Úloha č. 1

Podľa čoho sa farba chameleónov mení?

A
B
C
D

A: podľa emócií

B: podľa strachu

C: len tak, hocikedy

D: podľa prostredia

Úloha č. 2

Kde sa najčastejšie vyskytujú?

A
B
C
D

A: extrémne suché púšte

B: severný pól

C: púšte, polopúšte a savany

D: dažďové pralesy

Úloha č. 3

Koľko druhov chameleónov existuje?

A
B
C
D

A: viac ako 130 druhov

B: 3 druhy

C: viac ako 610 druhov

D: menej ako 130 druhov


Úloha č. 4

Čo tvorí najväčšiu časť potravy chameleónov?

A
B
C
D

A: hmyz

B: konáre

C: červíky

D: bodavý hmyz

Úloha č. 5

Aká je zaujímavosť oka chameleóna?

A
B
C
D

A: vidí farebne

B: má oči aj vzadu

C: môže sledovať okolie z veľmi širokého uhla

D: nevidí