Úloha č. 1

Vyber podstatné mená, ktoré sa skloňujú podľa vzoru srdce.

A
B
C
D

A: cestom, svetom, letom

B: lístiu, žriebätkom, raždie

C: pole, plecami, vrecu

D: pleciam, vrecom, bábätkami

Úloha č. 2

Vyber správny tvar slova pole - D., pl.

A
B
C
D

A: polia

B: polí

C: o poliach

D: poliam

Úloha č. 3

Vyber správny tvar slova káčatko - G., sg.

A
B
C
D

A: káčatko

B: káčatkám

C: káčatka

D: káčatku


Úloha č. 4

Vyber správny tvar slova plece - L., sg.

A
B
C
D

A: pleca

B: plecom

C: o pleci

D: plecu

Úloha č. 5

Vyber správny tvar slova húsatko- I., pl.

A
B
C
D

A: húsatkách

B: húsatkami

C: húsatkám

D: húsatkamy

Úloha č. 6

Daj slovo do stredného rodu podľa vzoru dievča a vyber obidva správne tvary: vták

A
B
C
D

A: vtáky, táčence

B: vtáčatá, vtáčence

C: vtáky, vtáčence

D: vtáčatá, vtáky


Úloha č. 7

Vyber slovo, ktoré sa neskloňuje podľa vzoru mesto.

A
B
C
D

A: perami

B: plecami

C: oknami

D: ihriskami

Úloha č. 8

Vyber slovo, ktoré sa skloňuje podľa vzoru srdce.

A
B
C
D

A: oknom

B: dvojčaťom

C: vrecom

D: perom

Úloha č. 9

Vyber možnosť, kde sa všetky slová skloňujú podľa vzoru mesto.

A
B
C
D

A: s menom, od pier, do vajec

B: stanovištia, dedovia, vrecia

C: na poliach, v moriach, vreciach

D: s menom, od pier, perám


Úloha č. 10

Doplň do slov i,í,y,ý. Vyber správnu možnosť. .. viac pol_, z v_svedčen_, z doch básn_

A
B
C
D

A: í, y, i, í

B: i, y, í, í

C: i, y, y, í

D: í, y, í, í