Úloha č. 1

Vyber podstatné mená, ktoré sa skloňujú podľa vzoru srdce.

A
B
C
D

A: cestom, svetom, letom

B: pleciam, vrecom, bábätkami

C: lístiu, žriebätkom, raždie

D: pole, plecami, vrecu

Úloha č. 2

Vyber správny tvar slova pole - D., pl.

A
B
C
D

A: o poliach

B: poliam

C: polí

D: polia

Úloha č. 3

Vyber správny tvar slova káčatko - G., sg.

A
B
C
D

A: káčatku

B: káčatkám

C: káčatko

D: káčatka


Úloha č. 4

Vyber správny tvar slova plece - L., sg.

A
B
C
D

A: pleca

B: plecu

C: o pleci

D: plecom

Úloha č. 5

Vyber správny tvar slova húsatko- I., pl.

A
B
C
D

A: húsatkám

B: húsatkamy

C: húsatkách

D: húsatkami

Úloha č. 6

Daj slovo do stredného rodu podľa vzoru dievča a vyber obidva správne tvary: vták

A
B
C
D

A: vtáčatá, vtáčence

B: vtáčatá, vtáky

C: vtáky, táčence

D: vtáky, vtáčence


Úloha č. 7

Vyber slovo, ktoré sa neskloňuje podľa vzoru mesto.

A
B
C
D

A: ihriskami

B: plecami

C: oknami

D: perami

Úloha č. 8

Vyber slovo, ktoré sa skloňuje podľa vzoru srdce.

A
B
C
D

A: dvojčaťom

B: oknom

C: vrecom

D: perom

Úloha č. 9

Vyber možnosť, kde sa všetky slová skloňujú podľa vzoru mesto.

A
B
C
D

A: s menom, od pier, perám

B: stanovištia, dedovia, vrecia

C: s menom, od pier, do vajec

D: na poliach, v moriach, vreciach


Úloha č. 10

Doplň do slov i,í,y,ý. Vyber správnu možnosť. .. viac pol_, z v_svedčen_, z doch básn_

A
B
C
D

A: i, y, y, í

B: i, y, í, í

C: í, y, i, í

D: í, y, í, í