Úloha č. 1

Vzorec pre oxid železitý je:

A
B
C
D

A: FeO

B: FeO2

C: Fe3O2

D: Fe2O3

Úloha č. 2

Vzorec pre oxid dusný je:

A
B
C
D

A: NO3

B: NO2

C: NO

D: N2O

Úloha č. 3

Vzorec pre oxid ciničitý je:

A
B
C
D

A: SnO

B: Sn2O3

C: SnO2

D: Sn2O


Úloha č. 4

Vzorec pre oxid zlatistý je:

A
B
C
D

A: Au2O7

B: Au7O2

C: AuO

D: AuO2

Úloha č. 5

Vzorec pre oxid vápenatý je:

A
B
C
D

A: Ca2O3

B: Ca2O

C: CaO

D: CaO2

Úloha č. 6

CuO je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid meďnatý

B: oxid vápenatý

C: oxid meďný

D: oxid uhličitý


Úloha č. 7

CO2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid vápenatý

B: oxid chromitý

C: oxid uholnatý

D: oxid uhličitý

Úloha č. 8

SO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid ciničitý

B: oxid sírový

C: oxid siričitý

D: oxid selénový

Úloha č. 9

MgO je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid horečnatý

B: oxid manganičný

C: oxid manganistý

D: oxid mangánový


Úloha č. 10

Ag2O je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid strieborný

B: oxid striebristý

C: oxid zlatnatý

D: oxid zlatistý