Úloha č. 1

Vzorec pre oxid železitý je:

A
B
C
D

A: Fe2O3

B: FeO2

C: Fe3O2

D: FeO

Úloha č. 2

Vzorec pre oxid dusný je:

A
B
C
D

A: NO2

B: NO

C: N2O

D: NO3

Úloha č. 3

Vzorec pre oxid ciničitý je:

A
B
C
D

A: SnO

B: Sn2O3

C: SnO2

D: Sn2O


Úloha č. 4

Vzorec pre oxid zlatistý je:

A
B
C
D

A: AuO2

B: Au7O2

C: AuO

D: Au2O7

Úloha č. 5

Vzorec pre oxid vápenatý je:

A
B
C
D

A: Ca2O3

B: Ca2O

C: CaO

D: CaO2

Úloha č. 6

CuO je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid uhličitý

B: oxid meďnatý

C: oxid vápenatý

D: oxid meďný


Úloha č. 7

CO2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid uhličitý

B: oxid uholnatý

C: oxid vápenatý

D: oxid chromitý

Úloha č. 8

SO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid selénový

B: oxid siričitý

C: oxid sírový

D: oxid ciničitý

Úloha č. 9

MgO je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid mangánový

B: oxid manganistý

C: oxid horečnatý

D: oxid manganičný


Úloha č. 10

Ag2O je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid zlatnatý

B: oxid strieborný

C: oxid zlatistý

D: oxid striebristý