Úloha č. 1

45 + x = 83

A
B
C
D

A: x = 1,8

B: x = 38

C: x = 128

D: x = 3735

Úloha č. 2

63 : x = 9

A
B
C
D

A: x = 72

B: x = 0,14

C: x = 7

D: x = 54

Úloha č. 3

2.x+4=16

A
B
C
D

A: x = 12

B: x = 10

C: x = 4

D: x = 6


Úloha č. 4

Katka má 56 € , Janko má o 14 € menej. Označ správne tvrdenie.

A
B
C
D

A: Janko má 14€

B: Katka má menej ako Janko.

C: Spolu majú 70€

D: Katka má o 56€ viac ako Janko.

Úloha č. 5

104 + 5 . x = 159

A
B
C
D

A: x = 11

B: x = 5

C: x = 55

D: x = 15

Úloha č. 6

104 + 11. x = 159

A
B
C
D

A: 5

B: 55

C: 11

D: 15