Úloha č. 1

Kedy bola dokončená stavba budovy školy?

A
B
C
D

A: 1.2.1902

B: 1.2.1952

C: 24.1.1999

D: 1.1.1952

Úloha č. 2

V ktorom roku bola zariadená počítačová učebňa?

A
B
C
D

A: 2000

B: 1999

C: 1990

D: 2008

Úloha č. 3

Podľa akej významnej osobnosti je pomenovaná naša škola?

A
B
C
D

A: Ján Amos Komenský

B: Amos Kemenský

C: Ján Komenský

D: Ján Amos Kameňský


Úloha č. 4

Koľko zamestnancov má školská jedáleň

A
B
C
D

A: 19

B: 12

C: 4

D: 6

Úloha č. 5

Ktorá pani učiteľka učí slovenský jazyk a dejepis?

A
B
C
D

A: P. uč. Mužilová

B: P. uč. Mendrošová

C: P .uč. Reichlová

D: P. uč. Slivková

Úloha č. 6

Ako sa volá riaditeľ/ka tejto školy?

A
B
C
D

A: Viera Kicová

B: Barnabáš Tkáč

C: Monika Dudinská

D: Ivan Śikorský