Úloha č. 1

Vyber podstatné mená, ktoré sa skloňujú podľa vzoru srdce.

A
B
C
D

A: pole, plecami, vrecu

B: cestom, svetom, letom

C: lístiu, žriebätkom, raždie

D: pleciam, vrecom, bábätkami

Úloha č. 2

Vyber správny tvar slova pole - D., pl.

A
B
C
D

A: poliam

B: polia

C: polí

D: o poliach

Úloha č. 3

Vyber správny tvar slova káčatko - G., sg.

A
B
C
D

A: káčatku

B: káčatkám

C: káčatka

D: káčatko

Úloha č. 4

Vyber správny tvar slova plece - L., sg.

A
B
C
D

A: pleca

B: o pleci

C: plecu

D: plecom

Úloha č. 5

Vyber správny tvar slova húsatko- I., pl.

A
B
C
D

A: húsatkami

B: húsatkamy

C: húsatkách

D: húsatkám

Úloha č. 6

Daj slovo do stredného rodu podľa vzoru dievča a vyber obidva správne tvary: vták

A
B
C
D

A: vtáčatá, vtáky

B: vtáčatá, vtáčence

C: vtáky, táčence

D: vtáky, vtáčence

Úloha č. 7

Vyber slovo, ktoré sa neskloňuje podľa vzoru mesto.

A
B
C
D

A: ihriskami

B: perami

C: plecami

D: oknami

Úloha č. 8

Vyber slovo, ktoré sa skloňuje podľa vzoru srdce.

A
B
C
D

A: perom

B: oknom

C: dvojčaťom

D: vrecom

Úloha č. 9

Vyber možnosť, kde sa všetky slová skloňujú podľa vzoru mesto.

A
B
C
D

A: stanovištia, dedovia, vrecia

B: s menom, od pier, do vajec

C: na poliach, v moriach, vreciach

D: s menom, od pier, perám

Úloha č. 10

Doplň do slov i,í,y,ý. Vyber správnu možnosť. .. viac pol_, z v_svedčen_, z doch básn_

A
B
C
D

A: í, y, í, í

B: i, y, í, í

C: i, y, y, í

D: í, y, i, í