Úloha č. 1

Ako sa volá najväčšie mesto na Zemi?

A
B
C
D

A: Porto

B: Tokio

C: Peking

D: Dillí

Úloha č. 2

V ktorej odpovedi sú všetky mestá Ázie, ktoré majú viac ako 10 miliónov obyvateľov?

A
B
C
D

A: Tokio, Bombaj, Šanghaj, Dillí, Soul

B: Tokio, Bombaj, Dillí, Soul, Sydney

C: Bombaj, Šangaj, Pchjongjang, Bejrút, Sydney

D: Tokio, Bombaj, Káhira, Peking, Soul

Úloha č. 3

V ktorej časti Ázie žijú národy: Hindovia, Bengálčania a Pandžábčania?

A
B
C
D

A: západnej

B: východnej

C: severnej

D: južnej


Úloha č. 4

Ktorý národ je najpočetnejšim národom na Zemi?

A
B
C
D

A: Číňania - Chanovia

B: Pandžábčania

C: Kurdi

D: Japonci

Úloha č. 5

Judaizmus, kresťanstvo a islam majú svoje korene na polostrove:

A
B
C
D

A: Predná India

B: Kamčatka

C: Arabskom

D: Zadná India

Úloha č. 6

Aké náboženstvo prevláda v juhozápadnej, strednej v časti južnej a juhovýchodnej Ázie?

A
B
C
D

A: judaizmus

B: kresťanstvo

C: Islam

D: budhizmus


Úloha č. 7

Ako sa volá posvätné miesto Moslimov, ktoré by mal navštíviť aspoň raz za život?

A
B
C
D

A: Rijád

B: Mekka

C: Manila

D: Bejrút

Úloha č. 8

Najbližšie LOH v roku 2020 sa budú konať v:

A
B
C
D

A: Pekingu

B: Šanghaji

C: Soule

D: Tokiu

Úloha č. 9

Babylonská ríša sa rozprestierala na území dnešných štátov:

A
B
C
D

A: Gruzínsko, Omán, Jemen

B: Izrael, Sýria, Turecko, Irán, Irak

C: Sýria, Gruzínsko, Omán, Jemen

D: Izrael, Egypt, Azerbajdžan, Arménsko


Úloha č. 10

Najhustejšie obývané oblasti Ázie sú:

A
B
C
D

A: JZ Ázia

B: vysoké pohoria

C: J a JV Ázia, Indogangská nížina

D: náhorné plošiny

Úloha č. 11

Juhozápadná Ázia sa často nazýva aj:

A
B
C
D

A: Blízky Východ

B: Ďaleký Východ

C: Blízky Západ

D: Ďaleký Západ

Úloha č. 12

Veľkú časť územia JZ Ázie pokrývajú:

A
B
C
D

A: polopúšte

B: savany

C: púšte

D: polia


Úloha č. 13

Najväčšie polostrovy JZ Ázie sú:

A
B
C
D

A: Malá Ázia a Arabský polostrov

B: Kamčatka a Kórejský polostrov

C: Predná a Zadná India

D: Malajzský polostrov a Predná India

Úloha č. 14

Najväčšie rieky v JZ Ázii sú:

A
B
C
D

A: Indus, Ganga

B: Ural, Volga

C: Brahmaputra, Indus

D: Eufrat, Tigris

Úloha č. 15

Základom hospodárstva väčšiny krajín JZ Ázie je ťažba:

A
B
C
D

A: zlata, drahých kovov

B: ropy, zemného plynu

C: bauxitu a uránu

D: železnej rudy, uhlia


Úloha č. 16

Najpočetnejším národom bez vlastného štátu sú:

A
B
C
D

A: Kurdi

B: Palestínčania

C: Gruzínci

D: Arméni

Úloha č. 17

JZ Áziu neobmýva:

A
B
C
D

A: Čierne more

B: Biele more

C: Červené more

D: Kaspické more

Úloha č. 18

Ktoré je najväčšie pohorie JZ Ázie:

A
B
C
D

A: Ural

B: Pamír

C: Himaláje

D: Kaukaz


Úloha č. 19

Ako sa volá nížina, cez ktorú pretekajú rieky Eufrat a Tigris?

A
B
C
D

A: Východoeurópska

B: Eufratská

C: Mezopotámska

D: Arabská

Úloha č. 20

Aké náboženstvo prevláda v Izraeli?

A
B
C
D

A: Islam

B: Bahaizmus

C: Judaizmus

D: Kresťanstvo