Úloha č. 1

Podľa čoho sa farba chameleónov mení?

A
B
C
D

A: podľa emócií

B: podľa prostredia

C: podľa strachu

D: len tak, hocikedy

Úloha č. 2

Kde sa najčastejšie vyskytujú?

A
B
C
D

A: dažďové pralesy

B: púšte, polopúšte a savany

C: severný pól

D: extrémne suché púšte

Úloha č. 3

Koľko druhov chameleónov existuje?

A
B
C
D

A: 3 druhy

B: viac ako 130 druhov

C: viac ako 610 druhov

D: menej ako 130 druhov


Úloha č. 4

Čo tvorí najväčšiu časť potravy chameleónov?

A
B
C
D

A: červíky

B: konáre

C: bodavý hmyz

D: hmyz

Úloha č. 5

Aká je zaujímavosť oka chameleóna?

A
B
C
D

A: nevidí

B: vidí farebne

C: má oči aj vzadu

D: môže sledovať okolie z veľmi širokého uhla