Úloha č. 1

Prečo je potrebné pamätať si prístupové heslá ?

A
B
C
D

A: Lebo to učiteľ vyžaduje

B: Nemusíme, je to zbytočnosť

C: Lebo je to zábava

D: Pre zabezpečenie prístupu ku tomu čo sme vytvorili

Úloha č. 2

Z koľkých hlavný častí (celkov) sa skladá editor jazyku scratch

A
B
C
D

A: 3

B: 2

C: 7

D: 1

Úloha č. 3

Akým spôsobom sa NEDÁ pridať kostým postavy ?

A
B
C
D

A: Odfotiť

B: Nadiktovať

C: Nakresliť

D: Zo súboru


Úloha č. 4

Existuje súvislosť medzi farbou príkazového bloku a jeho účelom ?

A
B
C
D

A: Nie, nemá.

B: Bloky rovnakej farby majú rovnaký účel

C: Bloky rovnakej farby majú podobný účel

D: Bloky sú rovnakej farby len náhodne

Úloha č. 5

Koľkými spôsobmi sa dá uložiť algoritmus z programovacieho prostredia ?

A
B
C
D

A: 1

B: 3

C: 2

D: Nedá sa uložiť

Úloha č. 6

Algorytmus je:

A
B
C
D

A: Náhodné zoradenie príkazov

B: Výber medzi niekoľkými cestami

C: Postupnosť príkazov ktoré musíme vykonať na splnenie úlohy.

D: Rytmusov nový album


Úloha č. 7

Logický výrok je:

A
B
C
D

A: Akékoľvek tvrdenie

B: Náhodné usporiadanie znakov

C: Zoradenie symbolov ktorých význam nepoznám

D: Tvrdenie o ktorého pravdivosti je možné rozhodnúť

Úloha č. 8

Čo rozumieme pod pojmom cyklus v programovaní

A
B
C
D

A: Striedanie ročných období

B: Opakovanie príkazu/príkazov v závislosti na podmienke

C: Jednokolesový bicykel

D: Mláďa kyklopa