Úloha č. 1

Vzorec pre oxid železitý je:

A
B
C
D

A: FeO2

B: Fe3O2

C: Fe2O3

D: FeO

Úloha č. 2

Vzorec pre oxid dusný je:

A
B
C
D

A: NO2

B: NO3

C: N2O

D: NO

Úloha č. 3

Vzorec pre oxid ciničitý je:

A
B
C
D

A: SnO2

B: Sn2O

C: Sn2O3

D: SnO


Úloha č. 4

Vzorec pre oxid zlatistý je:

A
B
C
D

A: AuO2

B: AuO

C: Au2O7

D: Au7O2

Úloha č. 5

Vzorec pre oxid vápenatý je:

A
B
C
D

A: CaO

B: CaO2

C: Ca2O

D: Ca2O3

Úloha č. 6

CuO je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid meďnatý

B: oxid vápenatý

C: oxid uhličitý

D: oxid meďný


Úloha č. 7

CO2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid vápenatý

B: oxid uhličitý

C: oxid uholnatý

D: oxid chromitý

Úloha č. 8

SO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid siričitý

B: oxid selénový

C: oxid ciničitý

D: oxid sírový

Úloha č. 9

MgO je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid horečnatý

B: oxid manganičný

C: oxid mangánový

D: oxid manganistý


Úloha č. 10

Ag2O je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid strieborný

B: oxid striebristý

C: oxid zlatnatý

D: oxid zlatistý