Úloha č. 1

Koľko samosprávnych krajov je na Slovensku?

A
B
C
D

A: 7

B: 9

C: 3

D: 8

Úloha č. 2

Žijeme v

A
B
C
D

A: Nitrianskom kraji

B: Košickom kraji

C: Bratislavskom kraji

D: Prešovskom kraji

Úloha č. 3

Naše krajské mesto je

A
B
C
D

A: Nitra

B: Prešov

C: Košice

D: Bratislava


Úloha č. 4

Na Slovensku je

A
B
C
D

A: 89 okresov

B: 98 okresov

C: 79 okresov

D: 97 okresov

Úloha č. 5

Naše okresné mesto je

A
B
C
D

A: Vranov nad Topľou

B: Bratislava

C: Prešov

D: Košice

Úloha č. 6

Ľudské sídla sa podľa počtu obyvateľov delia na:

A
B
C
D

A: dediny a mestá

B: lazy a kopanice

C: dediny a lazy

D: dediny a kopanice


Úloha č. 7

Na obrázku je

A
B
C
D

A: osada

B: kopanica

C: dedina

D: mesto

Úloha č. 8

Na obrázku je

A
B
C
D

A: osada

B: dedina

C: kopanica

D: mesto

Úloha č. 9

Hlavnou činnosťou ľudí na dedine

A
B
C
D

A: je doprava

B: je práca v závodoch

C: sú poľnohospodárske práce

D: je priemysel


Úloha č. 10

Výhodou bývania na dedine je

A
B
C
D

A: možnosť zamestnania

B: supermarkety

C: kultúrne a športové podujatia

D: veľa zelene a zdravé prostredie

Úloha č. 11

Nevýhodou býania na dedine je

A
B
C
D

A: spolužitie obyvateľov

B: malá možnosť zamestnanť sa

C: čisté životné prostredie

D: nižšia kriminalita

Úloha č. 12

Mesto je sídlo, ktoré má viac ako

A
B
C
D

A: 4 000 obyvateľov

B: 5 000 obyvateľov

C: 3 000 obyvateľov

D: 2 000 obyvateľov


Úloha č. 13

Malé mestá majú do

A
B
C
D

A: 20 tisíc obyvateľov

B: 10 tisíc obyvateľov

C: 50 tisícc obyvateľov

D: 30 tisíc obyvateľov

Úloha č. 14

Stredne veľké mestá majú

A
B
C
D

A: od 30 tisíc do 50 tisíc obyvateľov

B: od 10 tisíc do 30 tisíc obyvateľov

C: od 50 tisíc do 70 tisíc obyvateľov

D: od 50 tisíc do 100 tisíc obyvateľov

Úloha č. 15

Veľkomestá majú

A
B
C
D

A: nad 50 tisíc obyvateľov

B: 150 tisíc obyvateľov

C: nad 100 tisíc obyvavteľov

D: nad 70 tisíc obyvateľov


Úloha č. 16

Slovenské veľkomestá sú

A
B
C
D

A: Košice a Prešov

B: Bratislava a Košice

C: Bratislava a Prešov

D: Košice a Žilina

Úloha č. 17

Výhodou bývania v meste je

A
B
C
D

A: možnosť zamestnania a rôznych podujatí

B: nižšia kriminalita a doprava

C: veľa zelene

D: čisté životné prostredie

Úloha č. 18

Nevýhodou bývania v meste je

A
B
C
D

A: nákupné centrá

B: možnosti kultúrnych podujatí

C: stredné a vysoké školy

D: znečistené ovzdušie a hluk


Úloha č. 19

Čo výrazne zmenilo život na dedine pred 50 rokmi?

A
B
C
D

A: školy, zariadenie domov, doprava

B: vodovod, elektrina , autobusová doprava

C: vodovod a nové domy

D: zariadenie domov a elektrina

Úloha č. 20

Súčasné mestá majú

A
B
C
D

A: spredu pomaľované domy

B: menej dopravných prostriedkov

C: menej hluku

D: viac obyvateľov a sídlisk