Úloha č. 1

Kedy bola dokončená stavba budovy školy?

A
B
C
D

A: 1.1.1952

B: 24.1.1999

C: 1.2.1902

D: 1.2.1952

Úloha č. 2

V ktorom roku bola zariadená počítačová učebňa?

A
B
C
D

A: 2000

B: 1990

C: 1999

D: 2008

Úloha č. 3

Podľa akej významnej osobnosti je pomenovaná naša škola?

A
B
C
D

A: Ján Amos Kameňský

B: Ján Komenský

C: Amos Kemenský

D: Ján Amos Komenský


Úloha č. 4

Koľko zamestnancov má školská jedáleň

A
B
C
D

A: 4

B: 6

C: 12

D: 19

Úloha č. 5

Ktorá pani učiteľka učí slovenský jazyk a dejepis?

A
B
C
D

A: P. uč. Mendrošová

B: P. uč. Slivková

C: P. uč. Mužilová

D: P .uč. Reichlová

Úloha č. 6

Ako sa volá riaditeľ/ka tejto školy?

A
B
C
D

A: Barnabáš Tkáč

B: Ivan Śikorský

C: Monika Dudinská

D: Viera Kicová