Úloha č. 1

Podľa čoho sa farba chameleónov mení?

A
B
C
D

A: podľa emócií

B: len tak, hocikedy

C: podľa strachu

D: podľa prostredia

Úloha č. 2

Kde sa najčastejšie vyskytujú?

A
B
C
D

A: severný pól

B: dažďové pralesy

C: púšte, polopúšte a savany

D: extrémne suché púšte

Úloha č. 3

Koľko druhov chameleónov existuje?

A
B
C
D

A: viac ako 610 druhov

B: 3 druhy

C: viac ako 130 druhov

D: menej ako 130 druhov


Úloha č. 4

Čo tvorí najväčšiu časť potravy chameleónov?

A
B
C
D

A: bodavý hmyz

B: hmyz

C: konáre

D: červíky

Úloha č. 5

Aká je zaujímavosť oka chameleóna?

A
B
C
D

A: nevidí

B: môže sledovať okolie z veľmi širokého uhla

C: má oči aj vzadu

D: vidí farebne