Úloha č. 1

Vzorec pre oxid železitý je:

A
B
C
D

A: FeO2

B: Fe2O3

C: Fe3O2

D: FeO

Úloha č. 2

Vzorec pre oxid dusný je:

A
B
C
D

A: N2O

B: NO3

C: NO2

D: NO

Úloha č. 3

Vzorec pre oxid ciničitý je:

A
B
C
D

A: Sn2O

B: Sn2O3

C: SnO

D: SnO2


Úloha č. 4

Vzorec pre oxid zlatistý je:

A
B
C
D

A: Au2O7

B: Au7O2

C: AuO2

D: AuO

Úloha č. 5

Vzorec pre oxid vápenatý je:

A
B
C
D

A: Ca2O3

B: CaO

C: CaO2

D: Ca2O

Úloha č. 6

CuO je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid meďnatý

B: oxid vápenatý

C: oxid uhličitý

D: oxid meďný


Úloha č. 7

CO2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid vápenatý

B: oxid uhličitý

C: oxid chromitý

D: oxid uholnatý

Úloha č. 8

SO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid ciničitý

B: oxid siričitý

C: oxid selénový

D: oxid sírový

Úloha č. 9

MgO je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid mangánový

B: oxid manganičný

C: oxid manganistý

D: oxid horečnatý


Úloha č. 10

Ag2O je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid strieborný

B: oxid zlatnatý

C: oxid zlatistý

D: oxid striebristý