Úloha č. 1

Podľa čoho sa farba chameleónov mení?

A
B
C
D

A: podľa prostredia

B: podľa strachu

C: len tak, hocikedy

D: podľa emócií

Úloha č. 2

Kde sa najčastejšie vyskytujú?

A
B
C
D

A: dažďové pralesy

B: severný pól

C: púšte, polopúšte a savany

D: extrémne suché púšte

Úloha č. 3

Koľko druhov chameleónov existuje?

A
B
C
D

A: viac ako 610 druhov

B: viac ako 130 druhov

C: menej ako 130 druhov

D: 3 druhy


Úloha č. 4

Čo tvorí najväčšiu časť potravy chameleónov?

A
B
C
D

A: červíky

B: hmyz

C: bodavý hmyz

D: konáre

Úloha č. 5

Aká je zaujímavosť oka chameleóna?

A
B
C
D

A: vidí farebne

B: nevidí

C: má oči aj vzadu

D: môže sledovať okolie z veľmi širokého uhla