Úloha č. 1

Vyber správnu možnosť pravopisu čísloviek: Je to mrakodrap s 57 výťahmi a 8 eskalátormi.

A
B
C
D

A: päťdesiatimi siedmimi/ôsmimi

B: päťdesiatimi siedmimi/ ôsmymi

C: päťdesiatimi siedmymi/ ôsmimi

D: päťdesiatimisiedmimi/ ôsmimi

Úloha č. 2

Vyber správnu možnosť pravopisu číslovky: Zúčastnili sa na ňom 27 žiaci.

A
B
C
D

A: dvadsiati siedmy

B: dvadsiati siedmi

C: dvadsiatisiedmy

D: dvadsiatisiedmi

Úloha č. 3

Vyber správnu možnosť pravopisu číslovky: Priniesol tašku s 81 knihami.

A
B
C
D

A: osemdesiat jeden

B: osemdesiatjeden

C: osemdesiatjedna

D: osemdesiat jedna


Úloha č. 4

Vyber správnu možnosť pravopisu číslovky: Mrakodrap má 3 000 podzemných parkovacích miest.

A
B
C
D

A: tri tisíc

B:

C:

D: tritisíc

Úloha č. 5

Vyber správnu možnosť pravopisu číslovky: V úli má 9 000 000 včiel.

A
B
C
D

A:

B: deväť miliónov

C: deväťmiliónov

D:

Úloha č. 6

Vyber správnu možnosť pravopisu číslovky: V meste je 2 856 134 obyvateľov.

A
B
C
D

A: dva milióny osemstopäťdesiatšesťtisíc stotridsaťštyri

B: dva milióny osemstopäťdesiatšesť tisíc stostridsať štyri

C: dvamilióny osemstopäťdesiatšesť tisíc stotridsaťštyri

D: dvamilióny osemstopäťdesiatšesťtisíc stotridsaťštyri


Úloha č. 7

Základné číslovky v základnom tvare (nominatív) píšeme

A
B
C
D

A:

B: oddelene

C:

D: spolu (ako jedno slovo)

Úloha č. 8

Pri skloňovaní základných čísloviek jednotky

A
B
C
D

A:

B: neoddeľujeme

C: oddeľujeme

D:

Úloha č. 9

Číslovky označujúce STOVKY a TISÍCKY píšeme

A
B
C
D

A: spolu

B:

C:

D: oddelene


Úloha č. 10

Číslovky označujúce MILIÓNY a MILIARDY píšeme

A
B
C
D

A: oddelene

B:

C:

D: spolu

Úloha č. 11

Vyber vhodnú kombináciu vzorov pre číslovky: nula - milión - miliarda

A
B
C
D

A: ulica - dub - žena

B: žena - stroj - žena

C: žena - dub - ulica

D: žena - dub - žena

Úloha č. 12

Na základné číslovky sa pýtame opytovacím zámenom ...

A
B
C
D

A: Koľkoraký?

B: Koľko?

C: Koľkokrát?

D: Koľký?