Úloha č. 1

Aké písmo je na obrázku?

A
B
C
D

A: klinové

B: hieroglyfy

C: latinka

D: cyrilika

Úloha č. 2

Aké písmo je na obrázku?

A
B
C
D

A: klinové

B: piktogramy

C: hlaholika

D: hieroglyfy

Úloha č. 3

Aké písmo je na obrázku?

A
B
C
D

A: hieroglyfy

B: klinové

C: azbuka

D: cyrilika


Úloha č. 4

Aké písmo je na obrázku?

A
B
C
D

A: piktogramy

B: cyrilika

C: hlaholika

D: hieroglyfy

Úloha č. 5

V ktorom roku bolo vynájdené klinové písmo?

A
B
C
D

A: 3000

B: 5000

C: 3500

D: 5500

Úloha č. 6

Akým písmom je napísaný epos o Gilgamešovi?

A
B
C
D

A: hlaholika

B: hieroglyfy

C: azbuka

D: klinové


Úloha č. 7

V ktorom roku boli vynájdené hierglyfy?

A
B
C
D

A: 3000

B: 2000

C: 5000

D: 3500

Úloha č. 8

Hieroglyfy boli písané na

A
B
C
D

A: pergamen

B: papyrus

C: hlinené tabuľky

D: papier

Úloha č. 9

Kto vynašiel klinové písmo?

A
B
C
D

A: Feničania

B: Gréci

C: Rimania

D: Sumeri


Úloha č. 10

Ktoré staré európske národy používali hláskové písmo?

A
B
C
D

A: Arabi a Peržania

B: Gréci a Rimania

C: Číňania a Peržania

D: Sumeri a Egypťania

Úloha č. 11

Aké písmo vymysleli Feničania?

A
B
C
D

A: latinku

B: azbuku

C: hláskové písmo

D: hieroglyfy

Úloha č. 12

Aké písmo priniesli Slovanom na Veľkú Moravu Konštantín a Metod?

A
B
C
D

A: cyriliku

B: latinku

C: azbuku

D: hlaholiku


Úloha č. 13

Prečo vzniklo písmo?

A
B
C
D

A: aby boli ľudia múdrejší

B: aby si ľudia lepšie zapamätali poznatky

C: aby mohli písať svojim kamarátom

D: aby ľudia viac čítali

Úloha č. 14

Pergamen je vyrobený

A
B
C
D

A: z bambusu

B: z kôry

C: z kože

D: z trstiny

Úloha č. 15

Ako sa nazývali ľudia žijúci v Mezopotámii?

A
B
C
D

A: Egypťania

B: Peržania

C: Gréci

D: Sumeri


Úloha č. 16

Ako sa volá písmo, ktoré v súčasnosti používame my, Slováci?

A
B
C
D

A: švabach

B: azbuka

C: hlaholika

D: latinka