Úloha č. 1

Vyber správne zámeno k obrázku

A
B
C
D

A: it

B: they

C: he

D: she

Úloha č. 2

Vyber správne zámeno k obrázku

A
B
C
D

A: it

B: she

C: they

D: he

Úloha č. 3

Vyber správne zámeno k obrázku

A
B
C
D

A: they

B: it

C: he

D: she


Úloha č. 4

Vyber správne zámeno k obrázku

A
B
C
D

A: he

B: day

C: she

D: it

Úloha č. 5

I am Ben. ...... name is Ben

A
B
C
D

A: His

B: My

C: Her

D: Their

Úloha č. 6

You are Laura. ........ name is Laura.

A
B
C
D

A: Your

B: His

C: My

D: Their


Úloha č. 7

I and my brother are Taylors. ...... are Taylors.

A
B
C
D

A: You

B: We

C: My

D: Our

Úloha č. 8

He is Jack. .... name is Jack.

A
B
C
D

A: Her

B: Their

C: My

D: His

Úloha č. 9

They are Simpsons. ..... surname is Simpson.

A
B
C
D

A: They

B: He

C: Their

D: His


Úloha č. 10

The dog´s ball is in the garden. ...... ball is in the garden.

A
B
C
D

A: Its

B: It

C: She

D: Our