Úloha č. 1

Vzorec pre oxid železitý je:

A
B
C
D

A: FeO2

B: Fe2O3

C: Fe3O2

D: FeO

Úloha č. 2

Vzorec pre oxid dusný je:

A
B
C
D

A: NO2

B: N2O

C: NO3

D: NO

Úloha č. 3

Vzorec pre oxid ciničitý je:

A
B
C
D

A: SnO2

B: SnO

C: Sn2O3

D: Sn2O


Úloha č. 4

Vzorec pre oxid zlatistý je:

A
B
C
D

A: AuO2

B: AuO

C: Au7O2

D: Au2O7

Úloha č. 5

Vzorec pre oxid vápenatý je:

A
B
C
D

A: Ca2O3

B: CaO

C: CaO2

D: Ca2O

Úloha č. 6

CuO je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid uhličitý

B: oxid meďný

C: oxid vápenatý

D: oxid meďnatý


Úloha č. 7

CO2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid chromitý

B: oxid uholnatý

C: oxid uhličitý

D: oxid vápenatý

Úloha č. 8

SO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid sírový

B: oxid ciničitý

C: oxid selénový

D: oxid siričitý

Úloha č. 9

MgO je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid manganistý

B: oxid manganičný

C: oxid horečnatý

D: oxid mangánový


Úloha č. 10

Ag2O je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid strieborný

B: oxid zlatnatý

C: oxid striebristý

D: oxid zlatistý