Úloha č. 1

V ktorom roku bola zariadená počítačová miestnosť ?

A
B
C
D

A: 1990/91

B: 1995/96

C: 1989/90

D: 1997/98

Úloha č. 2

V roku 1963 bola rozšírená kapacita školy. Koľko bola vtedy kapacita žiakov?

A
B
C
D

A: 100

B: 400

C: 200

D: 300

Úloha č. 3

Kto bol prvým riaditeľom školy ?

A
B
C
D

A: Al­bert Zachar

B: Barnabáš Tkáč

C: Štefan Čírsky

D: Michal Kožuško


Úloha č. 4

našej škole máme jazykovú školu kanadskú lektorku, ako sa volá ?

A
B
C
D

A: Bailee Washington

B: Anna Stephenson

C: Adele McCullough

D: Amanda McCullough

Úloha č. 5

Ako sa volá školský časopis ?

A
B
C
D

A: Komeňáčik

B: Hradnáčik

C: Kobylka

D: Družica

Úloha č. 6

Kto je riaditeľom našej školyv roku 2022?

A
B
C
D

A: Štefan Čírsky

B: Barnabáš Tkáč

C: Al­bert Zachar

D: Monika Dudinská