Úloha č. 1

Vymenuj prípadné zariadenia neprenosného počítača:

A
B
C
D

A: USB, monitor, harddisk, software

B: tlačiareň, USB, myšiak, skener

C: software, USB, monitor, myš, skrener

D: tlačiareň, monitor, skener, myš, klávesnica

Úloha č. 2

Aké programy sú vhodné na kreslenie?

A
B
C
D

A: Skicár, Maľovanie, RNA, Tux Paint

B: Skicár, RNA, Maľovanie, Power Point

C: Maľovanie, RNA, Tux Paint, Word

D: Skicár, Excel Maľovanie, RNA

Úloha č. 3

Ako sa nazýva priečinok po anglicky?

A
B
C
D

A: Laptop

B: File

C: Folder

D: Desctop


Úloha č. 4

Označ znaky, ktoré nesmú byť v názve priečinka:

A
B
C
D

A: ? : * ∞

B: ? _ : "

C: * / ? › :

D: * ( + ?

Úloha č. 5

Grafy, tabuľky a texty ukladáme ako priečinok?

A
B
C
D

A: nie

B: neviem

C: isto áno

D: áno

Úloha č. 6

Môžem ukladať viaceré priečinky do ďalšieho priečinka?

A
B
C
D

A: nedá sa to

B: nie

C: áno

D: neviem


Úloha č. 7

Môžem vložiť priečinky do súboru?

A
B
C
D

A: iste áno

B: áno

C: neviem

D: nie

Úloha č. 8

Tieto prípony: .xlsx , .png , .docx , .pnd , .pdf patria ku priečinkom alebo ku súborom?

A
B
C
D

A: priečinkom

B: priečinkom aj súborom

C: neviem

D: súborom

Úloha č. 9

Veľkosti súborov sa udávajú v akých jednotách?

A
B
C
D

A: bit, MB, cm, kB

B: kB, MB, bit, GB

C: kB, kg, bit, GB

D: GB, ml, kB, bit


Úloha č. 10

Aká môže byť pamäť počítača?

A
B
C
D

A: interná a extravagantná

B: interná (vnútroná) a externá (vonkajšia)

C: internistická a externá

D: vnútorná a exotická