Úloha č. 1

Ktorý uhol je ostrý?

A
B
C
D

A: 237°

B: 97°

C: 47 °

D: 117°

Úloha č. 2

Ktorý uhol je priamy?

A
B
C
D

A: 80°

B: 90°

C: 180°

D: 190°

Úloha č. 3

Ktorý trojuholník je tupouhlý?

A
B
C
D

A: 25°, 105°, 50°

B: 85°, 15°, 80°

C: 60°, 70°, 50°

D: 40°, 90°, 50°


Úloha č. 4

3° 20´ + 5°25´ =

A
B
C
D

A: 9°05´

B: 8°45´

C: 8°55´

D: 37°35´

Úloha č. 5

370´ =

A
B
C
D

A: 3°70´

B: 6°10´

C: 7°10

D: 6°

Úloha č. 6

Dopočítaj tretí uhol v trojuholníku (45°, 35°, ? )

A
B
C
D

A: 100°

B: 45 °

C: 90°

D: 180°


Úloha č. 7

Uhly alfa a beta sú vrcholové uhly. Alfa je 85°. Koľko má beta?

A
B
C
D

A: 115°

B: 85°

C: 95°

D: 180°

Úloha č. 8

Uhly alfa a beta sú susedné uhly. Beta je 55°. Koľko má alfa?

A
B
C
D

A: 45°

B: 180°

C: 55°

D: 125°

Úloha č. 9

Uhly alfa a beta sú vrcholové uhly. Beta je 140°. Koľko má alfa?

A
B
C
D

A: 40°

B: 140°

C: 60°

D: 180°


Úloha č. 10

Uhly alfa a beta sú susedné uhly. Alfa je 140°. Koľko má beta?

A
B
C
D

A: 40°

B: 140°

C: 40°

D: 180°