Úloha č. 1

Prídavné mená delíme na:

A
B
C
D

A: individuálne a druhové

B: vzťahové a druhové

C: vlastnostné a privlastňovacie

D: privlastňovacie a akostné

Úloha č. 2

Privlastňovacie prídavné mená sú:

A
B
C
D

A: individuálne a druhové

B: vzťahové a akostné

C: individuálne a druhotné

D: individuálne a privlastňovacie

Úloha č. 3

V ktorej možnosti sú všetky spojenia gramaticky správne

A
B
C
D

A: Filipove auto, dobrí spolužiaci, babkin koláč

B: lenivý žiaci, dobrý kuchár, vzácni kvet

C: pekní chlapi, vzácny človek, Katkyn sused

D: krásny snehuliak, matkin brat, milí učitelia


Úloha č. 4

Lokál singuláru mužského rodu vzoru páví má tvar:

A
B
C
D

A: o pávóm

B: o páviom

C: o pávom

D: o pavom

Úloha č. 5

Vyber možnosť, v ktorej sú správne tvary:

A
B
C
D

A: o medvediom brlohu, s haďou kožou, s včelími kráľovnami

B: o sobých záprahoch, na kohútích zápasoch, v oslej koži

C: o medveďom chvoste, s včeľou kráľovnou, s líščími uškami

D: o včelom mede, s haďou kožou, s líščími labkami

Úloha č. 6

V ktorej možnosti je správne určené prídavné meno pracovný z nasledujúcej vety: Rozprával mi o svojich skúsenostiach počas rýchleho pracovného tempa.

A
B
C
D

A: vzťahové, SR, sg., D, pekný

B: akostné, MR, sg., D, pekný

C: vzťahové, SR, sg., G, pekný

D: akostné, SR, sg., G, pekný


Úloha č. 7

V ktorej z možností je pravopisná chyba v oboch spojeniach

A
B
C
D

A: pštrosí samec, detský park

B: lososím mäsom, Vierkina mama

C: o otcovými príbuznými, sesedkini synovia

D: k bratovím veciam, strýkove auto

Úloha č. 8

Vyber možnosť, kde sa nachádzajú iba akostné prídavné mená

A
B
C
D

A: červený, lepší, svetlý

B: červený, horárov, makový

C: svetlý, mierová, líščí

D: minulý, učiteľov, malý

Úloha č. 9

Vyber možnosť, v ktorej sa nachádzajú iba vzťahové prídavné mená

A
B
C
D

A: najnovší, svetový, slávny

B: rozprávkový, tatranský, slávny

C: budúci, kohútí, Stanov

D: svetový, hrdinský, rozprávkový


Úloha č. 10

Označ správne tvrdenie o prídavnom mene v slovnom spojení "ďakujem starostlivým rodičom"

A
B
C
D

A: akostné, MR, pl., D, pekný

B: akostné, MR, pl,, L, pekný

C: vzťahové, MR, pl., D, pekný

D: vzťahové, MR, pl., L, pekný

Úloha č. 11

Označ správne tvrdenie o prídavnom mene v slovnom spojení "o susedových psíčatách"

A
B
C
D

A: privlastňovacie., SR, pl., L, otcov

B: privlastňovacie, MR, pl., L, otcov

C: akostné, MR, pl., L, pekný

D: akostné, SR, pl., L, pekný

Úloha č. 12

Označ správne tvrdenie o slovnom spojení "z chutných jedál"

A
B
C
D

A: akostné, MR, pl., A, pekný

B: akostné, SR, pl., G, pekný

C: akostné, SR, pl., A, pekný

D: akostné, MR, pl, G, pekný


Úloha č. 13

Označ správne tvrdenie o slovnom spojení "z domácich jedál"

A
B
C
D

A: vzťahové, SR, pl., G, cudzí

B: vzťahové,SR, pl., G, pekný

C: akostné, SR, pl., G, cudzí

D: akostné, SR, pl., G, pekný

Úloha č. 14

Označ možnosť, v ktorej sú prídavné mená napísané správne

A
B
C
D

A: Vierkino pravítko, na motýľom krídle

B: Matkine auto, s husým perím

C: Vladové deti, o hadom jede

D: so včelou kašičkou, susedkine dieťa

Úloha č. 15

Urč správne druh a vzor prídavného mena: stolárske nástroje

A
B
C
D

A: akostné cudzí

B: vzťahové pekný

C: akostné pekný

D: privlastňovacie otcov


Úloha č. 16

Urč správne druh a vzor prídavného mena: stolárove nástroje

A
B
C
D

A: vzťahové pekný

B: privlastňovacie otcov

C: akostné pekný

D: vzťahové cudzí

Úloha č. 17

Urč správne druh a vzor prídavného mena: vo včelích úľoch

A
B
C
D

A: privlastňovacie otcov

B: privlastňovacie páví

C: privlastňovacie detský

D: privlastňovacie matkin

Úloha č. 18

Urč správne druh a vzor prídavného mena: na Petrinej stoličke

A
B
C
D

A: privlastňovacie otcov

B: privlastňovacie matkin

C: privlastňovacie Petrin

D: privlastňovacie páví


Úloha č. 19

Urč správne druh, rod a vzor prídavného mena: Matúšova socha

A
B
C
D

A: privlastňovacie, ŽR, otcov

B: vzťahové, ŽR, pekný

C: vzťahové, SR, pekný

D: privlastňovacie, SR, otcov

Úloha č. 20

Urč správne druh, rod a vzor prídavného mena: kurací vývar

A
B
C
D

A: vzťahové, MR, pekný

B: vzťahové, MR, cudzí

C: privlastňovacie, MR, páví

D: akostné, MR, pekný