Úloha č. 1

Vyber podstatné mená, ktoré sa skloňujú podľa vzoru srdce.

A
B
C
D

A: pole, plecami, vrecu

B: pleciam, vrecom, bábätkami

C: lístiu, žriebätkom, raždie

D: cestom, svetom, letom

Úloha č. 2

Vyber správny tvar slova pole - D., pl.

A
B
C
D

A: polí

B: polia

C: poliam

D: o poliach

Úloha č. 3

Vyber správny tvar slova káčatko - G., sg.

A
B
C
D

A: káčatka

B: káčatko

C: káčatku

D: káčatkám


Úloha č. 4

Vyber správny tvar slova plece - L., sg.

A
B
C
D

A: plecu

B: pleca

C: o pleci

D: plecom

Úloha č. 5

Vyber správny tvar slova húsatko- I., pl.

A
B
C
D

A: húsatkami

B: húsatkám

C: húsatkách

D: húsatkamy

Úloha č. 6

Daj slovo do stredného rodu podľa vzoru dievča a vyber obidva správne tvary: vták

A
B
C
D

A: vtáky, vtáčence

B: vtáčatá, vtáky

C: vtáky, táčence

D: vtáčatá, vtáčence


Úloha č. 7

Vyber slovo, ktoré sa neskloňuje podľa vzoru mesto.

A
B
C
D

A: oknami

B: ihriskami

C: perami

D: plecami

Úloha č. 8

Vyber slovo, ktoré sa skloňuje podľa vzoru srdce.

A
B
C
D

A: oknom

B: dvojčaťom

C: vrecom

D: perom

Úloha č. 9

Vyber možnosť, kde sa všetky slová skloňujú podľa vzoru mesto.

A
B
C
D

A: stanovištia, dedovia, vrecia

B: s menom, od pier, do vajec

C: s menom, od pier, perám

D: na poliach, v moriach, vreciach


Úloha č. 10

Doplň do slov i,í,y,ý. Vyber správnu možnosť. .. viac pol_, z v_svedčen_, z doch básn_

A
B
C
D

A: i, y, í, í

B: í, y, i, í

C: í, y, í, í

D: i, y, y, í