Úloha č. 1

Koľko samosprávnych krajov je na Slovensku?

A
B
C
D

A: 9

B: 8

C: 3

D: 7

Úloha č. 2

Žijeme v

A
B
C
D

A: Košickom kraji

B: Prešovskom kraji

C: Bratislavskom kraji

D: Nitrianskom kraji

Úloha č. 3

Naše krajské mesto je

A
B
C
D

A: Bratislava

B: Prešov

C: Košice

D: Nitra


Úloha č. 4

Na Slovensku je

A
B
C
D

A: 79 okresov

B: 89 okresov

C: 97 okresov

D: 98 okresov

Úloha č. 5

Naše okresné mesto je

A
B
C
D

A: Prešov

B: Košice

C: Bratislava

D: Vranov nad Topľou

Úloha č. 6

Ľudské sídla sa podľa počtu obyvateľov delia na:

A
B
C
D

A: dediny a lazy

B: lazy a kopanice

C: dediny a mestá

D: dediny a kopanice


Úloha č. 7

Na obrázku je

A
B
C
D

A: osada

B: dedina

C: mesto

D: kopanica

Úloha č. 8

Na obrázku je

A
B
C
D

A: osada

B: dedina

C: mesto

D: kopanica

Úloha č. 9

Hlavnou činnosťou ľudí na dedine

A
B
C
D

A: je doprava

B: je priemysel

C: sú poľnohospodárske práce

D: je práca v závodoch


Úloha č. 10

Výhodou bývania na dedine je

A
B
C
D

A: supermarkety

B: veľa zelene a zdravé prostredie

C: možnosť zamestnania

D: kultúrne a športové podujatia

Úloha č. 11

Nevýhodou býania na dedine je

A
B
C
D

A: nižšia kriminalita

B: čisté životné prostredie

C: spolužitie obyvateľov

D: malá možnosť zamestnanť sa

Úloha č. 12

Mesto je sídlo, ktoré má viac ako

A
B
C
D

A: 5 000 obyvateľov

B: 4 000 obyvateľov

C: 2 000 obyvateľov

D: 3 000 obyvateľov


Úloha č. 13

Malé mestá majú do

A
B
C
D

A: 20 tisíc obyvateľov

B: 30 tisíc obyvateľov

C: 10 tisíc obyvateľov

D: 50 tisícc obyvateľov

Úloha č. 14

Stredne veľké mestá majú

A
B
C
D

A: od 10 tisíc do 30 tisíc obyvateľov

B: od 50 tisíc do 70 tisíc obyvateľov

C: od 50 tisíc do 100 tisíc obyvateľov

D: od 30 tisíc do 50 tisíc obyvateľov

Úloha č. 15

Veľkomestá majú

A
B
C
D

A: nad 50 tisíc obyvateľov

B: nad 70 tisíc obyvateľov

C: nad 100 tisíc obyvavteľov

D: 150 tisíc obyvateľov


Úloha č. 16

Slovenské veľkomestá sú

A
B
C
D

A: Bratislava a Košice

B: Košice a Žilina

C: Bratislava a Prešov

D: Košice a Prešov

Úloha č. 17

Výhodou bývania v meste je

A
B
C
D

A: možnosť zamestnania a rôznych podujatí

B: nižšia kriminalita a doprava

C: čisté životné prostredie

D: veľa zelene

Úloha č. 18

Nevýhodou bývania v meste je

A
B
C
D

A: stredné a vysoké školy

B: nákupné centrá

C: možnosti kultúrnych podujatí

D: znečistené ovzdušie a hluk


Úloha č. 19

Čo výrazne zmenilo život na dedine pred 50 rokmi?

A
B
C
D

A: vodovod, elektrina , autobusová doprava

B: vodovod a nové domy

C: školy, zariadenie domov, doprava

D: zariadenie domov a elektrina

Úloha č. 20

Súčasné mestá majú

A
B
C
D

A: spredu pomaľované domy

B: viac obyvateľov a sídlisk

C: menej dopravných prostriedkov

D: menej hluku