tisíc

Úloha č. 5

Vyber správnu možnosť pravopisu číslovky: V úli má 9 000 000 včiel.

A
B
C
D

A:

B:

C: deväť miliónov

D: deväťmiliónov

Úloha č. 6

Vyber správnu možnosť pravopisu číslovky: V meste je 2 856 134 obyvateľov.

A
B
C
D

A: dvamilióny osemstopäťdesiatšesťtisíc stotridsaťštyri

B: dvamilióny osemstopäťdesiatšesť tisíc stotridsaťštyri

C: dva milióny osemstopäťdesiatšesťtisíc stotridsaťštyri

D: dva milióny osemstopäťdesiatšesť tisíc stostridsať štyri


Úloha č. 7

Základné číslovky v základnom tvare (nominatív) píšeme

A
B
C
D

A:

B: oddelene

C: spolu (ako jedno slovo)

D:

Úloha č. 8

Pri skloňovaní základných čísloviek jednotky

A
B
C
D

A: neoddeľujeme

B:

C:

D: oddeľujeme

Úloha č. 9

Číslovky označujúce STOVKY a TISÍCKY píšeme

A
B
C
D

A: spolu

B:

C:

D: oddelene


Úloha č. 10

Číslovky označujúce MILIÓNY a MILIARDY píšeme

A
B
C
D

A:

B: oddelene

C:

D: spolu

Úloha č. 11

Vyber vhodnú kombináciu vzorov pre číslovky: nula - milión - miliarda

A
B
C
D

A: žena - stroj - žena

B: žena - dub - žena

C: žena - dub - ulica

D: ulica - dub - žena

Úloha č. 12

Na základné číslovky sa pýtame opytovacím zámenom ...

A
B
C
D

A: Koľko?

B: Koľký?

C: Koľkokrát?

D: Koľkoraký?