Úloha č. 1

Prečo je potrebné pamätať si prístupové heslá ?

A
B
C
D

A: Lebo to učiteľ vyžaduje

B: Lebo je to zábava

C: Pre zabezpečenie prístupu ku tomu čo sme vytvorili

D: Nemusíme, je to zbytočnosť

Úloha č. 2

Z koľkých hlavný častí (celkov) sa skladá editor jazyku scratch

A
B
C
D

A: 3

B: 7

C: 1

D: 2

Úloha č. 3

Akým spôsobom sa NEDÁ pridať kostým postavy ?

A
B
C
D

A: Zo súboru

B: Odfotiť

C: Nadiktovať

D: Nakresliť


Úloha č. 4

Existuje súvislosť medzi farbou príkazového bloku a jeho účelom ?

A
B
C
D

A: Bloky rovnakej farby majú rovnaký účel

B: Bloky rovnakej farby majú podobný účel

C: Bloky sú rovnakej farby len náhodne

D: Nie, nemá.

Úloha č. 5

Koľkými spôsobmi sa dá uložiť algoritmus z programovacieho prostredia ?

A
B
C
D

A: 1

B: 2

C: Nedá sa uložiť

D: 3

Úloha č. 6

Algorytmus je:

A
B
C
D

A: Postupnosť príkazov ktoré musíme vykonať na splnenie úlohy.

B: Výber medzi niekoľkými cestami

C: Rytmusov nový album

D: Náhodné zoradenie príkazov


Úloha č. 7

Logický výrok je:

A
B
C
D

A: Náhodné usporiadanie znakov

B: Zoradenie symbolov ktorých význam nepoznám

C: Tvrdenie o ktorého pravdivosti je možné rozhodnúť

D: Akékoľvek tvrdenie

Úloha č. 8

Čo rozumieme pod pojmom cyklus v programovaní

A
B
C
D

A: Opakovanie príkazu/príkazov v závislosti na podmienke

B: Jednokolesový bicykel

C: Mláďa kyklopa

D: Striedanie ročných období