Úloha č. 1

Podľa čoho sa farba chameleónov mení?

A
B
C
D

A: podľa prostredia

B: podľa emócií

C: len tak, hocikedy

D: podľa strachu

Úloha č. 2

Kde sa najčastejšie vyskytujú?

A
B
C
D

A: extrémne suché púšte

B: severný pól

C: dažďové pralesy

D: púšte, polopúšte a savany

Úloha č. 3

Koľko druhov chameleónov existuje?

A
B
C
D

A: menej ako 130 druhov

B: viac ako 130 druhov

C: viac ako 610 druhov

D: 3 druhy


Úloha č. 4

Čo tvorí najväčšiu časť potravy chameleónov?

A
B
C
D

A: bodavý hmyz

B: hmyz

C: konáre

D: červíky

Úloha č. 5

Aká je zaujímavosť oka chameleóna?

A
B
C
D

A: nevidí

B: má oči aj vzadu

C: vidí farebne

D: môže sledovať okolie z veľmi širokého uhla