Úloha č. 1

Vzorec pre oxid železitý je:

A
B
C
D

A: Fe2O3

B: FeO2

C: Fe3O2

D: FeO

Úloha č. 2

Vzorec pre oxid dusný je:

A
B
C
D

A: N2O

B: NO3

C: NO2

D: NO

Úloha č. 3

Vzorec pre oxid ciničitý je:

A
B
C
D

A: Sn2O

B: SnO

C: SnO2

D: Sn2O3


Úloha č. 4

Vzorec pre oxid zlatistý je:

A
B
C
D

A: Au7O2

B: Au2O7

C: AuO2

D: AuO

Úloha č. 5

Vzorec pre oxid vápenatý je:

A
B
C
D

A: Ca2O3

B: CaO

C: CaO2

D: Ca2O

Úloha č. 6

CuO je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid meďný

B: oxid vápenatý

C: oxid uhličitý

D: oxid meďnatý


Úloha č. 7

CO2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid chromitý

B: oxid uhličitý

C: oxid uholnatý

D: oxid vápenatý

Úloha č. 8

SO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid siričitý

B: oxid sírový

C: oxid selénový

D: oxid ciničitý

Úloha č. 9

MgO je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid manganistý

B: oxid manganičný

C: oxid horečnatý

D: oxid mangánový


Úloha č. 10

Ag2O je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid zlatnatý

B: oxid strieborný

C: oxid zlatistý

D: oxid striebristý