Úloha č. 1

Pri krvácaní z karcinómu hrubého čreva (kolorektálneho karcinómu) má pacient:

A
B
C
D

A: enterorágiu

B: zápchu

C: acholickú stolicu

D: melénu

Úloha č. 2

Vitiligo charakterizuje:

A
B
C
D

A: miestny nedostatok pigmentu melanínu

B: hromadenie melanínu v pigmentových névach

C: miestny nedostatok melatonínu

D: celkový nedostatok melanínu

Úloha č. 3

Ascites je:

A
B
C
D

A: voľná tekutina v dutine brušnej

B: voľná tekutina v žalúdku

C: voľná tekutina v pohrudnicovej dutine

D: voľná tekutina v pečeni


Úloha č. 4

Označte nesprávne tvrdenie – Enterorágia je:

A
B
C
D

A: krvácanie z hornej časti GIT-u

B: krvácanie z dolnej časti GIT-u

C: príznak karcinómu hrubého čreva alebo hemoroidov

D: čerstvá krv pri stolici alebo na povrchu stolice

Úloha č. 5

Záchvatová dýchavica sa vyznačuje:

A
B
C
D

A: sťaženým (ťažkým) výdychom a nádychom

B: sťaženým (ťažkým) výdychom

C: sťaženým dýchaním pri námahe

D: sťaženým (ťažkým) nádychom

Úloha č. 6

Vracanie krvi označujeme pojmom:

A
B
C
D

A: enterorágia

B: hemoptoe

C: hemoptýza

D: hemateméza


Úloha č. 7

Pojem oligúria znamená:

A
B
C
D

A: množstvo moču od 100 - 500 ml za 24 hodín

B: množstvo moču menšie ako 100 ml za 12 hodín

C: množstvo moču menšie ako 100 ml za 24 hodín

D: množstvo moču od 100 - 500 ml za 12 hodín

Úloha č. 8

Rýchla, silná, pravidelná alebo nepravidelná činnosť srdca sa volá:

A
B
C
D

A: bradykardia

B: akútny infarkt myokardu

C: hypertenzia

D: palpitácia

Úloha č. 9

Napíšte, čo sa hromadí v tkanivách pri žltačke a spôsobuje žlté sfarbenie:

A
B
C
D

A: urobilinogén

B: biliverdín

C: bilirubín

D: žlč


Úloha č. 10

Ak má človek sčervenanú (červenú) farbu kože, označujeme to ako:

A
B
C
D

A: vitiligo

B: erytém

C: cyanózu

D: žltačku

Úloha č. 11

Krátkotrvajúca strata vedomia spôsobená prechodnou mozgovou hypoxiou v dôsledku nedokrvenia sa neoznačuje pojmom:

A
B
C
D

A: kolaps

B: synkopa

C: somnolencia

D: mdloba

Úloha č. 12

Pojem diuréza znamená:

A
B
C
D

A: množstvo moču vylúčeného za 24 hodín

B: bolestivé močenie

C: množstvo moču menšie ako 100 ml za 24 hodín

D: množstvo moču od 100 - 500 ml za 24 hodín


Úloha č. 13

Pojem expektorácia znamená:

A
B
C
D

A: vracanie krvi

B: vykašľanie spúta

C: rozpustenie spúta

D: vykašľanie krvi

Úloha č. 14

Kolikovitá bolesť je záchvatovitá, kŕčovitá bolesť:

A
B
C
D

A: kostrového svalstva

B: priečne pruhovaného svalstva

C: hladkého svalstva

D: nervov

Úloha č. 15

Označte nesprávny údaj: Nadmerný smäd:

A
B
C
D

A: sa nazýva polydipsia

B: je charakteristický u starých ľudí

C: je prítomný pri ochorení Diabetes Mellitus

D: je prítomný pri cukrovke


Úloha č. 16

Farba acholickej stolice je:

A
B
C
D

A: hnedá

B: s prímesou čerstvej krvi

C: sivá, sivo biela

D: s prímesou natrávenej krvi

Úloha č. 17

Alopécia je:

A
B
C
D

A: nadmerné ochlpenie

B: strata vlasov

C: sekundárne ochlpenie

D: zhrubnutie vlasov

Úloha č. 18

Acholická stolica je stolica, v ktorej nie sú rozložené (spracované):

A
B
C
D

A: bielkoviny

B: vitamíny

C: tuky

D: cukry


Úloha č. 19

Stav, keď pacienta môžeme prebrať len silnejšími podnetmi, patrí medzi:

A
B
C
D

A: kvalitatívne poruchy bezvedomia

B: kvalitatívne poruchy vedomia

C: kvantitatívne poruchy bezvedomia

D: kvantitatívne poruchy vedomia