Úloha č. 1

Aké písmo je na obrázku?

A
B
C
D

A: hieroglyfy

B: latinka

C: cyrilika

D: klinové

Úloha č. 2

Aké písmo je na obrázku?

A
B
C
D

A: piktogramy

B: klinové

C: hlaholika

D: hieroglyfy

Úloha č. 3

Aké písmo je na obrázku?

A
B
C
D

A: cyrilika

B: hieroglyfy

C: azbuka

D: klinové


Úloha č. 4

Aké písmo je na obrázku?

A
B
C
D

A: cyrilika

B: hlaholika

C: piktogramy

D: hieroglyfy

Úloha č. 5

V ktorom roku bolo vynájdené klinové písmo?

A
B
C
D

A: 5000

B: 5500

C: 3000

D: 3500

Úloha č. 6

Akým písmom je napísaný epos o Gilgamešovi?

A
B
C
D

A: azbuka

B: klinové

C: hieroglyfy

D: hlaholika


Úloha č. 7

V ktorom roku boli vynájdené hierglyfy?

A
B
C
D

A: 2000

B: 3500

C: 3000

D: 5000

Úloha č. 8

Hieroglyfy boli písané na

A
B
C
D

A: hlinené tabuľky

B: papyrus

C: papier

D: pergamen

Úloha č. 9

Kto vynašiel klinové písmo?

A
B
C
D

A: Rimania

B: Gréci

C: Sumeri

D: Feničania


Úloha č. 10

Ktoré staré európske národy používali hláskové písmo?

A
B
C
D

A: Sumeri a Egypťania

B: Gréci a Rimania

C: Arabi a Peržania

D: Číňania a Peržania

Úloha č. 11

Aké písmo vymysleli Feničania?

A
B
C
D

A: azbuku

B: latinku

C: hláskové písmo

D: hieroglyfy

Úloha č. 12

Aké písmo priniesli Slovanom na Veľkú Moravu Konštantín a Metod?

A
B
C
D

A: azbuku

B: cyriliku

C: latinku

D: hlaholiku


Úloha č. 13

Prečo vzniklo písmo?

A
B
C
D

A: aby ľudia viac čítali

B: aby boli ľudia múdrejší

C: aby mohli písať svojim kamarátom

D: aby si ľudia lepšie zapamätali poznatky

Úloha č. 14

Pergamen je vyrobený

A
B
C
D

A: z bambusu

B: z trstiny

C: z kože

D: z kôry

Úloha č. 15

Ako sa nazývali ľudia žijúci v Mezopotámii?

A
B
C
D

A: Peržania

B: Egypťania

C: Gréci

D: Sumeri


Úloha č. 16

Ako sa volá písmo, ktoré v súčasnosti používame my, Slováci?

A
B
C
D

A: latinka

B: hlaholika

C: švabach

D: azbuka