Úloha č. 1

Vzorec pre oxid železitý je:

A
B
C
D

A: FeO

B: FeO2

C: Fe3O2

D: Fe2O3

Úloha č. 2

Vzorec pre oxid dusný je:

A
B
C
D

A: NO3

B: NO

C: NO2

D: N2O

Úloha č. 3

Vzorec pre oxid ciničitý je:

A
B
C
D

A: Sn2O

B: SnO

C: Sn2O3

D: SnO2

Úloha č. 4

Vzorec pre oxid zlatistý je:

A
B
C
D

A: AuO2

B: Au2O7

C: AuO

D: Au7O2

Úloha č. 5

Vzorec pre oxid vápenatý je:

A
B
C
D

A: Ca2O3

B: CaO2

C: Ca2O

D: CaO

Úloha č. 6

CuO je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid meďnatý

B: oxid meďný

C: oxid uhličitý

D: oxid vápenatý

Úloha č. 7

CO2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid uhličitý

B: oxid uholnatý

C: oxid vápenatý

D: oxid chromitý

Úloha č. 8

SO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid ciničitý

B: oxid selénový

C: oxid sírový

D: oxid siričitý

Úloha č. 9

MgO je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid mangánový

B: oxid manganičný

C: oxid manganistý

D: oxid horečnatý

Úloha č. 10

Ag2O je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid strieborný

B: oxid zlatnatý

C: oxid striebristý

D: oxid zlatistý