Úloha č. 1

Pri krvácaní z karcinómu hrubého čreva (kolorektálneho karcinómu) má pacient:

A
B
C
D

A: acholickú stolicu

B: melénu

C: enterorágiu

D: zápchu

Úloha č. 2

Vitiligo charakterizuje:

A
B
C
D

A: miestny nedostatok melatonínu

B: miestny nedostatok pigmentu melanínu

C: hromadenie melanínu v pigmentových névach

D: celkový nedostatok melanínu

Úloha č. 3

Ascites je:

A
B
C
D

A: voľná tekutina v pečeni

B: voľná tekutina v dutine brušnej

C: voľná tekutina v žalúdku

D: voľná tekutina v pohrudnicovej dutine


Úloha č. 4

Označte nesprávne tvrdenie – Enterorágia je:

A
B
C
D

A: krvácanie z dolnej časti GIT-u

B: čerstvá krv pri stolici alebo na povrchu stolice

C: príznak karcinómu hrubého čreva alebo hemoroidov

D: krvácanie z hornej časti GIT-u

Úloha č. 5

Záchvatová dýchavica sa vyznačuje:

A
B
C
D

A: sťaženým (ťažkým) výdychom

B: sťaženým (ťažkým) výdychom a nádychom

C: sťaženým dýchaním pri námahe

D: sťaženým (ťažkým) nádychom

Úloha č. 6

Vracanie krvi označujeme pojmom:

A
B
C
D

A: hemateméza

B: enterorágia

C: hemoptýza

D: hemoptoe


Úloha č. 7

Pojem oligúria znamená:

A
B
C
D

A: množstvo moču od 100 - 500 ml za 12 hodín

B: množstvo moču menšie ako 100 ml za 12 hodín

C: množstvo moču od 100 - 500 ml za 24 hodín

D: množstvo moču menšie ako 100 ml za 24 hodín

Úloha č. 8

Rýchla, silná, pravidelná alebo nepravidelná činnosť srdca sa volá:

A
B
C
D

A: akútny infarkt myokardu

B: bradykardia

C: hypertenzia

D: palpitácia

Úloha č. 9

Napíšte, čo sa hromadí v tkanivách pri žltačke a spôsobuje žlté sfarbenie:

A
B
C
D

A: urobilinogén

B: bilirubín

C: žlč

D: biliverdín


Úloha č. 10

Ak má človek sčervenanú (červenú) farbu kože, označujeme to ako:

A
B
C
D

A: žltačku

B: vitiligo

C: erytém

D: cyanózu

Úloha č. 11

Krátkotrvajúca strata vedomia spôsobená prechodnou mozgovou hypoxiou v dôsledku nedokrvenia sa neoznačuje pojmom:

A
B
C
D

A: mdloba

B: synkopa

C: somnolencia

D: kolaps

Úloha č. 12

Pojem diuréza znamená:

A
B
C
D

A: množstvo moču vylúčeného za 24 hodín

B: množstvo moču od 100 - 500 ml za 24 hodín

C: bolestivé močenie

D: množstvo moču menšie ako 100 ml za 24 hodín


Úloha č. 13

Pojem expektorácia znamená:

A
B
C
D

A: vracanie krvi

B: vykašľanie krvi

C: rozpustenie spúta

D: vykašľanie spúta

Úloha č. 14

Kolikovitá bolesť je záchvatovitá, kŕčovitá bolesť:

A
B
C
D

A: kostrového svalstva

B: nervov

C: hladkého svalstva

D: priečne pruhovaného svalstva

Úloha č. 15

Označte nesprávny údaj: Nadmerný smäd:

A
B
C
D

A: sa nazýva polydipsia

B: je prítomný pri cukrovke

C: je prítomný pri ochorení Diabetes Mellitus

D: je charakteristický u starých ľudí


Úloha č. 16

Farba acholickej stolice je:

A
B
C
D

A: s prímesou natrávenej krvi

B: sivá, sivo biela

C: hnedá

D: s prímesou čerstvej krvi

Úloha č. 17

Alopécia je:

A
B
C
D

A: zhrubnutie vlasov

B: strata vlasov

C: nadmerné ochlpenie

D: sekundárne ochlpenie

Úloha č. 18

Acholická stolica je stolica, v ktorej nie sú rozložené (spracované):

A
B
C
D

A: bielkoviny

B: cukry

C: vitamíny

D: tuky


Úloha č. 19

Stav, keď pacienta môžeme prebrať len silnejšími podnetmi, patrí medzi:

A
B
C
D

A: kvalitatívne poruchy bezvedomia

B: kvantitatívne poruchy vedomia

C: kvantitatívne poruchy bezvedomia

D: kvalitatívne poruchy vedomia