Úloha č. 1

Vzorec pre oxid železitý je:

A
B
C
D

A: Fe3O2

B: Fe2O3

C: FeO

D: FeO2

Úloha č. 2

Vzorec pre oxid dusný je:

A
B
C
D

A: NO

B: NO3

C: N2O

D: NO2

Úloha č. 3

Vzorec pre oxid ciničitý je:

A
B
C
D

A: Sn2O

B: SnO2

C: Sn2O3

D: SnO


Úloha č. 4

Vzorec pre oxid zlatistý je:

A
B
C
D

A: Au7O2

B: AuO2

C: Au2O7

D: AuO

Úloha č. 5

Vzorec pre oxid vápenatý je:

A
B
C
D

A: CaO

B: CaO2

C: Ca2O3

D: Ca2O

Úloha č. 6

CuO je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid meďný

B: oxid uhličitý

C: oxid meďnatý

D: oxid vápenatý


Úloha č. 7

CO2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid chromitý

B: oxid vápenatý

C: oxid uholnatý

D: oxid uhličitý

Úloha č. 8

SO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid siričitý

B: oxid ciničitý

C: oxid sírový

D: oxid selénový

Úloha č. 9

MgO je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid manganistý

B: oxid mangánový

C: oxid manganičný

D: oxid horečnatý


Úloha č. 10

Ag2O je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid zlatnatý

B: oxid strieborný

C: oxid striebristý

D: oxid zlatistý