Úloha č. 1

Aké písmo je na obrázku?

A
B
C
D

A: cyrilika

B: klinové

C: hieroglyfy

D: latinka

Úloha č. 2

Aké písmo je na obrázku?

A
B
C
D

A: klinové

B: hieroglyfy

C: piktogramy

D: hlaholika

Úloha č. 3

Aké písmo je na obrázku?

A
B
C
D

A: klinové

B: cyrilika

C: azbuka

D: hieroglyfy


Úloha č. 4

Aké písmo je na obrázku?

A
B
C
D

A: piktogramy

B: hlaholika

C: hieroglyfy

D: cyrilika

Úloha č. 5

V ktorom roku bolo vynájdené klinové písmo?

A
B
C
D

A: 3000

B: 5500

C: 5000

D: 3500

Úloha č. 6

Akým písmom je napísaný epos o Gilgamešovi?

A
B
C
D

A: hlaholika

B: klinové

C: azbuka

D: hieroglyfy


Úloha č. 7

V ktorom roku boli vynájdené hierglyfy?

A
B
C
D

A: 3000

B: 5000

C: 3500

D: 2000

Úloha č. 8

Hieroglyfy boli písané na

A
B
C
D

A: pergamen

B: hlinené tabuľky

C: papyrus

D: papier

Úloha č. 9

Kto vynašiel klinové písmo?

A
B
C
D

A: Sumeri

B: Gréci

C: Rimania

D: Feničania


Úloha č. 10

Ktoré staré európske národy používali hláskové písmo?

A
B
C
D

A: Sumeri a Egypťania

B: Číňania a Peržania

C: Gréci a Rimania

D: Arabi a Peržania

Úloha č. 11

Aké písmo vymysleli Feničania?

A
B
C
D

A: latinku

B: hieroglyfy

C: azbuku

D: hláskové písmo

Úloha č. 12

Aké písmo priniesli Slovanom na Veľkú Moravu Konštantín a Metod?

A
B
C
D

A: azbuku

B: latinku

C: cyriliku

D: hlaholiku


Úloha č. 13

Prečo vzniklo písmo?

A
B
C
D

A: aby boli ľudia múdrejší

B: aby si ľudia lepšie zapamätali poznatky

C: aby ľudia viac čítali

D: aby mohli písať svojim kamarátom

Úloha č. 14

Pergamen je vyrobený

A
B
C
D

A: z trstiny

B: z kože

C: z kôry

D: z bambusu

Úloha č. 15

Ako sa nazývali ľudia žijúci v Mezopotámii?

A
B
C
D

A: Egypťania

B: Gréci

C: Peržania

D: Sumeri


Úloha č. 16

Ako sa volá písmo, ktoré v súčasnosti používame my, Slováci?

A
B
C
D

A: azbuka

B: hlaholika

C: latinka

D: švabach