Úloha č. 1

Podľa čoho sa farba chameleónov mení?

A
B
C
D

A: podľa prostredia

B: len tak, hocikedy

C: podľa emócií

D: podľa strachu

Úloha č. 2

Kde sa najčastejšie vyskytujú?

A
B
C
D

A: severný pól

B: extrémne suché púšte

C: dažďové pralesy

D: púšte, polopúšte a savany

Úloha č. 3

Koľko druhov chameleónov existuje?

A
B
C
D

A: viac ako 130 druhov

B: viac ako 610 druhov

C: menej ako 130 druhov

D: 3 druhy


Úloha č. 4

Čo tvorí najväčšiu časť potravy chameleónov?

A
B
C
D

A: bodavý hmyz

B: hmyz

C: červíky

D: konáre

Úloha č. 5

Aká je zaujímavosť oka chameleóna?

A
B
C
D

A: má oči aj vzadu

B: vidí farebne

C: nevidí

D: môže sledovať okolie z veľmi širokého uhla