Úloha č. 1

Aké písmo je na obrázku?

A
B
C
D

A: hieroglyfy

B: klinové

C: cyrilika

D: latinka

Úloha č. 2

Aké písmo je na obrázku?

A
B
C
D

A: hieroglyfy

B: piktogramy

C: hlaholika

D: klinové

Úloha č. 3

Aké písmo je na obrázku?

A
B
C
D

A: klinové

B: cyrilika

C: azbuka

D: hieroglyfy


Úloha č. 4

Aké písmo je na obrázku?

A
B
C
D

A: cyrilika

B: hieroglyfy

C: piktogramy

D: hlaholika

Úloha č. 5

V ktorom roku bolo vynájdené klinové písmo?

A
B
C
D

A: 3000

B: 5000

C: 5500

D: 3500

Úloha č. 6

Akým písmom je napísaný epos o Gilgamešovi?

A
B
C
D

A: hieroglyfy

B: klinové

C: hlaholika

D: azbuka


Úloha č. 7

V ktorom roku boli vynájdené hierglyfy?

A
B
C
D

A: 2000

B: 3000

C: 3500

D: 5000

Úloha č. 8

Hieroglyfy boli písané na

A
B
C
D

A: papier

B: hlinené tabuľky

C: pergamen

D: papyrus

Úloha č. 9

Kto vynašiel klinové písmo?

A
B
C
D

A: Feničania

B: Rimania

C: Gréci

D: Sumeri


Úloha č. 10

Ktoré staré európske národy používali hláskové písmo?

A
B
C
D

A: Gréci a Rimania

B: Arabi a Peržania

C: Číňania a Peržania

D: Sumeri a Egypťania

Úloha č. 11

Aké písmo vymysleli Feničania?

A
B
C
D

A: hieroglyfy

B: hláskové písmo

C: azbuku

D: latinku

Úloha č. 12

Aké písmo priniesli Slovanom na Veľkú Moravu Konštantín a Metod?

A
B
C
D

A: azbuku

B: hlaholiku

C: latinku

D: cyriliku


Úloha č. 13

Prečo vzniklo písmo?

A
B
C
D

A: aby si ľudia lepšie zapamätali poznatky

B: aby boli ľudia múdrejší

C: aby ľudia viac čítali

D: aby mohli písať svojim kamarátom

Úloha č. 14

Pergamen je vyrobený

A
B
C
D

A: z trstiny

B: z kože

C: z bambusu

D: z kôry

Úloha č. 15

Ako sa nazývali ľudia žijúci v Mezopotámii?

A
B
C
D

A: Peržania

B: Egypťania

C: Sumeri

D: Gréci


Úloha č. 16

Ako sa volá písmo, ktoré v súčasnosti používame my, Slováci?

A
B
C
D

A: hlaholika

B: latinka

C: azbuka

D: švabach