Úloha č. 1

Vyber podstatné mená, ktoré sa skloňujú podľa vzoru srdce.

A
B
C
D

A: cestom, svetom, letom

B: pole, plecami, vrecu

C: pleciam, vrecom, bábätkami

D: lístiu, žriebätkom, raždie

Úloha č. 2

Vyber správny tvar slova pole - D., pl.

A
B
C
D

A: polia

B: polí

C: poliam

D: o poliach

Úloha č. 3

Vyber správny tvar slova káčatko - G., sg.

A
B
C
D

A: káčatku

B: káčatka

C: káčatkám

D: káčatko


Úloha č. 4

Vyber správny tvar slova plece - L., sg.

A
B
C
D

A: o pleci

B: pleca

C: plecu

D: plecom

Úloha č. 5

Vyber správny tvar slova húsatko- I., pl.

A
B
C
D

A: húsatkami

B: húsatkách

C: húsatkamy

D: húsatkám

Úloha č. 6

Daj slovo do stredného rodu podľa vzoru dievča a vyber obidva správne tvary: vták

A
B
C
D

A: vtáky, táčence

B: vtáčatá, vtáky

C: vtáčatá, vtáčence

D: vtáky, vtáčence


Úloha č. 7

Vyber slovo, ktoré sa neskloňuje podľa vzoru mesto.

A
B
C
D

A: ihriskami

B: oknami

C: plecami

D: perami

Úloha č. 8

Vyber slovo, ktoré sa skloňuje podľa vzoru srdce.

A
B
C
D

A: perom

B: vrecom

C: oknom

D: dvojčaťom

Úloha č. 9

Vyber možnosť, kde sa všetky slová skloňujú podľa vzoru mesto.

A
B
C
D

A: na poliach, v moriach, vreciach

B: s menom, od pier, perám

C: stanovištia, dedovia, vrecia

D: s menom, od pier, do vajec


Úloha č. 10

Doplň do slov i,í,y,ý. Vyber správnu možnosť. .. viac pol_, z v_svedčen_, z doch básn_

A
B
C
D

A: i, y, y, í

B: í, y, í, í

C: i, y, í, í

D: í, y, i, í