Úloha č. 1

Koľko samosprávnych krajov je na Slovensku?

A
B
C
D

A: 7

B: 3

C: 8

D: 9

Úloha č. 2

Žijeme v

A
B
C
D

A: Nitrianskom kraji

B: Prešovskom kraji

C: Košickom kraji

D: Bratislavskom kraji

Úloha č. 3

Naše krajské mesto je

A
B
C
D

A: Košice

B: Prešov

C: Nitra

D: Bratislava

Úloha č. 4

Na Slovensku je

A
B
C
D

A: 79 okresov

B: 98 okresov

C: 97 okresov

D: 89 okresov

Úloha č. 5

Naše okresné mesto je

A
B
C
D

A: Prešov

B: Košice

C: Bratislava

D: Vranov nad Topľou

Úloha č. 6

Ľudské sídla sa podľa počtu obyvateľov delia na:

A
B
C
D

A: lazy a kopanice

B: dediny a lazy

C: dediny a mestá

D: dediny a kopanice

Úloha č. 7

Na obrázku je

A
B
C
D

A: dedina

B: mesto

C: kopanica

D: osada

Úloha č. 8

Na obrázku je

A
B
C
D

A: osada

B: kopanica

C: dedina

D: mesto

Úloha č. 9

Hlavnou činnosťou ľudí na dedine

A
B
C
D

A: je priemysel

B: sú poľnohospodárske práce

C: je doprava

D: je práca v závodoch

Úloha č. 10

Výhodou bývania na dedine je

A
B
C
D

A: supermarkety

B: veľa zelene a zdravé prostredie

C: kultúrne a športové podujatia

D: možnosť zamestnania

Úloha č. 11

Nevýhodou býania na dedine je

A
B
C
D

A: malá možnosť zamestnanť sa

B: nižšia kriminalita

C: spolužitie obyvateľov

D: čisté životné prostredie

Úloha č. 12

Mesto je sídlo, ktoré má viac ako

A
B
C
D

A: 2 000 obyvateľov

B: 5 000 obyvateľov

C: 3 000 obyvateľov

D: 4 000 obyvateľov

Úloha č. 13

Malé mestá majú do

A
B
C
D

A: 20 tisíc obyvateľov

B: 50 tisícc obyvateľov

C: 10 tisíc obyvateľov

D: 30 tisíc obyvateľov

Úloha č. 14

Stredne veľké mestá majú

A
B
C
D

A: od 10 tisíc do 30 tisíc obyvateľov

B: od 50 tisíc do 70 tisíc obyvateľov

C: od 50 tisíc do 100 tisíc obyvateľov

D: od 30 tisíc do 50 tisíc obyvateľov

Úloha č. 15

Veľkomestá majú

A
B
C
D

A: 150 tisíc obyvateľov

B: nad 50 tisíc obyvateľov

C: nad 100 tisíc obyvavteľov

D: nad 70 tisíc obyvateľov

Úloha č. 16

Slovenské veľkomestá sú

A
B
C
D

A: Košice a Prešov

B: Košice a Žilina

C: Bratislava a Prešov

D: Bratislava a Košice

Úloha č. 17

Výhodou bývania v meste je

A
B
C
D

A: možnosť zamestnania a rôznych podujatí

B: nižšia kriminalita a doprava

C: veľa zelene

D: čisté životné prostredie

Úloha č. 18

Nevýhodou bývania v meste je

A
B
C
D

A: možnosti kultúrnych podujatí

B: stredné a vysoké školy

C: nákupné centrá

D: znečistené ovzdušie a hluk

Úloha č. 19

Čo výrazne zmenilo život na dedine pred 50 rokmi?

A
B
C
D

A: zariadenie domov a elektrina

B: školy, zariadenie domov, doprava

C: vodovod a nové domy

D: vodovod, elektrina , autobusová doprava

Úloha č. 20

Súčasné mestá majú

A
B
C
D

A: menej hluku

B: menej dopravných prostriedkov

C: viac obyvateľov a sídlisk

D: spredu pomaľované domy