Úloha č. 1

Prečo je potrebné pamätať si prístupové heslá ?

A
B
C
D

A: Lebo je to zábava

B: Pre zabezpečenie prístupu ku tomu čo sme vytvorili

C: Lebo to učiteľ vyžaduje

D: Nemusíme, je to zbytočnosť

Úloha č. 2

Z koľkých hlavný častí (celkov) sa skladá editor jazyku scratch

A
B
C
D

A: 3

B: 7

C: 1

D: 2

Úloha č. 3

Akým spôsobom sa NEDÁ pridať kostým postavy ?

A
B
C
D

A: Odfotiť

B: Nakresliť

C: Nadiktovať

D: Zo súboru


Úloha č. 4

Existuje súvislosť medzi farbou príkazového bloku a jeho účelom ?

A
B
C
D

A: Bloky sú rovnakej farby len náhodne

B: Bloky rovnakej farby majú podobný účel

C: Bloky rovnakej farby majú rovnaký účel

D: Nie, nemá.

Úloha č. 5

Koľkými spôsobmi sa dá uložiť algoritmus z programovacieho prostredia ?

A
B
C
D

A: Nedá sa uložiť

B: 2

C: 1

D: 3

Úloha č. 6

Algorytmus je:

A
B
C
D

A: Postupnosť príkazov ktoré musíme vykonať na splnenie úlohy.

B: Náhodné zoradenie príkazov

C: Výber medzi niekoľkými cestami

D: Rytmusov nový album


Úloha č. 7

Logický výrok je:

A
B
C
D

A: Náhodné usporiadanie znakov

B: Akékoľvek tvrdenie

C: Zoradenie symbolov ktorých význam nepoznám

D: Tvrdenie o ktorého pravdivosti je možné rozhodnúť

Úloha č. 8

Čo rozumieme pod pojmom cyklus v programovaní

A
B
C
D

A: Opakovanie príkazu/príkazov v závislosti na podmienke

B: Mláďa kyklopa

C: Striedanie ročných období

D: Jednokolesový bicykel