Úloha č. 1

Urč rozdiel čísel 5 a -2

A
B
C
D

A: 7

B: -7

C: 3

D: -3

Úloha č. 2

Urč súčet čísel -13 a -19

A
B
C
D

A: 32

B: -6

C: -32

D: 6

Úloha č. 3

Teplota večer bola 4,8 °C. Do rána klesla o 9,5 °C. Aká teplota bola ráno?

A
B
C
D

A: - 5,7 °C

B: - 4,7 °C

C: 14,3 °C

D: - 14,3 °C


Úloha č. 4

Kde je správne matematicky zapísaná veta (aj s výsledkom): rozdiel čísel 17 a (-5) je ...

A
B
C
D

A: 17 - (+5) = 12

B: 17 - (-5) = - 22

C: 17 + (-5) = 12

D: 17 - (-5) = 22

Úloha č. 5

V ktorom prípade sú správne odstránené zátvorky a vypočítaný výsledok? - 7 + (-4) - (-9) =

A
B
C
D

A: 7 - 4 + 9 = - 2

B: - 7 + 4 + 9 = 6

C: - 7 - 4 + 9 = - 2

D: - 7 - 4 - 9 = - 2

Úloha č. 6

12 + (- 11) - ( - 3 ) + ( - 15) =

A
B
C
D

A: 13

B: - 11

C: - 17

D: - 27


Úloha č. 7

V ktorom prípade sú správne odstránené zátvorky a vypočítaný výsledok? 18 - (-4) + (-29) =

A
B
C
D

A: 18 + 4 - 29 = - 7

B: 18 - 4 - 29 = - 15

C: 18 - 4 - 29 = - 7

D: 18 + 4 - 29 = - 15

Úloha č. 8

Nájdi nesprávne vyriešený príklad!

A
B
C
D

A: - 6 + (- 9) - (- 13) = - 6 - 9 - 13 = - 28

B: 8 - (- 4) + ( + 9) = 8 + 4 + 9 = 21

C: - 10 - (- 9) - (+ 6) = - 10 + 9 - 6 = - 7

D: - 13 + (- 9) - (-3) = - 13 - 9 + 3 = - 19

Úloha č. 9

Teplota večer bola - 2,8 °C. Ráno bola - 9,3 °C. Urč teplotný rozdiel. Kde je správny výpočet?

A
B
C
D

A: - 2,8 - (- 9,3) = - 2,8 + 9,3 = 6,5

B: - 9,3 - 2,8 = - 12,1

C: - 2,8 - (- 9,3) = 2,8 + 9,3 = 12,1

D: - 2,8 - (- 9,3) = - 2,8 - 9,3 = - 12,1


Úloha č. 10

Vypočítaj: - 15 + ( -14) - ( + 13) - ( -12) =

A
B
C
D

A: 0

B: -30

C: 11

D: -4