Úloha č. 1

Vzorec pre oxid železitý je:

A
B
C
D

A: FeO2

B: FeO

C: Fe2O3

D: Fe3O2

Úloha č. 2

Vzorec pre oxid dusný je:

A
B
C
D

A: NO

B: NO3

C: NO2

D: N2O

Úloha č. 3

Vzorec pre oxid ciničitý je:

A
B
C
D

A: Sn2O3

B: SnO2

C: Sn2O

D: SnO

Úloha č. 4

Vzorec pre oxid zlatistý je:

A
B
C
D

A: Au2O7

B: AuO2

C: AuO

D: Au7O2

Úloha č. 5

Vzorec pre oxid vápenatý je:

A
B
C
D

A: Ca2O3

B: CaO2

C: Ca2O

D: CaO

Úloha č. 6

CuO je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid meďnatý

B: oxid meďný

C: oxid uhličitý

D: oxid vápenatý

Úloha č. 7

CO2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid uhličitý

B: oxid vápenatý

C: oxid chromitý

D: oxid uholnatý

Úloha č. 8

SO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid ciničitý

B: oxid siričitý

C: oxid sírový

D: oxid selénový

Úloha č. 9

MgO je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid manganistý

B: oxid manganičný

C: oxid mangánový

D: oxid horečnatý

Úloha č. 10

Ag2O je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid zlatnatý

B: oxid striebristý

C: oxid strieborný

D: oxid zlatistý