Úloha č. 1

Ako sa volá najväčšie mesto na Zemi?

A
B
C
D

A: Tokio

B: Peking

C: Porto

D: Dillí

Úloha č. 2

V ktorej odpovedi sú všetky mestá Ázie, ktoré majú viac ako 10 miliónov obyvateľov?

A
B
C
D

A: Tokio, Bombaj, Šanghaj, Dillí, Soul

B: Bombaj, Šangaj, Pchjongjang, Bejrút, Sydney

C: Tokio, Bombaj, Dillí, Soul, Sydney

D: Tokio, Bombaj, Káhira, Peking, Soul

Úloha č. 3

V ktorej časti Ázie žijú národy: Hindovia, Bengálčania a Pandžábčania?

A
B
C
D

A: východnej

B: južnej

C: severnej

D: západnej


Úloha č. 4

Ktorý národ je najpočetnejšim národom na Zemi?

A
B
C
D

A: Kurdi

B: Japonci

C: Pandžábčania

D: Číňania - Chanovia

Úloha č. 5

Judaizmus, kresťanstvo a islam majú svoje korene na polostrove:

A
B
C
D

A: Zadná India

B: Predná India

C: Arabskom

D: Kamčatka

Úloha č. 6

Aké náboženstvo prevláda v juhozápadnej, strednej v časti južnej a juhovýchodnej Ázie?

A
B
C
D

A: budhizmus

B: Islam

C: kresťanstvo

D: judaizmus


Úloha č. 7

Ako sa volá posvätné miesto Moslimov, ktoré by mal navštíviť aspoň raz za život?

A
B
C
D

A: Manila

B: Bejrút

C: Mekka

D: Rijád

Úloha č. 8

Najbližšie LOH v roku 2020 sa budú konať v:

A
B
C
D

A: Šanghaji

B: Pekingu

C: Soule

D: Tokiu

Úloha č. 9

Babylonská ríša sa rozprestierala na území dnešných štátov:

A
B
C
D

A: Izrael, Egypt, Azerbajdžan, Arménsko

B: Izrael, Sýria, Turecko, Irán, Irak

C: Gruzínsko, Omán, Jemen

D: Sýria, Gruzínsko, Omán, Jemen


Úloha č. 10

Najhustejšie obývané oblasti Ázie sú:

A
B
C
D

A: J a JV Ázia, Indogangská nížina

B: náhorné plošiny

C: JZ Ázia

D: vysoké pohoria

Úloha č. 11

Juhozápadná Ázia sa často nazýva aj:

A
B
C
D

A: Ďaleký Západ

B: Blízky Východ

C: Ďaleký Východ

D: Blízky Západ

Úloha č. 12

Veľkú časť územia JZ Ázie pokrývajú:

A
B
C
D

A: polia

B: polopúšte

C: savany

D: púšte


Úloha č. 13

Najväčšie polostrovy JZ Ázie sú:

A
B
C
D

A: Malajzský polostrov a Predná India

B: Kamčatka a Kórejský polostrov

C: Predná a Zadná India

D: Malá Ázia a Arabský polostrov

Úloha č. 14

Najväčšie rieky v JZ Ázii sú:

A
B
C
D

A: Brahmaputra, Indus

B: Indus, Ganga

C: Ural, Volga

D: Eufrat, Tigris

Úloha č. 15

Základom hospodárstva väčšiny krajín JZ Ázie je ťažba:

A
B
C
D

A: bauxitu a uránu

B: ropy, zemného plynu

C: železnej rudy, uhlia

D: zlata, drahých kovov


Úloha č. 16

Najpočetnejším národom bez vlastného štátu sú:

A
B
C
D

A: Gruzínci

B: Kurdi

C: Palestínčania

D: Arméni

Úloha č. 17

JZ Áziu neobmýva:

A
B
C
D

A: Biele more

B: Kaspické more

C: Čierne more

D: Červené more

Úloha č. 18

Ktoré je najväčšie pohorie JZ Ázie:

A
B
C
D

A: Kaukaz

B: Himaláje

C: Pamír

D: Ural


Úloha č. 19

Ako sa volá nížina, cez ktorú pretekajú rieky Eufrat a Tigris?

A
B
C
D

A: Eufratská

B: Mezopotámska

C: Arabská

D: Východoeurópska

Úloha č. 20

Aké náboženstvo prevláda v Izraeli?

A
B
C
D

A: Islam

B: Kresťanstvo

C: Judaizmus

D: Bahaizmus