Úloha č. 1

Mám bankovky 500 500 100 . Koľko mám spolu eur?

A
B
C
D

A: 110

B: 100

C: 500

D: 1 100

Úloha č. 2

Mám bankovky 10,20 50 . Koľko mám spolu eur?

A
B
C
D

A: 100

B: 20

C: 80

D: 10

Úloha č. 3

Mám bankovky 500 500 . Koľko mám spolu eur?

A
B
C
D

A: 100

B: 500

C: 5 000

D: 1 000


Úloha č. 4

Mám bankovky 50 50 . Koľko mám spolu eur?

A
B
C
D

A: 100

B: 1 000

C: 50

D: 150

Úloha č. 5

Mám bankovky 50 500 . Koľko mám spolu eur?

A
B
C
D

A: 50

B: 500

C: 5 500

D: 550

Úloha č. 6

Mám bankovky 500 500 500 500. Koľko mám spolu eur?

A
B
C
D

A: 5 000

B: 10 000

C: 1 000

D: 2 000


Úloha č. 7

Mám bankovky 500 500 500 500 500. Koľko mám spolu eur?

A
B
C
D

A: 5 000

B: 2 500

C: 500

D: 2 000

Úloha č. 8

Mám bankovky 500 100 . Koľko mám spolu eur?

A
B
C
D

A: 500

B: 1 500

C: 600

D: 650

Úloha č. 9

Mám bankovky 20 20 10 . Koľko mám spolu eur?

A
B
C
D

A: 20

B: 200

C: 150

D: 50


Úloha č. 10

Mám bankovky 20 20 20 20 20. Koľko mám spolu eur?

A
B
C
D

A: 1 000

B: 20

C: 200

D: 100