Úloha č. 1

Koľko samosprávnych krajov je na Slovensku?

A
B
C
D

A: 8

B: 3

C: 7

D: 9

Úloha č. 2

Žijeme v

A
B
C
D

A: Nitrianskom kraji

B: Bratislavskom kraji

C: Košickom kraji

D: Prešovskom kraji

Úloha č. 3

Naše krajské mesto je

A
B
C
D

A: Prešov

B: Košice

C: Bratislava

D: Nitra


Úloha č. 4

Na Slovensku je

A
B
C
D

A: 79 okresov

B: 89 okresov

C: 98 okresov

D: 97 okresov

Úloha č. 5

Naše okresné mesto je

A
B
C
D

A: Prešov

B: Košice

C: Vranov nad Topľou

D: Bratislava

Úloha č. 6

Ľudské sídla sa podľa počtu obyvateľov delia na:

A
B
C
D

A: lazy a kopanice

B: dediny a mestá

C: dediny a lazy

D: dediny a kopanice


Úloha č. 7

Na obrázku je

A
B
C
D

A: mesto

B: kopanica

C: dedina

D: osada

Úloha č. 8

Na obrázku je

A
B
C
D

A: mesto

B: dedina

C: kopanica

D: osada

Úloha č. 9

Hlavnou činnosťou ľudí na dedine

A
B
C
D

A: je práca v závodoch

B: sú poľnohospodárske práce

C: je doprava

D: je priemysel


Úloha č. 10

Výhodou bývania na dedine je

A
B
C
D

A: možnosť zamestnania

B: kultúrne a športové podujatia

C: veľa zelene a zdravé prostredie

D: supermarkety

Úloha č. 11

Nevýhodou býania na dedine je

A
B
C
D

A: čisté životné prostredie

B: nižšia kriminalita

C: spolužitie obyvateľov

D: malá možnosť zamestnanť sa

Úloha č. 12

Mesto je sídlo, ktoré má viac ako

A
B
C
D

A: 5 000 obyvateľov

B: 4 000 obyvateľov

C: 2 000 obyvateľov

D: 3 000 obyvateľov


Úloha č. 13

Malé mestá majú do

A
B
C
D

A: 10 tisíc obyvateľov

B: 30 tisíc obyvateľov

C: 50 tisícc obyvateľov

D: 20 tisíc obyvateľov

Úloha č. 14

Stredne veľké mestá majú

A
B
C
D

A: od 30 tisíc do 50 tisíc obyvateľov

B: od 50 tisíc do 100 tisíc obyvateľov

C: od 50 tisíc do 70 tisíc obyvateľov

D: od 10 tisíc do 30 tisíc obyvateľov

Úloha č. 15

Veľkomestá majú

A
B
C
D

A: 150 tisíc obyvateľov

B: nad 100 tisíc obyvavteľov

C: nad 50 tisíc obyvateľov

D: nad 70 tisíc obyvateľov


Úloha č. 16

Slovenské veľkomestá sú

A
B
C
D

A: Bratislava a Prešov

B: Košice a Prešov

C: Bratislava a Košice

D: Košice a Žilina

Úloha č. 17

Výhodou bývania v meste je

A
B
C
D

A: veľa zelene

B: čisté životné prostredie

C: možnosť zamestnania a rôznych podujatí

D: nižšia kriminalita a doprava

Úloha č. 18

Nevýhodou bývania v meste je

A
B
C
D

A: znečistené ovzdušie a hluk

B: nákupné centrá

C: možnosti kultúrnych podujatí

D: stredné a vysoké školy


Úloha č. 19

Čo výrazne zmenilo život na dedine pred 50 rokmi?

A
B
C
D

A: vodovod a nové domy

B: zariadenie domov a elektrina

C: školy, zariadenie domov, doprava

D: vodovod, elektrina , autobusová doprava

Úloha č. 20

Súčasné mestá majú

A
B
C
D

A: spredu pomaľované domy

B: viac obyvateľov a sídlisk

C: menej hluku

D: menej dopravných prostriedkov