Úloha č. 1

Vymenuj prípadné zariadenia neprenosného počítača:

A
B
C
D

A: software, USB, monitor, myš, skrener

B: tlačiareň, USB, myšiak, skener

C: USB, monitor, harddisk, software

D: tlačiareň, monitor, skener, myš, klávesnica

Úloha č. 2

Aké programy sú vhodné na kreslenie?

A
B
C
D

A: Maľovanie, RNA, Tux Paint, Word

B: Skicár, Excel Maľovanie, RNA

C: Skicár, RNA, Maľovanie, Power Point

D: Skicár, Maľovanie, RNA, Tux Paint

Úloha č. 3

Ako sa nazýva priečinok po anglicky?

A
B
C
D

A: Laptop

B: Folder

C: File

D: Desctop


Úloha č. 4

Označ znaky, ktoré nesmú byť v názve priečinka:

A
B
C
D

A: * / ? › :

B: * ( + ?

C: ? _ : "

D: ? : * ∞

Úloha č. 5

Grafy, tabuľky a texty ukladáme ako priečinok?

A
B
C
D

A: áno

B: isto áno

C: neviem

D: nie

Úloha č. 6

Môžem ukladať viaceré priečinky do ďalšieho priečinka?

A
B
C
D

A: neviem

B: nie

C: áno

D: nedá sa to


Úloha č. 7

Môžem vložiť priečinky do súboru?

A
B
C
D

A: nie

B: iste áno

C: áno

D: neviem

Úloha č. 8

Tieto prípony: .xlsx , .png , .docx , .pnd , .pdf patria ku priečinkom alebo ku súborom?

A
B
C
D

A: neviem

B: priečinkom

C: priečinkom aj súborom

D: súborom

Úloha č. 9

Veľkosti súborov sa udávajú v akých jednotách?

A
B
C
D

A: kB, MB, bit, GB

B: bit, MB, cm, kB

C: kB, kg, bit, GB

D: GB, ml, kB, bit


Úloha č. 10

Aká môže byť pamäť počítača?

A
B
C
D

A: vnútorná a exotická

B: internistická a externá

C: interná (vnútroná) a externá (vonkajšia)

D: interná a extravagantná