Úloha č. 1

Kapacita bežného CD je

A
B
C
D

A: 700 kB

B: 70 MB

C: 7 GB

D: 700 MB

Úloha č. 2

Na koniec riadku sa posúvame klávesou

A
B
C
D

A: Insert

B: Enter

C: End

D: Home

Úloha č. 3

Operáciu KOPÍROVANIE vyvoláme klávesami

A
B
C
D

A: pravým kliknutím na myši

B: Ctrl + V

C: Ctrl + alt + C

D: Ctrl + C


Úloha č. 4

Režim vkladanie/prepisovanie znakov meníme klávesou:

A
B
C
D

A: Insert

B: Enter

C: Delete

D: Backspace

Úloha č. 5

Okna vo Windows-e môžeme medzi sebou prepínať pomocou kláves:

A
B
C
D

A: Ctrl + Alt+ Del

B: Ctrl + Tab

C: Ctrl + Alt

D: Ctrl + Alt Gr

Úloha č. 6

Okno vo Windows-e môžeme zatvoriť pomocou kláves :

A
B
C
D

A: Ctrl + Tab

B: Ctrl + F4

C: Ctrl + F5

D: Ctrl + Alt


Úloha č. 7

Tučné písmo sa označuje ako:

A
B
C
D

A: Bold

B: Italic

C: Strong

D: Calibri

Úloha č. 8

Vyber správne napísanú e-mailovú adresu:

A
B
C
D

A: www.skola.sk

B: info@sk.skola

C: skola@info@sk

D: info@skola.sk

Úloha č. 9

Ktorá webová adresa je zle zapísaná?

A
B
C
D

A: www.svet pocitacov.sk

B: www.pcrevue.sk

C: www.pcworld.com

D: www.svetpc.eu


Úloha č. 10

Ktorá www stránka je umiestená na slovenskom serveri?

A
B
C
D

A: www.europap.sl

B: www.europap.sk

C: www.europap.svk

D: www.europap.sr