Úloha č. 1

Aké písmo je na obrázku?

A
B
C
D

A: cyrilika

B: latinka

C: hieroglyfy

D: klinové

Úloha č. 2

Aké písmo je na obrázku?

A
B
C
D

A: klinové

B: hieroglyfy

C: piktogramy

D: hlaholika

Úloha č. 3

Aké písmo je na obrázku?

A
B
C
D

A: hieroglyfy

B: klinové

C: cyrilika

D: azbuka


Úloha č. 4

Aké písmo je na obrázku?

A
B
C
D

A: hlaholika

B: cyrilika

C: piktogramy

D: hieroglyfy

Úloha č. 5

V ktorom roku bolo vynájdené klinové písmo?

A
B
C
D

A: 3000

B: 3500

C: 5000

D: 5500

Úloha č. 6

Akým písmom je napísaný epos o Gilgamešovi?

A
B
C
D

A: klinové

B: hlaholika

C: azbuka

D: hieroglyfy


Úloha č. 7

V ktorom roku boli vynájdené hierglyfy?

A
B
C
D

A: 3500

B: 5000

C: 3000

D: 2000

Úloha č. 8

Hieroglyfy boli písané na

A
B
C
D

A: papyrus

B: pergamen

C: hlinené tabuľky

D: papier

Úloha č. 9

Kto vynašiel klinové písmo?

A
B
C
D

A: Rimania

B: Gréci

C: Feničania

D: Sumeri


Úloha č. 10

Ktoré staré európske národy používali hláskové písmo?

A
B
C
D

A: Arabi a Peržania

B: Sumeri a Egypťania

C: Číňania a Peržania

D: Gréci a Rimania

Úloha č. 11

Aké písmo vymysleli Feničania?

A
B
C
D

A: hláskové písmo

B: azbuku

C: hieroglyfy

D: latinku

Úloha č. 12

Aké písmo priniesli Slovanom na Veľkú Moravu Konštantín a Metod?

A
B
C
D

A: azbuku

B: cyriliku

C: latinku

D: hlaholiku


Úloha č. 13

Prečo vzniklo písmo?

A
B
C
D

A: aby boli ľudia múdrejší

B: aby ľudia viac čítali

C: aby mohli písať svojim kamarátom

D: aby si ľudia lepšie zapamätali poznatky

Úloha č. 14

Pergamen je vyrobený

A
B
C
D

A: z kôry

B: z bambusu

C: z trstiny

D: z kože

Úloha č. 15

Ako sa nazývali ľudia žijúci v Mezopotámii?

A
B
C
D

A: Egypťania

B: Peržania

C: Gréci

D: Sumeri


Úloha č. 16

Ako sa volá písmo, ktoré v súčasnosti používame my, Slováci?

A
B
C
D

A: švabach

B: latinka

C: azbuka

D: hlaholika