Úloha č. 1

Aké písmo je na obrázku?

A
B
C
D

A: hieroglyfy

B: latinka

C: cyrilika

D: klinové

Úloha č. 2

Aké písmo je na obrázku?

A
B
C
D

A: piktogramy

B: hieroglyfy

C: klinové

D: hlaholika

Úloha č. 3

Aké písmo je na obrázku?

A
B
C
D

A: cyrilika

B: klinové

C: azbuka

D: hieroglyfy


Úloha č. 4

Aké písmo je na obrázku?

A
B
C
D

A: hieroglyfy

B: piktogramy

C: cyrilika

D: hlaholika

Úloha č. 5

V ktorom roku bolo vynájdené klinové písmo?

A
B
C
D

A: 5000

B: 3000

C: 5500

D: 3500

Úloha č. 6

Akým písmom je napísaný epos o Gilgamešovi?

A
B
C
D

A: hieroglyfy

B: hlaholika

C: azbuka

D: klinové


Úloha č. 7

V ktorom roku boli vynájdené hierglyfy?

A
B
C
D

A: 3000

B: 5000

C: 2000

D: 3500

Úloha č. 8

Hieroglyfy boli písané na

A
B
C
D

A: pergamen

B: hlinené tabuľky

C: papier

D: papyrus

Úloha č. 9

Kto vynašiel klinové písmo?

A
B
C
D

A: Sumeri

B: Gréci

C: Feničania

D: Rimania


Úloha č. 10

Ktoré staré európske národy používali hláskové písmo?

A
B
C
D

A: Gréci a Rimania

B: Arabi a Peržania

C: Číňania a Peržania

D: Sumeri a Egypťania

Úloha č. 11

Aké písmo vymysleli Feničania?

A
B
C
D

A: hláskové písmo

B: hieroglyfy

C: latinku

D: azbuku

Úloha č. 12

Aké písmo priniesli Slovanom na Veľkú Moravu Konštantín a Metod?

A
B
C
D

A: latinku

B: cyriliku

C: hlaholiku

D: azbuku


Úloha č. 13

Prečo vzniklo písmo?

A
B
C
D

A: aby si ľudia lepšie zapamätali poznatky

B: aby ľudia viac čítali

C: aby boli ľudia múdrejší

D: aby mohli písať svojim kamarátom

Úloha č. 14

Pergamen je vyrobený

A
B
C
D

A: z kôry

B: z trstiny

C: z bambusu

D: z kože

Úloha č. 15

Ako sa nazývali ľudia žijúci v Mezopotámii?

A
B
C
D

A: Egypťania

B: Gréci

C: Sumeri

D: Peržania


Úloha č. 16

Ako sa volá písmo, ktoré v súčasnosti používame my, Slováci?

A
B
C
D

A: azbuka

B: hlaholika

C: švabach

D: latinka