Úloha č. 1

Vymenuj prípadné zariadenia neprenosného počítača:

A
B
C
D

A: tlačiareň, USB, myšiak, skener

B: USB, monitor, harddisk, software

C: software, USB, monitor, myš, skrener

D: tlačiareň, monitor, skener, myš, klávesnica

Úloha č. 2

Aké programy sú vhodné na kreslenie?

A
B
C
D

A: Skicár, Maľovanie, RNA, Tux Paint

B: Skicár, RNA, Maľovanie, Power Point

C: Skicár, Excel Maľovanie, RNA

D: Maľovanie, RNA, Tux Paint, Word

Úloha č. 3

Ako sa nazýva priečinok po anglicky?

A
B
C
D

A: Folder

B: File

C: Laptop

D: Desctop


Úloha č. 4

Označ znaky, ktoré nesmú byť v názve priečinka:

A
B
C
D

A: ? _ : "

B: * / ? › :

C: * ( + ?

D: ? : * ∞

Úloha č. 5

Grafy, tabuľky a texty ukladáme ako priečinok?

A
B
C
D

A: áno

B: nie

C: isto áno

D: neviem

Úloha č. 6

Môžem ukladať viaceré priečinky do ďalšieho priečinka?

A
B
C
D

A: nedá sa to

B: áno

C: neviem

D: nie


Úloha č. 7

Môžem vložiť priečinky do súboru?

A
B
C
D

A: nie

B: neviem

C: áno

D: iste áno

Úloha č. 8

Tieto prípony: .xlsx , .png , .docx , .pnd , .pdf patria ku priečinkom alebo ku súborom?

A
B
C
D

A: súborom

B: neviem

C: priečinkom

D: priečinkom aj súborom

Úloha č. 9

Veľkosti súborov sa udávajú v akých jednotách?

A
B
C
D

A: kB, MB, bit, GB

B: GB, ml, kB, bit

C: bit, MB, cm, kB

D: kB, kg, bit, GB


Úloha č. 10

Aká môže byť pamäť počítača?

A
B
C
D

A: internistická a externá

B: vnútorná a exotická

C: interná (vnútroná) a externá (vonkajšia)

D: interná a extravagantná