Úloha č. 1

Vzorec pre oxid železitý je:

A
B
C
D

A: Fe2O3

B: FeO

C: Fe3O2

D: FeO2

Úloha č. 2

Vzorec pre oxid dusný je:

A
B
C
D

A: NO2

B: N2O

C: NO3

D: NO

Úloha č. 3

Vzorec pre oxid ciničitý je:

A
B
C
D

A: Sn2O3

B: Sn2O

C: SnO2

D: SnO


Úloha č. 4

Vzorec pre oxid zlatistý je:

A
B
C
D

A: Au7O2

B: AuO2

C: Au2O7

D: AuO

Úloha č. 5

Vzorec pre oxid vápenatý je:

A
B
C
D

A: Ca2O

B: CaO

C: Ca2O3

D: CaO2

Úloha č. 6

CuO je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid uhličitý

B: oxid vápenatý

C: oxid meďný

D: oxid meďnatý


Úloha č. 7

CO2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid uholnatý

B: oxid chromitý

C: oxid vápenatý

D: oxid uhličitý

Úloha č. 8

SO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid ciničitý

B: oxid sírový

C: oxid siričitý

D: oxid selénový

Úloha č. 9

MgO je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid manganičný

B: oxid manganistý

C: oxid mangánový

D: oxid horečnatý


Úloha č. 10

Ag2O je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid zlatnatý

B: oxid zlatistý

C: oxid strieborný

D: oxid striebristý