Úloha č. 1

45 + x = 83

A
B
C
D

A: x = 1,8

B: x = 3735

C: x = 38

D: x = 128

Úloha č. 2

63 : x = 9

A
B
C
D

A: x = 0,14

B: x = 7

C: x = 72

D: x = 54

Úloha č. 3

2.x+4=16

A
B
C
D

A: x = 4

B: x = 10

C: x = 6

D: x = 12


Úloha č. 4

Katka má 56 € , Janko má o 14 € menej. Označ správne tvrdenie.

A
B
C
D

A: Katka má menej ako Janko.

B: Katka má o 56€ viac ako Janko.

C: Spolu majú 70€

D: Janko má 14€

Úloha č. 5

104 + 5 . x = 159

A
B
C
D

A: x = 15

B: x = 5

C: x = 11

D: x = 55

Úloha č. 6

104 + 11. x = 159

A
B
C
D

A: 11

B: 55

C: 15

D: 5