Úloha č. 1

Ktorý uhol je ostrý?

A
B
C
D

A: 237°

B: 117°

C: 97°

D: 47 °

Úloha č. 2

Ktorý uhol je priamy?

A
B
C
D

A: 180°

B: 190°

C: 90°

D: 80°

Úloha č. 3

Ktorý trojuholník je tupouhlý?

A
B
C
D

A: 85°, 15°, 80°

B: 60°, 70°, 50°

C: 25°, 105°, 50°

D: 40°, 90°, 50°


Úloha č. 4

3° 20´ + 5°25´ =

A
B
C
D

A: 8°45´

B: 37°35´

C: 9°05´

D: 8°55´

Úloha č. 5

370´ =

A
B
C
D

A: 6°

B: 7°10

C: 6°10´

D: 3°70´

Úloha č. 6

Dopočítaj tretí uhol v trojuholníku (45°, 35°, ? )

A
B
C
D

A: 45 °

B: 180°

C: 90°

D: 100°


Úloha č. 7

Uhly alfa a beta sú vrcholové uhly. Alfa je 85°. Koľko má beta?

A
B
C
D

A: 85°

B: 115°

C: 180°

D: 95°

Úloha č. 8

Uhly alfa a beta sú susedné uhly. Beta je 55°. Koľko má alfa?

A
B
C
D

A: 45°

B: 180°

C: 125°

D: 55°

Úloha č. 9

Uhly alfa a beta sú vrcholové uhly. Beta je 140°. Koľko má alfa?

A
B
C
D

A: 180°

B: 140°

C: 60°

D: 40°


Úloha č. 10

Uhly alfa a beta sú susedné uhly. Alfa je 140°. Koľko má beta?

A
B
C
D

A: 140°

B: 40°

C: 40°

D: 180°