Úloha č. 1

Vymenuj prípadné zariadenia neprenosného počítača:

A
B
C
D

A: USB, monitor, harddisk, software

B: software, USB, monitor, myš, skrener

C: tlačiareň, USB, myšiak, skener

D: tlačiareň, monitor, skener, myš, klávesnica

Úloha č. 2

Aké programy sú vhodné na kreslenie?

A
B
C
D

A: Skicár, Maľovanie, RNA, Tux Paint

B: Skicár, Excel Maľovanie, RNA

C: Skicár, RNA, Maľovanie, Power Point

D: Maľovanie, RNA, Tux Paint, Word

Úloha č. 3

Ako sa nazýva priečinok po anglicky?

A
B
C
D

A: File

B: Folder

C: Laptop

D: Desctop


Úloha č. 4

Označ znaky, ktoré nesmú byť v názve priečinka:

A
B
C
D

A: * ( + ?

B: * / ? › :

C: ? _ : "

D: ? : * ∞

Úloha č. 5

Grafy, tabuľky a texty ukladáme ako priečinok?

A
B
C
D

A: neviem

B: isto áno

C: áno

D: nie

Úloha č. 6

Môžem ukladať viaceré priečinky do ďalšieho priečinka?

A
B
C
D

A: nie

B: nedá sa to

C: áno

D: neviem


Úloha č. 7

Môžem vložiť priečinky do súboru?

A
B
C
D

A: neviem

B: iste áno

C: áno

D: nie

Úloha č. 8

Tieto prípony: .xlsx , .png , .docx , .pnd , .pdf patria ku priečinkom alebo ku súborom?

A
B
C
D

A: neviem

B: súborom

C: priečinkom

D: priečinkom aj súborom

Úloha č. 9

Veľkosti súborov sa udávajú v akých jednotách?

A
B
C
D

A: GB, ml, kB, bit

B: kB, kg, bit, GB

C: bit, MB, cm, kB

D: kB, MB, bit, GB


Úloha č. 10

Aká môže byť pamäť počítača?

A
B
C
D

A: vnútorná a exotická

B: interná a extravagantná

C: internistická a externá

D: interná (vnútroná) a externá (vonkajšia)