Úloha č. 1

Chrupka je mäkká a pružná. Kde sa nenachádza?

A
B
C
D

A: na povrchu kĺbov

B: medzi kosťami

C: na konci niektorých kostí

D: vo vnútri dutých kostí

Úloha č. 2

Do dĺžky rastie kosť rastovou chrupkou a do šírky z:

A
B
C
D

A: z väziva

B: okostice

C: kostnej drene

D: hubovitého kostného tkaniva

Úloha č. 3

Pomenuj časť kosti, ktorá je označená číslom 3

A
B
C
D

A: okostica

B: súdržné kostné tkanivo

C: hubovité kostné tkanivo

D: kostná dreň


Úloha č. 4

Zrastením kostí kostným tkanivom vzniká:

A
B
C
D

A: hrudná kosť

B: krížová kosť

C: lopatka

D: pätová kosť

Úloha č. 5

Ako nazývame kosti zobrazené číslami 7 a 1

A
B
C
D

A: čelusť a čelová kosť

B: jazylka a klinová kosť

C: sánka a čelová kosť

D: nosová kosť a čelusť

Úloha č. 6

Z koľkých stavcov je zložená chrbtica priemerného človeka

A
B
C
D

A: 32 - 33

B: 33-34

C: 31 - 32

D: 35 - 36


Úloha č. 7

Ako nazývame kosti zobrazené číslami 4 a 2

A
B
C
D

A: klinová a spánková kosť

B: spánková a temenná kosť

C: temenná a záhlavná kosť

D: spánková a záhlavná kosť

Úloha č. 8

Pletenec hornej končatiny tvorí:

A
B
C
D

A: lopatka a hrudná kosť

B: lopatka a nosič

C: nosič a čapovec

D: lopatka a kľúčna kosť

Úloha č. 9

Aká kosť je A a aký kĺb je B

A
B
C
D

A: lakťová kosť a lakťový kĺb

B: lakťový kĺb a vretenná kosť

C: ramenná kosť a lakťový kĺb

D: ramenná kosť a bedrový kĺb


Úloha č. 10

Ktorá kosť nepatrí medzi dlhé kosti?

A
B
C
D

A: stehnová kosť

B: ihlica

C: kľúčna kosť

D: sánka

Úloha č. 11

Pletenec dolnej končatiny tvorí panva, ktorá vznikla spojením kostí. Akých?

A
B
C
D

A: bedrová, sedacia a panvová kosť

B: panvová, lonová a sedacia kosť

C: bedrová, lonová a sedacia kosť

D: panvová, bedrová a lonová kosť

Úloha č. 12

Aká kosť je C a aké sú D

A
B
C
D

A: píšťala a predpriehlavkové kosti

B: ihlica a predpriehlavkové kosti

C: píšťala a priehlavkové kosti

D: ihlica a články prstov