Úloha č. 1

Chrupka je mäkká a pružná. Kde sa nenachádza?

A
B
C
D

A: vo vnútri dutých kostí

B: na konci niektorých kostí

C: na povrchu kĺbov

D: medzi kosťami

Úloha č. 2

Do dĺžky rastie kosť rastovou chrupkou a do šírky z:

A
B
C
D

A: z väziva

B: kostnej drene

C: okostice

D: hubovitého kostného tkaniva

Úloha č. 3

Pomenuj časť kosti, ktorá je označená číslom 3

A
B
C
D

A: kostná dreň

B: hubovité kostné tkanivo

C: súdržné kostné tkanivo

D: okostica


Úloha č. 4

Zrastením kostí kostným tkanivom vzniká:

A
B
C
D

A: lopatka

B: pätová kosť

C: hrudná kosť

D: krížová kosť

Úloha č. 5

Ako nazývame kosti zobrazené číslami 7 a 1

A
B
C
D

A: nosová kosť a čelusť

B: sánka a čelová kosť

C: jazylka a klinová kosť

D: čelusť a čelová kosť

Úloha č. 6

Z koľkých stavcov je zložená chrbtica priemerného človeka

A
B
C
D

A: 35 - 36

B: 32 - 33

C: 33-34

D: 31 - 32


Úloha č. 7

Ako nazývame kosti zobrazené číslami 4 a 2

A
B
C
D

A: temenná a záhlavná kosť

B: klinová a spánková kosť

C: spánková a záhlavná kosť

D: spánková a temenná kosť

Úloha č. 8

Pletenec hornej končatiny tvorí:

A
B
C
D

A: lopatka a kľúčna kosť

B: lopatka a nosič

C: nosič a čapovec

D: lopatka a hrudná kosť

Úloha č. 9

Aká kosť je A a aký kĺb je B

A
B
C
D

A: ramenná kosť a bedrový kĺb

B: ramenná kosť a lakťový kĺb

C: lakťový kĺb a vretenná kosť

D: lakťová kosť a lakťový kĺb


Úloha č. 10

Ktorá kosť nepatrí medzi dlhé kosti?

A
B
C
D

A: kľúčna kosť

B: sánka

C: stehnová kosť

D: ihlica

Úloha č. 11

Pletenec dolnej končatiny tvorí panva, ktorá vznikla spojením kostí. Akých?

A
B
C
D

A: bedrová, sedacia a panvová kosť

B: panvová, lonová a sedacia kosť

C: panvová, bedrová a lonová kosť

D: bedrová, lonová a sedacia kosť

Úloha č. 12

Aká kosť je C a aké sú D

A
B
C
D

A: ihlica a články prstov

B: ihlica a predpriehlavkové kosti

C: píšťala a predpriehlavkové kosti

D: píšťala a priehlavkové kosti