Úloha č. 1

Koľko samosprávnych krajov je na Slovensku?

A
B
C
D

A: 8

B: 7

C: 9

D: 3

Úloha č. 2

Žijeme v

A
B
C
D

A: Košickom kraji

B: Nitrianskom kraji

C: Prešovskom kraji

D: Bratislavskom kraji

Úloha č. 3

Naše krajské mesto je

A
B
C
D

A: Bratislava

B: Košice

C: Prešov

D: Nitra


Úloha č. 4

Na Slovensku je

A
B
C
D

A: 89 okresov

B: 98 okresov

C: 97 okresov

D: 79 okresov

Úloha č. 5

Naše okresné mesto je

A
B
C
D

A: Prešov

B: Vranov nad Topľou

C: Bratislava

D: Košice

Úloha č. 6

Ľudské sídla sa podľa počtu obyvateľov delia na:

A
B
C
D

A: dediny a mestá

B: lazy a kopanice

C: dediny a lazy

D: dediny a kopanice


Úloha č. 7

Na obrázku je

A
B
C
D

A: dedina

B: kopanica

C: mesto

D: osada

Úloha č. 8

Na obrázku je

A
B
C
D

A: kopanica

B: mesto

C: dedina

D: osada

Úloha č. 9

Hlavnou činnosťou ľudí na dedine

A
B
C
D

A: je práca v závodoch

B: je doprava

C: sú poľnohospodárske práce

D: je priemysel


Úloha č. 10

Výhodou bývania na dedine je

A
B
C
D

A: veľa zelene a zdravé prostredie

B: kultúrne a športové podujatia

C: supermarkety

D: možnosť zamestnania

Úloha č. 11

Nevýhodou býania na dedine je

A
B
C
D

A: spolužitie obyvateľov

B: čisté životné prostredie

C: nižšia kriminalita

D: malá možnosť zamestnanť sa

Úloha č. 12

Mesto je sídlo, ktoré má viac ako

A
B
C
D

A: 3 000 obyvateľov

B: 2 000 obyvateľov

C: 4 000 obyvateľov

D: 5 000 obyvateľov


Úloha č. 13

Malé mestá majú do

A
B
C
D

A: 10 tisíc obyvateľov

B: 50 tisícc obyvateľov

C: 30 tisíc obyvateľov

D: 20 tisíc obyvateľov

Úloha č. 14

Stredne veľké mestá majú

A
B
C
D

A: od 50 tisíc do 100 tisíc obyvateľov

B: od 30 tisíc do 50 tisíc obyvateľov

C: od 50 tisíc do 70 tisíc obyvateľov

D: od 10 tisíc do 30 tisíc obyvateľov

Úloha č. 15

Veľkomestá majú

A
B
C
D

A: 150 tisíc obyvateľov

B: nad 70 tisíc obyvateľov

C: nad 100 tisíc obyvavteľov

D: nad 50 tisíc obyvateľov


Úloha č. 16

Slovenské veľkomestá sú

A
B
C
D

A: Bratislava a Košice

B: Košice a Žilina

C: Košice a Prešov

D: Bratislava a Prešov

Úloha č. 17

Výhodou bývania v meste je

A
B
C
D

A: nižšia kriminalita a doprava

B: čisté životné prostredie

C: možnosť zamestnania a rôznych podujatí

D: veľa zelene

Úloha č. 18

Nevýhodou bývania v meste je

A
B
C
D

A: nákupné centrá

B: možnosti kultúrnych podujatí

C: stredné a vysoké školy

D: znečistené ovzdušie a hluk


Úloha č. 19

Čo výrazne zmenilo život na dedine pred 50 rokmi?

A
B
C
D

A: vodovod a nové domy

B: školy, zariadenie domov, doprava

C: vodovod, elektrina , autobusová doprava

D: zariadenie domov a elektrina

Úloha č. 20

Súčasné mestá majú

A
B
C
D

A: viac obyvateľov a sídlisk

B: spredu pomaľované domy

C: menej hluku

D: menej dopravných prostriedkov