Úloha č. 1

Vzorec pre oxid železitý je:

A
B
C
D

A: FeO2

B: Fe2O3

C: Fe3O2

D: FeO

Úloha č. 2

Vzorec pre oxid dusný je:

A
B
C
D

A: NO

B: N2O

C: NO3

D: NO2

Úloha č. 3

Vzorec pre oxid ciničitý je:

A
B
C
D

A: Sn2O3

B: Sn2O

C: SnO2

D: SnO


Úloha č. 4

Vzorec pre oxid zlatistý je:

A
B
C
D

A: Au2O7

B: AuO2

C: Au7O2

D: AuO

Úloha č. 5

Vzorec pre oxid vápenatý je:

A
B
C
D

A: CaO

B: Ca2O3

C: CaO2

D: Ca2O

Úloha č. 6

CuO je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid meďný

B: oxid uhličitý

C: oxid vápenatý

D: oxid meďnatý


Úloha č. 7

CO2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid chromitý

B: oxid vápenatý

C: oxid uhličitý

D: oxid uholnatý

Úloha č. 8

SO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid ciničitý

B: oxid siričitý

C: oxid sírový

D: oxid selénový

Úloha č. 9

MgO je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid manganičný

B: oxid manganistý

C: oxid horečnatý

D: oxid mangánový


Úloha č. 10

Ag2O je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid strieborný

B: oxid zlatistý

C: oxid zlatnatý

D: oxid striebristý