Úloha č. 1

Vyber výraz so správnou predložkou:

A
B
C
D

A: on home

B: in home

C: at home

D: at a home

Úloha č. 2

Vyber výraz so správnou predložkou:

A
B
C
D

A: on the garden

B: on holiday

C: on home

D: in the beach

Úloha č. 3

Vyber nesprávne:

A
B
C
D

A: at school

B: in the park

C: at work

D: on a wedding


Úloha č. 4

Vyber správne vyčasované sloveso "to be":

A
B
C
D

A: I was

B: he were

C: we was

D: you was

Úloha č. 5

Prelož vetu: Boli sme na školskom výlete.

A
B
C
D

A: We weren't on a school trip.

B: I was ill.

C: We was on a school trip.

D: We were on a school trip.

Úloha č. 6

Prelož vetu: Môj ocko nebol v práci včera.

A
B
C
D

A: My dad wasn't at home.

B: My dad wasn't at work yesterday.

C: My dad wasn't at the wedding yesterday.

D: My dad weren't at work yesterday.


Úloha č. 7

Vyber kladnú odpoveď na otázku: Was Lucy ill?

A
B
C
D

A: Yes, she was.

B: No, he wasn't.

C: Yes, Lucy.

D: No, she wasn't.

Úloha č. 8

Vyber kladnú odpoveď na otázku: Were Emma and Jake at home last night?

A
B
C
D

A: Yes, we weren't.

B: Yes, they were.

C: Yes, Jake was.

D: Yes, Emma were.

Úloha č. 9

Vyber zápornú odpoveď na otázku: Were you on holiday last week?

A
B
C
D

A: No, I were.

B: No, I wasn't.

C: No, she wasn't.

D: No, I am not.


Úloha č. 10

Vytvor otázku zo slov: Where / Adrian and Iza / last weekend

A
B
C
D

A: Where were Adrian and Iza last weekend?

B: Where was Adrian and Iza last weekend?

C: Were they last weekend?

D: Where Adrian and Iza last weekend were?

Úloha č. 11

PRÉMIA: Tretia lekcia v našej učebnici má názov:

A
B
C
D

A: Homes

B: Hello

C: Holidays

D: Corona time