Úloha č. 1

V ktorom roku bola zariadená počítačová miestnosť ?

A
B
C
D

A: 1997/98

B: 1990/91

C: 1995/96

D: 1989/90

Úloha č. 2

V roku 1963 bola rozšírená kapacita školy. Koľko bola vtedy kapacita žiakov?

A
B
C
D

A: 100

B: 300

C: 400

D: 200

Úloha č. 3

Kto bol prvým riaditeľom školy ?

A
B
C
D

A: Michal Kožuško

B: Al­bert Zachar

C: Barnabáš Tkáč

D: Štefan Čírsky


Úloha č. 4

našej škole máme jazykovú školu kanadskú lektorku, ako sa volá ?

A
B
C
D

A: Adele McCullough

B: Bailee Washington

C: Anna Stephenson

D: Amanda McCullough

Úloha č. 5

Ako sa volá školský časopis ?

A
B
C
D

A: Hradnáčik

B: Družica

C: Komeňáčik

D: Kobylka

Úloha č. 6

Kto je riaditeľom našej školyv roku 2022?

A
B
C
D

A: Štefan Čírsky

B: Barnabáš Tkáč

C: Al­bert Zachar

D: Monika Dudinská