Úloha č. 1

Aké písmo je na obrázku?

A
B
C
D

A: klinové

B: cyrilika

C: latinka

D: hieroglyfy

Úloha č. 2

Aké písmo je na obrázku?

A
B
C
D

A: piktogramy

B: hieroglyfy

C: hlaholika

D: klinové

Úloha č. 3

Aké písmo je na obrázku?

A
B
C
D

A: klinové

B: hieroglyfy

C: azbuka

D: cyrilika


Úloha č. 4

Aké písmo je na obrázku?

A
B
C
D

A: piktogramy

B: hieroglyfy

C: cyrilika

D: hlaholika

Úloha č. 5

V ktorom roku bolo vynájdené klinové písmo?

A
B
C
D

A: 3500

B: 5000

C: 3000

D: 5500

Úloha č. 6

Akým písmom je napísaný epos o Gilgamešovi?

A
B
C
D

A: hlaholika

B: klinové

C: hieroglyfy

D: azbuka


Úloha č. 7

V ktorom roku boli vynájdené hierglyfy?

A
B
C
D

A: 3500

B: 5000

C: 2000

D: 3000

Úloha č. 8

Hieroglyfy boli písané na

A
B
C
D

A: hlinené tabuľky

B: papier

C: papyrus

D: pergamen

Úloha č. 9

Kto vynašiel klinové písmo?

A
B
C
D

A: Gréci

B: Sumeri

C: Rimania

D: Feničania


Úloha č. 10

Ktoré staré európske národy používali hláskové písmo?

A
B
C
D

A: Arabi a Peržania

B: Sumeri a Egypťania

C: Gréci a Rimania

D: Číňania a Peržania

Úloha č. 11

Aké písmo vymysleli Feničania?

A
B
C
D

A: hláskové písmo

B: latinku

C: hieroglyfy

D: azbuku

Úloha č. 12

Aké písmo priniesli Slovanom na Veľkú Moravu Konštantín a Metod?

A
B
C
D

A: hlaholiku

B: latinku

C: azbuku

D: cyriliku


Úloha č. 13

Prečo vzniklo písmo?

A
B
C
D

A: aby si ľudia lepšie zapamätali poznatky

B: aby mohli písať svojim kamarátom

C: aby boli ľudia múdrejší

D: aby ľudia viac čítali

Úloha č. 14

Pergamen je vyrobený

A
B
C
D

A: z trstiny

B: z bambusu

C: z kôry

D: z kože

Úloha č. 15

Ako sa nazývali ľudia žijúci v Mezopotámii?

A
B
C
D

A: Peržania

B: Gréci

C: Sumeri

D: Egypťania


Úloha č. 16

Ako sa volá písmo, ktoré v súčasnosti používame my, Slováci?

A
B
C
D

A: azbuka

B: hlaholika

C: švabach

D: latinka