Úloha č. 1

Chrupka je mäkká a pružná. Kde sa nenachádza?

A
B
C
D

A: na konci niektorých kostí

B: medzi kosťami

C: vo vnútri dutých kostí

D: na povrchu kĺbov

Úloha č. 2

Do dĺžky rastie kosť rastovou chrupkou a do šírky z:

A
B
C
D

A: okostice

B: hubovitého kostného tkaniva

C: kostnej drene

D: z väziva

Úloha č. 3

Pomenuj časť kosti, ktorá je označená číslom 3

A
B
C
D

A: súdržné kostné tkanivo

B: okostica

C: kostná dreň

D: hubovité kostné tkanivo


Úloha č. 4

Zrastením kostí kostným tkanivom vzniká:

A
B
C
D

A: hrudná kosť

B: pätová kosť

C: krížová kosť

D: lopatka

Úloha č. 5

Ako nazývame kosti zobrazené číslami 7 a 1

A
B
C
D

A: nosová kosť a čelusť

B: jazylka a klinová kosť

C: čelusť a čelová kosť

D: sánka a čelová kosť

Úloha č. 6

Z koľkých stavcov je zložená chrbtica priemerného človeka

A
B
C
D

A: 31 - 32

B: 33-34

C: 32 - 33

D: 35 - 36


Úloha č. 7

Ako nazývame kosti zobrazené číslami 4 a 2

A
B
C
D

A: spánková a temenná kosť

B: klinová a spánková kosť

C: temenná a záhlavná kosť

D: spánková a záhlavná kosť

Úloha č. 8

Pletenec hornej končatiny tvorí:

A
B
C
D

A: nosič a čapovec

B: lopatka a hrudná kosť

C: lopatka a nosič

D: lopatka a kľúčna kosť

Úloha č. 9

Aká kosť je A a aký kĺb je B

A
B
C
D

A: ramenná kosť a lakťový kĺb

B: lakťový kĺb a vretenná kosť

C: lakťová kosť a lakťový kĺb

D: ramenná kosť a bedrový kĺb


Úloha č. 10

Ktorá kosť nepatrí medzi dlhé kosti?

A
B
C
D

A: sánka

B: ihlica

C: kľúčna kosť

D: stehnová kosť

Úloha č. 11

Pletenec dolnej končatiny tvorí panva, ktorá vznikla spojením kostí. Akých?

A
B
C
D

A: panvová, lonová a sedacia kosť

B: bedrová, sedacia a panvová kosť

C: bedrová, lonová a sedacia kosť

D: panvová, bedrová a lonová kosť

Úloha č. 12

Aká kosť je C a aké sú D

A
B
C
D

A: ihlica a články prstov

B: ihlica a predpriehlavkové kosti

C: píšťala a predpriehlavkové kosti

D: píšťala a priehlavkové kosti