Úloha č. 1

Ako sa volá najväčšie mesto na Zemi?

A
B
C
D

A: Peking

B: Dillí

C: Tokio

D: Porto

Úloha č. 2

V ktorej odpovedi sú všetky mestá Ázie, ktoré majú viac ako 10 miliónov obyvateľov?

A
B
C
D

A: Bombaj, Šangaj, Pchjongjang, Bejrút, Sydney

B: Tokio, Bombaj, Dillí, Soul, Sydney

C: Tokio, Bombaj, Káhira, Peking, Soul

D: Tokio, Bombaj, Šanghaj, Dillí, Soul

Úloha č. 3

V ktorej časti Ázie žijú národy: Hindovia, Bengálčania a Pandžábčania?

A
B
C
D

A: východnej

B: západnej

C: severnej

D: južnej


Úloha č. 4

Ktorý národ je najpočetnejšim národom na Zemi?

A
B
C
D

A: Číňania - Chanovia

B: Kurdi

C: Pandžábčania

D: Japonci

Úloha č. 5

Judaizmus, kresťanstvo a islam majú svoje korene na polostrove:

A
B
C
D

A: Kamčatka

B: Arabskom

C: Predná India

D: Zadná India

Úloha č. 6

Aké náboženstvo prevláda v juhozápadnej, strednej v časti južnej a juhovýchodnej Ázie?

A
B
C
D

A: judaizmus

B: Islam

C: kresťanstvo

D: budhizmus


Úloha č. 7

Ako sa volá posvätné miesto Moslimov, ktoré by mal navštíviť aspoň raz za život?

A
B
C
D

A: Rijád

B: Bejrút

C: Mekka

D: Manila

Úloha č. 8

Najbližšie LOH v roku 2020 sa budú konať v:

A
B
C
D

A: Pekingu

B: Tokiu

C: Soule

D: Šanghaji

Úloha č. 9

Babylonská ríša sa rozprestierala na území dnešných štátov:

A
B
C
D

A: Izrael, Sýria, Turecko, Irán, Irak

B: Gruzínsko, Omán, Jemen

C: Izrael, Egypt, Azerbajdžan, Arménsko

D: Sýria, Gruzínsko, Omán, Jemen


Úloha č. 10

Najhustejšie obývané oblasti Ázie sú:

A
B
C
D

A: náhorné plošiny

B: J a JV Ázia, Indogangská nížina

C: vysoké pohoria

D: JZ Ázia

Úloha č. 11

Juhozápadná Ázia sa často nazýva aj:

A
B
C
D

A: Ďaleký Východ

B: Blízky Západ

C: Blízky Východ

D: Ďaleký Západ

Úloha č. 12

Veľkú časť územia JZ Ázie pokrývajú:

A
B
C
D

A: polopúšte

B: savany

C: púšte

D: polia


Úloha č. 13

Najväčšie polostrovy JZ Ázie sú:

A
B
C
D

A: Predná a Zadná India

B: Malajzský polostrov a Predná India

C: Kamčatka a Kórejský polostrov

D: Malá Ázia a Arabský polostrov

Úloha č. 14

Najväčšie rieky v JZ Ázii sú:

A
B
C
D

A: Indus, Ganga

B: Eufrat, Tigris

C: Ural, Volga

D: Brahmaputra, Indus

Úloha č. 15

Základom hospodárstva väčšiny krajín JZ Ázie je ťažba:

A
B
C
D

A: ropy, zemného plynu

B: železnej rudy, uhlia

C: zlata, drahých kovov

D: bauxitu a uránu


Úloha č. 16

Najpočetnejším národom bez vlastného štátu sú:

A
B
C
D

A: Palestínčania

B: Arméni

C: Kurdi

D: Gruzínci

Úloha č. 17

JZ Áziu neobmýva:

A
B
C
D

A: Čierne more

B: Biele more

C: Kaspické more

D: Červené more

Úloha č. 18

Ktoré je najväčšie pohorie JZ Ázie:

A
B
C
D

A: Ural

B: Pamír

C: Kaukaz

D: Himaláje


Úloha č. 19

Ako sa volá nížina, cez ktorú pretekajú rieky Eufrat a Tigris?

A
B
C
D

A: Mezopotámska

B: Eufratská

C: Arabská

D: Východoeurópska

Úloha č. 20

Aké náboženstvo prevláda v Izraeli?

A
B
C
D

A: Bahaizmus

B: Kresťanstvo

C: Judaizmus

D: Islam