Úloha č. 1

Chrupka je mäkká a pružná. Kde sa nenachádza?

A
B
C
D

A: na konci niektorých kostí

B: na povrchu kĺbov

C: medzi kosťami

D: vo vnútri dutých kostí

Úloha č. 2

Do dĺžky rastie kosť rastovou chrupkou a do šírky z:

A
B
C
D

A: okostice

B: z väziva

C: kostnej drene

D: hubovitého kostného tkaniva

Úloha č. 3

Pomenuj časť kosti, ktorá je označená číslom 3

A
B
C
D

A: súdržné kostné tkanivo

B: hubovité kostné tkanivo

C: okostica

D: kostná dreň


Úloha č. 4

Zrastením kostí kostným tkanivom vzniká:

A
B
C
D

A: krížová kosť

B: hrudná kosť

C: lopatka

D: pätová kosť

Úloha č. 5

Ako nazývame kosti zobrazené číslami 7 a 1

A
B
C
D

A: čelusť a čelová kosť

B: sánka a čelová kosť

C: jazylka a klinová kosť

D: nosová kosť a čelusť

Úloha č. 6

Z koľkých stavcov je zložená chrbtica priemerného človeka

A
B
C
D

A: 31 - 32

B: 32 - 33

C: 35 - 36

D: 33-34


Úloha č. 7

Ako nazývame kosti zobrazené číslami 4 a 2

A
B
C
D

A: klinová a spánková kosť

B: temenná a záhlavná kosť

C: spánková a temenná kosť

D: spánková a záhlavná kosť

Úloha č. 8

Pletenec hornej končatiny tvorí:

A
B
C
D

A: lopatka a kľúčna kosť

B: lopatka a nosič

C: nosič a čapovec

D: lopatka a hrudná kosť

Úloha č. 9

Aká kosť je A a aký kĺb je B

A
B
C
D

A: lakťový kĺb a vretenná kosť

B: ramenná kosť a lakťový kĺb

C: lakťová kosť a lakťový kĺb

D: ramenná kosť a bedrový kĺb


Úloha č. 10

Ktorá kosť nepatrí medzi dlhé kosti?

A
B
C
D

A: stehnová kosť

B: kľúčna kosť

C: sánka

D: ihlica

Úloha č. 11

Pletenec dolnej končatiny tvorí panva, ktorá vznikla spojením kostí. Akých?

A
B
C
D

A: panvová, lonová a sedacia kosť

B: bedrová, sedacia a panvová kosť

C: panvová, bedrová a lonová kosť

D: bedrová, lonová a sedacia kosť

Úloha č. 12

Aká kosť je C a aké sú D

A
B
C
D

A: píšťala a priehlavkové kosti

B: ihlica a predpriehlavkové kosti

C: píšťala a predpriehlavkové kosti

D: ihlica a články prstov