Úloha č. 1

Prečo je potrebné pamätať si prístupové heslá ?

A
B
C
D

A: Pre zabezpečenie prístupu ku tomu čo sme vytvorili

B: Lebo to učiteľ vyžaduje

C: Nemusíme, je to zbytočnosť

D: Lebo je to zábava

Úloha č. 2

Z koľkých hlavný častí (celkov) sa skladá editor jazyku scratch

A
B
C
D

A: 7

B: 2

C: 3

D: 1

Úloha č. 3

Akým spôsobom sa NEDÁ pridať kostým postavy ?

A
B
C
D

A: Nakresliť

B: Zo súboru

C: Nadiktovať

D: Odfotiť


Úloha č. 4

Existuje súvislosť medzi farbou príkazového bloku a jeho účelom ?

A
B
C
D

A: Bloky rovnakej farby majú podobný účel

B: Bloky rovnakej farby majú rovnaký účel

C: Nie, nemá.

D: Bloky sú rovnakej farby len náhodne

Úloha č. 5

Koľkými spôsobmi sa dá uložiť algoritmus z programovacieho prostredia ?

A
B
C
D

A: 3

B: Nedá sa uložiť

C: 2

D: 1

Úloha č. 6

Algorytmus je:

A
B
C
D

A: Výber medzi niekoľkými cestami

B: Postupnosť príkazov ktoré musíme vykonať na splnenie úlohy.

C: Rytmusov nový album

D: Náhodné zoradenie príkazov


Úloha č. 7

Logický výrok je:

A
B
C
D

A: Akékoľvek tvrdenie

B: Náhodné usporiadanie znakov

C: Zoradenie symbolov ktorých význam nepoznám

D: Tvrdenie o ktorého pravdivosti je možné rozhodnúť

Úloha č. 8

Čo rozumieme pod pojmom cyklus v programovaní

A
B
C
D

A: Striedanie ročných období

B: Jednokolesový bicykel

C: Opakovanie príkazu/príkazov v závislosti na podmienke

D: Mláďa kyklopa