Úloha č. 1

Podľa čoho sa farba chameleónov mení?

A
B
C
D

A: podľa strachu

B: len tak, hocikedy

C: podľa prostredia

D: podľa emócií

Úloha č. 2

Kde sa najčastejšie vyskytujú?

A
B
C
D

A: dažďové pralesy

B: extrémne suché púšte

C: severný pól

D: púšte, polopúšte a savany

Úloha č. 3

Koľko druhov chameleónov existuje?

A
B
C
D

A: viac ako 610 druhov

B: 3 druhy

C: menej ako 130 druhov

D: viac ako 130 druhov


Úloha č. 4

Čo tvorí najväčšiu časť potravy chameleónov?

A
B
C
D

A: konáre

B: červíky

C: hmyz

D: bodavý hmyz

Úloha č. 5

Aká je zaujímavosť oka chameleóna?

A
B
C
D

A: nevidí

B: vidí farebne

C: má oči aj vzadu

D: môže sledovať okolie z veľmi širokého uhla