Úloha č. 1

Podľa čoho sa farba chameleónov mení?

A
B
C
D

A: len tak, hocikedy

B: podľa strachu

C: podľa prostredia

D: podľa emócií

Úloha č. 2

Kde sa najčastejšie vyskytujú?

A
B
C
D

A: severný pól

B: extrémne suché púšte

C: púšte, polopúšte a savany

D: dažďové pralesy

Úloha č. 3

Koľko druhov chameleónov existuje?

A
B
C
D

A: menej ako 130 druhov

B: viac ako 130 druhov

C: viac ako 610 druhov

D: 3 druhy


Úloha č. 4

Čo tvorí najväčšiu časť potravy chameleónov?

A
B
C
D

A: konáre

B: hmyz

C: červíky

D: bodavý hmyz

Úloha č. 5

Aká je zaujímavosť oka chameleóna?

A
B
C
D

A: môže sledovať okolie z veľmi širokého uhla

B: má oči aj vzadu

C: nevidí

D: vidí farebne