Úloha č. 1 (variant 1)

Na mise je 100 orechov. Marek si zobral dve pätiny a Tomáš tri desatiny. Koľko orechov zostalo v mise?

A
B
C
D

A: 70

B: 20

C: 40

D: 30

Úloha č. 2 (variant 1)

Z laty odrezali tretinu a zostalo im 120 cm. Koľko metrov mala pôvodne lata?

A
B
C
D

A: 40

B: 1,80

C: 0,4

D: 180

Úloha č. 3 (variant 1)

Do pekárne priviezli 28a1/2 q múky. Koľko to bolo vriec, ak vo vreci sú 3/4 q múky?

A
B
C
D

A: 38

B: 21

C: 10

D: 48


Úloha č. 4 (variant 1)

A
B
C
D

A: 24/150

B: 2

C: 1/2

D: 1

Úloha č. 1 (variant 2)

Z laty odrezali tretinu a zostalo im 120 cm. Koľko metrov mala pôvodne lata?

A
B
C
D

A: 40

B: 180

C: 0,4

D: 1,80

Úloha č. 2 (variant 2)

Do pekárne priviezli 28a1/2 q múky. Koľko to bolo vriec, ak vo vreci sú 3/4 q múky?

A
B
C
D

A: 21

B: 48

C: 38

D: 10

Úloha č. 3 (variant 2)

A
B
C
D

A: 24/150

B: 1

C: 2

D: 1/2


Úloha č. 4 (variant 2)

Na mise je 100 orechov. Marek si zobral dve pätiny a Tomáš tri desatiny. Koľko orechov zostalo v mise?

A
B
C
D

A: 30

B: 40

C: 20

D: 70