Úloha č. 1

Vzorec pre oxid železitý je:

A
B
C
D

A: FeO2

B: Fe3O2

C: FeO

D: Fe2O3

Úloha č. 2

Vzorec pre oxid dusný je:

A
B
C
D

A: NO3

B: NO2

C: N2O

D: NO

Úloha č. 3

Vzorec pre oxid ciničitý je:

A
B
C
D

A: Sn2O3

B: SnO

C: Sn2O

D: SnO2


Úloha č. 4

Vzorec pre oxid zlatistý je:

A
B
C
D

A: AuO2

B: AuO

C: Au2O7

D: Au7O2

Úloha č. 5

Vzorec pre oxid vápenatý je:

A
B
C
D

A: CaO2

B: Ca2O3

C: CaO

D: Ca2O

Úloha č. 6

CuO je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid meďný

B: oxid meďnatý

C: oxid uhličitý

D: oxid vápenatý


Úloha č. 7

CO2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid uhličitý

B: oxid vápenatý

C: oxid chromitý

D: oxid uholnatý

Úloha č. 8

SO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid selénový

B: oxid sírový

C: oxid ciničitý

D: oxid siričitý

Úloha č. 9

MgO je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid horečnatý

B: oxid manganistý

C: oxid manganičný

D: oxid mangánový


Úloha č. 10

Ag2O je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid striebristý

B: oxid zlatistý

C: oxid strieborný

D: oxid zlatnatý