Úloha č. 1

Vzorec pre oxid železitý je:

A
B
C
D

A: FeO

B: Fe3O2

C: FeO2

D: Fe2O3

Úloha č. 2

Vzorec pre oxid dusný je:

A
B
C
D

A: N2O

B: NO

C: NO3

D: NO2

Úloha č. 3

Vzorec pre oxid ciničitý je:

A
B
C
D

A: Sn2O3

B: SnO2

C: Sn2O

D: SnO


Úloha č. 4

Vzorec pre oxid zlatistý je:

A
B
C
D

A: AuO2

B: Au7O2

C: Au2O7

D: AuO

Úloha č. 5

Vzorec pre oxid vápenatý je:

A
B
C
D

A: CaO2

B: CaO

C: Ca2O

D: Ca2O3

Úloha č. 6

CuO je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid uhličitý

B: oxid vápenatý

C: oxid meďnatý

D: oxid meďný


Úloha č. 7

CO2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid vápenatý

B: oxid uholnatý

C: oxid uhličitý

D: oxid chromitý

Úloha č. 8

SO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid selénový

B: oxid siričitý

C: oxid sírový

D: oxid ciničitý

Úloha č. 9

MgO je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid manganistý

B: oxid mangánový

C: oxid horečnatý

D: oxid manganičný


Úloha č. 10

Ag2O je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid zlatistý

B: oxid strieborný

C: oxid striebristý

D: oxid zlatnatý