Úloha č. 1

Podľa čoho sa farba chameleónov mení?

A
B
C
D

A: len tak, hocikedy

B: podľa emócií

C: podľa strachu

D: podľa prostredia

Úloha č. 2

Kde sa najčastejšie vyskytujú?

A
B
C
D

A: dažďové pralesy

B: extrémne suché púšte

C: púšte, polopúšte a savany

D: severný pól

Úloha č. 3

Koľko druhov chameleónov existuje?

A
B
C
D

A: viac ako 610 druhov

B: viac ako 130 druhov

C: 3 druhy

D: menej ako 130 druhov


Úloha č. 4

Čo tvorí najväčšiu časť potravy chameleónov?

A
B
C
D

A: bodavý hmyz

B: červíky

C: hmyz

D: konáre

Úloha č. 5

Aká je zaujímavosť oka chameleóna?

A
B
C
D

A: vidí farebne

B: môže sledovať okolie z veľmi širokého uhla

C: nevidí

D: má oči aj vzadu