Úloha č. 1

Vyber podstatné mená, ktoré sa skloňujú podľa vzoru srdce.

A
B
C
D

A: pleciam, vrecom, bábätkami

B: pole, plecami, vrecu

C: cestom, svetom, letom

D: lístiu, žriebätkom, raždie

Úloha č. 2

Vyber správny tvar slova pole - D., pl.

A
B
C
D

A: polia

B: poliam

C: o poliach

D: polí

Úloha č. 3

Vyber správny tvar slova káčatko - G., sg.

A
B
C
D

A: káčatka

B: káčatku

C: káčatko

D: káčatkám

Úloha č. 4

Vyber správny tvar slova plece - L., sg.

A
B
C
D

A: o pleci

B: pleca

C: plecom

D: plecu

Úloha č. 5

Vyber správny tvar slova húsatko- I., pl.

A
B
C
D

A: húsatkám

B: húsatkamy

C: húsatkami

D: húsatkách

Úloha č. 6

Daj slovo do stredného rodu podľa vzoru dievča a vyber obidva správne tvary: vták

A
B
C
D

A: vtáky, vtáčence

B: vtáky, táčence

C: vtáčatá, vtáčence

D: vtáčatá, vtáky

Úloha č. 7

Vyber slovo, ktoré sa neskloňuje podľa vzoru mesto.

A
B
C
D

A: perami

B: oknami

C: ihriskami

D: plecami

Úloha č. 8

Vyber slovo, ktoré sa skloňuje podľa vzoru srdce.

A
B
C
D

A: perom

B: oknom

C: vrecom

D: dvojčaťom

Úloha č. 9

Vyber možnosť, kde sa všetky slová skloňujú podľa vzoru mesto.

A
B
C
D

A: s menom, od pier, perám

B: s menom, od pier, do vajec

C: stanovištia, dedovia, vrecia

D: na poliach, v moriach, vreciach

Úloha č. 10

Doplň do slov i,í,y,ý. Vyber správnu možnosť. .. viac pol_, z v_svedčen_, z doch básn_

A
B
C
D

A: í, y, í, í

B: i, y, í, í

C: í, y, i, í

D: i, y, y, í