Úloha č. 1

Prečo je potrebné pamätať si prístupové heslá ?

A
B
C
D

A: Lebo je to zábava

B: Nemusíme, je to zbytočnosť

C: Pre zabezpečenie prístupu ku tomu čo sme vytvorili

D: Lebo to učiteľ vyžaduje

Úloha č. 2

Z koľkých hlavný častí (celkov) sa skladá editor jazyku scratch

A
B
C
D

A: 3

B: 2

C: 1

D: 7

Úloha č. 3

Akým spôsobom sa NEDÁ pridať kostým postavy ?

A
B
C
D

A: Nadiktovať

B: Zo súboru

C: Odfotiť

D: Nakresliť


Úloha č. 4

Existuje súvislosť medzi farbou príkazového bloku a jeho účelom ?

A
B
C
D

A: Bloky sú rovnakej farby len náhodne

B: Nie, nemá.

C: Bloky rovnakej farby majú podobný účel

D: Bloky rovnakej farby majú rovnaký účel

Úloha č. 5

Koľkými spôsobmi sa dá uložiť algoritmus z programovacieho prostredia ?

A
B
C
D

A: Nedá sa uložiť

B: 1

C: 3

D: 2

Úloha č. 6

Algorytmus je:

A
B
C
D

A: Náhodné zoradenie príkazov

B: Rytmusov nový album

C: Výber medzi niekoľkými cestami

D: Postupnosť príkazov ktoré musíme vykonať na splnenie úlohy.


Úloha č. 7

Logický výrok je:

A
B
C
D

A: Akékoľvek tvrdenie

B: Zoradenie symbolov ktorých význam nepoznám

C: Náhodné usporiadanie znakov

D: Tvrdenie o ktorého pravdivosti je možné rozhodnúť

Úloha č. 8

Čo rozumieme pod pojmom cyklus v programovaní

A
B
C
D

A: Mláďa kyklopa

B: Striedanie ročných období

C: Opakovanie príkazu/príkazov v závislosti na podmienke

D: Jednokolesový bicykel