Úloha č. 1

Koľko samosprávnych krajov je na Slovensku?

A
B
C
D

A: 3

B: 8

C: 9

D: 7

Úloha č. 2

Žijeme v

A
B
C
D

A: Prešovskom kraji

B: Košickom kraji

C: Bratislavskom kraji

D: Nitrianskom kraji

Úloha č. 3

Naše krajské mesto je

A
B
C
D

A: Prešov

B: Bratislava

C: Nitra

D: Košice


Úloha č. 4

Na Slovensku je

A
B
C
D

A: 98 okresov

B: 89 okresov

C: 97 okresov

D: 79 okresov

Úloha č. 5

Naše okresné mesto je

A
B
C
D

A: Prešov

B: Košice

C: Bratislava

D: Vranov nad Topľou

Úloha č. 6

Ľudské sídla sa podľa počtu obyvateľov delia na:

A
B
C
D

A: dediny a mestá

B: dediny a lazy

C: lazy a kopanice

D: dediny a kopanice


Úloha č. 7

Na obrázku je

A
B
C
D

A: osada

B: dedina

C: mesto

D: kopanica

Úloha č. 8

Na obrázku je

A
B
C
D

A: kopanica

B: dedina

C: osada

D: mesto

Úloha č. 9

Hlavnou činnosťou ľudí na dedine

A
B
C
D

A: sú poľnohospodárske práce

B: je práca v závodoch

C: je doprava

D: je priemysel


Úloha č. 10

Výhodou bývania na dedine je

A
B
C
D

A: možnosť zamestnania

B: kultúrne a športové podujatia

C: supermarkety

D: veľa zelene a zdravé prostredie

Úloha č. 11

Nevýhodou býania na dedine je

A
B
C
D

A: čisté životné prostredie

B: malá možnosť zamestnanť sa

C: nižšia kriminalita

D: spolužitie obyvateľov

Úloha č. 12

Mesto je sídlo, ktoré má viac ako

A
B
C
D

A: 2 000 obyvateľov

B: 5 000 obyvateľov

C: 4 000 obyvateľov

D: 3 000 obyvateľov


Úloha č. 13

Malé mestá majú do

A
B
C
D

A: 30 tisíc obyvateľov

B: 10 tisíc obyvateľov

C: 50 tisícc obyvateľov

D: 20 tisíc obyvateľov

Úloha č. 14

Stredne veľké mestá majú

A
B
C
D

A: od 30 tisíc do 50 tisíc obyvateľov

B: od 50 tisíc do 70 tisíc obyvateľov

C: od 50 tisíc do 100 tisíc obyvateľov

D: od 10 tisíc do 30 tisíc obyvateľov

Úloha č. 15

Veľkomestá majú

A
B
C
D

A: nad 100 tisíc obyvavteľov

B: 150 tisíc obyvateľov

C: nad 70 tisíc obyvateľov

D: nad 50 tisíc obyvateľov


Úloha č. 16

Slovenské veľkomestá sú

A
B
C
D

A: Košice a Žilina

B: Košice a Prešov

C: Bratislava a Prešov

D: Bratislava a Košice

Úloha č. 17

Výhodou bývania v meste je

A
B
C
D

A: nižšia kriminalita a doprava

B: veľa zelene

C: čisté životné prostredie

D: možnosť zamestnania a rôznych podujatí

Úloha č. 18

Nevýhodou bývania v meste je

A
B
C
D

A: znečistené ovzdušie a hluk

B: možnosti kultúrnych podujatí

C: nákupné centrá

D: stredné a vysoké školy


Úloha č. 19

Čo výrazne zmenilo život na dedine pred 50 rokmi?

A
B
C
D

A: školy, zariadenie domov, doprava

B: vodovod a nové domy

C: zariadenie domov a elektrina

D: vodovod, elektrina , autobusová doprava

Úloha č. 20

Súčasné mestá majú

A
B
C
D

A: menej dopravných prostriedkov

B: spredu pomaľované domy

C: menej hluku

D: viac obyvateľov a sídlisk