Úloha č. 1

Prečo je potrebné pamätať si prístupové heslá ?

A
B
C
D

A: Lebo to učiteľ vyžaduje

B: Pre zabezpečenie prístupu ku tomu čo sme vytvorili

C: Lebo je to zábava

D: Nemusíme, je to zbytočnosť

Úloha č. 2

Z koľkých hlavný častí (celkov) sa skladá editor jazyku scratch

A
B
C
D

A: 3

B: 2

C: 1

D: 7

Úloha č. 3

Akým spôsobom sa NEDÁ pridať kostým postavy ?

A
B
C
D

A: Zo súboru

B: Nadiktovať

C: Odfotiť

D: Nakresliť

Úloha č. 4

Existuje súvislosť medzi farbou príkazového bloku a jeho účelom ?

A
B
C
D

A: Bloky rovnakej farby majú rovnaký účel

B: Nie, nemá.

C: Bloky sú rovnakej farby len náhodne

D: Bloky rovnakej farby majú podobný účel

Úloha č. 5

Koľkými spôsobmi sa dá uložiť algoritmus z programovacieho prostredia ?

A
B
C
D

A: 3

B: Nedá sa uložiť

C: 2

D: 1

Úloha č. 6

Algorytmus je:

A
B
C
D

A: Postupnosť príkazov ktoré musíme vykonať na splnenie úlohy.

B: Výber medzi niekoľkými cestami

C: Náhodné zoradenie príkazov

D: Rytmusov nový album

Úloha č. 7

Logický výrok je:

A
B
C
D

A: Akékoľvek tvrdenie

B: Tvrdenie o ktorého pravdivosti je možné rozhodnúť

C: Náhodné usporiadanie znakov

D: Zoradenie symbolov ktorých význam nepoznám

Úloha č. 8

Čo rozumieme pod pojmom cyklus v programovaní

A
B
C
D

A: Striedanie ročných období

B: Opakovanie príkazu/príkazov v závislosti na podmienke

C: Jednokolesový bicykel

D: Mláďa kyklopa