Úloha č. 1

Vymenuj prípadné zariadenia neprenosného počítača:

A
B
C
D

A: software, USB, monitor, myš, skrener

B: USB, monitor, harddisk, software

C: tlačiareň, USB, myšiak, skener

D: tlačiareň, monitor, skener, myš, klávesnica

Úloha č. 2

Aké programy sú vhodné na kreslenie?

A
B
C
D

A: Maľovanie, RNA, Tux Paint, Word

B: Skicár, Maľovanie, RNA, Tux Paint

C: Skicár, RNA, Maľovanie, Power Point

D: Skicár, Excel Maľovanie, RNA

Úloha č. 3

Ako sa nazýva priečinok po anglicky?

A
B
C
D

A: File

B: Laptop

C: Desctop

D: Folder


Úloha č. 4

Označ znaky, ktoré nesmú byť v názve priečinka:

A
B
C
D

A: ? _ : "

B: * / ? › :

C: ? : * ∞

D: * ( + ?

Úloha č. 5

Grafy, tabuľky a texty ukladáme ako priečinok?

A
B
C
D

A: nie

B: neviem

C: áno

D: isto áno

Úloha č. 6

Môžem ukladať viaceré priečinky do ďalšieho priečinka?

A
B
C
D

A: nedá sa to

B: nie

C: áno

D: neviem


Úloha č. 7

Môžem vložiť priečinky do súboru?

A
B
C
D

A: nie

B: áno

C: iste áno

D: neviem

Úloha č. 8

Tieto prípony: .xlsx , .png , .docx , .pnd , .pdf patria ku priečinkom alebo ku súborom?

A
B
C
D

A: priečinkom

B: priečinkom aj súborom

C: súborom

D: neviem

Úloha č. 9

Veľkosti súborov sa udávajú v akých jednotách?

A
B
C
D

A: kB, kg, bit, GB

B: kB, MB, bit, GB

C: bit, MB, cm, kB

D: GB, ml, kB, bit


Úloha č. 10

Aká môže byť pamäť počítača?

A
B
C
D

A: vnútorná a exotická

B: interná a extravagantná

C: interná (vnútroná) a externá (vonkajšia)

D: internistická a externá