Úloha č. 1

Ako sa volá najväčšie mesto na Zemi?

A
B
C
D

A: Peking

B: Tokio

C: Porto

D: Dillí

Úloha č. 2

V ktorej odpovedi sú všetky mestá Ázie, ktoré majú viac ako 10 miliónov obyvateľov?

A
B
C
D

A: Tokio, Bombaj, Šanghaj, Dillí, Soul

B: Bombaj, Šangaj, Pchjongjang, Bejrút, Sydney

C: Tokio, Bombaj, Dillí, Soul, Sydney

D: Tokio, Bombaj, Káhira, Peking, Soul

Úloha č. 3

V ktorej časti Ázie žijú národy: Hindovia, Bengálčania a Pandžábčania?

A
B
C
D

A: východnej

B: západnej

C: severnej

D: južnej


Úloha č. 4

Ktorý národ je najpočetnejšim národom na Zemi?

A
B
C
D

A: Japonci

B: Kurdi

C: Pandžábčania

D: Číňania - Chanovia

Úloha č. 5

Judaizmus, kresťanstvo a islam majú svoje korene na polostrove:

A
B
C
D

A: Predná India

B: Kamčatka

C: Arabskom

D: Zadná India

Úloha č. 6

Aké náboženstvo prevláda v juhozápadnej, strednej v časti južnej a juhovýchodnej Ázie?

A
B
C
D

A: judaizmus

B: kresťanstvo

C: Islam

D: budhizmus


Úloha č. 7

Ako sa volá posvätné miesto Moslimov, ktoré by mal navštíviť aspoň raz za život?

A
B
C
D

A: Mekka

B: Bejrút

C: Manila

D: Rijád

Úloha č. 8

Najbližšie LOH v roku 2020 sa budú konať v:

A
B
C
D

A: Soule

B: Pekingu

C: Tokiu

D: Šanghaji

Úloha č. 9

Babylonská ríša sa rozprestierala na území dnešných štátov:

A
B
C
D

A: Sýria, Gruzínsko, Omán, Jemen

B: Gruzínsko, Omán, Jemen

C: Izrael, Egypt, Azerbajdžan, Arménsko

D: Izrael, Sýria, Turecko, Irán, Irak


Úloha č. 10

Najhustejšie obývané oblasti Ázie sú:

A
B
C
D

A: náhorné plošiny

B: JZ Ázia

C: vysoké pohoria

D: J a JV Ázia, Indogangská nížina

Úloha č. 11

Juhozápadná Ázia sa často nazýva aj:

A
B
C
D

A: Blízky Západ

B: Blízky Východ

C: Ďaleký Západ

D: Ďaleký Východ

Úloha č. 12

Veľkú časť územia JZ Ázie pokrývajú:

A
B
C
D

A: polia

B: savany

C: polopúšte

D: púšte


Úloha č. 13

Najväčšie polostrovy JZ Ázie sú:

A
B
C
D

A: Malá Ázia a Arabský polostrov

B: Predná a Zadná India

C: Malajzský polostrov a Predná India

D: Kamčatka a Kórejský polostrov

Úloha č. 14

Najväčšie rieky v JZ Ázii sú:

A
B
C
D

A: Ural, Volga

B: Brahmaputra, Indus

C: Eufrat, Tigris

D: Indus, Ganga

Úloha č. 15

Základom hospodárstva väčšiny krajín JZ Ázie je ťažba:

A
B
C
D

A: ropy, zemného plynu

B: železnej rudy, uhlia

C: zlata, drahých kovov

D: bauxitu a uránu


Úloha č. 16

Najpočetnejším národom bez vlastného štátu sú:

A
B
C
D

A: Arméni

B: Gruzínci

C: Kurdi

D: Palestínčania

Úloha č. 17

JZ Áziu neobmýva:

A
B
C
D

A: Červené more

B: Biele more

C: Kaspické more

D: Čierne more

Úloha č. 18

Ktoré je najväčšie pohorie JZ Ázie:

A
B
C
D

A: Kaukaz

B: Himaláje

C: Ural

D: Pamír


Úloha č. 19

Ako sa volá nížina, cez ktorú pretekajú rieky Eufrat a Tigris?

A
B
C
D

A: Východoeurópska

B: Arabská

C: Eufratská

D: Mezopotámska

Úloha č. 20

Aké náboženstvo prevláda v Izraeli?

A
B
C
D

A: Judaizmus

B: Bahaizmus

C: Islam

D: Kresťanstvo