Úloha č. 1 (variant 1)

Čo nie je znakom drámy?

A
B
C
D

A: odohráva sa na javisku

B: vždy je v nej rozprávač

C: má dejovú líniu

D: dej sa posúva cez repliky postáv

Úloha č. 2 (variant 1)

Tretiu fázu vo vnútornej stavbe drámy tvorí:

A
B
C
D

A: peripetia

B: zápletka

C: kríza

D: expozícia

Úloha č. 3 (variant 1)

Dráma vznikla v období:

A
B
C
D

A: klasicizmu

B: staroveku

C: stredoveku

D: humanizme a renesancii


Úloha č. 4 (variant 1)

Ktorá z možností neuvádza základný dramatický žáner?

A
B
C
D

A: činohra

B: inscenácia

C: tragédia

D: komédia

Úloha č. 5 (variant 1)

Ako s nazýva časť divadelnej hry, kedy pribudne alebo ubudne jedna postava na javisku?

A
B
C
D

A: replika

B: obraz

C: dejstvo

D: výstup

Úloha č. 6 (variant 1)

Ako sa nazýva jeden prehovor konkrétnej postavy?

A
B
C
D

A: scénická poznámka

B: dialóg

C: monológ

D: replika


Úloha č. 7 (variant 1)

Aký je celý názov veselohry Jána Palárika?

A
B
C
D

A: Kocúrkovo alebo dobrodružstvo pri obžinkoch

B: Kocúrkovo alebo len aby sme v hanbe neostali

C: Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch

D: Inkognito alebo len aby sme v hanbe neostali

Úloha č. 8 (variant 1)

Aké je vlastné meno autora, ktorý napísal drámu Kým kohút nezaspieva?

A
B
C
D

A: Július

B: Ivan

C: Vladimír

D: Pavol

Úloha č. 9 (variant 1)

Ktoré dielo je divadelnou hrou Tajovského?

A
B
C
D

A: Ženský zákon

B: Kocúrkovo

C: Tanec nad plačom

D: Maco Mlieč


Úloha č. 10 (variant 1)

Vo veselohre Zmierenie alebo... vystupuje postava národne uvedomelej grófkinej spoločníčky, učiteľovej dcéry Miluši. Aké mala priezvisko?

A
B
C
D

A: Oriešková

B: Hrabovská

C: Hlavajová

D: Capková

Úloha č. 11 (variant 1)

Koľko dejstiev má jednoaktovka?

A
B
C
D

A: dve

B: nemá dejstvá

C: jedno

D: tri

Úloha č. 12 (variant 1)

Keď divadelnú hru poslednýkrát uvedú na javisku, hovoríme o:

A
B
C
D

A: premiére

B: derniére

C: miere

D: repríze


Úloha č. 13 (variant 1)

Pod inscenáciou divadelnej hry rozumieme:

A
B
C
D

A: prepísanie drámy do miestneho nárečia

B: spracovanie dramatického textu do podoby scenára

C: realizácia dramatického textu na javisku

D: spracovanie literárnej predlohy do dramatického textu

Úloha č. 14 (variant 1)

Opakom prológu je:

A
B
C
D

A: prelóg

B: monológ

C: epilóg

D: dialóg

Úloha č. 15 (variant 1)

Ktorá z možností neuvádza základný dramatický žáner:

A
B
C
D

A: inscenácia

B: činohra

C: komédia

D: tragédia


Úloha č. 16 (variant 1)

V Nitre je divadlo:

A
B
C
D

A: Jonáša Záborského

B: Andreja Bagara

C: Jána Palárika

D: Martina Kukučína

Úloha č. 17 (variant 1)

Slovenské národné divadlo v Bratislave vzniklo v roku:

A
B
C
D

A: 1919

B: 1920

C: 1921

D: 1918

Úloha č. 18 (variant 1)

Divadelné predstavenie, v ktorom sa iba spieva je:

A
B
C
D

A: inscenácia

B: muzikál

C: opereta

D: opera


Úloha č. 19 (variant 1)

ĎURKO: (skloní hlavu) Veď na to som nepomyslel. - Ako odborne nazývame text, ktorý je v replike uvedený v zátvorkách?

A
B
C
D

A: režisérske poznámky

B: reč rozprávača

C: sprievodný text

D: scénické poznámky

Úloha č. 20 (variant 1)

Koľko slabík má slovo peripetia

A
B
C
D

A: 5

B: 6

C: 3

D: 4

Úloha č. 1 (variant 2)

Čo nie je znakom drámy?

A
B
C
D

A: má dejovú líniu

B: dej sa posúva cez repliky postáv

C: odohráva sa na javisku

D: vždy je v nej rozprávač

Úloha č. 2 (variant 2)

Tretiu fázu vo vnútornej stavbe drámy tvorí:

A
B
C
D

A: zápletka

B: kríza

C: expozícia

D: peripetia

Úloha č. 3 (variant 2)

Dráma vznikla v období:

A
B
C
D

A: staroveku

B: stredoveku

C: klasicizmu

D: humanizme a renesancii


Úloha č. 4 (variant 2)

Ktorá z možností neuvádza základný dramatický žáner?

A
B
C
D

A: komédia

B: tragédia

C: činohra

D: inscenácia

Úloha č. 5 (variant 2)

Ako s nazýva časť divadelnej hry, kedy pribudne alebo ubudne jedna postava na javisku?

A
B
C
D

A: replika

B: obraz

C: výstup

D: dejstvo

Úloha č. 6 (variant 2)

Ako sa nazýva jeden prehovor konkrétnej postavy?

A
B
C
D

A: scénická poznámka

B: replika

C: dialóg

D: monológ


Úloha č. 7 (variant 2)

Aký je celý názov veselohry Jána Palárika?

A
B
C
D

A: Kocúrkovo alebo len aby sme v hanbe neostali

B: Kocúrkovo alebo dobrodružstvo pri obžinkoch

C: Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch

D: Inkognito alebo len aby sme v hanbe neostali

Úloha č. 8 (variant 2)

Aké je vlastné meno autora, ktorý napísal drámu Kým kohút nezaspieva?

A
B
C
D

A: Ivan

B: Pavol

C: Vladimír

D: Július

Úloha č. 9 (variant 2)

Ktoré dielo je divadelnou hrou Tajovského?

A
B
C
D

A: Kocúrkovo

B: Ženský zákon

C: Maco Mlieč

D: Tanec nad plačom


Úloha č. 10 (variant 2)

Vo veselohre Zmierenie alebo... vystupuje postava národne uvedomelej grófkinej spoločníčky, učiteľovej dcéry Miluši. Aké mala priezvisko?

A
B
C
D

A: Capková

B: Oriešková

C: Hrabovská

D: Hlavajová

Úloha č. 11 (variant 2)

Koľko dejstiev má jednoaktovka?

A
B
C
D

A: jedno

B: tri

C: nemá dejstvá

D: dve

Úloha č. 12 (variant 2)

Keď divadelnú hru poslednýkrát uvedú na javisku, hovoríme o:

A
B
C
D

A: miere

B: derniére

C: repríze

D: premiére


Úloha č. 13 (variant 2)

Pod inscenáciou divadelnej hry rozumieme:

A
B
C
D

A: realizácia dramatického textu na javisku

B: spracovanie dramatického textu do podoby scenára

C: prepísanie drámy do miestneho nárečia

D: spracovanie literárnej predlohy do dramatického textu

Úloha č. 14 (variant 2)

Opakom prológu je:

A
B
C
D

A: epilóg

B: monológ

C: prelóg

D: dialóg

Úloha č. 15 (variant 2)

Ktorá z možností neuvádza základný dramatický žáner:

A
B
C
D

A: činohra

B: komédia

C: inscenácia

D: tragédia


Úloha č. 16 (variant 2)

V Nitre je divadlo:

A
B
C
D

A: Andreja Bagara

B: Martina Kukučína

C: Jonáša Záborského

D: Jána Palárika

Úloha č. 17 (variant 2)

Slovenské národné divadlo v Bratislave vzniklo v roku:

A
B
C
D

A: 1921

B: 1919

C: 1918

D: 1920

Úloha č. 18 (variant 2)

Divadelné predstavenie, v ktorom sa iba spieva je:

A
B
C
D

A: muzikál

B: opera

C: inscenácia

D: opereta


Úloha č. 19 (variant 2)

ĎURKO: (skloní hlavu) Veď na to som nepomyslel. - Ako odborne nazývame text, ktorý je v replike uvedený v zátvorkách?

A
B
C
D

A: režisérske poznámky

B: scénické poznámky

C: reč rozprávača

D: sprievodný text

Úloha č. 20 (variant 2)

Koľko slabík má slovo peripetia

A
B
C
D

A: 6

B: 5

C: 4

D: 3