Úloha č. 1

Kapacita bežného CD je

A
B
C
D

A: 7 GB

B: 70 MB

C: 700 kB

D: 700 MB

Úloha č. 2

Na koniec riadku sa posúvame klávesou

A
B
C
D

A: End

B: Home

C: Insert

D: Enter

Úloha č. 3

Operáciu KOPÍROVANIE vyvoláme klávesami

A
B
C
D

A: Ctrl + V

B: Ctrl + C

C: pravým kliknutím na myši

D: Ctrl + alt + C


Úloha č. 4

Režim vkladanie/prepisovanie znakov meníme klávesou:

A
B
C
D

A: Insert

B: Delete

C: Enter

D: Backspace

Úloha č. 5

Okna vo Windows-e môžeme medzi sebou prepínať pomocou kláves:

A
B
C
D

A: Ctrl + Alt

B: Ctrl + Alt+ Del

C: Ctrl + Tab

D: Ctrl + Alt Gr

Úloha č. 6

Okno vo Windows-e môžeme zatvoriť pomocou kláves :

A
B
C
D

A: Ctrl + Tab

B: Ctrl + Alt

C: Ctrl + F4

D: Ctrl + F5


Úloha č. 7

Tučné písmo sa označuje ako:

A
B
C
D

A: Calibri

B: Strong

C: Italic

D: Bold

Úloha č. 8

Vyber správne napísanú e-mailovú adresu:

A
B
C
D

A: info@sk.skola

B: www.skola.sk

C: info@skola.sk

D: skola@info@sk

Úloha č. 9

Ktorá webová adresa je zle zapísaná?

A
B
C
D

A: www.svetpc.eu

B: www.pcrevue.sk

C: www.svet pocitacov.sk

D: www.pcworld.com


Úloha č. 10

Ktorá www stránka je umiestená na slovenskom serveri?

A
B
C
D

A: www.europap.sl

B: www.europap.svk

C: www.europap.sr

D: www.europap.sk