Úloha č. 1

Kapacita bežného CD je

A
B
C
D

A: 700 kB

B: 7 GB

C: 700 MB

D: 70 MB

Úloha č. 2

Na koniec riadku sa posúvame klávesou

A
B
C
D

A: Home

B: Insert

C: Enter

D: End

Úloha č. 3

Operáciu KOPÍROVANIE vyvoláme klávesami

A
B
C
D

A: Ctrl + alt + C

B: pravým kliknutím na myši

C: Ctrl + C

D: Ctrl + V


Úloha č. 4

Režim vkladanie/prepisovanie znakov meníme klávesou:

A
B
C
D

A: Enter

B: Backspace

C: Insert

D: Delete

Úloha č. 5

Okna vo Windows-e môžeme medzi sebou prepínať pomocou kláves:

A
B
C
D

A: Ctrl + Tab

B: Ctrl + Alt Gr

C: Ctrl + Alt+ Del

D: Ctrl + Alt

Úloha č. 6

Okno vo Windows-e môžeme zatvoriť pomocou kláves :

A
B
C
D

A: Ctrl + Tab

B: Ctrl + Alt

C: Ctrl + F5

D: Ctrl + F4


Úloha č. 7

Tučné písmo sa označuje ako:

A
B
C
D

A: Bold

B: Calibri

C: Strong

D: Italic

Úloha č. 8

Vyber správne napísanú e-mailovú adresu:

A
B
C
D

A: info@skola.sk

B: info@sk.skola

C: skola@info@sk

D: www.skola.sk

Úloha č. 9

Ktorá webová adresa je zle zapísaná?

A
B
C
D

A: www.pcrevue.sk

B: www.svetpc.eu

C: www.svet pocitacov.sk

D: www.pcworld.com


Úloha č. 10

Ktorá www stránka je umiestená na slovenskom serveri?

A
B
C
D

A: www.europap.sr

B: www.europap.sk

C: www.europap.svk

D: www.europap.sl