Úloha č. 1

Kedy bola dokončená stavba budovy školy?

A
B
C
D

A: 1.1.1952

B: 1.2.1902

C: 24.1.1999

D: 1.2.1952

Úloha č. 2

V ktorom roku bola zariadená počítačová učebňa?

A
B
C
D

A: 1990

B: 1999

C: 2008

D: 2000

Úloha č. 3

Podľa akej významnej osobnosti je pomenovaná naša škola?

A
B
C
D

A: Ján Komenský

B: Ján Amos Komenský

C: Amos Kemenský

D: Ján Amos Kameňský


Úloha č. 4

Koľko zamestnancov má školská jedáleň

A
B
C
D

A: 12

B: 19

C: 4

D: 6

Úloha č. 5

Ktorá pani učiteľka učí slovenský jazyk a dejepis?

A
B
C
D

A: P. uč. Slivková

B: P. uč. Mendrošová

C: P .uč. Reichlová

D: P. uč. Mužilová

Úloha č. 6

Ako sa volá riaditeľ/ka tejto školy?

A
B
C
D

A: Barnabáš Tkáč

B: Viera Kicová

C: Ivan Śikorský

D: Monika Dudinská