Úloha č. 1

Pri krvácaní z karcinómu hrubého čreva (kolorektálneho karcinómu) má pacient:

A
B
C
D

A: enterorágiu

B: zápchu

C: melénu

D: acholickú stolicu

Úloha č. 2

Vitiligo charakterizuje:

A
B
C
D

A: hromadenie melanínu v pigmentových névach

B: miestny nedostatok melatonínu

C: celkový nedostatok melanínu

D: miestny nedostatok pigmentu melanínu

Úloha č. 3

Ascites je:

A
B
C
D

A: voľná tekutina v žalúdku

B: voľná tekutina v dutine brušnej

C: voľná tekutina v pečeni

D: voľná tekutina v pohrudnicovej dutine


Úloha č. 4

Označte nesprávne tvrdenie – Enterorágia je:

A
B
C
D

A: čerstvá krv pri stolici alebo na povrchu stolice

B: krvácanie z dolnej časti GIT-u

C: príznak karcinómu hrubého čreva alebo hemoroidov

D: krvácanie z hornej časti GIT-u

Úloha č. 5

Záchvatová dýchavica sa vyznačuje:

A
B
C
D

A: sťaženým (ťažkým) nádychom

B: sťaženým (ťažkým) výdychom a nádychom

C: sťaženým (ťažkým) výdychom

D: sťaženým dýchaním pri námahe

Úloha č. 6

Vracanie krvi označujeme pojmom:

A
B
C
D

A: hemoptýza

B: hemoptoe

C: hemateméza

D: enterorágia


Úloha č. 7

Pojem oligúria znamená:

A
B
C
D

A: množstvo moču od 100 - 500 ml za 12 hodín

B: množstvo moču od 100 - 500 ml za 24 hodín

C: množstvo moču menšie ako 100 ml za 12 hodín

D: množstvo moču menšie ako 100 ml za 24 hodín

Úloha č. 8

Rýchla, silná, pravidelná alebo nepravidelná činnosť srdca sa volá:

A
B
C
D

A: hypertenzia

B: akútny infarkt myokardu

C: bradykardia

D: palpitácia

Úloha č. 9

Napíšte, čo sa hromadí v tkanivách pri žltačke a spôsobuje žlté sfarbenie:

A
B
C
D

A: žlč

B: biliverdín

C: bilirubín

D: urobilinogén


Úloha č. 10

Ak má človek sčervenanú (červenú) farbu kože, označujeme to ako:

A
B
C
D

A: vitiligo

B: žltačku

C: erytém

D: cyanózu

Úloha č. 11

Krátkotrvajúca strata vedomia spôsobená prechodnou mozgovou hypoxiou v dôsledku nedokrvenia sa neoznačuje pojmom:

A
B
C
D

A: kolaps

B: somnolencia

C: mdloba

D: synkopa

Úloha č. 12

Pojem diuréza znamená:

A
B
C
D

A: množstvo moču menšie ako 100 ml za 24 hodín

B: množstvo moču vylúčeného za 24 hodín

C: bolestivé močenie

D: množstvo moču od 100 - 500 ml za 24 hodín


Úloha č. 13

Pojem expektorácia znamená:

A
B
C
D

A: vykašľanie spúta

B: vracanie krvi

C: vykašľanie krvi

D: rozpustenie spúta

Úloha č. 14

Kolikovitá bolesť je záchvatovitá, kŕčovitá bolesť:

A
B
C
D

A: priečne pruhovaného svalstva

B: nervov

C: hladkého svalstva

D: kostrového svalstva

Úloha č. 15

Označte nesprávny údaj: Nadmerný smäd:

A
B
C
D

A: je prítomný pri ochorení Diabetes Mellitus

B: je prítomný pri cukrovke

C: sa nazýva polydipsia

D: je charakteristický u starých ľudí


Úloha č. 16

Farba acholickej stolice je:

A
B
C
D

A: s prímesou čerstvej krvi

B: sivá, sivo biela

C: s prímesou natrávenej krvi

D: hnedá

Úloha č. 17

Alopécia je:

A
B
C
D

A: sekundárne ochlpenie

B: nadmerné ochlpenie

C: zhrubnutie vlasov

D: strata vlasov

Úloha č. 18

Acholická stolica je stolica, v ktorej nie sú rozložené (spracované):

A
B
C
D

A: cukry

B: tuky

C: bielkoviny

D: vitamíny


Úloha č. 19

Stav, keď pacienta môžeme prebrať len silnejšími podnetmi, patrí medzi:

A
B
C
D

A: kvantitatívne poruchy bezvedomia

B: kvalitatívne poruchy bezvedomia

C: kvalitatívne poruchy vedomia

D: kvantitatívne poruchy vedomia