Úloha č. 1

Pri krvácaní z karcinómu hrubého čreva (kolorektálneho karcinómu) má pacient:

A
B
C
D

A: acholickú stolicu

B: zápchu

C: enterorágiu

D: melénu

Úloha č. 2

Vitiligo charakterizuje:

A
B
C
D

A: miestny nedostatok melatonínu

B: celkový nedostatok melanínu

C: miestny nedostatok pigmentu melanínu

D: hromadenie melanínu v pigmentových névach

Úloha č. 3

Ascites je:

A
B
C
D

A: voľná tekutina v pohrudnicovej dutine

B: voľná tekutina v pečeni

C: voľná tekutina v dutine brušnej

D: voľná tekutina v žalúdku


Úloha č. 4

Označte nesprávne tvrdenie – Enterorágia je:

A
B
C
D

A: krvácanie z dolnej časti GIT-u

B: čerstvá krv pri stolici alebo na povrchu stolice

C: krvácanie z hornej časti GIT-u

D: príznak karcinómu hrubého čreva alebo hemoroidov

Úloha č. 5

Záchvatová dýchavica sa vyznačuje:

A
B
C
D

A: sťaženým (ťažkým) výdychom

B: sťaženým dýchaním pri námahe

C: sťaženým (ťažkým) nádychom

D: sťaženým (ťažkým) výdychom a nádychom

Úloha č. 6

Vracanie krvi označujeme pojmom:

A
B
C
D

A: hemoptýza

B: hemoptoe

C: hemateméza

D: enterorágia


Úloha č. 7

Pojem oligúria znamená:

A
B
C
D

A: množstvo moču od 100 - 500 ml za 24 hodín

B: množstvo moču od 100 - 500 ml za 12 hodín

C: množstvo moču menšie ako 100 ml za 24 hodín

D: množstvo moču menšie ako 100 ml za 12 hodín

Úloha č. 8

Rýchla, silná, pravidelná alebo nepravidelná činnosť srdca sa volá:

A
B
C
D

A: palpitácia

B: hypertenzia

C: bradykardia

D: akútny infarkt myokardu

Úloha č. 9

Napíšte, čo sa hromadí v tkanivách pri žltačke a spôsobuje žlté sfarbenie:

A
B
C
D

A: urobilinogén

B: biliverdín

C: bilirubín

D: žlč


Úloha č. 10

Ak má človek sčervenanú (červenú) farbu kože, označujeme to ako:

A
B
C
D

A: žltačku

B: erytém

C: cyanózu

D: vitiligo

Úloha č. 11

Krátkotrvajúca strata vedomia spôsobená prechodnou mozgovou hypoxiou v dôsledku nedokrvenia sa neoznačuje pojmom:

A
B
C
D

A: synkopa

B: mdloba

C: kolaps

D: somnolencia

Úloha č. 12

Pojem diuréza znamená:

A
B
C
D

A: množstvo moču od 100 - 500 ml za 24 hodín

B: množstvo moču vylúčeného za 24 hodín

C: bolestivé močenie

D: množstvo moču menšie ako 100 ml za 24 hodín


Úloha č. 13

Pojem expektorácia znamená:

A
B
C
D

A: vykašľanie krvi

B: vracanie krvi

C: rozpustenie spúta

D: vykašľanie spúta

Úloha č. 14

Kolikovitá bolesť je záchvatovitá, kŕčovitá bolesť:

A
B
C
D

A: kostrového svalstva

B: priečne pruhovaného svalstva

C: nervov

D: hladkého svalstva

Úloha č. 15

Označte nesprávny údaj: Nadmerný smäd:

A
B
C
D

A: je prítomný pri cukrovke

B: je prítomný pri ochorení Diabetes Mellitus

C: je charakteristický u starých ľudí

D: sa nazýva polydipsia


Úloha č. 16

Farba acholickej stolice je:

A
B
C
D

A: s prímesou natrávenej krvi

B: hnedá

C: s prímesou čerstvej krvi

D: sivá, sivo biela

Úloha č. 17

Alopécia je:

A
B
C
D

A: sekundárne ochlpenie

B: nadmerné ochlpenie

C: strata vlasov

D: zhrubnutie vlasov

Úloha č. 18

Acholická stolica je stolica, v ktorej nie sú rozložené (spracované):

A
B
C
D

A: vitamíny

B: bielkoviny

C: cukry

D: tuky


Úloha č. 19

Stav, keď pacienta môžeme prebrať len silnejšími podnetmi, patrí medzi:

A
B
C
D

A: kvantitatívne poruchy vedomia

B: kvantitatívne poruchy bezvedomia

C: kvalitatívne poruchy vedomia

D: kvalitatívne poruchy bezvedomia