Úloha č. 1 (variant 1)

Čo nie je znakom drámy?

A
B
C
D

A: odohráva sa na javisku

B: vždy je v nej rozprávač

C: dej sa posúva cez repliky postáv

D: má dejovú líniu

Úloha č. 2 (variant 1)

Tretiu fázu vo vnútornej stavbe drámy tvorí:

A
B
C
D

A: kríza

B: expozícia

C: peripetia

D: zápletka

Úloha č. 3 (variant 1)

Dráma vznikla v období:

A
B
C
D

A: klasicizmu

B: staroveku

C: stredoveku

D: humanizme a renesancii


Úloha č. 4 (variant 1)

Ktorá z možností neuvádza základný dramatický žáner?

A
B
C
D

A: inscenácia

B: tragédia

C: komédia

D: činohra

Úloha č. 5 (variant 1)

Ako s nazýva časť divadelnej hry, kedy pribudne alebo ubudne jedna postava na javisku?

A
B
C
D

A: dejstvo

B: výstup

C: obraz

D: replika

Úloha č. 6 (variant 1)

Ako sa nazýva jeden prehovor konkrétnej postavy?

A
B
C
D

A: replika

B: monológ

C: dialóg

D: scénická poznámka


Úloha č. 7 (variant 1)

Aký je celý názov veselohry Jána Palárika?

A
B
C
D

A: Inkognito alebo len aby sme v hanbe neostali

B: Kocúrkovo alebo len aby sme v hanbe neostali

C: Kocúrkovo alebo dobrodružstvo pri obžinkoch

D: Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch

Úloha č. 8 (variant 1)

Aké je vlastné meno autora, ktorý napísal drámu Kým kohút nezaspieva?

A
B
C
D

A: Július

B: Vladimír

C: Ivan

D: Pavol

Úloha č. 9 (variant 1)

Ktoré dielo je divadelnou hrou Tajovského?

A
B
C
D

A: Tanec nad plačom

B: Ženský zákon

C: Maco Mlieč

D: Kocúrkovo


Úloha č. 10 (variant 1)

Vo veselohre Zmierenie alebo... vystupuje postava národne uvedomelej grófkinej spoločníčky, učiteľovej dcéry Miluši. Aké mala priezvisko?

A
B
C
D

A: Oriešková

B: Capková

C: Hlavajová

D: Hrabovská

Úloha č. 11 (variant 1)

Koľko dejstiev má jednoaktovka?

A
B
C
D

A: tri

B: dve

C: jedno

D: nemá dejstvá

Úloha č. 12 (variant 1)

Keď divadelnú hru poslednýkrát uvedú na javisku, hovoríme o:

A
B
C
D

A: repríze

B: premiére

C: miere

D: derniére


Úloha č. 13 (variant 1)

Pod inscenáciou divadelnej hry rozumieme:

A
B
C
D

A: spracovanie literárnej predlohy do dramatického textu

B: prepísanie drámy do miestneho nárečia

C: realizácia dramatického textu na javisku

D: spracovanie dramatického textu do podoby scenára

Úloha č. 14 (variant 1)

Opakom prológu je:

A
B
C
D

A: prelóg

B: dialóg

C: monológ

D: epilóg

Úloha č. 15 (variant 1)

Ktorá z možností neuvádza základný dramatický žáner:

A
B
C
D

A: komédia

B: inscenácia

C: činohra

D: tragédia


Úloha č. 16 (variant 1)

V Nitre je divadlo:

A
B
C
D

A: Jonáša Záborského

B: Andreja Bagara

C: Martina Kukučína

D: Jána Palárika

Úloha č. 17 (variant 1)

Slovenské národné divadlo v Bratislave vzniklo v roku:

A
B
C
D

A: 1919

B: 1920

C: 1918

D: 1921

Úloha č. 18 (variant 1)

Divadelné predstavenie, v ktorom sa iba spieva je:

A
B
C
D

A: muzikál

B: inscenácia

C: opera

D: opereta


Úloha č. 19 (variant 1)

ĎURKO: (skloní hlavu) Veď na to som nepomyslel. - Ako odborne nazývame text, ktorý je v replike uvedený v zátvorkách?

A
B
C
D

A: režisérske poznámky

B: reč rozprávača

C: sprievodný text

D: scénické poznámky

Úloha č. 20 (variant 1)

Koľko slabík má slovo peripetia

A
B
C
D

A: 5

B: 6

C: 3

D: 4

Úloha č. 1 (variant 2)

Čo nie je znakom drámy?

A
B
C
D

A: vždy je v nej rozprávač

B: odohráva sa na javisku

C: má dejovú líniu

D: dej sa posúva cez repliky postáv

Úloha č. 2 (variant 2)

Tretiu fázu vo vnútornej stavbe drámy tvorí:

A
B
C
D

A: zápletka

B: peripetia

C: kríza

D: expozícia

Úloha č. 3 (variant 2)

Dráma vznikla v období:

A
B
C
D

A: klasicizmu

B: staroveku

C: stredoveku

D: humanizme a renesancii


Úloha č. 4 (variant 2)

Ktorá z možností neuvádza základný dramatický žáner?

A
B
C
D

A: inscenácia

B: činohra

C: tragédia

D: komédia

Úloha č. 5 (variant 2)

Ako s nazýva časť divadelnej hry, kedy pribudne alebo ubudne jedna postava na javisku?

A
B
C
D

A: výstup

B: obraz

C: dejstvo

D: replika

Úloha č. 6 (variant 2)

Ako sa nazýva jeden prehovor konkrétnej postavy?

A
B
C
D

A: replika

B: scénická poznámka

C: monológ

D: dialóg


Úloha č. 7 (variant 2)

Aký je celý názov veselohry Jána Palárika?

A
B
C
D

A: Inkognito alebo len aby sme v hanbe neostali

B: Kocúrkovo alebo dobrodružstvo pri obžinkoch

C: Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch

D: Kocúrkovo alebo len aby sme v hanbe neostali

Úloha č. 8 (variant 2)

Aké je vlastné meno autora, ktorý napísal drámu Kým kohút nezaspieva?

A
B
C
D

A: Pavol

B: Ivan

C: Július

D: Vladimír

Úloha č. 9 (variant 2)

Ktoré dielo je divadelnou hrou Tajovského?

A
B
C
D

A: Maco Mlieč

B: Tanec nad plačom

C: Kocúrkovo

D: Ženský zákon


Úloha č. 10 (variant 2)

Vo veselohre Zmierenie alebo... vystupuje postava národne uvedomelej grófkinej spoločníčky, učiteľovej dcéry Miluši. Aké mala priezvisko?

A
B
C
D

A: Oriešková

B: Hrabovská

C: Capková

D: Hlavajová

Úloha č. 11 (variant 2)

Koľko dejstiev má jednoaktovka?

A
B
C
D

A: jedno

B: dve

C: nemá dejstvá

D: tri

Úloha č. 12 (variant 2)

Keď divadelnú hru poslednýkrát uvedú na javisku, hovoríme o:

A
B
C
D

A: derniére

B: miere

C: premiére

D: repríze


Úloha č. 13 (variant 2)

Pod inscenáciou divadelnej hry rozumieme:

A
B
C
D

A: prepísanie drámy do miestneho nárečia

B: realizácia dramatického textu na javisku

C: spracovanie dramatického textu do podoby scenára

D: spracovanie literárnej predlohy do dramatického textu

Úloha č. 14 (variant 2)

Opakom prológu je:

A
B
C
D

A: monológ

B: prelóg

C: dialóg

D: epilóg

Úloha č. 15 (variant 2)

Ktorá z možností neuvádza základný dramatický žáner:

A
B
C
D

A: komédia

B: tragédia

C: inscenácia

D: činohra


Úloha č. 16 (variant 2)

V Nitre je divadlo:

A
B
C
D

A: Jána Palárika

B: Martina Kukučína

C: Andreja Bagara

D: Jonáša Záborského

Úloha č. 17 (variant 2)

Slovenské národné divadlo v Bratislave vzniklo v roku:

A
B
C
D

A: 1921

B: 1918

C: 1920

D: 1919

Úloha č. 18 (variant 2)

Divadelné predstavenie, v ktorom sa iba spieva je:

A
B
C
D

A: opera

B: opereta

C: muzikál

D: inscenácia


Úloha č. 19 (variant 2)

ĎURKO: (skloní hlavu) Veď na to som nepomyslel. - Ako odborne nazývame text, ktorý je v replike uvedený v zátvorkách?

A
B
C
D

A: reč rozprávača

B: sprievodný text

C: režisérske poznámky

D: scénické poznámky

Úloha č. 20 (variant 2)

Koľko slabík má slovo peripetia

A
B
C
D

A: 6

B: 5

C: 4

D: 3