Úloha č. 1

Prečo je potrebné pamätať si prístupové heslá ?

A
B
C
D

A: Nemusíme, je to zbytočnosť

B: Lebo je to zábava

C: Lebo to učiteľ vyžaduje

D: Pre zabezpečenie prístupu ku tomu čo sme vytvorili

Úloha č. 2

Z koľkých hlavný častí (celkov) sa skladá editor jazyku scratch

A
B
C
D

A: 1

B: 7

C: 3

D: 2

Úloha č. 3

Akým spôsobom sa NEDÁ pridať kostým postavy ?

A
B
C
D

A: Nadiktovať

B: Odfotiť

C: Nakresliť

D: Zo súboru


Úloha č. 4

Existuje súvislosť medzi farbou príkazového bloku a jeho účelom ?

A
B
C
D

A: Bloky sú rovnakej farby len náhodne

B: Bloky rovnakej farby majú podobný účel

C: Bloky rovnakej farby majú rovnaký účel

D: Nie, nemá.

Úloha č. 5

Koľkými spôsobmi sa dá uložiť algoritmus z programovacieho prostredia ?

A
B
C
D

A: 1

B: 3

C: Nedá sa uložiť

D: 2

Úloha č. 6

Algorytmus je:

A
B
C
D

A: Výber medzi niekoľkými cestami

B: Rytmusov nový album

C: Postupnosť príkazov ktoré musíme vykonať na splnenie úlohy.

D: Náhodné zoradenie príkazov


Úloha č. 7

Logický výrok je:

A
B
C
D

A: Zoradenie symbolov ktorých význam nepoznám

B: Akékoľvek tvrdenie

C: Náhodné usporiadanie znakov

D: Tvrdenie o ktorého pravdivosti je možné rozhodnúť

Úloha č. 8

Čo rozumieme pod pojmom cyklus v programovaní

A
B
C
D

A: Mláďa kyklopa

B: Jednokolesový bicykel

C: Opakovanie príkazu/príkazov v závislosti na podmienke

D: Striedanie ročných období