Úloha č. 1

Ako sa volá najväčšie mesto na Zemi?

A
B
C
D

A: Dillí

B: Peking

C: Porto

D: Tokio

Úloha č. 2

V ktorej odpovedi sú všetky mestá Ázie, ktoré majú viac ako 10 miliónov obyvateľov?

A
B
C
D

A: Tokio, Bombaj, Káhira, Peking, Soul

B: Tokio, Bombaj, Dillí, Soul, Sydney

C: Tokio, Bombaj, Šanghaj, Dillí, Soul

D: Bombaj, Šangaj, Pchjongjang, Bejrút, Sydney

Úloha č. 3

V ktorej časti Ázie žijú národy: Hindovia, Bengálčania a Pandžábčania?

A
B
C
D

A: východnej

B: južnej

C: severnej

D: západnej


Úloha č. 4

Ktorý národ je najpočetnejšim národom na Zemi?

A
B
C
D

A: Japonci

B: Pandžábčania

C: Číňania - Chanovia

D: Kurdi

Úloha č. 5

Judaizmus, kresťanstvo a islam majú svoje korene na polostrove:

A
B
C
D

A: Arabskom

B: Kamčatka

C: Zadná India

D: Predná India

Úloha č. 6

Aké náboženstvo prevláda v juhozápadnej, strednej v časti južnej a juhovýchodnej Ázie?

A
B
C
D

A: judaizmus

B: budhizmus

C: kresťanstvo

D: Islam


Úloha č. 7

Ako sa volá posvätné miesto Moslimov, ktoré by mal navštíviť aspoň raz za život?

A
B
C
D

A: Mekka

B: Manila

C: Bejrút

D: Rijád

Úloha č. 8

Najbližšie LOH v roku 2020 sa budú konať v:

A
B
C
D

A: Tokiu

B: Soule

C: Pekingu

D: Šanghaji

Úloha č. 9

Babylonská ríša sa rozprestierala na území dnešných štátov:

A
B
C
D

A: Gruzínsko, Omán, Jemen

B: Izrael, Sýria, Turecko, Irán, Irak

C: Izrael, Egypt, Azerbajdžan, Arménsko

D: Sýria, Gruzínsko, Omán, Jemen


Úloha č. 10

Najhustejšie obývané oblasti Ázie sú:

A
B
C
D

A: J a JV Ázia, Indogangská nížina

B: JZ Ázia

C: vysoké pohoria

D: náhorné plošiny

Úloha č. 11

Juhozápadná Ázia sa často nazýva aj:

A
B
C
D

A: Ďaleký Východ

B: Ďaleký Západ

C: Blízky Západ

D: Blízky Východ

Úloha č. 12

Veľkú časť územia JZ Ázie pokrývajú:

A
B
C
D

A: púšte

B: polopúšte

C: polia

D: savany


Úloha č. 13

Najväčšie polostrovy JZ Ázie sú:

A
B
C
D

A: Predná a Zadná India

B: Kamčatka a Kórejský polostrov

C: Malajzský polostrov a Predná India

D: Malá Ázia a Arabský polostrov

Úloha č. 14

Najväčšie rieky v JZ Ázii sú:

A
B
C
D

A: Eufrat, Tigris

B: Brahmaputra, Indus

C: Ural, Volga

D: Indus, Ganga

Úloha č. 15

Základom hospodárstva väčšiny krajín JZ Ázie je ťažba:

A
B
C
D

A: ropy, zemného plynu

B: železnej rudy, uhlia

C: zlata, drahých kovov

D: bauxitu a uránu


Úloha č. 16

Najpočetnejším národom bez vlastného štátu sú:

A
B
C
D

A: Arméni

B: Palestínčania

C: Gruzínci

D: Kurdi

Úloha č. 17

JZ Áziu neobmýva:

A
B
C
D

A: Biele more

B: Kaspické more

C: Červené more

D: Čierne more

Úloha č. 18

Ktoré je najväčšie pohorie JZ Ázie:

A
B
C
D

A: Himaláje

B: Pamír

C: Kaukaz

D: Ural


Úloha č. 19

Ako sa volá nížina, cez ktorú pretekajú rieky Eufrat a Tigris?

A
B
C
D

A: Arabská

B: Eufratská

C: Východoeurópska

D: Mezopotámska

Úloha č. 20

Aké náboženstvo prevláda v Izraeli?

A
B
C
D

A: Islam

B: Judaizmus

C: Kresťanstvo

D: Bahaizmus