Úloha č. 1

Ako sa volá najväčšie mesto na Zemi?

A
B
C
D

A: Peking

B: Dillí

C: Porto

D: Tokio

Úloha č. 2

V ktorej odpovedi sú všetky mestá Ázie, ktoré majú viac ako 10 miliónov obyvateľov?

A
B
C
D

A: Tokio, Bombaj, Dillí, Soul, Sydney

B: Tokio, Bombaj, Šanghaj, Dillí, Soul

C: Bombaj, Šangaj, Pchjongjang, Bejrút, Sydney

D: Tokio, Bombaj, Káhira, Peking, Soul

Úloha č. 3

V ktorej časti Ázie žijú národy: Hindovia, Bengálčania a Pandžábčania?

A
B
C
D

A: východnej

B: južnej

C: severnej

D: západnej

Úloha č. 4

Ktorý národ je najpočetnejšim národom na Zemi?

A
B
C
D

A: Číňania - Chanovia

B: Japonci

C: Kurdi

D: Pandžábčania

Úloha č. 5

Judaizmus, kresťanstvo a islam majú svoje korene na polostrove:

A
B
C
D

A: Predná India

B: Kamčatka

C: Zadná India

D: Arabskom

Úloha č. 6

Aké náboženstvo prevláda v juhozápadnej, strednej v časti južnej a juhovýchodnej Ázie?

A
B
C
D

A: kresťanstvo

B: judaizmus

C: Islam

D: budhizmus

Úloha č. 7

Ako sa volá posvätné miesto Moslimov, ktoré by mal navštíviť aspoň raz za život?

A
B
C
D

A: Manila

B: Rijád

C: Bejrút

D: Mekka

Úloha č. 8

Najbližšie LOH v roku 2020 sa budú konať v:

A
B
C
D

A: Soule

B: Pekingu

C: Tokiu

D: Šanghaji

Úloha č. 9

Babylonská ríša sa rozprestierala na území dnešných štátov:

A
B
C
D

A: Izrael, Sýria, Turecko, Irán, Irak

B: Izrael, Egypt, Azerbajdžan, Arménsko

C: Gruzínsko, Omán, Jemen

D: Sýria, Gruzínsko, Omán, Jemen

Úloha č. 10

Najhustejšie obývané oblasti Ázie sú:

A
B
C
D

A: náhorné plošiny

B: JZ Ázia

C: J a JV Ázia, Indogangská nížina

D: vysoké pohoria

Úloha č. 11

Juhozápadná Ázia sa často nazýva aj:

A
B
C
D

A: Blízky Západ

B: Ďaleký Západ

C: Blízky Východ

D: Ďaleký Východ

Úloha č. 12

Veľkú časť územia JZ Ázie pokrývajú:

A
B
C
D

A: polia

B: polopúšte

C: savany

D: púšte

Úloha č. 13

Najväčšie polostrovy JZ Ázie sú:

A
B
C
D

A: Malajzský polostrov a Predná India

B: Kamčatka a Kórejský polostrov

C: Malá Ázia a Arabský polostrov

D: Predná a Zadná India

Úloha č. 14

Najväčšie rieky v JZ Ázii sú:

A
B
C
D

A: Indus, Ganga

B: Eufrat, Tigris

C: Ural, Volga

D: Brahmaputra, Indus

Úloha č. 15

Základom hospodárstva väčšiny krajín JZ Ázie je ťažba:

A
B
C
D

A: zlata, drahých kovov

B: ropy, zemného plynu

C: bauxitu a uránu

D: železnej rudy, uhlia

Úloha č. 16

Najpočetnejším národom bez vlastného štátu sú:

A
B
C
D

A: Arméni

B: Kurdi

C: Palestínčania

D: Gruzínci

Úloha č. 17

JZ Áziu neobmýva:

A
B
C
D

A: Čierne more

B: Kaspické more

C: Biele more

D: Červené more

Úloha č. 18

Ktoré je najväčšie pohorie JZ Ázie:

A
B
C
D

A: Himaláje

B: Kaukaz

C: Pamír

D: Ural

Úloha č. 19

Ako sa volá nížina, cez ktorú pretekajú rieky Eufrat a Tigris?

A
B
C
D

A: Arabská

B: Eufratská

C: Mezopotámska

D: Východoeurópska

Úloha č. 20

Aké náboženstvo prevláda v Izraeli?

A
B
C
D

A: Kresťanstvo

B: Islam

C: Bahaizmus

D: Judaizmus