Úloha č. 1

Ako sa volá najväčšie mesto na Zemi?

A
B
C
D

A: Dillí

B: Peking

C: Tokio

D: Porto

Úloha č. 2

V ktorej odpovedi sú všetky mestá Ázie, ktoré majú viac ako 10 miliónov obyvateľov?

A
B
C
D

A: Tokio, Bombaj, Dillí, Soul, Sydney

B: Bombaj, Šangaj, Pchjongjang, Bejrút, Sydney

C: Tokio, Bombaj, Káhira, Peking, Soul

D: Tokio, Bombaj, Šanghaj, Dillí, Soul

Úloha č. 3

V ktorej časti Ázie žijú národy: Hindovia, Bengálčania a Pandžábčania?

A
B
C
D

A: západnej

B: východnej

C: severnej

D: južnej


Úloha č. 4

Ktorý národ je najpočetnejšim národom na Zemi?

A
B
C
D

A: Kurdi

B: Pandžábčania

C: Japonci

D: Číňania - Chanovia

Úloha č. 5

Judaizmus, kresťanstvo a islam majú svoje korene na polostrove:

A
B
C
D

A: Kamčatka

B: Arabskom

C: Zadná India

D: Predná India

Úloha č. 6

Aké náboženstvo prevláda v juhozápadnej, strednej v časti južnej a juhovýchodnej Ázie?

A
B
C
D

A: kresťanstvo

B: Islam

C: judaizmus

D: budhizmus


Úloha č. 7

Ako sa volá posvätné miesto Moslimov, ktoré by mal navštíviť aspoň raz za život?

A
B
C
D

A: Bejrút

B: Manila

C: Mekka

D: Rijád

Úloha č. 8

Najbližšie LOH v roku 2020 sa budú konať v:

A
B
C
D

A: Tokiu

B: Pekingu

C: Šanghaji

D: Soule

Úloha č. 9

Babylonská ríša sa rozprestierala na území dnešných štátov:

A
B
C
D

A: Izrael, Egypt, Azerbajdžan, Arménsko

B: Izrael, Sýria, Turecko, Irán, Irak

C: Gruzínsko, Omán, Jemen

D: Sýria, Gruzínsko, Omán, Jemen


Úloha č. 10

Najhustejšie obývané oblasti Ázie sú:

A
B
C
D

A: náhorné plošiny

B: JZ Ázia

C: J a JV Ázia, Indogangská nížina

D: vysoké pohoria

Úloha č. 11

Juhozápadná Ázia sa často nazýva aj:

A
B
C
D

A: Ďaleký Východ

B: Ďaleký Západ

C: Blízky Západ

D: Blízky Východ

Úloha č. 12

Veľkú časť územia JZ Ázie pokrývajú:

A
B
C
D

A: savany

B: polia

C: púšte

D: polopúšte


Úloha č. 13

Najväčšie polostrovy JZ Ázie sú:

A
B
C
D

A: Predná a Zadná India

B: Malajzský polostrov a Predná India

C: Malá Ázia a Arabský polostrov

D: Kamčatka a Kórejský polostrov

Úloha č. 14

Najväčšie rieky v JZ Ázii sú:

A
B
C
D

A: Eufrat, Tigris

B: Indus, Ganga

C: Ural, Volga

D: Brahmaputra, Indus

Úloha č. 15

Základom hospodárstva väčšiny krajín JZ Ázie je ťažba:

A
B
C
D

A: zlata, drahých kovov

B: ropy, zemného plynu

C: bauxitu a uránu

D: železnej rudy, uhlia


Úloha č. 16

Najpočetnejším národom bez vlastného štátu sú:

A
B
C
D

A: Kurdi

B: Palestínčania

C: Gruzínci

D: Arméni

Úloha č. 17

JZ Áziu neobmýva:

A
B
C
D

A: Červené more

B: Kaspické more

C: Čierne more

D: Biele more

Úloha č. 18

Ktoré je najväčšie pohorie JZ Ázie:

A
B
C
D

A: Pamír

B: Ural

C: Kaukaz

D: Himaláje


Úloha č. 19

Ako sa volá nížina, cez ktorú pretekajú rieky Eufrat a Tigris?

A
B
C
D

A: Mezopotámska

B: Eufratská

C: Východoeurópska

D: Arabská

Úloha č. 20

Aké náboženstvo prevláda v Izraeli?

A
B
C
D

A: Islam

B: Judaizmus

C: Kresťanstvo

D: Bahaizmus