Úloha č. 1

Prečo je potrebné pamätať si prístupové heslá ?

A
B
C
D

A: Lebo to učiteľ vyžaduje

B: Lebo je to zábava

C: Nemusíme, je to zbytočnosť

D: Pre zabezpečenie prístupu ku tomu čo sme vytvorili

Úloha č. 2

Z koľkých hlavný častí (celkov) sa skladá editor jazyku scratch

A
B
C
D

A: 2

B: 3

C: 7

D: 1

Úloha č. 3

Akým spôsobom sa NEDÁ pridať kostým postavy ?

A
B
C
D

A: Odfotiť

B: Zo súboru

C: Nadiktovať

D: Nakresliť


Úloha č. 4

Existuje súvislosť medzi farbou príkazového bloku a jeho účelom ?

A
B
C
D

A: Bloky sú rovnakej farby len náhodne

B: Bloky rovnakej farby majú podobný účel

C: Bloky rovnakej farby majú rovnaký účel

D: Nie, nemá.

Úloha č. 5

Koľkými spôsobmi sa dá uložiť algoritmus z programovacieho prostredia ?

A
B
C
D

A: 3

B: 2

C: 1

D: Nedá sa uložiť

Úloha č. 6

Algorytmus je:

A
B
C
D

A: Náhodné zoradenie príkazov

B: Rytmusov nový album

C: Postupnosť príkazov ktoré musíme vykonať na splnenie úlohy.

D: Výber medzi niekoľkými cestami


Úloha č. 7

Logický výrok je:

A
B
C
D

A: Zoradenie symbolov ktorých význam nepoznám

B: Náhodné usporiadanie znakov

C: Tvrdenie o ktorého pravdivosti je možné rozhodnúť

D: Akékoľvek tvrdenie

Úloha č. 8

Čo rozumieme pod pojmom cyklus v programovaní

A
B
C
D

A: Jednokolesový bicykel

B: Mláďa kyklopa

C: Striedanie ročných období

D: Opakovanie príkazu/príkazov v závislosti na podmienke