Úloha č. 1 (variant 1)

Čo nie je znakom drámy?

A
B
C
D

A: odohráva sa na javisku

B: vždy je v nej rozprávač

C: má dejovú líniu

D: dej sa posúva cez repliky postáv

Úloha č. 2 (variant 1)

Tretiu fázu vo vnútornej stavbe drámy tvorí:

A
B
C
D

A: peripetia

B: expozícia

C: kríza

D: zápletka

Úloha č. 3 (variant 1)

Dráma vznikla v období:

A
B
C
D

A: humanizme a renesancii

B: klasicizmu

C: stredoveku

D: staroveku


Úloha č. 4 (variant 1)

Ktorá z možností neuvádza základný dramatický žáner?

A
B
C
D

A: inscenácia

B: činohra

C: komédia

D: tragédia

Úloha č. 5 (variant 1)

Ako s nazýva časť divadelnej hry, kedy pribudne alebo ubudne jedna postava na javisku?

A
B
C
D

A: replika

B: dejstvo

C: obraz

D: výstup

Úloha č. 6 (variant 1)

Ako sa nazýva jeden prehovor konkrétnej postavy?

A
B
C
D

A: dialóg

B: monológ

C: scénická poznámka

D: replika


Úloha č. 7 (variant 1)

Aký je celý názov veselohry Jána Palárika?

A
B
C
D

A: Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch

B: Kocúrkovo alebo len aby sme v hanbe neostali

C: Kocúrkovo alebo dobrodružstvo pri obžinkoch

D: Inkognito alebo len aby sme v hanbe neostali

Úloha č. 8 (variant 1)

Aké je vlastné meno autora, ktorý napísal drámu Kým kohút nezaspieva?

A
B
C
D

A: Vladimír

B: Pavol

C: Július

D: Ivan

Úloha č. 9 (variant 1)

Ktoré dielo je divadelnou hrou Tajovského?

A
B
C
D

A: Maco Mlieč

B: Tanec nad plačom

C: Kocúrkovo

D: Ženský zákon


Úloha č. 10 (variant 1)

Vo veselohre Zmierenie alebo... vystupuje postava národne uvedomelej grófkinej spoločníčky, učiteľovej dcéry Miluši. Aké mala priezvisko?

A
B
C
D

A: Capková

B: Oriešková

C: Hlavajová

D: Hrabovská

Úloha č. 11 (variant 1)

Koľko dejstiev má jednoaktovka?

A
B
C
D

A: dve

B: tri

C: nemá dejstvá

D: jedno

Úloha č. 12 (variant 1)

Keď divadelnú hru poslednýkrát uvedú na javisku, hovoríme o:

A
B
C
D

A: premiére

B: miere

C: repríze

D: derniére


Úloha č. 13 (variant 1)

Pod inscenáciou divadelnej hry rozumieme:

A
B
C
D

A: spracovanie dramatického textu do podoby scenára

B: spracovanie literárnej predlohy do dramatického textu

C: prepísanie drámy do miestneho nárečia

D: realizácia dramatického textu na javisku

Úloha č. 14 (variant 1)

Opakom prológu je:

A
B
C
D

A: epilóg

B: dialóg

C: prelóg

D: monológ

Úloha č. 15 (variant 1)

Ktorá z možností neuvádza základný dramatický žáner:

A
B
C
D

A: komédia

B: inscenácia

C: tragédia

D: činohra


Úloha č. 16 (variant 1)

V Nitre je divadlo:

A
B
C
D

A: Jonáša Záborského

B: Jána Palárika

C: Martina Kukučína

D: Andreja Bagara

Úloha č. 17 (variant 1)

Slovenské národné divadlo v Bratislave vzniklo v roku:

A
B
C
D

A: 1920

B: 1918

C: 1921

D: 1919

Úloha č. 18 (variant 1)

Divadelné predstavenie, v ktorom sa iba spieva je:

A
B
C
D

A: opera

B: opereta

C: inscenácia

D: muzikál


Úloha č. 19 (variant 1)

ĎURKO: (skloní hlavu) Veď na to som nepomyslel. - Ako odborne nazývame text, ktorý je v replike uvedený v zátvorkách?

A
B
C
D

A: reč rozprávača

B: sprievodný text

C: scénické poznámky

D: režisérske poznámky

Úloha č. 20 (variant 1)

Koľko slabík má slovo peripetia

A
B
C
D

A: 4

B: 6

C: 3

D: 5

Úloha č. 1 (variant 2)

Čo nie je znakom drámy?

A
B
C
D

A: dej sa posúva cez repliky postáv

B: odohráva sa na javisku

C: má dejovú líniu

D: vždy je v nej rozprávač

Úloha č. 2 (variant 2)

Tretiu fázu vo vnútornej stavbe drámy tvorí:

A
B
C
D

A: expozícia

B: kríza

C: zápletka

D: peripetia

Úloha č. 3 (variant 2)

Dráma vznikla v období:

A
B
C
D

A: humanizme a renesancii

B: staroveku

C: stredoveku

D: klasicizmu


Úloha č. 4 (variant 2)

Ktorá z možností neuvádza základný dramatický žáner?

A
B
C
D

A: činohra

B: komédia

C: inscenácia

D: tragédia

Úloha č. 5 (variant 2)

Ako s nazýva časť divadelnej hry, kedy pribudne alebo ubudne jedna postava na javisku?

A
B
C
D

A: výstup

B: obraz

C: replika

D: dejstvo

Úloha č. 6 (variant 2)

Ako sa nazýva jeden prehovor konkrétnej postavy?

A
B
C
D

A: replika

B: monológ

C: scénická poznámka

D: dialóg


Úloha č. 7 (variant 2)

Aký je celý názov veselohry Jána Palárika?

A
B
C
D

A: Kocúrkovo alebo len aby sme v hanbe neostali

B: Kocúrkovo alebo dobrodružstvo pri obžinkoch

C: Inkognito alebo len aby sme v hanbe neostali

D: Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch

Úloha č. 8 (variant 2)

Aké je vlastné meno autora, ktorý napísal drámu Kým kohút nezaspieva?

A
B
C
D

A: Július

B: Pavol

C: Ivan

D: Vladimír

Úloha č. 9 (variant 2)

Ktoré dielo je divadelnou hrou Tajovského?

A
B
C
D

A: Kocúrkovo

B: Ženský zákon

C: Tanec nad plačom

D: Maco Mlieč


Úloha č. 10 (variant 2)

Vo veselohre Zmierenie alebo... vystupuje postava národne uvedomelej grófkinej spoločníčky, učiteľovej dcéry Miluši. Aké mala priezvisko?

A
B
C
D

A: Capková

B: Hlavajová

C: Oriešková

D: Hrabovská

Úloha č. 11 (variant 2)

Koľko dejstiev má jednoaktovka?

A
B
C
D

A: nemá dejstvá

B: jedno

C: dve

D: tri

Úloha č. 12 (variant 2)

Keď divadelnú hru poslednýkrát uvedú na javisku, hovoríme o:

A
B
C
D

A: premiére

B: derniére

C: repríze

D: miere


Úloha č. 13 (variant 2)

Pod inscenáciou divadelnej hry rozumieme:

A
B
C
D

A: spracovanie literárnej predlohy do dramatického textu

B: realizácia dramatického textu na javisku

C: spracovanie dramatického textu do podoby scenára

D: prepísanie drámy do miestneho nárečia

Úloha č. 14 (variant 2)

Opakom prológu je:

A
B
C
D

A: dialóg

B: epilóg

C: monológ

D: prelóg

Úloha č. 15 (variant 2)

Ktorá z možností neuvádza základný dramatický žáner:

A
B
C
D

A: komédia

B: činohra

C: inscenácia

D: tragédia


Úloha č. 16 (variant 2)

V Nitre je divadlo:

A
B
C
D

A: Andreja Bagara

B: Jonáša Záborského

C: Martina Kukučína

D: Jána Palárika

Úloha č. 17 (variant 2)

Slovenské národné divadlo v Bratislave vzniklo v roku:

A
B
C
D

A: 1919

B: 1920

C: 1918

D: 1921

Úloha č. 18 (variant 2)

Divadelné predstavenie, v ktorom sa iba spieva je:

A
B
C
D

A: muzikál

B: inscenácia

C: opera

D: opereta


Úloha č. 19 (variant 2)

ĎURKO: (skloní hlavu) Veď na to som nepomyslel. - Ako odborne nazývame text, ktorý je v replike uvedený v zátvorkách?

A
B
C
D

A: scénické poznámky

B: sprievodný text

C: režisérske poznámky

D: reč rozprávača

Úloha č. 20 (variant 2)

Koľko slabík má slovo peripetia

A
B
C
D

A: 3

B: 4

C: 6

D: 5