Úloha č. 1

Telesami vo fyzike nazývame

A
B
C
D

A: to, čo chytíme do ruky

B: všetky veci, ktoré sú ohraničené

C: veci, ktoré sa vmestia do hrnčeka

D: iba veci, ktoré sú pevné

Úloha č. 2

Vyber správne tvrdenie:

A
B
C
D

A: Iba látky môžu byť tuhé, kvapalné a plynné.

B: Telesá a látky môžu byť tuhé, kvapalné a plynné.

C: Telesá a látky môžu byť tuhé a kvapalné.

D: Iba telesá môžu byť tuhé, kvapalné a plynné.

Úloha č. 3

V ktorej skupine sú uvedené len tuhé telesá?

A
B
C
D

A: pravítko, papier, pero

B: zošit, železo, taška

C: sklo, zub, kamienok

D: taška, hrnček, oko


Úloha č. 4

V ktorej skupine sú uvedené len plynné látky?

A
B
C
D

A: vzduch, oxid uhličitý, vápnik

B: hélium, dusík, ocot

C: hélium, vodík, kyslík

D: vzduch, vodná para, ropa

Úloha č. 5

Ktoré z vlastností majú kvapalné telesá?

A
B
C
D

A: nemajú vlastný tvar, sú stlačiteľné, majú stály objem

B: nemajú stály objem, sú nestlačiteľné, majú vodorovný povrch

C: majú stály objem, nemajú vlastný tvar, sú nestlačiteľné

D: majú stály objem, majú vlastný tvar, sú nestlačiteľné

Úloha č. 6

V ktorej skupine sú uvedené iba látky?

A
B
C
D

A: hliník, voda, hrnček

B: kyslík, benzín, klinec

C: kvapka vody, zlato, kyslík

D: železo, mlieko, vzduch


Úloha č. 7

V ktorej skupine sú uvedené iba telesá?

A
B
C
D

A: ľadová kocka, zrkadlo, vzduch v triede

B: kamienok, zemný plyn, dažďová kvapka

C: papier, mlieko v hrnčeku, oxid uhličitý

D: ľad, piesok, sklo

Úloha č. 8

Slovo fyzika pochádza z gréckeho slova

A
B
C
D

A: fyzikus = experiment

B: fyzis = príroda

C: fyzis = skúmanie

D: fyzis = bádanie

Úloha č. 9

Kniha, múka, stôl, vzduch v lopte, okno, prsteň, piesok a váza sú pevné telesá. Ktoré slová nepatria do tejto vety?

A
B
C
D

A: vzduch v lopte, piesok, váza

B: múka, okno

C: múka, vzduch v lopte, piesok

D: vzduch v lopte, stôl


Úloha č. 10

Nestlačiteľnosť kvapalín sa využíva v:

A
B
C
D

A: hydraulickom lise, zdviháku a vodováhe

B: hydraulických zariadeniach (lis, zdvihák, brzdy), libele

C: hydraulických zariadeniach (lis, zdvihák, brzdy)

D: hydraulickom lise, zdviháku a libele